Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


юрист Кизима И.В.

юрист Кизима И.В.

01.03.10 я отримав відповідь з прокуратури Київської області № 19-557, якою мені направлено примірник відповіді заступника Броварського міжрайонного прокурора Титарчука І.Г.,  щодо розгляду мого інформаційного запиту. Перший інформаційний запит я подав особисто в Броварську міжрайонну прокуратуру 28.10.2009 року, про що свідчить відмітка (печать для довідок з вказівкою дати та підписом особи, яка приймала запит).

30.11.2009 року я звернувся з повторним інформаційним запитом до прокурора Броварської міжрайонної прокуратури щодо надання інформації у порядку ст.ст. 32, 33 ЗУ «Про інформацію». Перший інформаційний запит було зареєстровано 28.10.2009 року, проте, відповіді на нього я не отримував.

(щодо приватного обвинувачення у кримінальному процесі)
розробив Кізіма І.В.

 Суть змін:

 статтю 223 Кримінального процесуального кодексу України доповнити частиною сьомою:

 „Вимоги цієї статті не поширюються на справи приватного обвинувачення.”

 Доповнити КПК статтею 223-1:

 „Стаття 223-1. Форма і зміст скарги у справах приватного обвинувачення.

Скарги потерпілих у справах приватного обвинувачення, передбачених Кримінальним кодексом України, подаються у письмовій формі та мають містити:

     1) найменування суду, до якого подається скарга;

     2) ім'я скаржника і особи, дії якої оскаржуються, а також ім'я представника скаржника, якщо скарга подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв'язку, якщо такий відомий;

     3) зміст скарги;

     5) виклад обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

     6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування або клопотання про забезпечення останніх;

     7) перелік документів, що додаються до скарги.

Скарга підписується скаржником або його представником із зазначенням дати її подання.

Скарга повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом.

У разі пред'явлення скарги особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в скарзі повинні бути зазначені підстави такого звернення.

Якщо скарга подається представником скаржника, до неї додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

 Доповнити КПК статтею 223-2:

 „Стаття 223-2. Подання копії скарги приватного обвинувачення та доданих до неї документів.

 Скаржник повинен додати до скарги її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості осіб, дії яких оскаржуються.

Правила частини першої цієї статті не поширюються на скарги приватного обвинувачення, що зумовлені ушкодженням здоров'я.”

      Статтю 224 Кримінального процесуального кодексу України доповнити частиною третьою:

 „Вимоги цієї статті не застосовуються до справ приватного обвинувачення.”

    Частину першу статті 251 Кримінального процесуального кодексу України викласти в такій редакції:

  „Скарга приватного обвинувачення повинна відповідати вимогам, які цим Кодексом встановлені у статтях 223-1 і 223-2  цього Кодексу.

З цим листом я, що нижче підписався, подаю пропозицію щодо прийняття Верховною Радою Закону України «Про статус фахівця в галузі права». Ця пропозиція є відмінної від поданої раніше пропозиції (з врахуванням інших аспектів діяльності фахівців в галузі права) щодо внесення доповнення, змін до ст.ст. 32, 44 КПК України та змін до ст. 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосується участі в кримінальному та адміністративному процесах в якості захисників фахівців в галузі права.

29.06.2012 року я звернувся до поліклініки № 1 Деснянського району м. Києва (02222, м. Київ, пр.-т Маяковського, 32-Б) з повторним проханням про видачу мені довідки щодо звернення за медичною допомогою та мого обслуговування.

Пред’явлення цього позову зумовлено тим, що в державі Україна, не дивлячись на існування де-юре багаточленних інститутів та інституцій із захисту прав громадян де-факто було неможливим для позивача вчасно поновити порушене право.Держава Україна в особі її органів так і не спромоглася, протягом тривалого часу, однозначно та остаточно визначитися з питання чи мають право фахівці права, які не є адвокатами бути захисниками у кримінальному процесі. Вказана невизначеність існує в супереч неодноразовому зверненню уваги на цю обставину Європейським судом із захисту прав людини.

На недвижимое имущество арест может накладывается дважды на двух основаниях: по решению суда об обеспечении иска; и в соответствии с актом описи и ареста имущества, составленным государственным исполнителем. Разберемся, с чем это связано и каковы могут быть последствия.
В соответствии со статьей 1 Гражданского процессуального кодекса (ГПК ) Украины задачами гражданского судопроизводства являются справедливое, непредвзятое и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел с целью защиты нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц, интересов государства.
Для реальной защиты нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод и интересов стороны недостаточно вступившего в законную силу решения суда. Такое решение суда должно быть исполнено надлежащим образом и в кратчайшие сроки, иначе все действия стороны и/или ее представителей (формирование правовой позиции по делу; подготовка всех необходимых документов; подготовка к участию и участие в судебных заседаниях и т.д.), направленные на получение судебного решения, теряют смысл.

У посібнику здійснено огляд інститутів цивільного, господарського та адміністративного процесу з позицій протидії вчиненню процесуальних диверсій та оптимізації вирішення юридичних конфліктів шляхом застосування юридичних технологій.

Нестандартне використання процесуальних дій визначається в аспекті використання комплексного методу та системного підходу в практичній, прикладній юриспруденції.

Посібник розрахований на студентів юридичних факультетів, юристів-практиків, і всіх тих, хто бажає познайомитися з іншою, на перший погляд прихованою, стороною процесуальної дійсності, що дозволить заощадити час на здобуття практичного досвіду.

Посібник корисний узагальненим баченням юридичних технологій як ефективного засобу вирішення юридичних завдань та подолання корупційних проявів державного апарату; містить для прикладу багато життєвих ситуацій та судової практики.

© Кізіма Ігор Віталійович, Київ 2010

Авторське право зареєстроване.

Будь-яке використання з метою отримання прибутку, без згоди автора, забороняється.

Позивач -Публічне акціонерне товариство "Кредобанк" звернувся до Господарського суду міста Києва з вимогою до відповідача 1 - Спільного українсько-італійського підприємства "Прогрессо-Італія", відповідача 2 -Товариства з обмеженою відповідальністю "Київбудком", третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Джаліта-2000" про:
Закон «Про зайнятість населення», який забороняє кадровим агенціям брати плату за працевлаштування громадян, не примусить їх відмовитись від стягування грошей за ці послуги. Агентсва вже придумали як обійти цю заборону і тепер будуть брати плату просто за консультацію.

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос юристу прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Первая консультация - бесплатно

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×