Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Вторник, 22 Март 2016 22:42

Договір, який не підписав шахрай Флетчер. Проте обовязково підпише

Оцените материал
(1 Голосовать)
Сторона юридичного конфлікту завжди має прагнути домовитися полюбовно про свої претензії, саме так я раджу своїм клієнтам, яких представляю в кримінальному провадженні щодо Р. Флетчера.
Однак, Флетчер на дланий час ще не зрозумів, що поганий мир краще доброї війни.

Мирова угода від 22.03.2016 року між Робертом Томасом Флетчером ІІІ та цивільними позивачами у кримінальній справі № 01-12124
The settlement (amicable) agreement 22.03.2016 between Robert Thomas Fletcher ІІІ and civil claimants in criminal proceedings № 01-12124

Ми, Роберт Томас Флетчер ІІІ (надалі, Боржник) та цивільні позивачі у кримінальній справі № 01-12124 по обвинуваченню Томаса Роберта Флетчера Третього, Солов’йова А. Б., Савловича С.В. та інших (надалі, Кредитори), (а разом надалі – Сторони) в особі повноважного представника цивільних позивачів Кізіма Ігоря Віталійовича, (надалі – Представник) з метою врегулювання майнових відносин у кримінальному провадженні за обвинуваченням Р.Флетчера та інших, уклали мирову угоду про наступне:

1. Боржник погашаєзаборгованість перед Кредиторами, згідно затвердженого графіку і сум платежів до цього Договору (додаток № 1), який є невід’ємною частиною цього Договору.

2. Цивільні позивачі (кредитори) відмовляються від претензій за цивільними позовами в частині стягнення моральної шкоди з Кредитора.

3. В разі, якщо погашення боргу, його строки та суми визначені в Додатку № 1 до цього Договору, затягнеться на строк більший, ніж один календарний місяць,  Боржник зобов’язується сплатити на користь Кредитора, якому прострочив платіж   штраф у розмірі $ 20 USD, за кожен місяць прострочення.

4. Сторони мають належне уявлення про сутність цього Договору. Після перших виплат боргу, за цим Договором, сторони зобов’язуються подати до суду спільну заяву про затвердження цієї мирової угоди в рамках кримінального провадження у Деснянському районному суді м. Києва та довести до відому Генеральної прокуратури України про досягнення цієї мирової угоди.

 

5. У всіх неузгоджених у цьому Договорі (мировій угоді) питаннях, сторони керуються чинним законодавством України.  Сторони мають право на односторонню відмову від цього Договору, якщо інша Сторона порушить свої зобов’язання.

6. Борг у доларах США виплачується у гривні по курсу НБУ на момент розрахунку. Отримання грошей посвідчується власноруч написаною розпискою Кредитора.

 

7. Цей Договір (мирова угода) підписується до підписання Додатку № 1 і діє як протокол про наміри сторін до часу узгодження сум платежів і графіку погашення заборгованості шляхом підписання Додатку № 1.

До узгодження і підписання Додатку № 1 Боржник має сплати перший платіж

 Підписи Сторін

Боржник:

Роберт Томас Флетчер ІІІ

______________________________________

від Кредиторів:

Кізіма Ігор Віталійович

02090, м. Київ, вул. Празька, 3 кв. 1

096-545-40-33

_____________________________________

We, Robert Thomas Fletcher III (the Debtor) and a civil claimants in the criminal case № 01-12124 on charges Thomas Robert Fletcher Third, Solovyov AB, SV Savlovycha and other (the Creditors (to whom money is owed), (and with further - the Parties) represented by the legal representative civil claimants  Kizima Igor V., (the Representative) to regulate property relations in the criminal proceedings on charges R.Fletchera and other, entered into a settlement (amicable)agreement on the following:    

 1. The Debtor repays debt to Creditors, according to the approved schedule and amount of the payments to the Contract (Supplement № 1), which is an integral part of this Agreement.

2. The Creditors waive claims of moral damages from the Debtor.

 


3. If the debt, its terms and amount specified in Supplement № 1 to this Agreement will be delayed for a period longer than one calendar month, the Debtor must to pay to the Creditor fine of $ 20 USD, for each month of delay.

 

 
4. The Parties have a proper understanding of the nature of this Agreement. After the first payment of debt of this Agreement, the Parties undertake to submit to the court a joint application for approval of a settlement (amicable) agreementin criminal proceedings in Desnyanskiy District Court  in Kyiv and bring to a known Prosecutor General of Ukraine reach this Agreement. 

 


5. In all issues of law, not included this Agreement, the Parties make use of the laws of Ukraine.  The Parties have the right to unilaterally terminate this Agreement if the other Party breaks its obligations.

 


6. Debt in US dollars paid in local currency at the rate of NBU at the time of repays debt. Getting the money  the Creditorto issue a writing by hand receipt.

 

 
7. This settlement (amicable) agreement must signed till Supplement № 1, acts as a protocol of intentions of the Parties till the adjustment of payments and repayment schedule.

By signing the agreement  debtor must to pay the first payment.

 

Signatures of the Parties

the Debtor:
Robert Thomas Fletcher III


______________________________________

the Representative:
Kizima Igor V.
02090, Kyiv, Prague Street, 3 apartment 1
096-545-40-33

 

______________________________________

 

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×