Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Четверг, 17 Март 2016 20:55

Договір про купівлю-продаж бізнесу

Оцените материал
(3 голосов)
За часи власної юридичної практики доводилося мені супроводжувати й угоду з купівлі-продажу бізнесу.
Правочини з купівлі-продажу бізнесу мають ту особливість, що в нашому законодавстві немає чітко встановлено норм права саме щодо купівлі бізнесу. Є норми, що регулюють придбання цілісних майнових комплексів, купівля часток у товариствах з обмеженою відповідальністю, купівля акцій. А от інститутів, що ругулюють придбання бізнесу як такого, працюючого, під ключ конкретно не визначено.

Основна відміність купівлі-продажу бізнесу - це те, що окрім майнових активів продається ділова репутація бізнесу, його клієнтська база. І ці немайнові цінності начебто зникають з поля зору законодавця.

Проте, ЦК України передбачає, що суб"єкти господарювання можуть домовлятися в договорах і про те, що прямо не передбачено в законі, аби воно йому не суперечило і не порушувало моральних засад суспільства. А відтак, допоки законодавець напрацює конкретні норми, що регулюватимуть купівлю-продаж бізнесу як об"єкта права ми добре впораємося й без цього.

Тут лише варто мати на увазі - за таких умов варто найдетальніше прописувати умови договорів.

Якщо у вас виникла необхідність придбати чи продати бізнес, а також інші юридичні питання, прошу звертатися до магістра права, юриста Ігоря КІЗІМА
Тел.: (063) 539-42-13, (096) 545-40-33, (095) 573-20-30
skype: k0965454033

ДОГОВІР

 м. Київ                                                29 червня 2012 року

 Фізична особа-підприємець РАХМЕД ЖАК АНТУАН (Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н., село Павлополь, вул. Центральна, буд. 51) реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів 2494621111 (надалі – ПРОДАВЕЦЬ), з однієї сторони та фізична особа РАХМЕН ФАДІ САЙМ реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів 2600323111 (надалі – ПОКУПЕЦЬ), з іншої сторони, надалі разом за текстом СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати ПОКУПЦЕВІ заклад громадського харчування – кафе-бар «Хоттабич» (надалі – кафе), що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 75/2, а СТОРОНА-2 зобов’язується прийняти та оплатити їх на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Кафе передається разом з:

- відступленням права оренди приміщення за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 75/2;

-  клієнтською базою на 250 осіб;

- найнятим та підібраним персоналом;

- з напрацьованими постачальниками та контрагентами;

- позитивною діловою репутацією;

- комплексом впроваджених маркетингових та менеджерських рішень;

- інвентарем (більярдний стіл – 1 шт., холодильник – 1 шт., телевізор – 1 шт., фритюрниця – 1 шт., кухонний набір посуду – 20 комплектів; сантехнічне обладнання туалету, освітлювальні прилади (плафони) – 20 шт., касовий апарат – 1 шт., кондиціонер – 2 шт.

- апробованим  індивідуальним меню;

- дизайном та художнє оформлення.

1.3. Договір вважається укладеним з моменту передачі та приймання предмету Договору. Прийом-передача засвідчується актом приймання-передачі, який підписується СТОРОНАМИ і є невід’ємною частиною цього Договору.

1.4. Будь-які зміни, реорганізація господарсько-економічної діяльності закладу громадського харчування – кафе-бару «Хоттабич» з моменту підписання акту приймання-передачі СТОРОНАМИ не впливає на зміст прав і обов’язків за цим Договором.

 

2. ПОРЯДОК ТА СУМА РОЗРАХУНКУ

 

2.1. Загальна сума Договору становить 20000 (двадцять тисяч) доларів США в еквіваленті до української гривні на час проведення розрахунку.

2.2. Оплата за Договором здійснюється з розстроченням платежу відповідно до графіка платежів.

