Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%AM, %25 %213 %2018 %04:%Янв

Дисертації - дипломні - курсові для студентів-юристів

Оцените материал
(1 Голосовать)

     Нормативно-правове забезпечення права на особисту недоторканність: загальнотеоретичне дослідження

 

    Пожар, Ольга Миколаївна; Пожар, Ольга Николаевна; Pozhar, Ol'ga (2015)

    Дисертація присвячена комплексному дослідженю сутності, значення, змісту та нормативного забезпечення права на особисту недоторканність у загальнотеоретичному аспекті, виявленню проблемних питань закріплення та реалізації ...

    Правове положення діаспори: загальнотеоретичне дослідження

    Фурдик, Тетяна Михайлівна; Фурдык, Татьяна Михайловна; Furdyk, Tetyana M. (2015)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Національний ...

    Губернатор в державному механізмі Російської імперії в другій половині XIX ст. (на матеріалах Харківської губернії): історнко-правове дослідження

    Грицак, Василь Миколайович; Грицак, Василий Николаевич; Gritsak, Vasyl М. (1999)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. - Одеська державна юридична ...

    Правове мислення у різновидах правової діяльності: загальнотеоретичне дослідження

    Андрюшко, Ірина Ярославівна; Андрюшко, Ирина Ярославовна; Andriushko, Iryna Ya. (2015)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 - теорія та історія держави та права; історія політичних і правових учень. - Національний університет ...

    Розрахункові правовідносини y господарчому обігу України у 1917-1997 роках (історико-правові аспекти)

    Мінченко, Раїса Миколаївна; Минченко, Раиса Николаевна; Minchenko, Raisa М. (1998)

    Дисертація на эдобупя наукового ступеня кандидата юридичних наук за .спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права, історія політичних та правових вчень - Одеська державна юридична ...

    Європейська економічна міждержавна інтеграція (XIX ст. - поч. 30-х pp. XX ст.): історико-правове дослідження

    Кацин, Михайло Юхимович; Кацин, Михаил Ефимович; Katsyn, Mykhailo Yu. (2015)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спецільністю 12. 00. 01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. - Національний ...

    Державний лад Азербайджанської Демократичної Республіки (1918-1920 pp.)

Дисертації - дипломні - курсові для студентів-юристів

    Даміров, Мехман Алішах огли; Дамиров, Мехман Алишах огли; Damirov, Mehman А. (1998)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 _ теорія та історія держави і права, історія політичних та правових вчень. - Одеська державна юридична академія, ...

    Верховенство права і законність в організації та діяльності прокуратури України: загальнотеоретичне дослідження

    Савенко, Дмитро Леонідович; Савенко, Дмитрий Леонидович; Savenko, Dmytro L. (2015)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Національний університет ...

    Правозахисна функція сучасної держави (на прикладі інституту прокуратури): загальнотеоретичне дослідження

    Андрусяк, Вадим Григорович; Андрусяк, Вадим Григорьевич; Andrusyk, Vadym G. (2015)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Національний університет ...

    Методологічна роль семіотичного підходу у порівняльно-правовому пізнанні

    Чистякова, Юлія Володимирівна; Чистякова, Юлия Владимировна; Chistkikova, Yulia V. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Національний університет ...

    Державотворення в Ізраїлі і Палестині в їх співвідношенні

    Халабі, Абдульмалік Талеб; Халаби, Абдульмалик Талеб; Halabi, Abdelmalik Taleb (1999)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень. - Одеська державна юридична ...

    Формування Візантійської системи шлюбно-сімейного права (ІУ-УІ ст.ст.)

    Форманюк, Василь Іванович; Форманюк, Василий Иванович; Formanyuk, Vasyl І. (2001)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Одеська національна юридичні ...

Дисертації - дипломні - курсові для студентів-юристів

    Охоронний апарат Української Держави (квітень - грудень 1918 р.): історико-правове дослідження

    Тимощук, Олександр Валентинович; Тимощук, Александр Валентинович; Timoscbiik, Oleksandr V. (2000)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Одеська національна юридична академія. Одеса, 2000. ...

    Місцеве самоврядування м. Одеси в середині XIX століття: історико-правове дослідження

    Стременовський, Сергій Миколайович; Стременовский, Сергей Николаевич; Stremenovskiy, Sergiy M. (2000)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Одеська національна ...

    Правова система України-Гетьманщини у другій половині XVII - 80-х pp. XVIII ст

    Остапенко, Тимур Олександрович; Остапенко, Тимур Александрович; Ostapenko, Timur O. (2011)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. - Національний університет ...

    Компетентна правова культура в механізмі формування та реалізації українського права

    Целуйко, Михайло Федорович; Целуйко, Михаил Федорович; Tseluyko, Mykhailo F. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Національний ...

    Юридичні конструкції спадкового права: теоретико-компаративістське дослідження

    Скрипник, Оксана В'ячеславівна; Скрыпник, Оксана Вячеславовна; Skripnik, Oksana V. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Національний ...

    Становлення та розвиток міської поліції Російської імперії у другій половині XVIII - на початку XX ст. (на матеріалах Одеси)

  Дисертації - дипломні - курсові для студентів-юристів

  Петровський, Володимир Миронович; Петровский, Владимир Миронович; Petrovsky., Volodymyr M. (2007)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних І правових учень. - Одеська національна юридична ...

    Динаміка правової культури

    Станік, Сюзанна Романівна; Станик, Сюзанна Романовна; Stanyk, Syuzanna R. (1999)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. - Одеська державна юридична академія, ...

    Традиції та новації в правовому розвитку: загальнотеоретичні аспекти

    Оборотов, Юрій Миколайович; Оборотов, Юрий Николаевич; Oborotov, Yuriy M. (2003)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. - Одеська національна юридична академія, Одеса, ...

 Дисертації - дипломні - курсові для студентів-юристів

    Соціальне замовлення органів місцевого самоврядування в Україні : конституційно-правове дослідження

    Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Kuli-Ivanchenko, Ksenija (2015)

    У дисертації вирішено наукову задачу щодо проведення конституційно-правового дослідження соціального замовлення в Україні та розроблення з використанням його результатів пропозицій щодо подальшого удосконалення ...

    Теоретичні та організаційно-правові проблеми становлення і розвитку українського парламентаризму

    Журавський, Віталій Станіславович; Журавский, Виталий Станиславович; Zhuravskiy, Vitaliy S. (2001)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень та спеціальністю 12.00.02 - ...

    Конституційні права і свободи людини та громадянина в країнах Співдружності Незалежних Держав і міжнародно-правові стандарти (на матеріалах України, Росії, Азербайджана)

    Гараджаєв, Джейхун Ясин огли; Гараджаев, Джейхун Ясин оглы; Garadjaev, Jeyhun Yasin oglu (1998)

    Дисертація в формі рукопису на здобуття вченого ступеню кандидата юридичних наук за спец- іальністю 12,00.02 - конституційне право; Одеська Державна Юридична Академія, Одеса, 1997. В дисертації сформульовано ...

