Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%PM, %01 %794 %2016 %18:%Дек

Заперечення на позовну заяву про визнання права власності на успадковане майно до Подільського районного суду м. Києва

Оцените материал
(3 голосов)
У цьому запереченні мені довелося для довірителя (клієнта) подати всі за інституту реєстрації місця проживання для визначеності, врегульованості і сталості спадкових правовідносин
Інститут прописки замінено наразі реєстрацією місця проживання і перебування і з того всього виникло багато різночитань і множина тлумачень, бо не завжди місце реєстрації проживання співпадає з місцем фактичного мешкання особи. От і маємо знову ситуацію, множина яких у правовій реальності стала приводом до виникнення такого прислів"я - закон як дишло, куди повернеш, туди й вийшло.

Якщо у вас трапиться у житті подібна або аналогічна пригода - не зволікаючи звяжіться з юристом, магістром права Ігорем КІЗІМА. пам"ятайте - хворобу легше попередити, ніж лікувати Тел.: (063) 539-42-13, (096) 545-40-33, (095) 573-20-30
.................................................................................................................

Подільський районний суд м. Києва

Справа № 758/6872/16-ц

Суддя Шаховніна М.О.

Відповідача-1 Олени Олексіївни

м. Київ-170, вул.

 

 

ЗАПЕРЕЧЕННЯ

на позовну заяву Алли Олексіївни

 

Згідно ч. 3 ст. 1268 ЦК України спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї.

Однак до спірних правовідносин ця стаття не може бути судом застосована, оскільки вимогою, яка обґрунтована цією статтею, позивач намагається ввести в оману суд щодо дійсних фактичних обставин справи.

Спочатку між нами (мною, позивачем та відповідачем-2) було досягнуто домовленості усної що спірна квартира залишається мені. Через деякий час, діючи нечесно позивач-сестра подає до мене позов, і знаходить собі лазейку ніби-то що вона вважається такою, що прийняла спадщину.

Звертаю увагу суду, що позивач знала, що помер батько і знала про необхідність подати заяву про прийняття спадщини, оскільки прописана (зареєстрована) була не за адресою спадкодавця.

До того ж, проживати у будинку в якому проживає дві окремих сім’ї – це ще не означає проживати разом зі спадкодавцем, оскільки позивач проживала окремою сім’єю зі своїм чоловіком зовсім в іншій частині будинку.

Я заперечую по-перше, що позивач проживала разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, по друге, заперечую проти того, що позивач не відмовилися від спадщини.

 

ПО-ПЕРШЕ, ПОЗИВАЧ НЕ ПРОЖИВАЛА РАЗОМ ЗІ СПАДКОДАВЦЕМ НА ЧАС ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ.

 

Спадкоємець вважається таким, що прийняв спадщину, якщо він проживав разом з померлим. Для того, щоб встановити факт сумісного проживання спадкоємця зі спадкодавцем, нотаріус за місцем відкриття спадщини перевіряє в паспорті відмітку про реєстрацію проживання спадкоємця та встановлює місця реєстрації проживання померлого за довідкою органів реєстрації.

Вважається, що спадкоємець прийняв спадщину через подання заяви до нотаріуса за місцем відкриття спадщини в строк, встановлений для цього законодавством, тобто шестимісячний строк. Своїми діями спадкоємець перериває для себе строк для прийняття спадщини і стає власником майна. Якщо спадкодавець подав заяву про відмову від спадщини у встановлений для цього строк, вважається, що він відмовився від спадщини.

Відносини щодо місця проживання фізичної особи регулюються також Законом "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". Цим законом замість прописки введений режим реєстрації фізичних осіб при зміні місця їх проживання або перебування за їх заявою.

Згідно ЦК України місцем відкриття спадщини визнається останнє місце проживання спадкодавця ч. 1 ст. 1221), а згідно Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України - останнє постійне місце проживання спадкодавця (пункт 187). Перелік документів, наведених Інструкцією, - свідоцтво органів РАЦС про смерть, якщо останнє постійне місце проживання і місце смерті спадкодавця збігаються, довідка житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-будівельного кооперативу, а також запис у будинковій книзі (абзац сьомий пункту 212) - підтверджує те, що місце відкриття спадщини визначається як останнє постійне, а не останнє фактичне місце проживання спадкодавця. Тому місце реєстрації особи і місце реального постійного проживання можуть не співпадати. Проте для цілей спадкового законодавства місцем останнього постійного проживання спадкодавця вважається місце, визначене у вищенаведених документах, а відсутність особи за цим місцем не означає зміну місця відкриття спадщини.

По аналогії закону це ж саме розуміння і тлумачення цілком застосовне й при з’ясуванні місця проживання спадкоємця.

Це ж підтверджує і практика судів.