2.3. Графік платежів:

31.08.2012 – 5000 доларів США;

30.09.2012 – 2000 доларів США;

31.10.2012 – 2000 доларів США;

30.11.2012 – 2000 доларів США;

31.12.2012 – 2000 доларів США;

30.01.2013 – 2000 доларів США;

28.02.2013 – 500 доларів США;

30.03.2013 - 500 доларів США;

31.04.2013 - 500 доларів США;

30.05.2013 - 500 доларів США;

30.06.2013 - 500 доларів США;

30.07.2013 - 500 доларів США;

30.08.2013 - 500 доларів США;

30.09.2013 - 500 доларів США;

30.10.2013 - 500 доларів США;

30.11.2013 - 500 доларів США.

2.4. Кошти в оплату за Договором перераховуються на рахунок _______.

 

 3. ПЕРЕХІД МАЙНОВИХ ПРАВ ТА РИЗИКІВ

 

3.1. Право на кафе за Договором переходить до ПОКУПЦЯ в момент проведення повного розрахунку між СТОРОНАМИ.

3.2. До переходу прав до ПОКУПЦЯ управління закладом громадського харчування – кафе-бар «Хоттабич» здійснює ПОКУПЕЦЬ під повним контролем ПРОДАВЦЯ.

3.3. Управління може бути повністю або частково доручено ПОКУПЦЮ, яке оформляється відповідно до вимог законодавства України.

3.4. Економічні ризики, втрати пов’язані з підприємницькою діяльністю ПРОДАВЦЯ покладаються на нього з моменту підписання акту приймання-передачі і не впливають на зменшення зобов’язань за цим Договором.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. Право та обов’язок однієї СТОРОНИ за цим Договором кореспондуються з відповідними обов’язками та правами іншої СТОРОНИ.

4.2. ПОКУПЕЦЬ має право на отриманий ним прибуток від діяльності кафе з моменту підписання СТОРОНАМИ акту приймання-передачі.

4.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний надавати податкову та іншу фінансову звітність про діяльність кафе ПРОДАВЦЮ до моменту повної оплати цього Договору у строки, які передбачені законодавством України для подачі до контролюючих органів відповідної звітності.

4.4 Борги, які виникатимуть перед третіми особами, в тому числі перед контролюючими органами, з часу підписання СТОРОНАМИ акту приймання-передачі сплачуються за рахунок ПОКУПЦЯ.

4.5. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний вживати всіх розумних заходів, щоби перешкодити втраті права оренди приміщення під кафе.

4.6. ПРОДАВЕЦЬ має право безперешкодного доступу до орендованого під кафе приміщення, висловлення зауважень та застережень в будь-якій прийнятній формі.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

5.1. Сторони по Договору за неналежне виконання своїх зобов’язань несуть відповідальність згідно законодавства України та умов цього Договору. 

5.2. У випадку порушення ПОКУПЦЕМ графіку платежів Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми, за кожний день такого прострочення.

5.3. Трьохразове порушення умов цього Договору (існування боргу з оплати більше, ніж один місяць, затримка у подачі податкової та іншої фінансової звітності в контролюючі органи та ПРОДАВЦЮ більш, ніж на місяць) надає право ПРОДАВЦЮ відмовитися від цього Договору без повернення оплачених ПОКУПЦЕМ коштів.

5.4. У випадку створення ПОКУПЦЕМ будь-якої загрози припинення діяльності кафе цей Договір може бути розірвано на вимогу ПРОДАВЦЯ.  

5.5. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором СТОРОНИ відповідають всім належним їм майном де б вони не знаходилося та з чого б не складалося. Процедура звернення стягнення на таке майно регулюється законодавством місця знаходження такого майна.

5.6. Додатковою умовою виконання цього зобов’язання є порука ___________________, яка оформляється додатковим договором.

 

 

6. ФОРС-МАЖОР

 

6.1. При надзвичайних випадках: стихійне лихо, військові дії, зміни в законодавстві України, а також інших обставин непереборної сили, які роблять неможливим виконання зобов’язань по цьому Договору, Сторони звільняються на період дії таких обставин від своїх зобов’язань по Договору. Якщо будь-яка із вищевказаних обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов’язань у встановлений Договором термін, то цей термін виконання зобов’язань подовжується пропорційно терміну дії таких обставин.

6.2. Сторона, для якої виникнення форс-мажорних обставин зробили неможливим виконання зобов’язань, повинна не пізніше 5 (п’яти) календарних днів в письмовій формі повідомити іншу сторону про їх настання, очікуваному терміну їх дії та припинення. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.

