Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Пятница, 26 Май 2017 20:48

Я, безграмотний підприємець і тупі поліцейські. Побутовий прокат - інформація про надавача послуг - куточок споживача.

Оцените материал
(1 Голосовать)
Стався конфлікт (вірніше він перейшов уже в принцопову фазу через дрібницю. І якби підприємець мав би мудрість і елементарну юридичну грамотність конфлікту ніякого не було б. Принаймні не його судових стадій.
коротко фабула справи: підприємець, що надає послуги прокату відмовив споживачеві у надані послуг. Вірніше не говорив ні да, ні ні. Стверджуючи, що вони мають відмовляти без пояснення причин.

Також він стверджував, що я не споживач, оскільки ми не підписували з ним договору і багато інших дурниць.

Я юрист, магістр права Ігор Кізіма, не погоджувався з цим. і просто запитав у них інформацію про субєкта господарювання, дані підприємця, які мали би бути доступними у куточку споживача.

Куточку споживача у підприємця не виявилося. Данні він відмовився про себе надати. А далі більше ..Тут можете подивитися відео https://www.youtube.com/watch?v=dPQcrErgj-w

претензія споживача http://ut.kiev.ua/yuridicheskaya-praktika/item/2054-propozitsiya-ukladennya-mirovoyi-ugodi-pidpriemtsyu-v-spravi-pro-zahist-prav-spozhivachiv.html

Нижче наведені норми права, які порушені підприємцем, не зважаючи на те, що я переконував його, що він порушує законодавство.

ЗУ "Про захист прав споживачів"

Стаття 4. Права та обов'язки споживачів

1. Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:
4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
ЦК України
Стаття 633. Публічний договір
1. Публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).
2. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.
3. Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом.
4. Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).
У разі необгрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.
5. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов'язкові для сторін при укладенні і виконанні публічного договору.
6. Умови публічного договору, які суперечать частині другій цієї статті та правилам, обов'язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору, є нікчемними.
Стаття 787. Договір прокату
1. За договором прокату наймодавець, який здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у найм, передає або зобов'язується передати рухому річ наймачеві у користування за плату на певний строк.
2. Договір прокату є договором приєднання. Наймодавець може встановлювати типові умови договору прокату. Типові умови договору прокату не можуть порушувати прав наймачів, встановлених законом.
Умови договору прокату, які погіршують становище наймача порівняно з тим, що встановлено типовими умовами договору, є нікчемними.
3. Договір прокату є публічним договором.
… КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 15 червня 2006 р. N 833
                               Київ

               Про затвердження Порядку провадження
         торговельної діяльності та правил торговельного
            обслуговування на ринку споживчих товарів

10. Суб'єкти господарювання повинні забезпечити:

наявність на  видному та доступному місці куточка покупця,  в
якому  розміщується  інформація  про  найменування  власника   або
уповноваженого ним органу,  книга відгуків та пропозицій, адреси і
номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;
На   вимогу   споживача  (покупця)  відповідальний  працівник
суб'єкта  господарювання  повинен  надати  йому цей Порядок, Закон
України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), санітарні норми,
правила  продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації
суб'єкта  господарювання.  {  Абзац  шостий  пункту 10 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановами  КМ  N  706  (  706-2011-п ) від
29.06.2011, N 136 ( 136-2017-п ) від 10.03.2017 }
…..ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 5 від 12.04.96
     м.Київ

 vd960412 vn5
 

        Про практику розгляду цивільних справ за позовами
                    про захист прав споживачів
Споживачем, права  якого  захищаються  на підставі Закону,  є
лише  громадянин  (фізична  особа),  котрий  придбаває,  замовляє,
використовує  або  має  намір придбати чи замовити товари (роботи,
послуги) для власних побутових  потреб.  Закон  регулює  відносини
споживача    з    підприємством,    установою,   організацією   чи
громадянином-підприємцем,  які виготовляють  та  продають  товари,
виконують  роботи і надають послуги,  незалежно від форм власності
та організаційних форм підприємництва.