    Конституційно-правове забезпечення виборчих технологій в Україні

    Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Mariana V. (2004)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003. У дисертації досліджуються наукові ...

    Верховна Рада України в системі вітчизняного Парламентаризму: конституційно-правове дослідження

    Словська, Ірина Євгенівна; Словская, Ирина Евгеньевна; Slovska, Irina E. (2014)

Дисертації - дипломні - курсові для студентів-юристів

    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 — конституційне право; муніципальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, ...

    Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті світового досвіду

    Сліденко, Ігор Дмитрович; Слиденко, Игорь Дмитриевич; Slidenko, Igor D. (2001)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2001. Дисертація є науковим дослідженням теоретичних ...

    Законодавство про вибори представницьких органів в Україні та Соціалістичній Республіці В'єтнам: порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання

    Нгуєн, Ань Туан; Нгуен, Ань Туан; Nguyen, Anh Tuan (2000)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2000. Дисертація є науковим ...

    Конституційне право доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування

    Москальчук, Катерина Миколаївна; Москальчук, Екатерина Николаевна; Moskalchuk, Katerina M. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. ...

    Органи самоорганізації населення: порівняльно-правове дослідження

Дисертації - дипломні - курсові для студентів-юристів

    Мішина, Наталя Вікторівна; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Дисертація ...

    Конституційно-правовий статус державних нагород в Україні

    Майдебура, Андрій Миколайович; Майдебура, Андрей Николаевич; Maydebura, Andrey M. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. ...

    Взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в Україні

    Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusyan, Angelica R. (1999)

Дисертації - дипломні - курсові для студентів-юристів

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право. - Одеська державна юридична академія, Одеса, 1999. В дисертації надана концепція взаємодії двох ...

    Конституційно-правові засади судового захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні

    Крижановський, Валентин Якович; Крыжановский, Валентин Яковлевич; Kryzhanovskyi, Valentin Y. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2013. ...

    Конституційно-правові засади організації та діяльності засобів масової інформації в Україні

    Каплій, Олена Володимирівна; Каплий, Елена Владимировна; Kapliy, Olena V. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертація ...

    Конституціоналізація процесу європейської інтеграції України.

Дисертації - дипломні - курсові для студентів-юристів

    Чернопищук, Яна Володимирівна; Чернопищук, Яна Владимировна; Chernopyshchuk, Yana V. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право, муніципальне право – Національний університет «Одеська юридична академія», ...

    Конституційний інститут політичних прав і свобод в Україні

    Шаповал, Тетяна Віталіївна; Шаповал, Татьяна Витальевна; Shapoval, Tetyana V. (2009)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2009. У дисертації досліджено комплекс ...

    Економічні права і свободи людини і громадянина в Україні

    Фролов, Юрій Миколайович; Фролов, Юрий Николаевич; Frolov, Yuriy M. (2005)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2004. Розкривається сутність, зміст ...

    Забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні

Дисертації - дипломні - курсові для студентів-юристів

    Француз-Яковець, Тетяна Анатоліївна; Француз-Яковец, Татьяна Анатольевна; Frantsuz-Yakovets, Tetyana A. (2007)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. – конституційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007. Дисертацію присвячено аналізові забезпечення ...

    Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні

    Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskiy, Dmytro S. (2007)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007. На основі системного підходу автор доводить необхідність ...

    Договір як джерело конституційного права України

    Резніченко, Семен Васильович; Резниченко, Семен Васильевич; Reznichenko, Semen V. (1999)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Одеська державна юридична академія, Одеса, 1999. У дисертації досліджуються процеси та ...

    Правовий статус органів самоорганізації населення

    Орловський, Олексій Сергійович; Орловский, Алексей Сергеевич; Orlovsky, Olexiy S. (2004)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. Дисертація є науковим дослідження теоретичних і ...

 

 Дисертації - дипломні - курсові для студентів-юристів

    Опіка та піклування як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

    Яніцька, Інна Анатоліївна; Яницкая, Инна Анатольевна; Yanicka, Inna A. (2015)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська ...

    Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України

    Шишка, Роман Богданович; Shishka, Roman B. (2004)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний ...

    Правочиноздатність юридичної особи та її здійснення за цивільним законодавством України (цивілістичний аспект)

    Фролов, Валерій Дмитрович; Фролов, Валерий Дмитриевич; Frolov, Valeriy D. (2004)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна ...

    Заміна боржника у зобов'язанні за цивільним законодавством України

    Смілянець, Ірина Петрівна; Смилянец, Ирина Петровна; Smilyanets, Irina P. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна ...

    Судовий захист цивільного права та інтересу як загальна засада цивільного законодавства України

    Сидоренко, Михайло Володимирович; Сидоренко, Михаил Владимирович; Sidorenko, Mykhailo V. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет ...

    Правові підстави «спеціальної компенсації» витрат рятувальника майна на морі

    Єфімов, Олександр Олександрович; Ефимов, Александр Александрович; Efimov, Oleksandr O. (2011)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет ...

    Припинення юридичної особи за цивільним законодавством України

    Жеков, Дмитро Володимирович; Жеков, Дмитрий Владимирович; Zhekov, Dmytro V. (2015)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична ...

    Правове регулювання діяльності багатонаціональних компаній

    Якубовська, Наталія Олексіївна; Якубовская, Наталия Алексеевна; Yakubovska, Natalia O. (2006)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна ...

    Нормативно-правове регулювання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом

    Сергєєва, Світлана Миколаївна; Сергеева, Светлана Николаевна; Sergeeva, Svitlana M. (2004)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична ...

    Цивільно правовий захист корпоративних прав учас­ників господарських товариств

    Зудіхін, Олексій Володимирович; Зудихин, Алексей Владимирович; Zudikhin, Aleksey V. (2011)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право, цивільний процес; сімейне пра­ во; міжнародне приватне право. - Національний університет ...

    Правове регулювання припинення шлюбу в Україні

    Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchik, Oksana I. (2004)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична ...

    Цивільно-правове регулювання нетрадиційних банківських операцій та послуг

    Михайлюк, Галина Олегівна; Михайлюк, Галина Олеговна; Mykhailiuk, Galina O. (2012)

    Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00,03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право, - Национальный ...

    Договори водопостачання за цивільним законодавством України

    Кіча, Андрій Володимирович; Кича, Андрей Владимирович; Kitscha, Andrey V. (2012)

    Дисертація па здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. — Національний ...

    Агентський договір : цивільно-правовий аспект

    Дрішлюк, Андрій Ігорович; Дришлюк, Андрей Игоревич; Drishlvuk, Andriy I. (2003)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний пронес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська ...

    Цивільна правосуб'єктність неповнолітніх

    Дербакова, Юлія Андріївна; Дербакова, Юлия Андреевна; Derbakova, Julia A. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська ...

