Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Пятница, 09 Июнь 2017 11:40

Про розірвання договору та стягнення грошей. Спори про укладання господарських договорів

Оцените материал
(1 Голосовать)
  Товариство з обмеженою відповідальністю «Модіум»(далі –Позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Л»(далі –Відповідач), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Відповідача, - товариство з обмеженою відповідальністю «Лагварда. Лоу Дизайн І Девелопмент»(далі –Третя особа), в якому просить суд розірвати попередній договір № PG-K-B41-USPolo від 01.10.2008, укладений між Позивачем та Відповідачем; зобов’язати Відповідача повернути сплачені грошові кошти у вигляді гарантійного платежу за попереднім договором № PG-K-B41-USPolo від 01.10.2008 у розмірі 256883,4 грн. на поточний рахунок Позивача.
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98


РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

Справа № 32/64614.01.10

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Модіум»

доТовариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Л»

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору:Товариство з обмеженою відповідальністю «Лагварда. Лоу Дизайн І Девелопмент»

про розірвання договору та стягнення 256883,40 грн.


 

Суддя Хрипун О.О.

Представники:
від ПозивачаЛарченко Р.М. –предст.,
від Відповідачане з’явилися

від Третьої особине з’явилися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

       

          Позивач обґрунтовує свої позовні вимоги, посилаючись на те, що Відповідач порушив умови попереднього договору № PG-K-B41-USPolo від 01.10.2008 (далі – попередній договір), предметом якого були взаємні зобов’язання сторін щодо укладення договорів суборенди приміщень, а саме –не повідомив Позивача про стан будівництва об’єкта, в якому мали знаходитися зазначені приміщення та перенесення дати фактичного завершення будівництва на 2011 рік. Перенесення дати укладення основних договорів, за твердженням Позивача, позбавляє його того, на що він розраховував під час укладення попереднього договору та завдає йому збитків. Крім того, у зв’язку з розірванням попереднього договору Позивач вважає, що Відповідач повинен повернути йому 256883,4 грн., які були сплачені Позивачем на виконання умов попереднього договору у якості гарантійного платежу, тобто розірвати договір та стягнути гроші.

          Відповідач у наданому суду відзиві на позов заперечує проти задоволення позовних вимог, стверджуючи, що при укладені попереднього договору сторони розуміли, що будівництво об’єкту, в якому знаходитимуться передбачені договором приміщення, не може бути здійснене за один рік, тому строк дії попереднього договору фактично перевищуватиме один рік, як це визначено в ч. 1 ст. 182 ГК України. Таким чином, за твердженням Відповідача, між сторонами під назвою «попередній договір» був укладений звичайний основний договір, відтак позовні вимоги Позивача Про розірвання договору та стягнення грошей є безпідставними.

          Третя особа в судові засідання, що проводилися у справі, не з’являлася, письмових пояснень щодо суті спору не надала, про час та місце слухання справи була повідомлена належним чином.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

          01.10.2008 між Позивачем та Відповідачем, від імені та в інтересах якого діяла Третя особа, укладено попередній договір № PG-K-B41-USPolo (далі –попередній договір), відповідно до п. 1.1. якого сторони домовилися про укладення в майбутньому короткострокових договорів суборенди (далі –основний договір-1, основний договір-2, разом –основні договори) приміщення загальною площею 141,3 кв. м на другому поверсі будівлі комплексу у складі житлових будинків, оздоровчо-розважальних та торгівельно-офісних об’єктів з підземним паркінгом, будівництво якого здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 54 (далі –будівля) та зазначеного на плані під номером В41, в порядку, строки та на умовах, передбачених цим договором та діючим законодавством України.

          Згідно з п. 1.2. попереднього договору приміщення, що буде передаватися суборендарю (Позивач), має знаходитися у користуванні орендаря (Відповідач) на підставі договору, укладеного орендарем з товариством з обмеженою відповідальністю «Реле-Інвест»(далі –орендодавець). При цьому відповідно до п. 1.3. попереднього договору основні договори будуть укладені за умови наявності у орендодавця права на передачу приміщення в оренду орендарю (одержання орендодавцем документів, необхідних для укладення базового договору).

