Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%PM, %11 %957 %2013 %21:%Окт

Статут громадської організації "Суспільний договір"

Оцените материал
(4 голосов)

Повна найменування організації: українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР»; російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР», англійською - NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «SOCIAL CONTRACT».

(витяг)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.             ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР» (надалі – ГО «Суспільний договір», Організація) створена за рішенням Загальних зборів учасників Організації у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього та програмних положень, прийнятих Загальними зборами учасників відповідно до чинного законодавства України.

Повна найменування організації: українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР»; російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР», англійською - NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «SOCIAL CONTRACT».

1.5.             Скорочене найменування: українською мовою – ГО «СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР», російською мовою – ОО «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР», англійською NGO «SOCIAL CONTRACT».

1.6.             Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.Основна мета Організації:

захист прав і свобод людини і громадянина у порядку та спосіб визначений Конституцією та Законами України. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини, громадянина України.

2. Завданнями Організації є:

1) здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів;

5) надання правової (юридичної) допомоги у випадках, встановлених законодавством України.

3. Напрямом Організації є забезпечення реалізації прав та виконання обов’язків людиною, громадянином та державою згідно Конституції та Законів України.


4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

4.1. Участь в Організації є індивідуальною. Учасниками Організації можуть бути громадяни України, віком з 18 років, що виконують вимоги Статуту Організації та беруть участь у її діяльності.

4.2. Рішення про прийом учасника Організації приймає Рада Організації або Президент, протягом місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім'я Президента Організації про бажання стати учасником Організації.

4.3. Облік учасників Організації здійснюється Президентом Організації. 

4.4. Учасники Організації мають право:

 • обирати і бути обраними до складу статутних органів Організації;
 • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
 • вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
 • на участь у Загальних зборах;
 • одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
 • вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;
 • висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Організації;
 • брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією;
 • на отримання від Організації допомоги, якої він потребує;
 • вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.5. Учасники Організації зобов'язані:

 • виконувати вимоги цього Статуту;

•        брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, програм та планів Організації, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Організації, всебічно сприяти зміцненню її авторитету;

 • сплачувати внески;

4.6. Участь в Організації несумісна з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.7. За дії, несумісні з перебуванням у Організації: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання учасника Організації, втрату зв’язку з Організацією на період більший півроку до учасника Організації застосовуються стягнення: попередження та виключення з Організації. Рішення про стягнення приймається Президентом Організації та може бути оскаржене до Ради Організації, Загальних зборів.

4.8. Учасник Організації може бути виключений, крім підстав вказаних у пункті 4.7 :

- за власним бажанням, шляхом подання заяви до Ради Організації, яка приймає рішення про виключення учасника протягом місяця з дати подання заяви;

- смерті учасника Організації.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

5.1.Керівними органами Організації є: Загальні Збори учасників (далі за текстом - Загальні збори), Рада Організації, Президент Організації. Рада Організації та Президент Організації звітує перед учасниками організації про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на загальних (звітних) зборах. Прийняття рішень керівними органами Організації можливе з використанням засобів зв’язку.

5.2. Керівником ГО «СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР» є Президент Організації. Рішення, дії та бездіяльність Президента може бути оскаржені до Ради Організації. Відмова у задоволенні скарги може бути оскаржена до Загальних зборів учасників Організації.

7.       ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

7.1. ГО «СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР» може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Президента Організації.

7.4. Керівник відокремленого підрозділу має право:

- використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

- отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

- бути присутнім на загальних зборах організації, засіданні ради;

- звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

- захист своїх законних прав та інтересів;

- всебічне сприяння від керівних органів організації.

7.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

- дотримуватись вимог Статуту Організації;

- активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності учасників Організації.

Последнее изменение %PM, %12 %020 %2013 %23:%Окт

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×