Офіційний ВССУ також звернув увагу на значення відмітки про реєстрацію в паспорті. Так у пункті 1 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в своєму листі від 16 травня 2013 року за №24-753/0/4-13 «Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування» роз'яснив: «Заяви про встановлення факту постійного проживання разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини в порядку окремого провадження підлягають задоволенню судом, якщо у паспорті спадкоємця відсутня відмітка про місце реєстрації особи». У випадках, якщо встановлено, що спадкоємець прийняв спадщину у порядку ч. 3 ст. 1268 ЦК, суди не повинні задовольняти вимоги про визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

Безумовний висновок з цього пункту визначає, що у разі, якщо у спадкоємця в паспорті є відмітка про місце реєстрацію, він є таким, що прийняв спадщину, а отже й постійно проживав зі спадкодавцем на момент смерті. І напроти – якщо такої відмітки у паспорті спадкоємця немає – значить він не є таким, що постійно проживав зі спадкодавцем.

Спадкові відносини в Україні регулюються Цивільним кодексом України 2003 року (ЦК), законами України «Про нотаріат», «Про міжнародне приватне право», іншими законами та підзаконними нормативними актами, як нормами матеріального та процесуального права.

При розгляді справ про спадкування суди мають  встановлювати:

– місце відкриття спадщини;

 – коло спадкоємців, які прийняли спадщину;

– законодавство, яке підлягає застосуванню щодо правового режиму спадкового майна та часу відкриття спадщини у випадку, якщо спадщина відкрилась до 01 січня 2004 року або ж спадкодавець проживав в іншій державі, спадкоємець є іноземним громадянином та проживає в іншій державі, а спадкове майно знаходиться на території України.

Обставини, які входять до предмета доказування (ч. 1 ст. 179 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК)) у зазначеній категорії справ, можна встановити лише при дослідженні документів, наявних у спадковій справі. Належними доказами щодо фактів, які необхідно встановити для вирішення спору про право спадкування, є копії документів відповідної спадкової справи, зокрема, поданих заяв про прийняття спадщини, виданих свідоцтв про право на спадщину, довідок житлово-експлуатаційних організацій, сільських, селищних рад за місцем проживання спадкодавця.

У випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов’язаний витребувати такі докази (ч. 1 ст. 137 ЦПК).

Місцем проживання фізичної особи згідно з ч. 1 ст. 29 ЦК є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

Місце проживання необхідно відрізняти від місця перебування фізичної особи, тобто того місця, де вона не проживає, а тимчасово знаходиться.   

Тут звертаю увагу суду на ту обставину, що позивач не постійно мешкає за адресою в якій вона зареєстрована. З цього приводу в Святошинському районному суді м. Києва розглядається дві справи щодо позбавлення права користуватися приміщенням позивача по цій справі та про вселення в це приміщення цього ж позивача.    

 І нарешті, позивач була обізнана, що спірна квартира оформлюється на її сестру. Сталість і визначеність цивільних відносин має бути. Саме тому законодавець встановив 6-місячний строк на прийняття спадщини.

ПО ДРУГЕ, Я ЗАПЕРЕЧУЮ ПРОТИ ТОГО, ЩО ПОЗИВАЧ НЕ ВІДМОВИЛИСЯ ВІД СПАДЩИНИ.

Позивач фактично відмовилася від прийняття спадщини і цю відмову можуть посвідчити свідки. Явку свідків я забезпечу на наступне судове засідання. Зараз не хочу їх зазначати щоби унеможливити будь-який на них сторонній тиск.

 

Враховуючи ту обставину, що позивач і її представник не маючи більш-менш пристойної правової позиції у суді, завжди намагаються його дестабілізувати шляхом криків, вдаваного плачу, втравлюванням мене у суперечки та інше, я дуже ПРОШУ суд жорстко реагувати на порушення дисципліни під час розгляду справи в суді і вживати процесуальні примуси у повному об’ємі, що визначені ЦПК України до осіб, що порушують порядок у судовому засіданні.

Оскільки на судове засідання 30.11.2016 року не може з’явитися мій адвокат, то ПРОШУ розгляд справи по суті почати на наступному судовому засіданні, оскільки я маю потребу у правовій допомозі.

Враховуючи вказане та керуючись ЦК України, ЦПК України

 

ПРОШУ:

 

- жорстко реагувати на порушення дисципліни під час розгляду справи в суді і вживати процесуальні примуси у повному об’ємі, що визначені ЦПК України до осіб, що порушують порядок у судовому засіданні;

- перенести розгляд справи з метою забезпечити і реалізувати моє право на юридичну допомогу (адвокат на судове засідання 30.11.16 не може прийти);

- приєднати це заперечення до матеріалів справи, надати можливість на наступне засідання забезпечити в суд явку свідків по справі і невідкладно їх допитати та надати докази, якими я буду обґрунтовувати заперечення проти позову.

 

 

29.11.2016                                                   Олена Олексіївна


Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×