Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Суббота, 06 Август 2016 08:11

Клопотання про зупинення провадження у цивільній справі та доповнення до заперечення проти позову банка

Оцените материал
(2 голосов)
Ця заява показує як затягуючи процес, зробити вигляд добросовісного користування своїми процесуальними обов"язками, тим паче, що для відмови у позові банку є всі підстави.
Подаючи клопотання про зупинення провадження у справі я одночасно й подав доповнення до заперечення проти позову, в яких зазначив про безпідставність пред"явленого позову банком до мого клієнта, оскільки договір на основі якого вимагалася сплата боргу є нікчемним.

Якщо у вас аналогічні проблеми, або інші юридичні питання - звертайтеся до магістра права, юриста Ігоря Кізіма
Тел.: (063) 539-42-13, (096) 545-40-33, (095) 573-20-30
skype: k0965454033
...............................................................................................................

Дніпровський районний суд м. Києва

Суддя Арапіна Н.Є.

Справа № 755/14532/15-ц

Відповідача ...

02192, вул. А.Малишко, буд

096-545-40-33

інших засобів зв’язку немає

 

 


КЛОПОТАННЯ

про зупинення провадження у цивільній справі

та доповнення до заперечення проти позову

В Дніпровському районному суді м.Києва розглядається цивільна справа № 755/10277/16-ц  за позовом В.В. (відповідача у справі № 755/14532/15-ц) до ПАТ КБ «Приватбанк (позивача у справі № 755/14532/15-ц)   про визнання кредитного договору № б/н від 09 листопада 2010 року укладений між Владиславом Володимировичем та ПАТ КБ «Приватбанк» недійсним.

Оскільки дві справи стосуються одного й того ж спірного договору, то до вирішення питання дійсності даного договору має бути зупинено провадження по справі щодо стягнення боргу на підставі такого договору.

Згідно ст. 201 ч. 1 п. 4 ЦПК (неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи) зупинення провадження є обов’язком суду,  прошу зупинити провадження по цивільній справі № 755/14532/15-ц  до вирішення цивільної справи № 755/10277/16-ц за позовом Радивіловського В.В., про визнання спірного кредитного договору недійсним.

Також, принагідно зазначаю, що даний позов пред’явлено мною через те, що я пропустив час на пред’явлення зустрічного позову у даній справі.

Окрім того, надаю додаткові пояснення до заперечення проти позову у справі № 755/14532/15-ц і прошу їх також взяти до уваги при ухвалені рішення по справі.

З обставин справи вбачається відсутність доказів своєчасного передання оригіналу договору споживачеві, досудова вимога кредитодавця про порушення умов договору та позов є передчасними, оскільки споживача позбавлено достовірної інформації про розмір періодичних платежів та інші зобов'язання, встановлені договором (незалежно від наявності права на відкликання згоди).

Пунктом 4 статті 203 ЦК передбачено, що правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. При цьому і загальна норма права (пункт 1 статті 1047 та стаття 1055 ЦК) і спеціальна (ч. 4 статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів") встановлюють письмову форму кредитного договору, як імперативну.

Згідно ч. 4 ст. 11. Договір про надання споживчого кредиту укладається у письмовій формі, один з оригіналів якого передається споживачеві. Обов'язок доведення того, що один з оригіналів договору був переданий споживачеві, покладається на кредитодавця. Однак відповідачем цього вчинено не було. Таким чином, договір в цілому або будь-яка його частина, вчинена без дотримання письмової форми є нікчемними.

З підстав, передбачених пунктом 4 статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів", кредитодавець зобов'язаний надати споживачеві оригінал кредитного договору, що містить всі додатки та умови, згідно яких виконуватиметься кредитне зобов'язання. Обов'язок доведення того, що один з оригіналів договору був переданий споживачеві, покладається на кредитодавця. Закон зобов'язує доводити не факт ознайомлення споживача з умовами договору й прийняття їх, а факт передання споживачеві оригіналу договору у письмовій формі.

Відтак, з огляду на те, що цього зроблено не було, банк не надав позивачеві всі визначені законом необхідні документи й не довів визначену законом інформацію до споживача.

Оригінали будь-яких додатків, додаткових умов чи правил, на які містяться посилання у тексті договору також мають бути надані споживачеві у письмовій формі в оригіналі. За таких обставин, договори про надання споживчого кредиту не можуть укладатися шляхом прийняття типових умов, що публікуються у засобах масової інформації, на інтернет-сайтах та точках обслуговування кредитодавця, що не підписуються споживачем та не надаються йому, як оригінал договору.

