Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Воскресенье, 22 Февраль 2015 21:38

Про стягнення заборгованості за кредитним договором

Оцените материал
(1 Голосовать)

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2   про   стягнення заборгованості за кредитним договором, -


Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

 

"03" лютого 2014 р.Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді                                   Антипової Л.О.

при секретарі                                                               Філімоновій Ю.О.                          

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2   про   стягнення заборгованості за кредитним договором, -

 

ВСТАНОВИВ:

 

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», що є правонаступником всіх прав та обов'язків ТОВ «Український промисловий банк», звертаючись з позовом до суду, просить   стягнути солідарно з ОСОБА_1, ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» заборгованість за кредитним договором у розмірі 2 239 264,98 грн., а також судові витрати в розмірі 3 441 грн., мотивуючи свої вимоги тим, що відповідачами порушено договірні зобов'язання   в частині своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків за його користування, що є предметом позовних вимог.

Представник позивача в судове засідання подав заяву, в якій підтримав позовні вимоги та просив розглянути справу у його відсутність. Проти винесення заочного рішення не заперечує.

Відповідачі в судове засідання не з'явились, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином, шляхом направлення судових повісток про виклик до суду за адресою, вказаною у позовній заяві та шляхом надання оголошення в газету, про причини неявки суд не   повідомили, процесуальним правом надати письмові пояснення по суті предмету спору не скористались.

На підставі ч. 1
ст. 224 Цивільного процесуального кодексу України  у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або якщо зазначені ним причини визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.


Дослідивши матеріли справи, оцінивши наявні у справі докази, суд приходить до висновку, що позов не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 Цивільного кодексу України  за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

В судовому засіданні встановлено, що 28.02.2008 року між ТОВ «Український промисловий банк», правонаступником якого є ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір, відповідно до умов якого банк надав позичальнику кредитні кошти в сумі 1 550 000 грн., з розрахунку 15,3% річних за весь час фактичного користування кредитом на строк з 28.02.2008 р. по 21.02.2023 р.

30.06.2010 року між ТОВ «Укрпромбанк» та АТ «Дельта Банк» та Національним банком України було укладено договір про передачу активів та кредитних зобов'язань ТОВ «Укрпромбанку» на користь АТ «Дельта Банку», відповідно до п. 4.1 якого в порядку, обсязі та на умовах, визначеним договором, Укрпромбанк передає (відступає)

«Дельта Банку» права вимоги за кредитними та забезпечувальними договорами, внаслідок чого АТ «Дельта Банк» замінює Укрпромбанк як кредитора у зазначених зобов'язаннях, а згідно з п. 4.2 внаслідок передачі Укрпромбанком Дельта Банку прав вимоги до боржників, до АТ «Дельта Банк» переходить (відступається) право вимагати (замість Укрпромбанку) від боржників повного, належного та реального виконання обов'язків за кредитними та забезпечувальними договорами.

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, відповідно до вищевказаного Договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитами АТ «Дельта Банк» набув права вимоги по кредитному договору.

В забезпечення виконання кредитних зобов'язань, 28.02.2008 року між ТОВ «Український промисловий банк» та ОСОБА_2 було укладено Договору поруки, згідно з яким Поручитель поручається перед Кредитором за виконання Боржником зобов'язань по кредитному договору. Відповідальність Поручителя настає у випадку невиконання Боржником зобов'язань за Договором. Поручитель і Боржник несуть перед Кредитором солідарну відповідальність.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України  зобов'язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору, актів цивільного законодавства.

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. (ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України)

Одностороння відмова від зобов'язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов'язання. (ч. 2 ст. 615 Цивільного кодексу України)

Відповідно до ч. 1 ст. 625 ЦПК України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ст. 554 Цивільного кодексу України  у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник та поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, відсотків, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Згідно з ч. 1 ст. 543 Цивільного кодексу України  у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-якого з них окремо.

