Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%AM, %20 %310 %2019 %06:%Апр

Звернення щодо протиправних діянь державної виконавчої служби щодо виконання рішення суду у виконавчому провадженні

Оцените материал
(1 Голосовать)

Звернення

про протиправні діяння (дії та бездіяльність) Печерського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва щодо виконання рішення суду у виконавчому провадженні № ...


Звернення

про протиправні діяння (дії та бездіяльність) Печерського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва щодо виконання рішення суду у виконавчому провадженні

 

06 червня 2018 року Велика Палата Верховного Суду в рамках справи  № 921/16/14-г/15, провадження № 12-93гс18 (ЄДРСРУ № 74660021) та справи № 127/9870/16-ц, провадження № 14-166цс18 (ЄДРСРУ № 74777526) вказала, що відповідно до ч. 5 ст. 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України. У п. 9 ч. 3 ст. 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено обов'язковість рішень суду. Отже, виконання судових рішень є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду, що передбачено статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» (далі - Конвенція).

Печерським районним судом м. Києва 05 жовтня 2014року ухвалено рішення по справі №747/24765/14-ц про стягнення коштів з ПАТ «КБ Фінансова ініціатива» на мою користь. Рішення до цього часу не виконане. 04 листопада 2015 року Печерським судом міста Києва був виданий виконавчий лист,  Справа №757/24465/14-ц  про стягнення з ПАТ «КБ Фінансова ініціатива» грошей. 20 вересня 2014 р. подано виконавчий лист до виконання в Печерський районний відділ виконавчої служби м Києва.

27.03.2015 р. державний виконавець виніс постанову  ВП №.....про повернення виконавчого документа стягувачу на підставі постанови НБУ №408 від 23.06.2015 р. «Про віднесення  банку Фінансова ініціатива» до категорії неплатоспроможних. 06 березня 2018 року згадана постанова була скасована Печерським районним судом м. Києва.

До цього часу, станом на 17.04.2019 року рішення суду не виконане, державним виконавцем не вчинено жодних дій спрямованих на повне, вчасне та ефективне виконання рішення суду.

Натомість за цей час було допущено наступні порушення прав стягувача:

1. Протиправно повернув виконавчий документ 27.03.2015 року, не перевіривши, що введення тимчасової адміністрації визнано незаконним та скасовано 07.12.2015р.

27.03.2017 р. державний виконавець виніс постанову  ВП №про повернення виконавчого документа стягувачу на підставі постанови НБУ №408 від 23.06.2015 р. «Про віднесення  банку Фінансова ініціатива» до категорії неплатоспроможних.

Постанова про повернення виконавчого документа стягувачу є протиправною та скасована судом.

Протиправність полягає в тому, що державний виконавець приймаючи постанову про повернення виконавчого документа стягувачу не перевірив чинність  постанови НБУ №408 від 23.06.2015 р. «Про віднесення  банку Фінансова ініціатива» до категорії неплатоспроможних, хоча Закон його прямо зобов’язує до цього. Зокрема ч. 2 ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження» вказує, що виконавець зобов’язаний здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом;

 2. Порушення строків та порядку надсилання стягувачеві документів

Надсилаючи постанову ВП №5 стягувачу, державний виконавець Шворак Б.О. порушив встановленні законом порядок і строки  надсилання виконавчого документу( документи не були  надісланні на  адресу фактичну стягувача, яка була зазначена в заяві від 20.09.2014р.; виконавцем безпідставно пропущено 7 днів з моменту ухвалення постанови ВП №52388869 до початку надсилання постанови і виконавчого листа на мою адресу, що порушило право на оскарження у встановлений законом строк).

3. Порушення строків надсилання документів 

Відповідно до ст. 28 ЗУ «Про виконавче провадження» (2017р.) виконавець зобов’язаний був надсилати виконавчі документи  не пізніше наступного дня, з дня їх винесення. Постанова ВП №про повернення виконавчого документу винесена 27.03.2015р. але надіслана лише  05.04.2015р. що підтверджується датою на конверті про відправку, та датою постанови. В результаті,  Шворак Б.О.  при поверненні виконавчого листа безпідставно пропустив 7 днів, що призвело до неможливості оскаржити постанову у встановлений законом строк.                                                                                                        

4. Порушення порядку повернення виконавчого документу стягувачу

Згідно ст. 28 ЗУ «Про виконавче провадження» (2017р.)  та в новій редакції закону виконавець зобов’язаний був надсилати виконавчий лист на зазначену адресу стягувача . Однак незважаючи на вказану адресу у заяві від 20 вересня 2016р. про відкриття виконавчого провадження: м. Київ 5,  - Шворак Б.О. надіслав виконавчий лист на адресу 5№9. Цей факт підтверджується поштовим конвертом (із датою і адресою повернення виконавчого листа) та  заявою про відкриття виконавчого провадження. Таким чином, Шворак Б.О. надіслав виконавчий лист на адресу по якій я не проживаю, замість того щоб повернути виконавчий лист на фактичну адресу проживання, яка була відома для виконавця на всіх етапах  виконавчого провадження.

5. Виконавцем не направлено постанову про відкриття виконавчого провадження на адресу стягувача. Згідно ст. 28,31 ЗУ «Про виконавче провадження» (2017р.) виконавець зобов’язаний  надати постанову рекомендованим листом у  строки встановлені законом – однак, постанова не надана  (дата і зміст постанови про відкриття виконавчого провадження невідомі.) Невиконання виконавцем дій встановлених законом, спричинило до порушення ЗУ Про виконавче провадження та інтересів стягувача.