2.     Оскільки Закон  не визначає певних меж своєї дії,  судам слід
мати на увазі,  що до відносин,  які  ним  регулюються,  належать,
зокрема,  ті, що виникають із договорів купівлі-продажу, майнового
найму (в тому числі найму (оренди) жилого приміщення -  в  частині
відносин  між  наймачем  (орендарем) і наймодавцем (орендодавцем),
який одночасно є виконавцем комунальних послуг і послуг по ремонту
житлового  фонду  та інженерного обладнання),  побутового прокату,
безоплатного користування майном, підряду (в тому числі побутового
замовлення    чи    абонементного    обслуговування),   доручення,
перевезення громадян та їх вантажу,  комісії,  схову, страхування,
із   договорів   про   надання   фінансово-кредитних   послуг  для
задоволення власних побутових потреб громадян (у  тому  числі  про
надання   кредитів,   відкриття  й  ведення  рахунків,  проведення
розрахункових операцій,  приймання і  зберігання  цінних  паперів,
надання  консультаційних  послуг).  Відносини,  щодо  захисту прав
споживачів можуть виникати також з актів законодавства або з інших
угод, які не суперечать Закону.
3. Вирішуючи   питання   про   характер   правовідносин   між
споживачем та продавцем (виготівником,  виконавцем), про наявність
підстав  і умов їх виникнення,  про права і обов'язки сторін,  суд
має виходити як із норм Закону і  прийнятих  згідно  з  ним  актів
законодавства, так і з відповідних норм Цивільного кодексу України
( 1540-06 ) (далі - ЦК) та іншого законодавства, що регулюють ті ж
питання і не суперечать Закону.
     Якщо положення   нормативних  документів  суперечать  чинному
законодавству, суд застосовує норми цього законодавства.
     У тих  випадках,   коли   в   чинному   законодавстві   немає
спеціальної    норми    щодо   укладеної   сторонами   угоди   про
обслуговування,   суд   застосовує    загальні    положення    про
зобов'язання, передбачені главами 14-19 ЦК ( 1540-06 ).
     Якщо передбачені  Законом  відносини врегульовано міжнародним
договором  України  інакше,  застосовуються  правила  міжнародного
договору.

13. Розглядаючи  позови,  пред'явлені  у  зв'язку  з відмовою
підприємства,  установи,  організації  чи   громадянина-підприємця
укласти договір купівлі-продажу чи договір про виконання робіт або
надання послуг,  суду  належить  враховувати  як передбачене ст.19
Закону  право  громадян  на  задоволення   їх   потреб   у   сфері
торговельного  та  інших  видів обслуговування,  так і наявність у
підприємця  реальної  можливості  задовольнити  вимоги  споживача.
Зокрема,  суд  не  може  визнати безпідставною відмову в укладенні
договору,  якщо відповідач доведе,  що виконання  роботи  (надання
послуги)  виходить за межі його статутної діяльності або перевищує
його виробничі (технологічні) можливості.  При  цьому  такими,  що
виходять  за  межі статутної діяльності підприємця,  можна вважати
роботи  (послуги),  виконання  яких  не  передбачене   установчими
документами  і  не  оголошене  ним  (у  тому  числі не зазначене у
правилах  побутового  чи  інших  видів  обслуговування,   правилах
виконання  окремих  видів робіт або надання окремих видів послуг).
Проте відсутність у статутних документах  положень  про  виконання
певних  робіт  (послуг)  ще  не свідчить про правомірність відмови
укласти  договір,  якщо  така  діяльність   відповідає   загальним
завданням, передбаченим цими документами.
23. При  вирішенні  вимог  споживачів  про  відшкодування  на
підставі ст.24 Закону моральної  шкоди  суди  повинні  виходити  з
роз'яснень, які Пленум Верховного Суду України дав у постанові від
31 березня 1995 р.  N 4 ( v0004700-95 )  "Про  судову  практику  в
справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди".
     Зокрема, під   моральною   шкодою   слід   розуміти    втрати
немайнового характеру, яких споживач зазнав унаслідок моральних чи
фізичних страждань або інших негативних  явищ,  що  настали  через
незаконні винні дії продавця,  виготівника, виконавця або через їх
бездіяльність. Розмір відшкодування моральної шкоди встановлюється
судом  і  визначення  його не ставиться в залежність від наявності
матеріальної  шкоди,  вартості  товару   (робіт,   послуг),   суми
неустойки,  а  має  грунтуватися на характері й обсязі моральних і
фізичних страждань,  заподіяних споживачеві у кожному  конкретному
випадку.
25. При постановленні рішення,  яким суд зобов'язує продавця,
виготівника, виконавця вчинити певні дії на захист прав споживачів
(наприклад,   провести   ремонт,    здійснити    обмін,    заміну,
купівлю-продаж), у резолютивній частині необхідно вказувати строк,
протягом якого після набрання рішенням  законної  сили  відповідач
зобов'язаний це зробити.
     Коли є підстави вважати,  що виконання  рішення  згодом  може
стати  неможливим  чи  утрудненим  або від затримки виконання може
настати  значна  шкода  для  споживача,  на  користь  якого   воно
постановлене,   суд   відповідно   до   п.п.2,  3    ст.218    ЦПК
( 1502-06 ) вправі допустити негайне виконання рішення.
     Рішення суду,  яке набрало законної сили,  про протиправність
дій продавця,  виготівника виконавця (підприємств, що виконують їх
функції)  щодо  невизначеного кола споживачів і про припинення цих
дій є  обов'язковим  для  суду,  що  розглядає  позов  конкретного
споживача   про   цивільно-правові   наслідки  зазначених  дій,  у
питаннях, чи мали місце ці дії та чи вчинено їх даними особами.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 16 травня 1994 р. N 313
                               Київ