Відповідно до ст. 554 Цивільного кодексу України  у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник та поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, відсотків, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Як вбачається з довідки, виданої ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_1, кредитний договір, укладений між сторонами 28.02.2008 року №295-100/ФК-08 припинив свою дію з 31.01.2014 року у зв'язку із повним виконанням позичальником зобов'язань за вказаним кредитним договором перед кредитором. Кредитор не має фінансових та майнових претензій до позичальника по кредитному даному договору.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги  Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором не знайшли свого підтвердження в судових засідань, а спростовуються наданими відповідачами документами, а саме -довідкою про відсутність заборгованості та повним виконанням зобов'язань за кредитним договором, в зв'язку із чим в задоволенні позову слід відмовити в повному обсязі.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.   526, 543,   554, 625 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1, 4, 10, 11, 58, 60, 208, 212-215, 218, 224-226, 293   Цивільного процесуального кодексу України, суд -

 

ВИРІШИВ:

 

В задоволенні позову Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2   про   стягнення заборгованості за кредитним договором - відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну  скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

 

 

          Суддя:


 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

(Заочное)

"03" февраля 2014 р. Днепровський районный суд Киева
В составе:

председательствующего судьи Антиповой Л.О.

при секретаре Филимоновой Ю.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Открытого акционерного общества «Дельта Банк» к ЛИЦО_1, ЛИЦО_2 о взыскании задолженности по кредитному договору, -

В:

Публичное акционерное общество «Дельта Банк», является правопреемником всех прав и обязанностей ООО «Украинский промышленный банк», обращаясь с иском в суд, просит взыскать с ОСОБА_1, ОСОБА_2 в пользу Открытого акционерного общества «Дельта Банк» задолженность по кредитному договору в размере 2239 264,98 грн., а также судебные расходы в размере 3441 грн., мотивируя свои требования тем, что ответчиками возбуждено договорные обязательства в части своевременного возврата кредита и уплаты процентов за его пользование, что является предметом исковых требований .


Представитель истца в судебное заседание подал заявление, в котором поддержал исковые требования и просил рассмотреть дело в его отсутствие. Против вынесения заочного решения не возражает.


В судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, путем направления судебных повесток о вызове в суд по адресу, указанному в исковом заявлении и путем предоставления объявление в газету, о причинах неявки суду не сообщили, процессуальным правом предоставить письменные объяснения по существу предмета спора не воспользовались.

На основании ч. 1 ст. 224 Гражданского процессуального кодекса Украины в случае неявки в судебное заседание ответчика, надлежащим образом и от которого не поступило сообщение о причинах неявки или если указанные им причины признаны неуважительными, суд может принять заочное решение на основании имеющихся в деле доказательств, если истец не возражает против такого решения дела.

Исследовав материли дела, оценив имеющиеся в деле доказательства, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 1054 Гражданского кодекса Украины по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, установленных договором, а заемщик обязуется возвратить кредит и уплатить проценты.

В судебном заседании установлено, что 28.02.2008 года между ООО «Украинский промышленный банк», правопреемником которого является ОАО «Дельта Банк» и ОСОБА_1 был заключен кредитный договор, согласно условиям которого банк предоставил заемщику кредитные средства в сумме 1550000 грн., из расчета 15,3% годовых за все время фактического пользования кредитом на срок с 28.02.2008 г.. по 21.02.2023 г..

30.06.2010 года между ООО «Укрпромбанк» и АО «Дельта Банк» и Национальным банком Украины был заключен договор о передаче активов и кредитных обязательств ООО «Укрпромбанка» в пользу АО «Дельта Банк», в соответствии с п. 4.1 которого в порядке , объеме и на условиях, определенным договором, Укрпромбанк передает (уступает)

«Дельта Банка» права требования по кредитным и обеспечительным договорам, в результате чего АО «Дельта Банк» заменяет Укрпромбанк как кредитора в указанных обязательствах, а согласно п. 4.2 в результате передачи Укрпромбанком Дельта Банка прав требования к должникам, в АО «Дельта Банк »переходит (отступается) право требовать (вместо Укрпромбанка) от должников полного, надлежащего и реального исполнения обязательств по кредитным и обеспечительным договорам.

