Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%PM, %03 %918 %2018 %21:%Май

Про розірвання шлюбу та надання дозволу на виїзд дитини за кордон без дозволу та супроводу батька

Оцените материал
(1 Голосовать)
Позивач ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до відповідача ОСОБА_2 про розірвання шлюбу та надання дозволу на виїзд дитини за кордон без дозволу (згоди) та супроводу батька.        

У Х В А Л А

            22 березня 2018 року                                                                                          м. Київ

              Суддя Оболонського районного суду м. Києва Андрейчук Т.В., вирішуючи питання про відкриття провадження у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про розірвання шлюбу та надання дозволу на виїзд дитини за кордон без дозволу (згоди) та супроводу батька, -

в с т а н о в и в:

              Позивач ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до відповідача ОСОБА_2 про розірвання шлюбу та надання дозволу на виїзд дитини за кордон без дозволу (згоди) та супроводу батька.            

              Згідно з ч. 1 ст. 188 ЦПК України в одній позовній заяві може бути об'єднано декілька вимог, пов'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги. Похідною позовною вимогою є вимога, задоволення якої залежить від задоволення іншої позовної вимоги (основної вимоги).

              Разом з тим, відповідно до положень ч. 6 ст. 188 ЦПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи вправі до початку розгляду справи по суті роз'єднати позовні вимоги, виділивши одну або декілька об'єднаних вимог в самостійне провадження, якщо це сприятиме виконанню завдання цивільного судочинства. Розгляд позовних вимог, виділених у самостійне провадження, здійснює суддя, який прийняв рішення про роз'єднання позовних вимог.

              Позовні вимоги про розірвання шлюбу та надання дозволу на виїзд дитини за кордон без дозволу (згоди) та супроводу батька не є нерозривно пов'язаними між собою, від вирішення однієї з них не залежить вирішення іншої, вони не є однорідними. Крім того, сумісний розгляд позовних вимог про розірвання шлюбу та надання дозволу на виїзд дитини за кордон без дозволу (згоди) та супроводу батька ускладнить вирішення справи та спричинить до затягування строків її розгляду.

              За таких обставин, суддя вважає за необхідне роз'єднати позовні вимоги ОСОБА_1 про розірвання шлюбу з ОСОБА_2 та про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без дозволу (згоди) та супроводу батька.

              Керуючись ч. 6 ст. 188 ЦПК України, суддя, -

                                                               у х в а л и в:

            Роз'єднати позовні вимоги ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про розірвання шлюбу та надання дозволу на виїзд дитини за кордон без дозволу (згоди) та супроводу батька.

              Виділити в самостійне провадження позовні вимоги ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без дозволу (згоди) та супроводу батька (передавши в цій частині позовну заяву для реєстрації до канцелярії суду в загальному порядку).

              Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Суддя      
 22 марта 2018 г.. Киев

              
Судья Оболонского районного суда г.. Киева Андрейчук Т.В., решая вопрос об открытии производства по гражданскому делу по иску ЛИЦО_1 к ЛИЦО_2 о расторжении брака и предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу без разрешения (согласия) и сопровождения отца, -

в с т а н о в и л:

              
Истец ОСОБА_1 обратилась в суд с иском к ответчику ОСОБА_2 о расторжении брака и предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу без разрешения (согласия) и сопровождения отца.

              
Согласно ч. 1 ст. 188 ГПК Украины в одном исковом заявлении могут быть объединены несколько требований, связанных между собой основанием возникновения или представленным доказательствам, основные и производные исковые требования. Производной исковым требованием является требование, удовлетворение которой зависит от удовлетворения другой искового требования (основной требования).

              
Вместе с тем, согласно положениям ч. 6 ст. 188 ГПК Украины суд по ходатайству участника дела или по собственной инициативе вправе до начала рассмотрения дела по существу разъединить исковые требования, выделив одну или несколько объединенных требований в самостоятельное производство, если это будет способствовать выполнению задачи гражданского судопроизводства. Рассмотрение исковых требований, выделенных в самостоятельную производства, осуществляет судья, который принял решение о разъединении исковых требований.

              
Исковые требования о расторжении брака и предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу без разрешения (согласия) и сопровождения отца не неразрывно связанными между собой, от решения одной из них не зависит решение другой, они не являются однородными. Кроме того, совместное рассмотрение исковых требований о расторжении брака и предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу без разрешения (согласия) и сопровождения отца осложнит решение дела и повлечет затягивание сроков ее рассмотрения.

              
При таких обстоятельствах, судья считает необходимым разъединить исковые требования ОСОБА_1 о расторжении брака с ОСОБА_2 и о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу без разрешения (согласия) и сопровождения отца.

              
Руководствуясь ч. 6 ст. 188 ГПК Украины, судья, -

                                                              
РЕШИЛ:

            
Разъединить исковые требования
ЛИЦО_1 к ЛИЦО_2 о расторжении брака и предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу без разрешения (согласия) и сопровождения отца.

              
Выделить в самостоятельное производство исковые требования ЛИЦО_1 к ЛИЦО_2 о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу без разрешения (согласия) и сопровождения отца (передав в этой части исковое заявление для регистрации в канцелярии суда в общем порядке).

              
Постановление обжалованию не подлежит.

судья
                                                                       

Прочитано 694 раз

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация - 100 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×