    Зобов'язання у цивільному праві України: методологічні засади правового регулювання

    Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelly Yu. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська ...

    Причинний зв'язок у цивільному праві України

    Донська, Людмила Дмитрівна; Донская, Людмила Дмитриевна; Donskaya, Lyudmila D. (2006)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне привате право.—Одеська національна юридична академія. ...

    Процесуальні особливості розгляду спорів, які зв'язані з виникненням, здійсненням та зміною особистих немайнових правовідносин між батьками та дітьми

    Тріпульський, Григорій Яковлевич; Трипульский, Григорий Яковлевич; Tripulskyy, Grigoriy Ya. (2008)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська ...

    Новація як спосіб припинення зобов'язань за цивільним законодавством України

    Сенін, Юрій Леонідович; Сенин, Юрий Леонидович; Senin, Yuriy L. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська ...

    Правове регулювання розлучення за сімейним законодавством України

    Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняная, Екатерина Михайловна; Glinyanaya, Katerina M. (2006)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Одеська національна юридична ...

 Дисертації - дипломні - курсові для студентів-юристів

 

    Правові основи програмного регулювання господарської діяльності в Україні

    Поповська, Інна Петрівна; Поповская, Инна Петровна; Popovska, Inna P. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. ...

    Трансформація відносин власності у процедурі банкрутства: правові аспекти

    Бондик, Валерій Анатолійович; Бондик, Валерий Анатольевич; Bondyk, Valery A. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 — господарське право; господарсько-процесуальне право. — Одеська національна ...

    Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання у правовідносинах з органами Антимонопольного комітету України

    Шкляр, Сергій Володимирович; Шкляр, Сергей Владимирович; Shklyar, Sergey V. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько- процесуальне право. - Національний університет «Одеська ...

    Господарсько-правове забезпечення страхування підприємницьких ризиків

    Стась, Едуард Павлович; Стась, Эдуард Павлович; Stas, Eduard P. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04-господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», ...

    Господарсько-правові основи державних закупівель в Україні

    Петруненко, Ярослав Вікторович; Петруненко, Ярослав Викторович; Petrunenko, Yaroslav V. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04-господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...

    Концептуальні засади юридичної інтерпретації у господарському судочинстві

    Коваль, Володимир Миколайович; Коваль, Владимир Николаевич; Koval, Vladimir M. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. ...

    Правове регулювання господарських відносин у морських портах

    Драпайло, Юліан Зіновійович; Драпайло, Юлиан Зиновьевич; Drapaylo, Julian Z. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04-господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...

    Державна гарантія як засіб забезпечення виконання господарських зобов'язань

    Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 -господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...

    Господарсько-правові засоби протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

    Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковская, Кристина Анатольевна; Voznyakovska, Christina A. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право: - Національний університет «Одеська юридична академія», ...

    Правовий статус некомерційних суб'єктів господарювання

    Машковська, Людмила Володимирівна; Машковская, Людмила Владимировна; Mashkovska, Lyudmila V. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько- процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична ...

    Гарантії прав та законних інтересів суб'єктів господарювання при застосуванні адміністративно-господарських санкцій

    Войнарівський, Микола Миколайович; Войнаровский, Николай Николаевич; Voynarivskiy, Mykola M. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04-господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», ...

    Концептуальні засади господарсько-правового режиму технопарків і технополісів

    Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, Николай Дмитриевич; Vasilenko, Mykola D. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04-господарське право; господарсько-процесуальне право. — Національний університет «Одеська юридична академія». - ...

    Принципи господарського процесу

    Зуєва, Лариса Євгеніївна; Зуева, Лариса Евгеньевна; Zueva, Larisa E. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична ...

    Повноваження суду апеляційної інстанції у господарському процесі

    Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, Антонина Александровна; Zgama, Antonina O. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична ...

    Господарсько-правові засоби та форми вирішення інвестиційних спорів

    Злакоман, Ігор Миколайович; Злакоман, Игорь Николаевич; Zlakoman, Igor M. (2011)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеська ...

    Господарсько-правовий аспект регулювання та нагляду (контролю) у сфері страхування: досвід України та зарубіжних країн

    Зискінд, Ігор Олександрович; Зыскинд, Игорь Александрович; Zyskind, Igor O. (2011)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарсько- процесуальне право. - Національний університет «Одеська юридична ...

    Господарсько-правове регулювання комерційного використання державного майна

    Будурова, Ганна Миколаївна; Будурова, Анна Николаевна; Budurova, Anna M. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04-господарське право; господарсько-процесуальне право. - Національний університет «Одеськаюридична академія». - ...

    Господарсько-правове регулювання відносин у сфері виникнення та реалізації морських вимог

    Рикова, Олена Миколаївна; Рыкова, Елена Николаевна; Rykova, Olena M. (2015)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. У ...

    Правове регулювання відносин контролю у сфері господарювання

    Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, Вадим Павлович; Popelyuk, Vadim P. (2011)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Національний університет «Одеська юридична ...

    Запобіжні заходи в господарському процесі

    Картузов, Михайло Юрійович; Картузов, Михаил Юрьевич; Kartuzov, Mykhajlo Yu. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право;господарсько-процесуальне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Дисертація присвячена ...

 Дисертації - дипломні - курсові для студентів-юристів

    Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України як суб’єкт адміністративного права

    Семаніва, Юлія Вікторівна; Семанива, Юлия Викторовна; Semaniva, Yulia V. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет ...

    Підстави та порядок переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України

    Коваль, Наталія Олексіївна; Коваль, Наталья Алексеевна; Koval, Natalya O. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет ...

    Виконавчі органи місцевих рад як суб'єкти адміністративного права

    Сандул, Яна Миколаївна; Сандул, Яна Николаевна; Sandul, Yana M. (2015)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет ...

    Правовий статус інших учасників адміністративного судочинства в Україні

    Михайлов, Олександр Миколайович; Михайлов, Александр Николаевич; Mykhailov, Olexandr M. (2015)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська ...

    Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами України

    Шеренін, Юрій Леонідович; Шеренин, Юрий Леонидович; Sherenin, Yuriy L. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська ...

    Теоретико-правова характеристика процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві

    Топор, Іван Вікторович; Топор, Иван Викторович; Topor, Ivan V. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет ...

    Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

    Іванов, Денис Анатолійович; Иванов, Денис Анатольевич; Ivanov, Denis A. (2008)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Одеська національна юридична ...

    Правове регулювання фінансових і розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності

    Іванський, Андрій Йосипович; Иванский, Андрей Иосифович; Ivanskiy, Andriy J. (2000)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукзі спеціальності 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право. – Одеська державна юридична ...

    Фінансово-правова відповідальність в сучасній Україні: теоретичне дослідження

    Іванський, Андрій Йосипович; Иванский, Андрей Иосифович; Ivanskiy, Andriy J. (2009)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Одеська національна юридична академія, ...

