Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


юрист Кизима И.В.

юрист Кизима И.В.

Оскаржувана постанова не містить (не може містити) жодного мотивування і обґрунтування, виходячи з конкретних перевірених під час досудового розслідування фактичних обставин справи, оскільки слідчим не було вчинено всіх необхідних слідчих процесуальних дій. Зокрема, не допитано нас як заявників-потерпілих. А якщо слідчий не допитав потерпілих\заявників, то він і інших осіб не допитував. Оскільки завжди першими слідчий опитує заявників-потерпілих. До того ж, у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення ми чітко вказували, що оскільки документи, що стосуються справи, містять комерційну таємницю, то надати їх для матеріалів кримінального провадження є можливість лише особисто під час допиту як потерпілого безпосередньо слідчому і не можу надсилати їх поштою.
Согласно ст. 304 УПК Украины если решение следователя или прокурора оформляется постановлением, срок подачи жалобы начинается со дня получения лицом ее копии.

Відповідно ст. 304 КПК України якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Следственный судья обязала ИМЕННО прокуратуру Киева (уполномоченного прокурора именно прокуратуры Киева) РАССМОТРЕТЬ наше ходатайство о совершении следственных действий от 14.12.2019 года, согласно ст. 220 УПК Украины.
КП «Управляющая компания Днепровского р-на»

(ЖРЭО-414)

02090, г.. Киев, ул. Харьковское шоссе, 7/1

В производстве Шевченковского ОП ГУНП в Киевской области находится уголовное производство № 1111111 от 21.05.2019 г., Внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 Уголовного кодекса Украины, по которому в настоящее время осуществляется досудебное расследование.

2 участника, которые являются родственниками совокупную обладают 51% уставного капитала. Один участник, который не является их родственником, владеет 49% уставного фонда. При этом, один из родственников - является директор общества.
Вот теперь патовая ситуация, из-за опять же, несовершенство и нового Закона об ООО и ТДД не позволяет разрешить ситуацию узурпации власти в обществе и никаких реальных механизмов противодействия произволу родственникам-участникам.
Хотя новый закон об обществах с ограниченной ответственностью и обещал решить все неузгодженности старого законодательства - ничего конретного в этом случае не произошло.
Единственный выход - пытаться урегулировать урегулирован в Законе в корпоративном договоре

Обществу с ограниченной ответственностью «....»
М., в последнее время, по моему месту жительства, систематически, в состоянии алкогольного опьянения совершает домашнее насилие, а именно: действия психологического, физического, экономического насилия, выражается в следующем:

М., останнім часом, за моїм місцем проживання, систематично, в стані алкогольного сп’яніння вчиняє домашнє насильство, а саме: діяння психологічного, фізичного, економічного насильства, що виражається у наступному:

2 учасника, які є родичами сукупну володіють 51% статутного капіталу. Один учасник, який не є їх родичем, володіє 49% Статутного фонду. При цьому, один з родичів - є директор товариства.
От тепер патова ситуація, яка через знову ж таки, недосконалість й нового Закону про ТОВ і ТДД не дає змоги вирішити ситуацію узурпації влади в товаристві і жодних реальних механізмів протидії свавіллю родичам-учасникам.
Хоча новий закон про товариства з обмеженою відповідальністю й обіцяв вирішити всі неузгодженності старого законодавства - нічого конретного в цьому випадку не відбулося.
Єдиний вихід - намагатися урегулювати неврегульоване в Законі в корпоративному договорі

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос юристу прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Первая консультация - бесплатно

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×