Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%PM, %05 %665 %2018 %14:%Фев

Методи дослідження при написанні дипломних та курсових робіт

Оцените материал
(3 голосов)
    Методи наукового дослідження - це способи, які дозволяють студенту вирішувати завдання проектів, досягати поставленої мети дослідження. Багато спеціальні наукові проблеми вимагають використання спеціальних частнонаучних методів дослідження. Вони представляють певну сукупність способів, методів дослідження, принципів пізнання, які застосовуються в конкретній науці.
Дипломна робота з правознавства для студентів-юристів
від 1000 грн.

Курсова робота з будь-яких дисциплін для студентів-юристів
від 300 грн

Магістерська робота з правознавства для студентів-юристів
від 2000 грн.

Дисертація з правознавства від 1000 дол. А також написання статтей, пошук матеріалів тощо

063-539-42-13, 096-545-40-33, 095-573-20-30

Viber 095-573-20-30М
етоди дипломної, курсової роботи

У вступі до курсової, введення до дипломної роботи студент зобов'язаний перерахувати методи наукового дослідження даної проблеми. Наприклад, для фізики характерно фізичне моделювання. У біології існує метод біоіндикації, який полягає в безпосередньому спостереженні за поведінкою організмів, оцінці їх властивостей.

Поряд зі спеціальними методами використовуються і загальні методи, що застосовуються в усьому дослідному процесі різноманітних наук. Вони діляться на практичні і теоретичні. Практичний або емпіричний метод дозволяє фіксувати і описувати явища, факти, зв'язки між ними. За сприяння теоретичного методу проводиться детальний аналіз різних фактів, розкриваються істотні закономірності, утворюються уявні моделі, використовуються гіпотези.

 
Теоретичні методи наукового дослідження в дипломній роботі

Теоретичні методи абстрактні і узагальнені. Завдяки їм, систематизується фактичний матеріал. До неперевершеним методам теоретичного порядку відносять аксіоматичний, метод формалізації, гіпотетичний, абстрагування і логічні методи. До загальнологічних відносять незрівнянний аналіз, пізнавальний синтез, необхідну дедукцію і аналогію.

Аналіз дозволяє розкласти досліджуваний матеріал на одиниці, вивчити роздільні частини елементів. Синтез з'єднує частини в ціле, відтворюючи єдине, нове, що взаємодіє з окремих частин. Моделювання переносить реальний об'єкт в створювану модель. А класифікація розподіляє інформацію, завдяки порівнянню. Дедукція організовує необхідний перехід від загальних явищ до приватних. Аналогія підводить логічний висновок, через якого знання про один предмет виникають на підставі подібностей з подібними предметами.

Абстрагування дозволяє досліднику подумки відволіктися від заданих властивостей даного явища. Одночасно виявляються цікавлять властивості предмета. Узагальнення встановлює загальні властивості предмета і його ознаки. Ідеалізація спрямована на освіту абстрактних об'єктів, яких немає в дійсності. А індукція полягає в дослідженні від одиничного випадку до весь погляд.

Системний підхід досліджує об'єкти і представляє їх у вигляді певних систем. Структурно-функціональний метод виділяє з цілісних систем структури. Ймовірносно-статистичні підходи враховують дії всіляких випадкових факторів на даний процес.

До основних методів теоретичного пізнання відноситься формалізація, що відображає змістовне знання у відомому знаково-символьному змісті. Вона лежить в основах процесів алгоритмізації, пов'язаних з програмуванням. Аксіоматичний метод базується на постулатах-аксіомах, а інші твердження випливають з них завдяки логічним підходам на базі доказів. Гіпотетико-дедуктивний метод створює незрівнянні системи дедуктивно переплетених між собою правильних гіпотез. З них в подальшому вичленяються твердження про досвідчених фактах.

Метод сходження від абстрактного до конкретного полягає в динаміці наукової думки, що починається на початковій абстракції і проходить крізь послідовні етапи розширення і поглиблення пізнання до потрібного результату. Таким чином, створюється картина цілісного відтворення предмета в теорії.
Емпіричні методи наукового дослідження

Емпіричні методи дозволяють досліджувати практику і її результати. На підставі їх збираються конкретні факти, виявляються і описуються явища. До них зараховуються незамінний метод спостереження, якісне порівняння, точне вимірювання і унікальний експеримент.

Спостереження - це процес, який характеризується активністю і пізнавальністю. Він базується на органах почуттів, предметної діяльності людини, вважається самим елементарним. Спостереження призводять до результатів, що не спираються на бажання, волю і почуття людини. Спостереження інформують про відносини, властивості певних і існуючих реально явищ, предметів.

Порівняння сприяє встановленню подібностей, відмінностей явищ, предметів. Порівняння встановлює подібності предметів, визначає їх відмінності, виявляє загальне, що повторюється.

Вимірювання визначає числове значення шуканої величини в її одиницях виміру. Метод дозволяє отримати найточніше відомості про світ.
Прочитано 1991 раз

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×