    Судовий контроль за законністю актів органів місцевої виконавчої влади у Республіці Болгарія

    Ілієв, Ілія Васілєв; Илиев, Илия Василев; Iliev, Ilia V. (2001)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.07 — теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. — Одеська національна юридична академія, ...

    Правовий статус суб'єктів виконання місцевих бюджетів за доходами

    Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Gnatovska, Aliona I. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. — Національний університет ...

    Адміністративні проступки, підвідомчі міліції, та їх профілактика

    Калаянов, Дмитро Петрович; Калаянов, Дмитрий Петрович; Kalayanov, Dmytro P. (1998)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спе- ціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; банківське право. - Одеська ...

    Дисциплінарна відповідальність державних службовців

    Картузова, Ірина Олексіївна; Картузова, Ирина Алексеевна; Kartuzova, Irina O. (1999)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; банківське право. - Одеська ...

    Митне регулювання прикордонної торгівлі

    Качан, Василь Васильович; Качан, Василий Васильевич; Kachan, Vasiliy V. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний ...

    Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у судовому порядку

    Козій, Ірина Сергіївна; Козий, Ирина Сергеевна; Kozii, Irina S. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет ...

    Національний банк України як суб'єкт фінансово-правового регулювання грошового обігу в Україні

    Лещенко, Олександр Вікторович; Лещенко, Александр Викторович; Leshchenko, Oleksandr V. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет ...

    Компетенція адміністративних судів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень

    Джабурія, Олександр Володимирович; Джабурия, Александр Владимирович; Jubuyriya, Oleksandr V. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет ...

    Адміністративно-правовий статус громадських організацій в Україні

    Додіна, Євгенія Євгенівна; Додина, Евгения Евгеньевна; Dodina, Yevgeniya E. (2002)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право. Одеська національна юридична академія, ...

    Митне провадження на морському транспорті

    Зотенко, Оксана Олександрівна; Зотенко, Оксана Александровна; Zotenko, Oksana O. (2011)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет ...

    Експертиза при провадженні справ про порушення митних правил та контрабанду

    Калаянова, Любов Вікторівна; Калаянова, Любовь Викторовна; Kalayanova Lyubov V. (2001)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.07 - теорія управління; адміністративне Право і процес ; фінансове право. Одеська національна юридична ...

 Дисертації - дипломні - курсові для студентів-юристів

    Вчення про жертву злочину: соціальні та правові основи

    Туляков, В'ячеслае Олексійович; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tulyakov, V.A. (2001)

    Дисертація присвячена дослідженню комплекса питань теоретичного і практичного характеру, що стосуються проблем формування основ віктимологічної теорії в Україні. У роботі уточнюються зміст і характеристики ...

    Триваючі злочини у кримінальному праві України

    Ободовський, Олександр Васильович; Ободовский, Александр Васильевич; Obodovsky, Oleksandr V. (2015)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична ...

    Вивчення та попередження злочинності в сфері земельного ринку в Україні

    Ізовіта, Андрій Миколайович; Изовита, Андрей Николаевич; Izovita, Andriy M. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія» ...

    Кримінально-правова характеристика незаконних дій щодо усиновлення (удочеріння)

    Тавлуй, Олена Вікторівна; Тавлуй, Елена Викторовна; Tavlui, Olena V. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична ...

    Бандитизм: кримінологічне та кримінально-правове дослідження

    Іваненко, Ігор Володимирович; Иваненко, Игорь Владимирович; Ivanenko, Igor V. (2003)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Одеська національна юридична академія, ...

    Кримінологічні засади класифікації засуджених до позбавлення волі

    Марчук, Альона Ігорівна; Марчук, Алена Игоревна; Marchuk, Alena I. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична ...

    Неповнолітній як суб'єкт відповідальності за кримінальним правом України

    Гончар, Тетяна Олександрівна; Гончар, Татьяна Александровна; Gonchar, Tetyana О. (2005)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Одеський національний університет ім. ...

    Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності

    Білецький, Василь Олексійович; Белецкий, Василий Алексеевич; Biletsky, Vasyl О. (1999)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право. — Одеська державна юридична акаде- мія, ...

    Примусові заходи виховного характеру: правова природа і види

    Ямкова, Оксана Олександрівна; Ямковая, Оксана Александровна; Yamkovaya, Oksana O. (2004)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право і кримінологія; кримінально- виконавче право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003. ...

    Кримінологічна концепція альтернативних мір покарання

    Черкасов, Святослав Вячеславович; Черкасов, Святослав Вячеславович; Cherkasov., Svyatoslav V. (2005)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Одеська національна юридична академія. - ...

    Кримінально-правові та кримінологічні проблеми боротьби з незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами

    Рибачук, Василь Іванович; Рыбачук, Василий Иванович; Rybachuk, Vasyl І. (2001)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право і кримінологія; кримінально- виконавче право. - Одеська національна юридична академія, ...

    Військові злочини і покарання

    Бугаєв, Валерій Олександрович; Бугаев, Валерий Александрович; Bugaev, Valeriy О. (2002)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Одеська національна ...

    Санкції кримінально-правових норм: засади та принципи формування

    Орловська, Наталя Анатоліївна; Орловская, Наталья Анатольевна; Orlovska, Natalya А. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична ...

    Осудність та її види (порівняльний аналіз законодавства України та інших держав)

    Орловська, Наталя Анатоліївна; Орловская, Наталья Анатольевна; Orlovskaya, Natalya А. (2001)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08-кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Одеська національна юридична академія. - Одеса, ...

    Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження

    Мельничук, Тетяна Володимирівна; Мельничук, Татьяна Владимировна; Melnychuk, Tatiana V. (2009)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Одеська національна юридична академія. ...

    Кримінально-правова охорона життя осіб, що є носіями судової влади, за кримінальним законодавством України

    Кудрявцев, Віктор Вікторович; Кудрявцев, Виктор Викторович; Kudryavtcev, Victor V. (2006)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08: кримінальне право та кримінологія, кримінально- виконавче право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, ...

    Кримінально-правові заходи в Україні: культуро-антропологічна концепція

    Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична ...

    Поняття предмету наркотизму і його кримінально-правове значення

    Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V. (2000)

    Дисертація присвячена питанням кримінально-правового регулювання обмеження розповсюдженості наркоманії і токсикоманії та здолання наркотизму як антисоціального явища. Сформульована класифікація і визначені ...

    Кримінально-правова характеристика доведення до самогубства

    Гусак, Оксана Анатоліївна; Гусак, Оксана Анатольевна; Gusak, Oksana A. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», ...

    Кримінально-правова доктрина США: генезис, обґрунтування, перспективи

    Полянський, Євген Юрійович; Полянский, Евгений Юрьевич; Polyansky, Eugen Yu. (2015)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична ...

 

 Дисертації - дипломні - курсові для студентів-юристів

    Особливості провадження дій, спрямованих на збирання та перевірку доказів в ході судового слідства

    Коровайко, Олександр Іванович; Коровайко, Александр Иванович; Korovayko Oleksandr I. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Одеська національна ...