 

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 

7.1. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.2. Всі спори та протиріччя, які виникли із цього Договору та щодо яких СТОРОНИ не досягли компромісу, вирішуються судами м. Києва за законодавством України.

7.3. Ризики, пов’язані з втратою права оренди покладаються на ПОКУПЦЯ з моменту підписання акту приймання-передачі.

7.4. Даний Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов’язань по Договору в повному обсязі.

7.5. Даний Договір укладений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної із Сторін.

 

 8. АДРЕСА ТА ЕКВІЗИТИ СТОРІН

                                                                                             

ПРОДАВЕЦЬ: 

ПОКУПЕЦЬ:

 

 

 

 

 

Директор

 

______________       (П.І.Б.)

      (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВІР

 

 

м. Київ                                                                                             29 червня 2012 року

 

Фізична особа-підприємець РАХМЕХ ЖАН АНТУАН (Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н., село Павлопілля, вул. Центральна, буд. 51) реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів 2494621892 (надалі – ПРОДАВЕЦЬ), з однієї сторони та фізична особа РАХМЕ ФАДІ САЙМ реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів 2600323550 (надалі – ПОКУПЕЦЬ), з іншої сторони, надалі разом за текстом СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати ПОКУПЦЕВІ заклад громадського харчування – кафе-бар «Хоттабич» (надалі – кафе), що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 75/2, а СТОРОНА-2 зобов’язується прийняти та оплатити їх на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Кафе передається разом з:

- відступленням права оренди приміщення за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 75/2;

-  клієнтською базою на 250 осіб;

- найнятим та підібраним персоналом;

- з напрацьованими постачальниками та контрагентами;

- позитивною діловою репутацією;

- комплексом впроваджених маркетингових та менеджерських рішень;

- інвентарем (більярдний стіл – 1 шт., холодильник – 1 шт., телевізор – 1 шт., фритюрниця – 1 шт., кухонний набір посуду – 20 комплектів; сантехнічне обладнання туалету, освітлювальні прилади (плафони) – 20 шт., касовий апарат – 1 шт., кондиціонер – 2 шт.

- апробованим  індивідуальним меню;

- дизайном та художнє оформлення.

1.3. Договір вважається укладеним з моменту передачі та приймання предмету Договору. Прийом-передача засвідчується актом приймання-передачі, який підписується СТОРОНАМИ і є невід’ємною частиною цього Договору.

1.4. Будь-які зміни, реорганізація господарсько-економічної діяльності закладу громадського харчування – кафе-бару «Хоттабич» з моменту підписання акту приймання-передачі СТОРОНАМИ не впливає на зміст прав і обов’язків за цим Договором.

 

2. ПОРЯДОК ТА СУМА РОЗРАХУНКУ

 

2.1. Загальна сума Договору становить 20000 (двадцять тисяч) доларів США в еквіваленті до української гривні на час проведення розрахунку.

2.2. Оплата за Договором здійснюється з розстроченням платежу відповідно до графіка платежів.

2.3. Графік платежів:

31.08.2012 – 5000 доларів США;

30.09.2012 – 2000 доларів США;

31.10.2012 – 2000 доларів США;

30.11.2012 – 2000 доларів США;

31.12.2012 – 2000 доларів США;

30.01.2013 – 2000 доларів США;

28.02.2013 – 500 доларів США;

30.03.2013 - 500 доларів США;

31.04.2013 - 500 доларів США;

30.05.2013 - 500 доларів США;

30.06.2013 - 500 доларів США;

30.07.2013 - 500 доларів США;

30.08.2013 - 500 доларів США;

30.09.2013 - 500 доларів США;

30.10.2013 - 500 доларів США;

30.11.2013 - 500 доларів США.

2.4. Кошти в оплату за Договором перераховуються на рахунок _______.

 

 3. ПЕРЕХІД МАЙНОВИХ ПРАВ ТА РИЗИКІВ

 

3.1. Право на кафе за Договором переходить до ПОКУПЦЯ в момент проведення повного розрахунку між СТОРОНАМИ.

