Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%AM, %03 %530 %2019 %11:%Окт

Скарга на постанову про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні

Оцените материал
(2 голосов)
Згідно нового КПК України,  особа набуває автоматично статусу потерпілого за наявності заподіяння майнової, моральної шкоди. Також необхідно враховувати, що факт заподіяння шкоди кримінальним правопорушенням може бути остаточно встановлений лише обвинувальним вироком суду. Таким чином, на момент визнання особи потерпілим необхідно виходити із презумпції заподіяння шкоди кримінальним правопорушенням, враховуючи достатні дані про такий факт. При цьому для визнання особи потерпілою достатньо спричинення особі якогось одного із перелічених видів (моральна, матеріальна) шкоди.

Вищий антикорупційний суд

Поштова адреса, місцезнаходження суду:
просп. Перемоги, 41, м. Київ, 03057
044-585-59-43

к/п 52019 000000000 767 від 27.08.2019 року

детектив Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів

Дерій Наталія Олександрівна

 

потерпілого

Кізіма Ігоря Віталійовича

02090, м. Київ, вул. Празька, 3

Viber 095-573-20-30

Telegram 096-545-40-33, 0965454033аukr.net

 

Скарга

на постанову про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні

 

Для того щоби вмотивовано стверджувати, що мені не завдано діяннями пов’язаними з предметом кримінального провадження шкоди, потрібно встановити правомірність діянь осіб, щодо яких було подано заяву про злочин, чого на даній стадії досудового слідства не зроблено і не могло бути зроблено.

 

Оскаржувана постанова протиправна, оскільки:

 

1) Не мотивована

 

Згідно ч. 5 ст. 55 КПК України оскаржувана постанова має бути вмотивована. Інакше вона протиправна.

В оскаржуваній постанові детектив не наводить жодного мотиву або аргументу чому на її думку відсутні очевидні та достатні підстави вважати що Кізіма І.В., завдано матеріальної та моральної шкоди.

Детектив обмежується в оскаржуваній постанові лише цитуванням показів Кізіма І.В., щодо завдання йому матеріальної та моральної шкоди, після чого відразу ж констатує, що «відсутні очевидні та достатні підстави».

А де мотиви і аргументи?

Детектив невмотивовано стверджує, що мені завдана матеріальна та моральна шкоди,  не пов’язана з предметом розслідування у кримінальному провадженні, однак це не так.

Аргументуючи завдання собі шкоди я вказував на наступне:

«1) Щодо матеріальної шкоди.

«Кізіма І.В., є представником Затишна Т.П., згідно довіреності (копія додається) діяннями зловмисників мені завдано матеріальної шкоди, а саме через неможливість повернення вкладу вкладнику Затишну Т.П., Кізіма І.В., втрачає право на вчасне отримання разової винагороди за умови успішного розгляду справи. А це щонайменше 1800 доларів США в еквіваленті до національної валюти. 

2) Щодо моральної шкоди.

До того ж, Кізіма І.В., завдано і моральної шкоди яка полягає у погіршенні відносин зі своїм довірителем, а також приниженням від протиправних зухвалих дій цілої низки державних органів та державних службовців неможливістю відстоювати законні права, від зухвалого нехтування корумпованими посадовцями правами людини в Україні. Моральну шкоду завдану мені протиправними діяннями винних осіб (описаних детально нижче) я оцінюю в 100 000 грн.,

В мене існує пригнічення і моральний дискомфорт від того, що в нашій державі корумпованість безмежна, оскільки стільки державних органів втягнуті у порушення прав громадян України, мого довірителя та інших вкладників ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива».

Моральна шкода полягає також у відчутті безпорадності протистояти такій ситуації, приниженням від протиправних зухвалих дій осіб щодо злочину яких подано заяву, порушенням права заробляти собі на життя своєю професією (я юрист і саме через такі стійкі корупційні зв’язки не можу чесно працюючи гарантувати, обіцяти своїм довірителям будь-який успіх у їх справі).

Навівши детальний аналіз обставинам справи, я резюмував, що мені шкоди завдано через неможливість:

- ефективно представляти довірителя Затишна Т.П. та виконувати його доручення;

- на отримання винагороди за роботу (затримується час її виплати);

- погіршення відносин з довірителем, пригнічення та моральний дискомфорт від того, що у нашій державі корумпованість безмежна, оскільки стільки державних органів втягнуті в корупційні зв’язки задля порушення прав громадян.»