Будь-яку частину договору, на яку є посилання у договорі, але не підписану споживачем, якщо її можна вилучити або змінити без його відома, за відсутності доказів отримання її споживачем в оригіналі, слід вважати нікчемною через недотримання письмової форми (пункт 2 статті 207 ЦК «Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами)»).

Не передання споживачеві оригіналу договору є істотним порушенням, яке обмежує споживача в реалізації своїх прав, зокрема права на відкликання згоди на укладання договору (частина 1 пункту 6 статті 11 Закону). Оскільки Законом передбачено, що перебіг строку на відкликання згоди розпочинається з моменту виконання кредитодавцем обов'язку, встановленого пунктом 4 статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів", у разі не доведення зазначеного факту, строк на відкликання згоди на укладання договору є таким, що не сплив.

При цьому судам слід мати на увазі, що для договорів про надання споживчого кредиту існують особливі істотні умови (пункт 4 статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів"), не притаманні для інших банківських правочинів, зокрема - дата видачі кредиту та детальний розпис сукупної вартості кредиту. Пунктом 2 статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів" встановлено імперативне правило щодо письмової форми оферти до договору про надання споживчого кредиту. Недодержання цієї форми, несвоєчасне чи неповне надання інформації про умови кредитування, надання недостовірної інформації вважається введенням в оману та надає споживачеві права вимагати розірвання договору і відшкодування заподіяних збитків (частина 1 пункту 7 статті 15 Закону) і моральної шкоди (пункт 2 статті 22 Закону).

Перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов'язаний повідомити споживача у письмовій формі про:

1) особу та місцезнаходження кредитодавця;

2) кредитні умови, зокрема:

а) мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений;

б) форми його забезпечення;

в) наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов'язаннями споживача;

г) тип відсоткової ставки;

ґ) суму, на яку кредит може бути виданий;

д) орієнтовну сукупну вартість кредиту (в процентному значенні та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов'язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту;

е) строк, на який кредит може бути одержаний;

є) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги;

ж) можливість дострокового повернення кредиту та його умови;

з) необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється;

и) податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право, або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію;

і) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.

У разі ненадання зазначеної інформації суб'єкт господарювання, який повинен її надати, несе відповідальність, встановлену статтями 15 і 23 цього Закону.

При цьому, судам слід враховувати вимоги чинного законодавства щодо належності та допустимості доказів (статті 58, 59 ЦПК України). Зокрема належним та допустимим доказом надання оферти у письмовому вигляді є інформаційний лист (бюлетень, повідомлення, довідка тощо), яка підписана споживачем та містить передбачені законом відомості щодо запропонованих умов кредитування. Не є належним та допустимим доказом письмова декларація споживача (у змісті анкети чи договору) про отримання відомостей щодо умов кредитування, оскільки вона позбавляє суд можливості оцінити повноту, достовірність та своєчасність наданої інформації.

Встановивши факт відсутності необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про умови кредитування суд постановляє окрему ухвалу про застосування відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів (частина 7 пункту 1 статті 23 Закону) до Держстандарту (пункт 3 Постанови Кабінету Міністрів України №1177 від 17 серпня 2002 року).

Встановивши відсутність у змісті кредитного договору істотних умов суд має відмовляти у задоволенні вимог про стягнення заборгованості, оскільки у цьому разі можуть заявлятися лише вимоги, передбачені главою 83 книги п'ятої ЦК (набуття, збереження майна без достатньої правової підстави).

Отже, суд має відмовити у задоволенні позовів про стягнення боргу за договорами про надання споживчого кредиту оскільки: 1) примірника договору споживачу надано не було; 2) додаткові умови і правила, на які містяться посилання в заяві-анкеті мали бути також бути роздруковані, підписані сторонами з наданням одного примірника споживачеві; 3) договір не містить детального розпису сукупної вартості кредиту та інших істотних умов (бо не укладений в письмовій формі без належного поінформування споживача щодо оферти.

Враховуючи вказане

ПРОШУ:

- зупинити провадження по цивільній справі № 755/14532/15-ц  до вирішення цивільної справи № 755/10277/16-ц за позовом В.В., до ПАТ КБ «Приватбанк» про визнання кредитного договору № б/н від 09 листопада 2010 року, укладений між Владиславом Володимировичем та ПАТ КБ «Приватбанк» недійсним;

- взяти до уваги надані вище доповнення до заперечення проти позову при ухваленні рішення у справі.

Додатки:

Копія ухвали з мокрою печаткою суду про відкриття провадження.

Копія позовної заяви з відміткою (мокрий штамп) про вручення до суду.

 

                   04.08.2016                                                               представник відповідача Кізіма І.В.

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×