3.2. До переходу прав до ПОКУПЦЯ управління закладом громадського харчування – кафе-бар «Хоттабич» здійснює ПОКУПЕЦЬ під повним контролем ПРОДАВЦЯ.

3.3. Управління може бути повністю або частково доручено ПОКУПЦЮ, яке оформляється відповідно до вимог законодавства України.

3.4. Економічні ризики, втрати пов’язані з підприємницькою діяльністю ПРОДАВЦЯ покладаються на нього з моменту підписання акту приймання-передачі і не впливають на зменшення зобов’язань за цим Договором.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. Право та обов’язок однієї СТОРОНИ за цим Договором кореспондуються з відповідними обов’язками та правами іншої СТОРОНИ.

4.2. ПОКУПЕЦЬ має право на отриманий ним прибуток від діяльності кафе з моменту підписання СТОРОНАМИ акту приймання-передачі.

4.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний надавати податкову та іншу фінансову звітність про діяльність кафе ПРОДАВЦЮ до моменту повної оплати цього Договору у строки, які передбачені законодавством України для подачі до контролюючих органів відповідної звітності.

4.4 Борги, які виникатимуть перед третіми особами, в тому числі перед контролюючими органами, з часу підписання СТОРОНАМИ акту приймання-передачі сплачуються за рахунок ПОКУПЦЯ.

4.5. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний вживати всіх розумних заходів, щоби перешкодити втраті права оренди приміщення під кафе.

4.6. ПРОДАВЕЦЬ має право безперешкодного доступу до орендованого під кафе приміщення, висловлення зауважень та застережень в будь-якій прийнятній формі.

 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

5.1. Сторони по Договору за неналежне виконання своїх зобов’язань несуть відповідальність згідно законодавства України та умов цього Договору. 

5.2. У випадку порушення ПОКУПЦЕМ графіку платежів Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми, за кожний день такого прострочення.

5.3. Трьохразове порушення умов цього Договору (існування боргу з оплати більше, ніж один місяць, затримка у подачі податкової та іншої фінансової звітності в контролюючі органи та ПРОДАВЦЮ більш, ніж на місяць) надає право ПРОДАВЦЮ відмовитися від цього Договору без повернення оплачених ПОКУПЦЕМ коштів.

5.4. У випадку створення ПОКУПЦЕМ будь-якої загрози припинення діяльності кафе цей Договір може бути розірвано на вимогу ПРОДАВЦЯ.  

5.5. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором СТОРОНИ відповідають всім належним їм майном де б вони не знаходилося та з чого б не складалося. Процедура звернення стягнення на таке майно регулюється законодавством місця знаходження такого майна.

5.6. Додатковою умовою виконання цього зобов’язання є порука ___________________, яка оформляється додатковим договором.

 

 

6. ФОРС-МАЖОР

 

6.1. При надзвичайних випадках: стихійне лихо, військові дії, зміни в законодавстві України, а також інших обставин непереборної сили, які роблять неможливим виконання зобов’язань по цьому Договору, Сторони звільняються на період дії таких обставин від своїх зобов’язань по Договору. Якщо будь-яка із вищевказаних обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов’язань у встановлений Договором термін, то цей термін виконання зобов’язань подовжується пропорційно терміну дії таких обставин.

6.2. Сторона, для якої виникнення форс-мажорних обставин зробили неможливим виконання зобов’язань, повинна не пізніше 5 (п’яти) календарних днів в письмовій формі повідомити іншу сторону про їх настання, очікуваному терміну їх дії та припинення. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.

 

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 

7.1.У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.2. Всі спори та протиріччя, які виникли із цього Договору та щодо яких СТОРОНИ не досягли компромісу, вирішуються судами м. Києва за законодавством України.

7.3. Ризики, пов’язані з втратою права оренди покладаються на ПОКУПЦЯ з моменту підписання акту приймання-передачі.

7.4. Даний Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов’язань по Договору в повному обсязі.

7.5. Даний Договір укладений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної із Сторін.

 

 8. АДРЕСА ТА ЕКВІЗИТИ СТОРІН

                                                                                             

ПРОДАВЕЦЬ:        

ПОКУПЕЦЬ:

 

 

 

 

 

Директор

 

______________       (П.І.Б.)

      (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×