В соответствии со ст. 514 ГК Украины к новому кредитору переходят права первоначального кредитора в обязательстве в объеме и на условиях, которые существовали к моменту перехода этих прав, если иное не установлено договором или законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 516 ГК Украины замена кредитора в обязательстве осуществляется без согласия должника, если иное не установлено договором или законом.

Итак, в соответствии с вышеуказанным Договор купли-продажи прав требования по кредитам АО «Дельта Банк» получил право требования по кредитному договору.

В обеспечение исполнения кредитных обязательств, 28.02.2008 года между ООО «Украинский промышленный банк» и ОСОБА_2 был заключен Договора поручительства, согласно которому Поручитель поручается перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по кредитному договору. Ответственность Поручителя наступает в случае невыполнения Должником обязательств по Договору. Поручитель и Должник несут перед Кредитором солидарную ответственность.

В соответствии со ст. 526 Гражданского кодекса Украины обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора, правовых актов.

Должник считается просрочившим, если он не приступил к выполнению обязательства или не выполнил его в срок, установленный договором или законом. (Ч. 1 ст. 612 Гражданского кодекса Украины)

Односторонний отказ от обязательства не освобождает виновную сторону от ответственности за нарушение обязательства. (Ч. 2 ст. 615 Гражданского кодекса Украины)

В соответствии с ч. 1 ст. 625 ГПК Украины определено, что должник не освобождается от ответственности за невозможность выполнения им денежного обязательства.

В соответствии со ст. 554 Гражданского кодекса Украины в случае нарушения должником обязательства, обеспеченного поручительством, должник и поручитель отвечают перед кредитором как солидарные должники. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату основного долга, процентов, неустойки, возмещение убытков, если иное не установлено договором поручительства.

Согласно ч. 1 ст. 543 Гражданского кодекса Украины в случае солидарной обязанности должников (солидарных должников) кредитор имеет право требовать исполнения обязанности частично или в полном объеме как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности.

В соответствии со ст. 554 Гражданского кодекса Украины в случае нарушения должником обязательства, обеспеченного поручительством, должник и поручитель отвечают перед кредитором как солидарные должники. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату основного долга, процентов, неустойки, возмещение убытков, если иное не установлено договором поручительства.

Как следует из справки, выданной ПАО «Дельта Банк» ОСОБА_1, кредитный договор, заключенный между сторонами 28.02.2008 года №295-100 / ФК-08 прекратил свое действие с 31.01.2014 года в связи с полным выполнением заемщиком обязательств по указанному кредитному договору перед кредитором. Кредитор не имеет финансовых и имущественных претензий к заемщику по кредитному данному договору.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что исковые требования Открытого акционерного общества «Дельта Банк» к ЛИЦО_1, ЛИЦО_2 о взыскании задолженности по кредитному договору не нашли своего подтверждения в судебных заседаний, а опровергаются предоставленными ответчиками документами, а именно справка об отсутствии задолженности и полным выполнением обязательств по кредитному договору, в связи с чем в удовлетворении иска следует отказать в полном объеме.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 526, 543, 554, 625 Гражданского кодекса Украины, ст 1, 4, 10, 11, 58, 60, 208, 212-215, 218, 224-226, 293 Гражданского процессуального кодекса Украины, суд -

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска Открытого акционерного общества «Дельта Банк» к ЛИЦО_1, ЛИЦО_2 о взыскании задолженности по кредитному договору - отказать.

Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в течение десяти дней со дня его провозглашения. Лица, которые принимали участие в деле, но не присутствовавшим в судебном заседании во время провозглашения судебного решения, могут подать апелляционную жалобу в течение десяти дней со дня получения копии этого решения.

Решение может быть пересмотрено судом, который постановил, по письменному заявлению ответчика. Заявление о пересмотре заочного решения может быть подано в течение десяти дней со дня вынесения.

          Судья:

 

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×