Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Понедельник, 17 Декабрь 2012 20:43

О признании безвестно отсутствующим

Оцените материал
(1 Голосовать)

Заявитель обратился в суд с заявлением о признании безвестно отсутствующим его сына ОСОБА_6, ИНФОРМАЦИЯ_1 рождения, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1. Заявление обосновывается тем, что 12.08.2004р. заявитель, его жена вместе с дитьмиперебувалы в гостях у родичивза адресу: Черниговская область, Бобровицкий район, с.Озерны, но его синОСОБА_6 вышел из дома, намереваясь ехать в Киев, и исчез, вернувшись домой, результатов его розыске до сих пор нет.

РІШЕННЯ

іменем України

22.12.2011

Деснянський районний суд міста Києва

в складі головуючого судді Бабко В.В.

за участю народних засідателів Паніцька Г.І., Коваленко І.В.

при секретарі Демчук Ю.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні цивільну справу за заявою ОСОБА_1, зацікавлена особа: Орган опіки та піклування Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації про визнання особи безвісно відсутньою, -

В С Т А Н О В И В:

Заявник звернувся до суду з заявою про визнання безвісно відсутнім його сина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1. Заява обґрунтовується тим, що 12.08.2004р. заявник, його дружина разом з дітьмиперебували в гостях у родичівза адресою: Чернігівська область, Бобровицький район, с.Озерни, але його синОСОБА_6 вийшов з будинку, маючи намір їхати в Київ, і зник, не повернувшись додому, результатів його розшуку досі немає.

В судовому засіданні заявник підтримав заявлені вимоги та просив задовольнити у повному обсязі, посилаючись на обставини викладені у заяві.

Органом опіки та піклування Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, як зацікавленою стороною, надано до суду заяву про проведення судового засідання без участі їх представника.

Вислухавши пояснення заявника та дослідивши матеріали справи, суд вважає, що заявлені вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, 12.08.2004р. ОСОБА_1, його дружина ОСОБА_4 та сини ОСОБА_5, ОСОБА_6 перебували в гостях у ОСОБА_7, за адресою:Чернігівська область, Бобровицький район, с.Озерни, але ОСОБА_6 вийшов з будинку, маючи намір їхати в Київ, і зник, не повернувшись додому, результатів його розшуку досі немає.

Відповідно до довідки Бобровицького РВ УМВС України в Чернігівській області від 31.08.2005р. №3022 гр. ОСОБА_6 знаходиться в розшуку в Бобровницькому РВ УМВС як безвісті зникла особа з 17.08.2004р.

Відповідно до довідки Бобровицького РВ УМВС України в Чернігівській області від 10.08.2010р. №4570 гр. ОСОБА_6 розшукується Бобровницьким РВ УМВС в Чернігівській області як безвісті зникла особа, ОРС «Розшук» №02-234 від 20.11.2009р. До цього часу місце перебування ОСОБА_6 не встановлено.

Згідно ст.43 ЦК України, фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.

В судовому засіданні на підставі сукупності досліджених доказів, зокрема повідомлення групи розшуку ОРС «Розшук» №02-234 від 20.11.2009р., досліджених пояснень близьких родичів мати: ОСОБА_4, встановлено, що з 2004року по теперішній час відсутні дані про місце знаходження ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження.

Таким чином, слід вважати, що є достатні підстави для визнання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження безвісно відсутнім.

На підставі викладеного, керуючись ст.43 ЦК України, ст.ст. 246-249 ЦПК України, суд,

В И Р І Ш И В:

Заяву ОСОБА_1, зацікавлена особа: Орган опіки та піклування Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації про визнання особи безвісно відсутньою - задовольнити.

Визнати ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1- безвісно відсутнім.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м.Києва протягом десяти днів з дня проголошення.

Суддя

РЕШЕНИЕ
именем Украины
22.12.2011
Деснянский районный суд города Киева
в составе председательствующего судьи Бабко В.В.
с участием народных заседателей Паницька Г.И., Коваленко И.В.
при секретаре Демчук Ю.В.
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению ОСОБА_1, заинтересованное лицо: Орган опеки и попечительства Деснянского районного в городе Киеве государственной администрации о признании лица безвестно отсутствующим, -
В С Т А Н О В И В:
Заявитель обратился в суд с заявлением о признании безвестно отсутствующим его сына ОСОБА_6, ИНФОРМАЦИЯ_1 рождения, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1. Заявление обосновывается тем, что 12.08.2004р. заявитель, его жена вместе с дитьмиперебувалы в гостях у родичивза адресу: Черниговская область, Бобровицкий район, с.Озерны, но его синОСОБА_6 вышел из дома, намереваясь ехать в Киев, и исчез, вернувшись домой, результатов его розыске до сих пор нет.
В судебном заседании заявитель поддержал заявленные требования и просил удовлетворить в полном объеме, ссылаясь на обстоятельства изложенные в заявлении.
Органом опеки и попечительства Деснянского районного в городе Киеве государственной администрации, как заинтересованной стороной, представлено в суд заявление о проведении судебного заседания без участия их представителя.
Выслушав объяснения заявителя и исследовав материалы дела, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, 12.08.2004р. ОСОБА_1, его жена ОСОБА_4 и сыновья ОСОБА_5, ОСОБА_6 находились в гостях у ОСОБА_7, по адресу: Черниговская область, Бобровицкий район, с.Озерны, но ОСОБА_6 вышел из дома, намереваясь ехать в Киев, и исчез, вернувшись домой, результатов его розыска пока нет.
Согласно справке Бобровицкого РО УМВД Украины в Черниговской области от 31.08.2005р. № 3022 гр. ОСОБА_6 находится в розыске в Бобровницкая РО УМВД как вести исчезла лицо с 17.08.2004р.
Согласно справке Бобровицкого РО УМВД Украины в Черниговской области от 10.08.2010р. № 4570 гр. ОСОБА_6 разыскивается Бобровницкая РО УМВД в Черниговской области как без вести пропавшего лица, ОРС «Розыск» № 02-234 от 20.11.2009. К этому времени место нахождения ОСОБА_6 не установлено.
Согласно ст.43 ГК Украины, физическое лицо может быть признано судом безвестно отсутствующим, если в течение одного года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.
В судебном заседании на основании совокупности исследованных доказательств, в том числе сообщения группы розыска ОРС «Розыск» № 02-234 от 20.11.2009., Исследованных объяснений близких родственников иметь: ОСОБА_4, установлено, что 2004года по настоящее время отсутствуют данные о месте нахождения ОСОБА_6, ИНФОРМАЦИЯ_1 рождения.
Таким образом, следует считать, что имеются достаточные основания для признания ОСОБА_6, ИНФОРМАЦИЯ_1 рождения безвестно отсутствующим.
На основании изложенного, руководствуясь ст.43 ГК Украины, ст.ст. 246-249 ГПК Украины, суд,
В Р Е Ш И В:
Заявление ОСОБА_1, заинтересованное лицо: Орган опеки и попечительства Деснянского районного в городе Киеве государственной администрации о признании лица безвестно отсутствующим - удовлетворить.
Признать ОСОБА_6, ИНФОРМАЦИЯ_1 рождения, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1-безвестно отсутствующим.
Решение может быть обжаловано в Апелляционный суд г. Киева через Печерский районный суд Киева в течение десяти дней со дня провозглашения.
Судья

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×