Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%PM, %10 %005 %2020 %23:%Фев

Претензія учасника ТОВ щодо прийняття нової редакції Статуту за новим Законом про Товариства з обмеженою відповідальністю

Оцените материал
(1 Голосовать)
У зразку заяви-претензії, я юрист, магістр-права Ігор Кізіма, викриваю один зі злочинних задумів, направлених на позбавлення учасника товариством іншими учасниками його частки. А фактично крадіжки його майна.

Також мною, як винахідником юридичних технологій (широкого використання комплексного та системного методу, а також нестандартних дій) в юридичній практиці, копія цієї заяви направлено до прокуратури. і щоби з метою попередження правопорушення про це було відомо самому потенційному злочинцю.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Вимпел «Спец-Сервіс»

 

Копія для відому:

БРОВАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА

(вул. Київська, 137 м. Бровари 07401)

 

Учасника ТОВ «Вимпел «Спец-Сервіс» Єсипенка Василя Васильовича

02068, м. Київ,

 

Тел.________________________

 

 

 

Заява-претензія

на Лист-повідомлення (вих. № 3 від 03 лютого 2020 року)

 

У листі-повідомленні (вих. № 3 від 03 лютого 2020 року) товариство надало мені проект статуту ТОВ «Вимпел «Спец-Сервіс» в новій редакції на 10 аркушах та проект протоколу загальних зборів з питань порядку денного на 1 арк.

 

Ознайомившись з надісланими документами маю зауважити наступне:

1) надруковані вони навмисне дрібним та дуже тусклим шрифтом, що для мене, який має проблеми із зором ускладнює їх читання та опрацювання. Знаючи про те, що в мене проблеми із зором, які з’явилися у мене не без вашої участі, я трактую це як зроблене з поганим умислом;

 

2) в офіційному документі вказано контакти юриста як «Олександр». Це також є неприйнятним для ділового мовлення і це теж наводить на підозри, що зроблено це з протиправним умислом. Щоби потім легше кінці в воду від протиправних діянь ховати.

 

3) Проект статуту до розгляду та ознайомлення не прошито і не пронумеровано за правилами діловодства, не скріплено печаткою товариства та підписом директора, що позбавляє можливості доводити мені свою правоту у випадку коли директор разом з іншими учасниками буде вчиняти службовий підлог (підроблення) та інші кримінальні злочини направленні на позбавлення мене моєї частки в товаристві. Мова йде про те, що обговорювати ми можемо один текст, а при підписанні текст може бути іншим і я цього можу не додивитися, а не маючи належним чином завіреного проекту Статуту, буду позбавлений можливості довести в суді, поліції що мав місце підлог.

Тому проект має бути наданий мені прошитим і пронумерованим, скріпленим печаткою і підписом директора, як-то і встановлено звичаєм ділового обороту і вимогами до діловодства.

 

4) вимоги у проекті статуту щодо збільшення статутного фонду (п.п. 5.1, 5.2) порівняно з існуючим статутним фондом видають явну злочину мету, в чергове у кримінальний спосіб, вкрасти в мене мою частку товариства, оскільки:

а) за весь час діяльності я не отримав жодного дивіденда чи іншого доходу від діяльності товариства. Окрім того, товариство позбавило мене права оренди його майна в особі ТОВ «Леком», і все це було зроблено за вашої умисної участі і втручання як директора товариства за змовою з іншими учасниками – вашими родичами. Відтак, в мене не має і не може бути грошей щоби наповнити свою частку Статутного капіталу, що надасть вам змогу вчинити наступне:

б) Запроваджений новим чинним Законом про ТОВ механізм збільшення статутного капіталу дозволяє контролюючим учасникам позбавлятися від інших учасників, у т.ч. масово. Алгоритм дій по виключенню небажаних для контролюючого учасника партнерів може виглядати так. На загальних зборах приймається рішення про збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових вкладів учасників (ч. 1 ст 18). Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників (ч. 5 ст. 18). Контролюючий учасник своєчасно вносить свій вклад до статутного капіталу товариства. Доля інших учасників у товаристві залежатиме від належного виконання обов’язку по внесенню вкладу. Досить часто скептично налаштовані міноритарні учасники, які роками не отримували дивідендів, не слідкують за життям товариства або «принципово» ігнорують обов’язки по майновій участі у діяльності товариства.

Після спливу строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, учасникам, які прострочили внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства надсилає письмове попередження про прострочення (ч. 1 ст. 15).

Якщо учасники товариства не внесли вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які можуть прийняти рішення  про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу (п. 1 ч. 2 ст. 15).

А оскільки, голоси, що припадають на мою частку, у випадку моєї заборгованості перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування, то це дасть вам змогу виключити мене з учасників товариства.

 

А тому, я КАТЕГОРИЧНО проти збільшення статутного капіталу товариства, принаймні до виконання двох обов’язків товариства і директора товариства переді мною як його учасником:

1) звіт про фінансову-економічну діяльність товариства з часу створення;

2) виплати мені всіх дивідендів, які отримували, в том числі за допомогою чорної бухгалтерії, інші учасники товариства.

Це принаймні дозволяло їм вносити великі суми як до статутного капіталу ТОВ «Столичний двір», так і заявляти значні суми статутного капіталу у новій редакції Статуту ТОВ «Вимпел «Спец-Сервіс».

 

Аналіз інших положень проекту Статуту я буду проводити коли Товариство надасть мені для цього читабельний (з нормальним шрифтом) екземпляр, належним чином прошитий і пронумерований, скріплений печаткою товариства і підписом директора.

 

Також, НАСТІЙЛИВО пропоную окрім Статуту, укласти між нами, як учасниками корпоративний договір, а також у Статуті детально прописати питання взаємовідносин між Товариством і директором (зокрема, зі всіма передбаченими видами відповідальності нового Закону), а головне вирішити питання щоби директор, який є учасником товариства не міг узурпувати владу у товаристві, враховуючу ту обставину, що він має родинні відноси з іншими учасниками товариства. І всі ці моменти можна передбачити якщо не в Статуті, то у корпоративному договорі точно.

 

Щодо проекту протоколу №1/20 загальних зборів учасників хочу зауважити, що в ньому має бути передбачений звіт директора про діяльність товариства за весь час його існування обов’язково.

 

Копія цієї заяви-претензії надсилається в прокуратуру, оскільки відображені в ній фактичні обставини справи містять відомості про наявний склад кримінального правопорушення у діяннях директора ТОВ «Вимпел «Спец-Сервіс» Левченка П.Є., зокрема готування до вчинення злочину, передбаченого ст. 190, 191, 366 КК України

 

Додатки:

(для Броварської місцевої прокуратури)

 – копія проекту статуту на 10 арк.,

- копія проекту протоколу загальних зборів – 1 арк.,

-  копія листа-повідомлення (вих. № 3 від 03 лютого 2020 року) – 1 арк.

 

 

З повагою,

 

учасник ТОВ «Вимпел «Спец-Сервіс»

Єсипенко В.В.                                                                                                  11.02.2020 року

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×