    Інформування учасників кримінального провадження

    Іващенко, Оксана Віталіївна; Иващенко, Оксана Витальевна; Ivaschenko, Oksana V. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний ...

    Методика розслідування нападів на інкасаторів

    Ващук, Олеся Петрівна; Ващук, Олеся Петровна; Vaschuk, Olesya P. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний ...

    Теоретико-правові та процесуальні аспекти участі перекладача у кримінальному провадженні

    Кузик, Тарас Миронович; Кузык, Тарас Миронович; Kuzyk, Taras M. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний ...

    Загальні умови перевірки вироків, постанов, ухвал суду, які не набрали законної сили

    Кіцен, Наталія Валентинівна; Кицен, Наталия Валентиновна; Kitsen, Natalia V. (2011)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет ...

    Забезпечення рівності учасників судового процесу у кримінальних справах

    Мединська, Леся Володимирівна; Медынская, Леся Владимировна; Medynska, Lesya V. (2011)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний ...

    Криміналістичні технології: сутність та місце в системі криміналістичної науки

    Барцицька, Анастасія Анатоліївна; Барцицкая, Анастасия Анатольевна; Bartsitskaya, Anastasia A. (2011)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет ...

    Засада недоторканності права власності: поняття, зміст і реалізація у кримінальному провадженні

    Куцкір, Галина Михайлівна; Куцкир, Галина Михайловна; Kutskir, Galina M. (2015)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний ...

    Засуджений, виправданий як суб'єкти кримінально-процесуальної діяльності

    Габлей, Наталія Григорівна; Габлей, Наталия Григорьевна; Gablej, Natalia G. (2009)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Одеська ...

    Преюдиції в кримінальному процесі

    Шилін, Денис Вікторович; Шилин, Денис Викторович; Shilin, Denis V. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Одеська національна юридична академія, ...

    Затримання особи, підозрюваної в скоєнні злочину

    Чернова, Альона Костянтинівна; Чернова, Алена Константиновна; Chernova, Аlіona К. (2009)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Одеська національна юридична академія, ...

    Властивості доказів у кримінальному процесі України

    Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoyanov, Mykola М. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Одеська національна юридична академія, ...

    Особливості розслідування нападів з метою заволодіння чужим майном, вчинених організованими групами

    Солодовніков, Андрій Геннадійович; Солодовников, Андрей Геннадиевич; Solodovnikov, Andriy G. (2008)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Дисертацію ...

    Юридичні факти в кримінальному процесі України

    Сливич, Іван Іванович; Сливич, Иван Иванович; Slivich, Ivan I. (2007)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007. В дисертації ...

    Інститут представництва в кримінальному судочинстві

    Пожар, Вадим Георгійович; Пожар, Вадим Георгиевич; Pozhar, Vadim G. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Одеська національна юридична академія, ...

    Комунікативний процес в судових дебатах у кримінальному судочинстві України

    Мудрак, Інна Василівна; Мудрак, Инна Васильевна; Mudrak, Inna V. (2011)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національний університет «Одеська ...

    Активна правова позиція особистості в кримінальному процесі: механізм забезпечення

    Куліков, Олексій Петрович; Куликов, Алексей Петрович; Kulykov, Оleksiy Р. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно–розшукова діяльність. – Одеська національна юридична академія, ...

    Теоретичні, правові та прикладні аспекти закриття кримінальних справ у суді

    Крет, Галина Романівна; Крет, Галина Романовна; Kret, Galina R. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Одеська національна юридична академія, ...

    Основи розслідування фактів незаконної приватизації державного та комунального майна

    Комісарчук, Руслан Васильович; Комисарчук, Руслан Васильевич; Komisarchuk, Ruslan V. (2008)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. У рукописи ...

    Етичні основи діяльності слідчого

    Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртиева, Людмила Николаевна; Gurtieva, Ludmila M. (2008)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Дисертація є ...

 Дисертації - дипломні - курсові для студентів-юристів

    Діяльність прокурора в контрольних стадіях кримінального процесу

    Фідря, Юлія Олександрівна; Фидря, Юлия Александровна; Fidria, Julia O. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Робота є ...

    Правовий статус Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у системі судового устрою

    Фесенко, Леонід Іванович; Фесенко, Леонид Иванович; Fesenko, Leonid I. (2011)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011. ...

    Етичні основи діяльності адвоката-захисника

    Таварткіладзе, Нана Мезенівна; Таварткиладзе, Нана Мезеновна; Tavartkiladze, Nana M. (2003)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003. Дисертація присвячена ...

    Прокуратура в механізмі української держави: проблеми теорії та практики

    Сухонос, Віктор Володимирович; Сухонос, Виктор Владимирович; Sukhonos, Victor V. (2009)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спе- ціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська націона- льна юридична академія України, Одеса, 2009. Дисертація ...

    Адміністративні суди в Україні: становлення та перспективи розвитку

    Свида, Олексій Георгійович; Свида, Алексей Георгиевич; Svida, Aleksey G. (2008)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, 2008. В дисертаційній ...

    Організаційно-управлінські функції і повноваження Генерального прокурора України

    Медведько, Олександр Іванович; Медведько, Александр Иванович; Medvedko, Oleksandr I. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. У дисертаційній ...

    Третейські суди в Україні: організаційно-правові аспекти

    Рекун, Віктор Анатолійович; Рекун, Виктор Анатольевич; Rekun, Victor A. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Робота ...

    Демократизація судової системи України: проблеми і перспективи

    Кривенко, Віктор Васильович; Кривенко, Виктор Васильевич; Kryvenko, Victor V. (2006)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006. У роботі розглянуті ...

    Роль суду і прокуратури у забезпеченні законності актів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування

    Кравчук, Володимир Миколайович; Кравчук, Владимир Николаевич; Kravchuk, Volodymyr M. (2008)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій: прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Робота є ...

    Прокуратура і органи позавідомчого контролю: нагляд і взаємодія

    Корнякова, Тетяна Всеволодівна; Корнякова, Татьяна Всеволодовна; Kornjakova, Tatiana V. (2004)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій, прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. У роботі розглянуті ...

    Апеляційні суди в Україні: становлення і розвиток

    Коваль, Володимир Миколайович; Коваль, Владимир Николаевич; Koval, Volodymyr M. (2004)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. У дисертаційній роботі ...

    Основні напрями організації роботи районних (міських) прокуратур

    Загородній, Віктор Євстафійович; Загородний, Виктор Евстафьевич; Zagorodniy, Victor E. (2009)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2009. Робота є ...

    Роль судової влади у захисті виборчих прав

    Колесниченко, Володимир Миколайович; Колесниченко, Владимир Николаевич; Kolyesnichenko, Volodymyr M. (2009)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2009. У дисертаційній ...