                Про затвердження правил побутового
                     обслуговування населення

2. У  цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:

     замовники - особи, яким надаються побутові послуги;

     виконавці -  суб'єкти  підприємницької  діяльності  (юридичні
особи незалежно від форми власності та фізичні особи), які надають
побутові послуги;

     побутове обслуговування населення -  організована  діяльність
суб'єктів   підприємницької   діяльності,   пов'язана  з  наданням
побутових послуг;

     побутова послуга - вид діяльності  суб'єктів  підприємницької
діяльності,   пов'язаної   із  задоволенням  конкретної  побутової
потреби індивідуального замовника.

7. У  приміщенні,  де   проводиться   приймання   та   видача
замовлень,  на  видному  і доступному для замовників місці повинні
розміщуватися:

     ці Правила;

     витяг із  Закону  України  "Про  захист  прав  споживачів"  в
частині надання послуг;

     перелік побутових послуг, що надаються;

     інформація про  повне  найменування  виконавця,  його адреса,
номери  телефонів,  прізвище,  ім'я  та  по   батькові   керівника
(власника);

     копії свідоцтв    про   державну   реєстрацію,   сертифікатів
відповідності   на   послуги,    які    підлягають    обов'язковій
сертифікації,   а  також  копії  торгових  (спеціальних  торгових)
патентів,  спеціальних дозволів (ліцензій) за видами  послуг,  які
підлягають патентуванню, ліцензуванню;

     зразки матеріалів  та  затверджених  в  установленому порядку
виробів;

     ціни і тарифи на послуги, матеріали та вироби;

     перелік нормативно-технічних документів, вимогам яких повинні
відповідати послуги;

     гарантійні зобов'язання виконавця послуг;

     інформація про   працівників,  які  обслуговують  замовників,
номери телефонів місцевих органів виконавчої влади, територіальних
органів   Держспоживінспекції,  перелік  категорій  громадян,  які
користуються  пільгами  в  отриманні  побутових  послуг;  {  Абзац
одинадцятий  пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1408 ( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }

     книга заяв і пропозицій.

     У разі  надання  послуг  поза  межами  приміщення  виконавець
повинен  забезпечити  умови  для  ознайомлення  замовника  з  цими
Правилами,  надання  замовнику   на   робочому   місці   виконавця
інформації   про   найменування,   розташування,   номер  телефону
виконавця,  що організував надання  послуг,  номер  свідоцтва  про
державну   реєстрацію   та   назву   органу,  що  провів  державну
реєстрацію.

УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
               ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

                            Н А К А З

 N 46 від 16.12.99                    Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      17 січня 2000 року
 vd991216 vn46                        за N 25/4246
 

               Про  затвердження  Порядку надання у
               тимчасове  користування   громадянам
               предметів       культурно-побутового
               призначення та господарського вжитку


2.13. У   пунктах   прокату   (підприємстві,  організації)  у
зручному для огляду місці повинні бути:
     правила побутового обслуговування населення;
     цей Порядок або виписка з нього;
     тарифи на  прокат  предметів культурно-побутового призначення
та господарського вжитку, які затверджені у встановленому порядку;
     асортимент (перелік) предметів прокату;
     журнал обліку запиту та пропозицій на предмети прокату;
     перелік осіб,  які мають право позачергового і першочергового
обслуговування;
     зразки заповнення бланків  установленої форми;
     повне найменування   суб'єкта   підприємницької   діяльності,
прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника), інформація про
персонал,  який  обслуговує замовників,  номери телефонів місцевих
органів виконавчої влади та  відповідних  державних  органів,  які
здійснюють захист прав споживачів;


Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×