6. Ігнорування звернень стягувача

Не погоджуючись із умисно порушеними правами у виконавчому провадженні, я неодноразово подавав звернення до Печерського ВДВС.  Однак, виконавець  не надав жодної відповіді на запити які були зареєстровані в  канцелярії виконавчої служби, а саме: на заяву від 14.06.2015р., скаргу від 19.04.2015р., заяву від 29.06.2015р. Оскільки   запити були зареєстровані та прийняті канцелярією виконавчої служби –  то згідно ст..40 Конституції  України, запити підлягають розгляду з наданням повної і обґрунтованої  відповіді у встановлений законом строк.

Після того як пройшли встановлені законом терміни розгляду заяв  (за відсутності відповідей на запити від Печерського ВДВС м. Києва), я подзвонив до виконавця Шворак Богдана Олександровича з вимогою надати письмову відповідь на мої звернення (від 14.06.2015р., від 19.04.2015р.,  від 29.06.2015р.). Виконавець запевнив,  що надасть письмову відповідь протягом тижня - але по сьогоднішній день обґрунтованих відповідей не отримав.

Відповідно до ст.  40 Конституції України – усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення до органів державної влади, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк  - але жодної відповіді Печерська ВДВС не надала.

Підстави для визнання протиправності діянь Печерської ВДВС за весь час виконання рішення суду:

1) Начальник відділу державної виконавчої служби  Коблош О.Й. отримавши скаргу, зобов’язаний був перевірити виконавче провадження щодо «бездіяльності виконавця», усунути порушенні права стягувача та  надати відповідь (постанову або інший документ про перевірку виконавчого провадження) - але відповідь не була надана у встановлений законом строк та по сьогоднішній день (порушення ст. 4, 16, 18, 20 Про звернення громадян; ч.3 ст. 18 Про виконавче провадження; ст. 40 Конституції України).

2) Виконавцем умисно проігноровано вчинення виконавчих дій у порядку та спосіб, визначений Законом, на час визнання не законною постанову НБУ №408 та введення в банку ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» тимчасової адміністрації. Державний виконавець Шворак Б.О. був зобов’язаний був стягнути кошти з банку та/або надати роз’яснення інших причин невиконання судового рішення. Після визнання незаконним ліквідації банку та нечинною постанову НБУ №408  -  повернення виконавчого документу  -  є протиправною дією.

3) За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення суду або роблять його неможливим - виконавець мав звернутися до суду щодо зміни способу і порядку виконання рішення та,  на підставі ст. 33 ЗУ «Про виконавче провадження» (згідно ст. 373 ЦПК України суд може змінити спосіб виконання рішення суду) – однак державний виконавець Шворак Б.О.  ухилився від виконання судового рішення в повному обсязі, чим порушив  ч.1 ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження» і право стягувача на отримання коштів за рішенням суду в розумні строки.

4) У разі  наявності підстав, що перешкоджають стягнути кошти з боржника, виконавець мав  звернутися до суду для змінити сторони у виконавчому провадженні на підставі  ст. 121-4 ЗУ «Про виконавче провадження»  (згідно ст. 442 ЦПК України суд може змінити сторону у виконавчому провадженні).  Державний виконавець Шворак Б.О  також зобов’язаний був роз’яснити  права стягувача  щодо подання заяви до суду відносно змінити сторони у виконавчому провадженні - але ухилився від таких дій.  Ч. 5 ст.18 Про виконавче провадження зобов’язує виконавця роз’яснювати сторонам права та обов’язки у виконавчому провадженні.

5) державним виконавцем Швораком Б.О. не повідомлено про  причини невиконання рішення суду, після того як судом було визнано ліквідацію банку-боржника незаконною, та не здійснено інших виконавчих заходів передбаченні законом.  Зокрема, ст. 11 ЗУ «Про виконавче провадження» 2017 р. (чинна ст. 18) передбачає, що виконавець зобов’язаний виконувати рішення неупереджено, своєчасно та в повному обсязі.

6) Виконавцем не роз’яснено право повторного подання  виконавчого документа. Згідно з  ч. 5 ст.18 ЗУ «Про виконавче провадження»  встановлено, що виконавець зобов’язаний роз’яснювати права та обов’язки у виконавчому провадженні. У постанові від 27.03.2071р.  ВП №про повернення виконавчого листа, державний виконавець Шворак Б.О. повинен був вказати  період  та/або дату можливості повторного подання виконавчого документа, враховуючи факт визнання незаконно винесеної постанови НБУ № 408.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про виконавче провадження», саме виконавче провадження являється завершальною стадією судового провадження. Виконавче провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) – це сукупність дій органів і посадових осіб, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених законом «Про виконавче провадження», іншими нормативно-правовими актами.

Згідно ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження», виконавець зобов’язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі. Безпідставне повернення виконавчого документу та невжиття виконавчих дій передбачених законом -  є протиправними діяннями державного виконавця. Невиконання судового рішення  призвело до знецінювання коштів за рішенням суду на 137.4% що підтверджується довідкою Державної служби статистики України.

На підставі вищесказаного, керуючись ст.ст. 8, 22, 40, 55, 129 Конституції України; ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження»; ст.7 «Про державну виконавчу службу», ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»

 

ПРОШУ:

 

- надати негайно письмову обґрунтовану мотивовану відповідь на фактичну адресу стягувача та повідомити стягувача, які дії вчинені і коли (зазначити відповідні докази), спрямовані на виконання рішення суду від самого початку виконавчого провадження № та/або зазначити причини їх вчасного невиконання;

- негайно виконати рішення суду у виконавчому провадженні № ;

 

Додаток: копія рішення Печерського суду м. Києва від 06.03.2018 року про скасування постанови від 27.03.2071р.  ВП №про повернення виконавчого листа»  - 2 арк.;

 

17.04.2019                                      представник Кізіма І.В.                                               

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×