    Юридична відповідальність суддів загальних судів Україні

    Виноградова, Людмила Євгенівна; Виноградова, Людмила Евгеньевна; Vinogradova, Ludmila E. (2004)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10. - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. Дисертацію ...

    Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону довкілля

    Бабенко, Володимир Іванович; Бабенко, Владимир Иванович; Babenko, Volodymyr I. (2004)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. У дисертаційній роботі ...

    Підтримання державного обвинувачення у справах про шахрайство

    Крикливий, Ростислав Миколайович; Крикливый, Ростислав Николаевич; Kryklyvyy, Rostislav M. (2011)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Національний університет «Одеська юридична академія», ...

    Підстави юридичної відповідальності суддів загальної юрисдикції України

    Маляренко, Артем Васильович; Маляренко, Артем Васильевич; Malyarenko, Artem V. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2013. ...

    Правозахисна діяльність органів прокуратури

    Іскендеров, Ельчин Фірдовсі огли; Искендеров, Эльчин Фирдовси оглы; Iskenderov, Elchin F. o. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.0010 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. ...

    Гарантія незалежності суддів та їх реалізація в сучасній Україні

    Галайденко, Тетяна Василівна; Галайденко, Татьяна Васильевна; Galaidenko, Tatiana V. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...

    Суди загальної юрисдикції у системі взаємовідносин із суб'єктами владних повноважень та громадськістю

    Вільгушинський, Михайло Йосипович; Вильгушинский, Михаил Иосифович (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура; 12:00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; ...


 

    Процесуальне право Ради Європи: принципи, система, динаміка

    Анцупова, Тетяна Олександрівна; Анцупова, Татьяна Александровна; Antsupova, Tetyana О. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2014. Дисертація присвячена ...

    Вплив державної морської політики України на імплементацію міжнародного морського права у сфері безпеки торговельного мореплавства

    Щипцов, Олександр Олександрович; Щипцов, Александр Александрович; Shchyptsov, Oleksandr O. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2012. У дисертації досліджено ...

    Уніфікація норм права з прав людини в умовах європейської інтеграції

    Селезньов, Віталій Євгенійович; Селезнев, Виталий Евгеньевич; Seleznev, Vitaliy E. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертація присвячена дослідженню ...

    Інтеграційне регулювання ринку цінних паперів у праві Європейського Союзу

    Яновська, Інна Павлівна; Яновская, Инна Павловна; Ianovska, Inna P. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2014. У дисертації охарактеризовано ...

    Правове забезпечення економічної інтеграції Австрійської Республіки до Європейського Союзу

    Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Рябошапченко, Анастасия Александровна; Riaboshapchenko, Anastasiya O. (2015)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. У дисертації ...

    Інтеграційно-правове регулювання обігу лікарських засобів у Європейському Союзі

    Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnik, Olena V. (2015)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. Дисертація є першим ...

    Міжнародно-правовий захист економічних прав дитини

    Лінник, Наталія Василівна; Линнык, Наталия Васильевна; Linnyk, Natalia V. (2011)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.11 - міжнародне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2011. Дисертацію присвячено аналізу ...

    Становлення та розвиток науки міжнародного права у Львівському університеті

    Земан, Ігор Васильович; Земан, Игорь Васильевич; Zeman, Igor V. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертація присвячейа ...

    Міжнародно-правове регулювання діяльності приватних військових та охоронних підприємств

    Громовенко, Костянтин Вікторович; Громовенко, Константин Викторович; Gromovenko, Konstantin V. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2014. Досліджено теоретичні ...

    Договори Ради Європи в кримінально-правовій сфері та їх імплементація в Україні

    Войченко, Сергій Вікторович; Войченко, Сергей Викторович; Voychenko, Sergiy V. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2010. Дисертацію присвячено ...

    Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у сфері охорони здоров'я

    Хендель, Наталія Володимирівна; Хендель, Наталия Владимировна; Hendel, Natalia V. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2014. Досліджено теоретичні ...

    Вплив міжнародних судових органів на фрагментацію міжнародного права

    Плотніков, Олексій Вікторович; Плотников, Алексей Викторович; Plotnikov, Aleksey V. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2013. Дисертацію присвячено ...

    Засоби вирішення міжнародних морських спорів: теоретичні та практичні аспекти

    Мажар, Леонід Сергійович; Мажар, Леонид Сергеевич; Mazhar, Leonid S. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2014. Дисертацію присвячено теоретичним ...

    Міжнародно-правовий захист культурних цінностей у зв'язку зі збройним конфліктом

    Коваль, Дмитро Олександрович; Коваль, Дмитрий Александрович; Koval, Dmitry O. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.01.11- міжнародне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Комплексно досліджено ...

    Особливості реалізації принципу суверенної рівності держав в сучасному міжнародному праві

    Кирилюк, Наталія Василівна; Кирилюк, Наталия Васильевна; Kyrylyuk, Natalia V. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2014. У дисертації досліджується ...

    Міжнародно-правовий статус іноземних військових баз

    Городиський, Іван Михайлович; Городиский, Иван Михайлович; Horodysky, Ivan M. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2014. У дисертації ...

    Міжнародно-правові погляди Р. Лемкіна

    Бем, Маркіян Володимирович; Бем, Маркиян Владимирович; Bem, Markian V. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2014. Досліджено ...

    Нормативно-правові основи протидії міжнародному тероризму в рамках Організації Ісламського Співробітництва

    Аль-Батран, Халед; Al Batran, Khaled (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2012. Дисертація є ...

    Конфліктологічний підхід у міжнародно-правовому регулюванні боротьби з тероризмом

    Антипенко, Анна Володимирівна; Антипенко, Анна Владимировна; Antipenko, Anna V. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. Дисертація ...

    Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів

    Дрьоміна, Наталія Вікторівна; Дрёмина, Наталья Викторовна; Dromina, Nataliya V. (2006)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11. – міжнародне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. Дисертація присвячена дослідженню ...

 

    Становлення міжнародного права: філософсько- правове дослідження

    Чайковський, Юрій Володимирович; Чайковский, Юрий Владимирович; Chaykovskyy, Yuriy V. (2009)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 - філософія права. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2009. Дисертацію присвячено ...

    Домінуюче праворозуміння у функціонуванні правових систем

    Шелестов, Кирило Олександрович; Шелестов, Кирилл Александрович; Shelestov, Kyrylo О. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 - філософія права. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Дисертація е першим у вітчизняній ...

    Правовий міф і правова міфотворчість як атрибути сучасного суспільства

    Тіщенко, Юлія Валеріївна; Тищенко, Юлия Валерьевна; Tishchenko, Yulia V. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 - філософія права. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2014. У дисертації ...

    Філософсько-правові аспекти наукової спадщини Ф. В. Тарановського

    Костиря, Олена Валиславівна; Костыря, Елена Валиславовна; Kostyrya, Olena V. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 - філософія права. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2013. У дисертації ...

    Аксіосфера права та її компоненти

    Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Konstantin V. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.12- філософія права. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2012. Дисертацію присвячено ...