          В п. 1.4. попереднього договору передбачено, що якщо згідно з законодавством України зобов’язання за цим договором щодо укладення основних договорів не можуть бути виконані у зв’язку зі зміною дати фактичної побудови приміщення та отримання необхідних документів на нього, і, відповідно, виникне неможливість укладення базового договору та основних договорів, сторони домовилися, що за заявою орендаря (щодо інформування перенесення дати фактичної побудови приміщення) не пізніше, ніж за один місяць до дати закінчення терміну дії цього договору, сторони зобов’язуються укласти новий попередній договір на умовах, аналогічних цьому договору.

          Відповідно до п. 5.4. попереднього договору усі повідомлення, що направляються згідно з умовами цього договору, мають бути складені у письмовому вигляді та вважаються належним чином направленими одній із сторін, якщо їх було направлено поштою за поштовою адресою, зазначеною у реквізитах відповідної сторони або за іншою поштовою адресою, про яку домовилися сторони.

          За твердженням Позивача, Відповідач, незважаючи на очевидну неможливість укладення основних договорів у строки, передбачені попереднім договором, не надіслав заяву, в якій би інформував про перенесення дати фактичної побудови приміщення у зв’язку з істотною затримкою закінчення будівництва.

          Відповідачем не було спростоване зазначене твердження Позивача шляхом подання належних доказів виконання ним обов’язку, передбаченого п. 1.4. попереднього договору, а саме доказів направлення відповідної заяви на поштову адресу Позивача.

          Згідно з п. 3.1. попереднього договору з метою забезпечення виконання суборендарем зобов’язань, передбачених умовами цього договору, останній перераховує на поточний рахунок орендаря грошові кошти у розмірі 256883,40 грн. (перша частина гарантійного платежу), які після укладення основних договорів зараховуються як орендна плата за перший місяць суборенди за основним договором-1 та останній місяць суборенди за основним договором-2. Другу частину гарантійного платежу відповідно до п. 3.2. попереднього договору суборендар зобов’язується перерахувати на рахунок орендаря після укладення основних договорів.

          08.10.2008 Позивач перерахував на рахунок Відповідача 256883,40 грн. з призначення платежу «гарантійний платіж за попереднім договором № PG-K-B41-USPolo від 01.10.2008, що підтверджується копією платіжного доручення № 280 від 08.10.2008, яка знаходиться в матеріалах справи.

          У п. 3.4. попереднього договору передбачено, що в разі не укладення основних договорів з вини орендаря, сума гарантійного платежу підлягає поверненню орендарем за письмовою вимогою суборендаря без нарахування будь-яких процентів за утримання грошових коштів та користування грошовими коштами.

          Порядок визначення істотних умов основних договорів сторони визначили в статті 2 попереднього договору, в п. 2.1. якої передбачено, що предмет, а також всі істотні умови основних договорів визначаються додатками до цього договору (додатком № 1 «основний договір-1 та додатком № 2 «основний договір-2), що є невід’ємною частиною цього договору. Згідно з п. 2.2 попереднього договору основний договір-1 може бути укладений на строк 1094 дні, а основний договір-2 відповідно до п. 2.3. попереднього договору може бути укладений на строк 730 днів.