Детектив повністю проігнорувала законодавчі положення щодо моральної шкоди. Згідно п. 3 постанови пленуму ВСУ від 31.03.95 за № 4  «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» під моральною  шкодою  слід  розуміти  втрати  немайнового характеру  внаслідок  моральних  чи фізичних страждань,  або інших негативних  явищ,   заподіяних   фізичній   чи   юридичній   особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

Саме через діяння винних осіб я позбавлений можливості у точно визначений законом строк виконати доручення свого довірителя та допомогти повернути йому його майно, отримавши за це обумовлену винагороду. Якби винні особи не вчиняли протиправних дій, щодо яких ми подали заяву про злочин, право моє на отримання вчасно винагороди  не було б порушене.

Тобто, факт погіршення відносин з оточуючими людьми (між мною і Затишн Т.П.) вже є очевидним і таким, що доводить спричинення моральної шкоди.

Тобто, для того щоби мотивовано стверджувати, що мені не завдано діяннями пов’язаними з предметом кримінального провадження моральної шкоди, потрібно встановити правомірність діянь осіб, щодо яких було подано заяву про злочин, чого на даній стадії досудового слідства не зроблено і не могло бути зроблено.

 

2) Оскаржувана постанова ПЕРЕДЧАСНА

 

Особисто детектив Н.О.Дерій в оскаржуваній постанові не вказує, що зі всіх слідчих дій, які вона провела на момент прийняття оскаржуваної постанови – це допитала заявників як потерпілих. Зокрема, Кізіма І.В., було допитано в якості потерпілого 19.09.2019 року і я підписав відповідний протокол. Дана обставина замовчується в оскаржуваній постанові.

Хочу звернути УВАГУ СУДУ, що по суті не було проведено ніякого досудового розслідування, окрім допиту мене як потерпілого та іншого заявника.

А тому є явним обманом наполягання в оскаржуваній постанові, що «досудовим розслідуванням встановлено». Встановити наявність або відсутність «очевидних та достатніх підстав» для визнання потерпілим можливо принаймні по закінченні досудового розслідування. Сама детектив це розуміє, і щоби не бути звинуваченою у непрофесіоналізмі вживає мовну конструкцію - «очевидних та достатніх підстав» з  доповненням «Наразі немає».

То якщо «наразі немає», то навіщо квапитися з невмотивованою постановою про відмову у статусі потерпілого? І якщо існують очевидні і достатні підстави, то вони не можуть існувати лише «наразі», як зазначає детектив у оскаржуваній постанові, тобто у майбутньому відпасти або змінитися. Тому оскаржувана постанова є ще й алогічною.

 

САМЕ ГОЛОВНЕ

3) Зауважу, що статусу потерпілого, згідно нового КПК України,  особа набуває автоматично за наявності заподіяння майнової, моральної шкоди. Також необхідно враховувати, що факт заподіяння шкоди кримінальним правопорушенням може бути остаточно встановлений лише обвинувальним вироком суду. Таким чином, на момент визнання особи потерпілим НЕОБХІДНО ВИХОДИТИ ІЗ ПРЕЗУМПЦІЇ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, враховуючи достатні дані про такий факт, які я обґрунтував у заяві. При цьому для визнання особи потерпілою достатньо спричинення особі якогось одного із перелічених видів (моральна, матеріальна) шкоди. Щодо спричення ж шкоди я навів у заяві беззаперечні доводи.

 

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 55, 220, 303-307 КПК України

ПРОШУ:

- врахувати, що цю скаргу подано мною в передостанній день строку засобами поштового зв’язку «УКРПОШТА», а відтак у межах встановленого строку на оскарження;

- розгляд скарги провести за відсутності скаржника, ретельно ознайомившись зі всіма доводами скарги та звернути увагу, що оскаржувана постанова є невмотивованою і передчасною;

- скасувати постанову про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні

- зобов’язати детектива НАБУ в кримінальному провадженні  № 52019 000000000 767 від 27.08.2019 залучити (вважати) мене потерпілим;

- зобов’язати детектива НАБУ в кримінальному провадженні  № 52019 000000000 767 від 27.08.2019 розглянути мою заяву від 19.09.2019 року про вчинення слідчих (процесуальних) дій у порядку ст. 220 КПК України, яка була нерозглянута нею через протиправну відмову у визнанні мене потерпілим.   

 

Додаток: оригінал відповіді НАБУ за підписом Н.О.Дерій від 24.09.19 щодо відмови у розгляді заяви про вчинення слідчих дій з додатком – постановою від 24.09.2019 року про відмову у визнанні Кізіма І.В. потерпілим у кримінальному провадженні 52019 000000000 767 від 27.08.2019 року – 4 арк.

 

 

03.10.2019 року                                                               Кізіма І.В.

 

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×