    Аксіологічний підхід в методології сучасної юриспруденції

    Фальковський, Андрій Олександрович; Фальковский, Андрей Александрович; Falkovskiy, Andrey O. (2011)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.12 - філософія права. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011. У роботі аналізується процес ...

    Співвідношення можливості та дійсності у правозастосуванні

    Палій, Оксана Миколаївна; Палий, Оксана Николаевна; Paliy, Oksana M. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. – Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса, 2014. У дисертації здійснено комплексне ...

    Свобода як категорія права

    Донченко, Ольга Павлівна; Донченко, Ольга Павловна; Donchenko, Olga P. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. – Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2010. Дисертація присвячена філософсько-правовому дослідженню ...

    Толерантність у правовому житті сучасного суспільства

    Галицький, Ігор Володимирович; Галицкий, Игорь Владимирович; Galitskiy, Igor V. (2011)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011. Дисертація є першим в Україні комплексним ...

 

 

    Конституційна модель правової держави: шляхи її удосконалення і реалізації

    Іваненко, Галина Василівна; Иваненко, Галина Васильевна; Ivanenko, Galina V. (2002)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.13 - правові проблеми політичних інститутів і процесів. Одеська державна юридична академія, Одеса, 2002. ...

    Тенденції розвитку інституту конституційно-правового статусу жінок в Україні

    Аніщук, Ніна Володимирівна; Анищук, Нина Владимировна; Anishchuk, Nina V. (2001)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.13. - Правові проблеми політичних інститутів та процесів. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2001. Дисертація ...

    Правові проблеми формування політичної системи в Україні на сучасному етапі

    Гладуняк, Іван Васильович; Гладуняк, Иван Васильевич; Gladunyak, Ivan V. (2001)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.13 - Правові проблеми політичних інститу тів і процесів. Одеська національна юридична академія, Одеса, 2001. ...

    Політико-правові проблеми становлення і розвитку судової влади в незалежній Україні

    Француз, Тетяна Іванівна; Француз, Татьяна Ивановна; Frantsuz, Tatiana I. (2001)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю12.00.13 - Правові проблеми політичних інститутів та процесів. Дисертація є комплексним дослідженням, присвяченим проблемам ...

    Політико-правові проблеми формування соціальної держави в Україні

    Пижик, Іван Михайлович; Пыжик, Иван Михайлович; Pizik, Ivan M. (2001)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.13 - правові проблеми політичних інститутів і процесів. Одеська державна юридична академія, Одеса, 2001 ...

    Інститут смертної кари в Україні: міжнародно-правовий та історико-соціальний аспекти

    Діденко, Лариса Василівна; Диденко, Лариса Васильевна; Didenko, Larisa V. (2001)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.13 - правові проблеми політичних інститутів і процесів. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2001. У ...

    Становлення публічної самоврядної (муніципальної) влади в Україні

    Григор'єв, Володимир Анатолійович; Григорьев, Владимир Анатольевич; Grigoriev, Vladimir A. (2002)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.13.- правові проблеми політичних інститутів і процесів. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2002. У дисертації ...

 

    Концепт "громадянське суспільство" в історії та теорії політичної думки

    Узун, Юлія Вадимівна; Узун, Юлия Вадимовна; Uzun, Yulia V. (2002)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 - теорія та історія політичної науки. Одеська національна юридична академія, Одеса, 2002. Дисертація присвячена ...

    Альтернативні концепції державності в політичній думці української міжвоєнної еміграції в Європі

    Мошак, Олена Володимирівна; Мошак, Елена Владимировна; Moshak, Olena V. (2002)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 - теорія і історія політичної науки. Одеська національна юридична академія. Одеса, 2002. В дисертації аналізуються ...

    Теорії демократії в сучасній американській політичній науці

    Грозіцька, Тетяна Юліївна; Грозицкая, Татьяна Юлиевна; Grozitska, Tetyana Yu. (2000)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 - теорія та історія політичної науки. Одеська національна юридична академія, Одеса, 2000. У ...

 

    Процес гуманізації як основа реформування системи вищої освіти України

    Третьякова, Тетяна Миколаївна; Третьякова, Татьяна Николаевна; Tretyakova, Tatiana M. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. ...

    Трансформація національної держави в сучасному політичному процесі України

    Тельник, Марина Вікторівна; Тельник, Марина Викторовна; Telnik, Marina V. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. - Національний університет «Одеська юридична академія», - Одеса, 2010. ...

    Роль Інтернет-комунікацій у політичній взаємодії в Україні

    Радченко, Олег Віталійович; Радченко, Олег Витальевич; Radchenko, Oleg V. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. У дисертації ...

    Політична активність молоді України: 90-ті роки

    Рябіка, Володимир Леонідович; Рябика, Владимир Леонидович; Riabika, Volodymyr L. (1998)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02. - політичні інститути і процеси. Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова. Дисертація присвячена ...

    Статус національних меншин: вітчизняний та міжнародний досвід

    Рушковська, Катерина Йосипівна; Рушковская, Екатерина Иосифовна; Rushkovskaya, Kateryna J. (2000)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. Одеська національна юридична академія, Одеса, 2000. Дисертація присвячена ...

    Зв'язки з громадськістю в умовах сучасного політичного процесу

    Руденко, Оксана Іванівна; Руденко, Оксана Ивановна; Rudenko, Oksana I. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. - Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ...

    Публічна політика в Україні: нові принципи взаємодії влади та громадянського суспільства

    Подзолков, Юрій Анатолійович; Подзолков, Юрий Анатольевич; Podzolkov, Yuri A. (2005)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2015. Досліджено нові ...

    Становлення демократичних інститутів і особливості їхнього функціонування в умовах реформування перехідних суспільств

    Півторак, Олександр Іванович; Пивторак, Александр Иванович; Pivtorak, Oleksandr I. (2005)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. Одеська національна юридична академія, Одеса, 2005. Аргументовано, що ...

    Політичний маркетинг в Україні: сутність та функціональна роль

    Петракова, Євгенія Робертівна; Петракова, Евгения Робертовна; Petrakova, Eugene R. (2004)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02. - політичні інститути та процеси. - Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2004. Дисертацію присвячено дослідженню ...

    Політична система сучасної України: процеси інституціональних змін та стабілізації

    Ніколаєва, Майя Іванівна; Николаева, Майя Ивановна; Nikolaeva, Maya I. (2003)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003. Дисертація присвячена комплексному ...

    Інноваційні медіа-технології в системі політичних комунікацій

    Недбай, В'ячеслав Вікторович; Недбай, Вячеслав Викторович; Nedbay, Vyacheslav V. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2012. Дисертація ...

    Механізми взаємодії Церкви з інститутами державної влади в Україні (на прикладі УПЦ)

    Можарова, Катерина Петрівна; Можарова, Екатерина Петровна; Mozharova, Katerina P. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертація ...

    Ідеологічний фактор сучасного політичного та партійного розвитку України

    Лага, Віктор Андрійович; Лага, Виктор Андреевич; Laga, Victor A. (2006)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006. Дисертація ...