          В додатку № 1 до попереднього договору міститься проект основного договору-1, в якому визначені його істотні умови, а саме: предмет договору (зобов’язання орендаря передати приміщення загальною площею 141,3 кв. м на другому поверсі будівлі комплексу у складі житлових будинків, оздоровчо-розважальних та торгівельно-офісних об’єктів з підземним паркінгом, будівництво якого здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 54, зазначеного на плані під номером В41, та зобов’язання суборендаря прийняти й оплатити користування та повернути приміщення орендареві на умовах, визначених договором –стаття 1 проекту); характеристики об’єкту суборенди (частина будівлі, що знаходиться на другому поверсі торгового центу, секція № В41, площею 141,3 кв. м згідно з технічною специфікацією, що є додатком Б до цього договору –стаття 2 проекту); порядок передачі приміщення в оренду (шляхом підписання акту приймання-передачі в дату початку, якою вважається день офіційного відкриття частини торгового центу, в якій розташоване приміщення –стаття 3 проекту); цільове використання об’єкту оренди (торговий профіль – стаття 4 проекту); строк договору (1094 дні з дати підписання акту приймання-передачі –стаття 5 проекту); розмір орендної плати, порядок її сплати та індексації (757,50 грн. за 1 кв. м – стаття 7 проекту), порядок відшкодування вартості використаних ресурсів та страхування приміщення (стаття 8 проекту); умови використання приміщення, проведення капітального та поточного ремонтів (розділ 4 проекту); забезпечення охорони та пожежної безпеки приміщення (статті 17-18 проекту); обмеження у використанні приміщення (стаття 20 проекту); відповідальність сторін за порушення договірних зобов’язань (розділ 5 проекту); умови зміни, припинення договору й повернення орендованого приміщення (розділ 6 проекту). В проекті основного договору-1 також зазначено, що на правовідносини сторін в рамках цього договору не поширюється дія Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

          В додатку № 2 до договору оренди міститься проект основного договору-2, зміст якого фактично ідентичний змісту проекту попереднього договору №1, за винятком умов щодо передачі приміщення (згідно з п. 3.1. проекту орендар зобов’язується передати приміщення суборендареві в оренду за умови затвердження між сторонами акту приймання-передачі (повернення) приміщення за основним договором-1 та за умови належного виконання у повному обсязі суборендарем зобов’язань за даним договором), строку суборенди (відповідно до статті 5 проекту строк використання приміщення починає обчислюватися з дня підписання акту приймання-передачі приміщення та складає 730 днів).

          В п. 5.2 попереднього договору передбачено, що цей договір вважається укладеним з моменту його підписання належним чином уповноваженими представниками сторін та діє до настання однієї з нижченаведених подій, в залежності від того, яка з них настане раніше: моменту укладення основних договорів в порядку, передбаченому чинним законодавством України; укладення додаткової угоди про припинення дії цього договору; автоматичного розірвання цього договору (у випадку прострочення суборендарем перерахування гарантійного платежу); укладення нового попереднього договору, предмет якого відтворює предмет цього договору.

          Як вбачається з пояснень сторін, будівництво будівлі по вул. Горького, 54, в м. Києві, в якій мав знаходитися об’єкт суборенди, не закінчилося в строки, що передбачені попереднім договором, і на момент розгляду справи знаходиться на етапі, далекому від завершення.

За результатми розгляду справи суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню з огляду на наступне.

          Згідно з ч. 1 ст. 179 ГК України майново-господарські зобов’язання, які виникають між суб’єктами господарювання або між суб’єктами господарювання і негосподарюючими суб’єктами—юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов’язаннями.

          Господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів (ч. 7 ст. 179 ГК України).

          Особливості укладення попередніх договорів між суб’єктами господарювання визначені в ст. 182 ГК України.

          Згідно з ч. 1 ст. 182 ГК України за попереднім договором суб’єкт господарювання зобов’язується у певний строк, але не пізніше одного року з моменту укладення попереднього договору, укласти основний господарський договір на умовах, передбачених попереднім договором.

Попередній договір повинен містити умови, що дозволяють визначити предмет, а також інші істотні умови основного договору. До укладення попередніх договорів не застосовується загальний порядок укладення господарських договорів (ч. 2 ст. 182 ГК України).

          Відповідно до ч. 1 ст. 635 ЦК України попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена,—у письмовій формі.

