Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%AM, %09 %333 %2013 %07:%Нояб

Скарга Президенту України на Херсонську обласну державну адміністрацію щодо вільного доступу українського народу до природних ресурсів Арабатської стрілки

Оцените материал
(2 голосов)

Ми, учасники громадської організації «Суспільний договір», глибоко стурбовані ситуацією з недотримання та порушення права власності українського народу на природні об’єкти та їх ресурси, якими багата Арабатська стрілка в Херсонській області.

Вих. № 08-1 від 08.11.2013 р.

Президенту України

Януковичу В.Ф.

01220, м. Київ, вул. Банкова, 11

(044) 255-73-33

 

Скарга

 

Ми, учасники громадської організації «Суспільний договір», глибоко стурбовані ситуацією з недотримання та порушення права власності українського народу на природні об’єкти та їх ресурси, якими багата Арабатська стрілка в Херсонській області.

В зв’язку з цим ми зверталися до Вас з проханням, викладеним у заяві від 24.09.2013 р. Вих. № 24-3.


Листом від 24.10.2013 року отримали відповідь Херсонської обласної державної адміністрації за дорученням Адміністрації Президента. Тобто, перша наша заява навіть не попала до Вас, хоча була адресована на ім’я Президента України, чому сприяло, очевидно, недбальство працівників адміністрації.


Відповідь Херсонська ОДА в особі заступника голови ОДА М.Мельника надала зухвалу і знущальну.

На прохання, яке висловлювалося нами до Президента України, згідно ст.ст. 13, 102 Конституції України, забезпечити вільний безоплатний доступ громадян України до природних ресурсів Арабатської стрілки тощо Херсонська ОДА зазначає, що ці об’єкти перебувають у приватній власності, а власник має право користуватися і розпоряджатися своїм майном на власний розсуд.

Тобто, по суті, перевіркою правомірності обмеження прав українського народу на доступ до цілющих джерел на Арабатській стрілці ніхто не займався.

Натомість, як повідомлялося нами у заяві від 24.09.2013 р., суб’єкти господарювання, які здійснюють осучаснення Арабатської стрілки порушують ст. 13 Конституції України. У відповіді Херсонської ОДА немає навіть згадки, не те щоби мотивованого відхилення застосування до спірних правовідносин саме цієї статті Конституції України.

Отож, вважаємо, що Херсонська ОДА в особах винних посадовців та працівників грубо порушили своєю протиправною відповіддю право як наше на звернення та отримання мотивованої відповіді (оскільки мотивів не застосування до спірних правовідносин ст. 13 Конституції України не наведено), так і безпосередньо Херсонська ОДА порушила ст. 13 Конституції України.

Оскільки Президент України є гарантом конституційних прав громадян, згідно ст. 102 Конституції України, повторно звертаємося до Вас зі скаргою та з проханням гарантувати конституційне право українського народу, передбачене ст. 13 Конституції України у спірних правовідносинах та притягнути до відповідальності за таку знущальну протиправну відповідь посадовців Херсонської ОДА.

Враховуючи вказане вище та керуючись Конституцією України

ПРОСИМО:

- особисто розглянути нашу заяву від 24.09.2013 р. Вих. № 24-3.

- притягнути до відповідальності винних осіб Херсонської обласної державної адміністрації за неналежну протиправну відповідь у реагування на нашу заяву від 24.09.2013 р. Вих. № 24-3;

- повідомити нас про результати розгляду цієї заяви.

 

Додатки: копія заяви від 24.09.2013 р. Вих. № 24-3, копія відповіді від 24.10.2013 року Херсонської ОДА.

 

 

Президент ГО «Суспільний договір»                                                    Кізіма І.В.Исх . № 08-1 от 08.11.2013 г.
Президенту Украины
Януковичу В.Ф.
01220 , г. Киев , ул . Банковая , 11
( 044 ) 255-73-33

Жалоба

Мы, участники организации «Общественный договор» , глубоко обеспокоены ситуацией с несоблюдение и нарушение права собственности украинского народа на природные объекты и их ресурсы , которыми богата Арабатская стрелка в Херсонской области.

В связи с этим мы обращались к Вам с просьбой, изложенным в заявлении от 24.09.2013 г. Исх . № 24-3 .
Письмом от 24.10.2013 года получили ответ Херсонской областной государственной администрации по поручению Администрации Президента. То есть, первая наша заявление даже не попала к Вам, хотя была адресована на имя Президента Украины , чему способствовало , очевидно , халатность работников администрации.

Ответ Херсонская ОГА в лице заместителя председателя ОГА Н.Мельника предоставила дерзкую и издевательское .
По просьбе , которое высказывалось нами к Президенту Украины , согласно ст 13 102 Конституции Украины , обеспечить свободный бесплатный доступ граждан Украины к природным ресурсам Арабатской стрелки и т.д. Херсонская ОГА отмечает , что эти объекты находятся в частной собственности , а собственник вправе пользоваться и распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению.

То есть, по сути , проверкой правомерности ограничения прав украинского народа на доступ к целебным источникам на Арабатской стрелке никто не занимался.

Зато, как сообщалось нами в заявлении от 24.09.2013 г. , субъекты хозяйствования, осуществляющие осовременивания Арабатской стрелки нарушают ст . 13 Конституции Украины . В ответе Херсонской ОГА нет даже упоминания , не то чтобы мотивированного отклонения применения к спорным правоотношениям именно этой статьи Конституции Украины .

Итак, считаем , что Херсонская ОГА в лицах виновных чиновников и работников грубо нарушили своим противоправным ответом право как наше на обращение и получение мотивированного ответа ( так мотивам не применения к спорным правоотношениям ст. 13 Конституции Украины не приведены ) , так и непосредственно Херсонская ОГА возбудила ст. 13 Конституции Украины .

Поскольку Президент Украины является гарантом конституционных прав граждан , согласно ст. 102 Конституции Украины , повторно обращаемся к Вам с жалобой и с просьбой гарантировать конституционное право украинского народа , предусмотренное ст. 13 Конституции Украины в спорных правоотношениях и привлечь к ответственности за такое издевательское противоправную ответ чиновников Херсонской ОГА.

Учитывая указанное выше и руководствуясь Конституцией Украины

ПРОСИМ:

- Лично рассмотреть наше заявление от 24.09.2013 г. Исх . № 24-3 .
- Привлечь к ответственности виновных лиц Херсонской областной государственной администрации за ненадлежащее противоправную ответ в противодействие наше заявление от 24.09.2013 г. Исх . № 24-3 ;
- Сообщить нам о результатах рассмотрения этого заявления.

Приложения: копия заявления от 24.09.2013 г. Исх . № 24-3 , копия ответа от 24.10.2013 года Херсонской ОГА.


Президент ОО «Общественный договор» Кизима И.В.

Последнее изменение %PM, %09 %579 %2013 %12:%Нояб

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×