    Інформаційна відкритість як принцип діяльності органів державної влади

    Крук, Наталя Володимирівна; Крук, Наталья Владимировна; Crook, Natalia V. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси.— національний університет «Одеська юридична академія». — Одеса, 2014. Досліджується ...

    Порівняльний аналіз формування української політичної еліти на зламних етапах XX століття (кінець 10-х і 90-і роки)

    Козловська, Людмила Володимирівна; Козловская, Людмила Владимировна; Kozlovskaya, Lyudmila V. (2000)

    Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути і процеси. Одеська національна юридична академія. Одеса, 2000. В ...

    Політична діяльність: теоретичні засади та практика сучасної України

    Кузьмін, Петро Васильович; Кузьмин, Петр Васильевич; Kuzmin, Petro V. (2008)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. У дисертації здійснено ...

    Процес легітимації державної влади в Україні в умовах сучасних демократичних трансформацій

    Кузнєцов, Сергій Сергійович; Кузнецов, Сергей Сергеевич; Kuznecov, Sergei S. (2008)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23-00.02 - політичні інститути та процеси. - Одеська національна юридична академія. Одеса, 2008. Досліджено різноманітні ...

    Формування професійної бюрократії в Україні: витоки, тенденції та перспективи

    Кудлай, Андрій Анатолійович; Кудлай, Андрей Анатольевич; Kudlay, Andriy A. (2004)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. У дисертації ...

    Динаміка екологічної політики і правосвідомості в переломленні норм кримінального права

    Коваль, Марат Петрович; Koval, Marat P. (1998)

    Дисертація в вигляді рукопису на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук по спеціальності 23.00. 02. - Політичні інститути і процеси. Одеська державна юридична академія. - Одеса, 1998 р. Досліджуються ...

    Системний аналіз традицій у політичному процесі

    Кальцева, Світлана Іванівна; Кальцева, Светлана Ивановна; Kalceva, Svetlana I. (2004)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. - Одеська національна юридична академія. Одеса, 2004. Дисертацією є комплексне ...

 

    Ісламський фактор політичних процесів на Близькому Сході та Центральній Азії (кінець XX - початок XXI століття)

    Альванус, Алі Йосіф; Альванус, Али Иосиф; Alvanus, Ali Y. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. - Національний університет «Одеська ...

    Український напрям у зовнішній політиці Республіки Польща: чинники, виміри, еволюція

    Яніна, Олена Євгенівна; Янина, Елена Евгеньевна; Janina, Elena E. (2012)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. - Національний університет ...

    Стратегічні напрями зовнішньої політики Республіки Польща в умовах демократичного транзиту

    Яковлєва, Ірина Вікторівна; Яковлева, Ирина Викторовна; Yakovlieva, Irina V. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. - Національний університет ...

    Політична соціалізація молоді в умовах трансформації суспільства: порівняльний аналіз міжнародного і українського досвіду

    Юрій, Наталія Миколаївна; Юрий, Наталия Николаевна; Uriy, Natalia M. (2002)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. - Одеська національна юридична ...

    Геополітичні пріоритети України в сучасному світі

    Шмаленко, Юлія Іванівна; Шмаленко, Юлия Ивановна; Shmalenko, Yulia I. (2002)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. Одеська національна юридична академія, ...

    Зовнішня політика Грузії в контексті євроінтеграції

    Сухіашвілі, Давіт Тарієлович; Сухиашвили, Давид Тариелович; Sukhiashvili, David T. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. - Національний університет «Одеська ...

    Вплив глобалізації на процес формування молодіжних субкультур

    Сурвілайтє, Діана Вітаутівна; Сурвилайте, Диана Витаутовна; Survilaytye, Diana V. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Національний університет ...

    Зовнішньополітичні стратегії Франції, Німеччини та Великобританії у контексті розвитку й імплементації СЗБП ЄС

    Романова, Ольга Володимирівна; Романова, Ольга Владимировна; Romanova, Olga V. (2008)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. - Одеська національна юридична академія. ...

    Ненасильницькі політичні дії в умовах глобального розвитку

    Полухіна, Аліна Валеріївна; Полухина, Алина Валерьевна; Polukhina, Alina V. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку - Національний університет «Одеська ...

    Поняття, типологія та причини виникнення тоталітаризму

    Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pehnik, Alevtina V. (2000)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. - Одеська державна юридична академія, Одеса, 2000. Дисертація ...

    Феномен виникнення та проявів тероризму в сучасних умовах

    Мошкова, Лілія Іванівна; Мошкова, Лилия Ивановна; Moshkova, Lіlіya I. (2001)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. Одеська національна юридична академія, Одеса, ...

    Реформування Організації об'єднаних націй за умов глобалізації у третьому тисячолітті

    Мелінишин, Вадим Богданович; Мелинишин, Вадим Богданович; Melinishin, Vadim B. (2010)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. - Одеська національна юридична академія. - Одеса. ...

    Зовнішньополітичні пріоритети ХДС: концепція «німецького федералізму»

    Кухтін, Михайло Михайлович; Кухтин, Михаил Михайлович; Kukhtin, Mikhaylo M. (2014)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. - Національний університет ...

    Етнічність у сучасному політичному процесі

    Коч, Світлана Вадимівна; Коч, Светлана Вадимовна; Koch, Svitlana V. (2000)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04. - політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. Одеська державна юридична академія, Одеса, 2000. ...

    «Турецька модель» як інструмент зовнішньої політики США на Великому Близькому Сході

    Кулешова, Карина Ігорівна; Кулешова, Карина Игоревна; Kuleshova, Karina I. (2015)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. - Національний університет «Одеська ...

    Механізми формування громадської думки в умовах глобального розвитку

    Кіоссе, Лідія Михайлівна; Киоссе, Лидия Михайловна; Kiosse, Lidiya M. (2015)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. - Національний університет «Одеська ...

    Міжнародний тероризм і його вплив на світову політику

    Агаіхаджех Паша, Давуд; Агаихаджех Паша, Давуд; Aghaeikhajeh Pasha, Davoud (2006)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. - Одеська національна юридична академія. ...

    Політичний глобалізаційний процес: динаміка соціокультурного розвитку

    Добродум, Ольга Вікторівна; Добродум, Ольга Викторовна; Dobrodum, Olga V. (2004)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. - Одеська національна юридична ...

    Європеїзація внутрішньої та зовнішньої політики Греції в контексті європейського інтеграційного процесу

    Дворніченко, Дарина Юріївна; Дворниченко, Дарья Юрьевна; Dvomichenko, Darina Yu. (2013)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. - Національний університет ...

    Американський чинник в процесі інформаційної глобалізації

    Данилішина, Катерина Олександрівна; Данилишина, Екатерина Александровна; Danilishina, Katherine O. (2004)

    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04. - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. - Одеська національна юридична академія, ...

Прочитано 1312 раз

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×