Судом встановлено, предметом попереднього договору, укладеного між Позивачем та Відповідачем, є взаємні права та обов’язки сторін щодо укладення договору суборенди нерухомого майна, а саме приміщення в будівлі по вул. Горького, 54, в м. Києві.

          Згідно з ч. 1 ст. 284 ГК України істотними умовами договору оренди є: об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації); строк, на який укладається договір оренди; орендна плата з урахуванням її індексації; порядок використання амортизаційних відрахувань; відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.

В ч. 2 ст. 793 ЦК України передбачено, що договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню.

          Як вбачається з викладених вище положень попереднього договору, Поизивач та Відповідач в письмовій формі досягли домовленості щодо всіх істотних умов основного договору, які вимагаються чиним законодавством. Так як строк оренди приміщення згідно з попереднім договорм не перевищує трьох років, укладення попереднього договору в нотаріальній формі не є в даному випадку обов’язковим.

          Водночас, як вбачається зі встановлених судом обставин справи, основний договір не був уклдаений протягом одного року з моменту укладення попереднього договору, тобто до 01.10.2009, як це вимагається в ч. 1 ст. 182 ГК України.

          Згідно з ч. 1 ст. 598 ЦК України зобов’язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 ГК України зобов’язання укласти основний договір, передбачене попереднім договором, припиняється, якщо до закінчення строку, в який сторони мають укласти основний договір, одна із сторін не надішле проект такого договору другій стороні.

          Оскільки основний договір суборенди нерухомого майна, а саме приміщення в будівлі по вул. Горького, 54, в м. Києві, не був укладений протягом року з моменту укладення попереднього договору, зобов’язання за попереднім договором, укладеним між Позивачем та Відповідачем, вважаютья припиненими в силу прямої дії норми, що міститься в ч. 4 ст. 182 ГК України.

          З оглядяу на наведене, не підлягає задоволенню вимога щодо розірвання попереднього договору, оскільки вона була заявлена після припинення дії зазначеного договору.

          Водночас, суд враховує те, що 08.10.2008 Позивач перерахував на рахунок Відповідача 256883,40 грн. з призначення платежу «гарантійний платіж за попереднім договором № PG-K-B41-USPolo від 01.10.2008, що підтверджується копією платіжного доручення № 280 від 08.10.2008, яка знаходиться в матеріалах справи.

          Так як зазначений гарантійний платіж відповідно до п. 3.1 попереднього договору повинен був забезпечувати виконання зобов’язань Позивача за основним договором та бути зарахованим в якості орендних платежів після укладення основного договору, проте основний договір між сторонам укладений не був і зобов’язання щодо його укладення, як встановлено судом, припинилися, у Відповідача відсутні підстави утримувати в себе перераховані Позивачем грошові кошти в розмірі 256883,40 грн.

          Згідно з ч. 1 ст. 1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов’язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов’язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

          З огляду на викладене, позовна вимога щодо зобов’язання Відповідача повернути одержаний на підставі попереднього договору гарантійний платіж підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 32, 33, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

Позов Про розірвання договору та стягнення грошей задовольнити частково.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Л»(м. Київ, вул. Кіровоградська, буд. 38/58, оф. 10; код ЄДРПОУ 35644744; р/р 26003301589701 в філії АБ «Південний»у м. Києві, МФО 320917) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Модіум»(04071, м. Київ, вул. Світлицького, 33-А, код ЄДРПОУ 34294535; р/р 26002000049901 у ВАТ «Вест Файненс енд кредит банк», м . Київ, МФО 380441) 256883,40 грн. (двісті п’ятдесят шість тисяч вісімсот вісімдесят три гривні 40 копійок) боргу, 2568,83 грн. (дві тисячі п’ятсот шістдесят вісім гривень 83 копійки) державного мита та 236 грн. (двісті тридцять шість гривень 00 копійок) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

В іншій частині позову відмовити.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання та може бути оскаржене у порядку та строки, визначені Господарським процесуальним кодексом України.

Суддя                                                                                                     О.О.Хрипун

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×