Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Суббота, 22 Декабрь 2012 19:28

О взыскании долга по договору кредита в сумме 51 936 грн. 89 коп.

Оцените материал
(1 Голосовать)

Истец обратился в суд с иском к ответчика о взыскании долга по договору кредита в сумме 51 936 грн. 89 коп., Мотивируя свои требования тем, что 04.10.2007 года между Банком и ОСОБА_1 был заключен Кредитный договор о предоставлении кредита в сумме 12 287 долларов США

РІШЕННЯ

іменем України

26.12.2011

Деснянський районний суд м. Києва в складі:

головуючого – судді – Лісовської О.В.

при секретарі           - Пархоменко Л.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

           Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачки про стягнення боргу за договором кредиту в сумі 51 936 грн. 89 коп., мотивуючи свої вимоги тим, що 04.10.2007 року між Банком та ОСОБА_1 був укладений Кредитний договір про надання кредиту в сумі 12 287 доларів США строком до 03.10.2012 року із сплатою 12,50 % річних. Банк свої зобов’язання виконав, кредит надав, але відповідачка свої зобов’язання належним чином не виконує, кредит та відсотки не сплачує. На підставі викладеного позивач вимушений звернутися до суду з даним позовом, просить стягнути з відповідачки борг в сумі 51 936 грн. 89 коп., а також судові витрати.

В судовому засіданні представник позивача повністю підтримав позовні вимоги, просив суд їх задовольнити в повному обсязі, стягнути з відповідачки борг в сумі 51 936 грн. 89 коп., а також судові витрати по справі.

          Відповідачка ОСОБА_1 позовні вимоги визнала повністю. Пояснила, що найближчим часом сплатить борг.

           Вислухавши пояснення сторін, вчивши письмові матеріали справи, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

           В судовому засіданні встановлено, що 04.10.2007 року між ВАТ "Універсал Банк", з однієї сторони, та відповідачкою ОСОБА_1, з другої сторони, укладений Кредитний договір.

           Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк" є правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства "Універсал Банк" – 22 червня 2009 року рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ "Універсал Банк" було перейменовано в Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк", що підтверджується п. 1.1 Статуту ПАТ "Універсал Банк"(нова редакція).

           Відповідно умов Кредитного договору позивач надав відповідачці кредит в сумі 12 287 доларів США строком до 03.10.2012 року із сплатою 12,50 % річних.

Банк свої зобов’язання за Кредитним договором виконав в повному обсязі, перерахувавши кошти в розмірі 12 287 доларів США, що підтверджується заявою на видачу готівки № 28_29 від 04.10.2007 року.

В свою чергу відповідачка зобов’язалася своєчасно сплачувати проценти за користування кредитом, повернути кредит у визначені договором термін, а також виконати інші свої зобов’язання.

В порушення умов договору Відповідачка зобов’язання за вказаним договором належним чином не виконує, у зв’язку з чим станом на 08.11.2011 року має заборгованість в сумі 6562,08 доларів США, що за офіційним курсом НБУ складає 51 936 грн. 89 коп. з яких:

-          прострочена заборгованість по кредиту – 1167,24 доларів США, еквівалент – 9238,35 грн.;

-          сума дострокового стягнення 4863,70 доларів США, еквівалент – 38494,73 грн.;

-          прострочені відсотки – 531,14 доларів США, еквівалент – 4203,81 грн.

          Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

           Принцип повернення, строковості та платності означає, що кредит має бути поверненим позичальником банку у визначений у кредитному договорі строк з відповідною сплатою за його користування.

           Згідно із ст. 525, 526 ЦК України зобов’язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору і одностороння відмова від зобов’язання не допускається.

           Як встановлено судом, відповідачка не здійснює платежів в рахунок погашення суми кредиту та нарахованих процентів, чим порушує прийняті на себе договірні зобов’язання.

           Відповідно до ст. 1050 ЦК України, якщо договором позики встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів.

           Як встановлено в судовому засіданні та доведено зібраними по справі доказами, відповідачка умови Кредитного договору не виконує, кредит та відсотки за користування кредитом не сплачує, а тому суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі і з відповідачки підлягає стягненню борг за договором кредиту в сумі 51 936 грн. 89 коп.

           Відповідно до вимог ст. 88 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягають стягненню витрати по сплаті судового збору в сумі 519 грн. 37 коп. та по сплаті інформаційно-технічних послуг в сумі 120 грн.

           На підставі викладеного, керуючись ст. 10, 15, 60, 88, 212-215 ЦПК України, ст. 509, 525, 526, 530, 536, 599, 1048, 1049, 1050, 1054, 1057 ЦК України, -

ВИРІШИВ:

           Позовні вимоги задовольнити.

           Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, на користь Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" заборгованість за Кредитним договором в сумі 51 936 грн. 89 коп., витрати по сплаті судового збору в сумі 519 грн. 37 коп. та по сплаті інформаційно-технічних послуг в сумі 120 грн.

Рішення може бути оскаржено до апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва протягом 10 днів з дня проголошення.

 

           Головуючий:

РЕШЕНИЕ
именем Украины
26.12.2011
Деснянский районный суд г. Киева в составе:
председательствующего - судьи - Лисовской О.В.
при секретаре - Пархоменко Л.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Киеве гражданское дело по иску Открытого акционерного общества "Универсал Банк" к ОСОБА_1 о взыскании задолженности по кредитному договору, -
УСТАНОВИЛ:
           Истец обратился в суд с иском к ответчика о взыскании долга по договору кредита в сумме 51 936 грн. 89 коп., Мотивируя свои требования тем, что 04.10.2007 года между Банком и ОСОБА_1 был заключен Кредитный договор о предоставлении кредита в сумме 12 287 долларов США сроком до 03.10.2012 года с уплатой 12,50% годовых. Банк свои обязательства выполнил, кредит предоставил, но ответчица свои обязательства надлежащим образом не выполняет, кредит и проценты не платит. На основании изложенного истец вынужден обратиться в суд с данным иском, просит взыскать с ответчика долг в сумме 51 936 грн. 89 коп., А также судебные издержки.
В судебном заседании представитель истца полностью поддержал исковые требования, просил суд их удовлетворить в полном объеме, взыскать с ответчика долг в сумме 51 936 грн. 89 коп., А также судебные расходы по делу.
          Ответчица ОСОБА_1 исковые требования признала полностью. Объяснила, что в ближайшее время погасит долг.
           Выслушав объяснения сторон, вчившы письменные материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.
           В судебном заседании установлено, что 04.10.2007 года между ОАО "Универсал Банк", с одной стороны, и ответчиком ОСОБА_1, с другой стороны, заключен Кредитный договор.
           Публичное акционерное общество "Универсал Банк" является правопреемником всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества "Универсал Банк" - 22 июня 2009 года решением общего собрания акционеров ОАО "Универсал Банк" был переименован в Публичное акционерное общество "Универсал Банк", что подтверждается п . 1.1 Устава ПАО "Универсал Банк" (новая редакция).
           Согласно условиям кредитного договора истец предоставил ответчице кредит в сумме 12 287 долларов США сроком до 03.10.2012 года с уплатой 12,50% годовых.
Банк свои обязательства по Кредитному договору выполнил в полном объеме, перечислив средства в размере 12 287 долларов США, что подтверждается заявлением на выдачу наличных № 28_29 от 04.10.2007 года.
В свою очередь ответчица обязалась своевременно уплачивать проценты за пользование кредитом, вернуть кредит в определенные договором сроки, а также выполнить другие свои обязательства.
В нарушение условий договора Ответчица обязательства по указанному договору надлежащим образом не выполняет, в связи с чем по состоянию на 08.11.2011 года имеет задолженность в сумме 6562,08 долларов США, что по официальному курсу НБУ составляет 51 936 грн. 89 коп. из которых:
- Просроченная задолженность по кредиту - 1167,24 долларов США, эквивалент - 9238,35 грн.;
- Сумма досрочного взыскания 4863,70 долларов США, эквивалент - 38494,73 грн.;
- Просроченные проценты - 531,14 долларов США, эквивалент - 4203,81 грн.
          Согласно ст. 1054 ГК Украины по кредитному договору банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, установленных договором, а заемщик обязуется возвратить кредит и уплатить проценты.
           Принцип возвратности, срочности и платности означает, что кредит должен быть возвращен заемщиком банку в определенный в кредитном договоре срок с соответствующей оплатой за его пользование.
           Согласно ст. 525, 526 ГК Украины обязательства должны исполняться надлежащим образом согласно условиям договора и односторонний отказ от обязательства не допускается.
           Как установлено судом, ответчица не осуществляет платежей в счет погашения суммы кредита и начисленных процентов, чем нарушает принятые на себя договорные обязательства.
           Согласно ст. 1050 ГК Украины, если договором займа установлена обязанность заемщика возвратить заем частями (с рассрочкой), то в случае просрочки возврата очередной части заимодатель имеет право требовать досрочного возврата части займа, оставшуюся и уплаты процентов.
           Как установлено в судебном заседании доказано собранными по делу доказательствами, ответчица условия кредитного договора не выполняет, кредит и проценты за пользование кредитом не платит, а потому суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме и с ответчика подлежит взысканию долг по договору кредита в сумме 51 936 грн. 89 коп.
           Соответствии с требованиями ст. 88 ГПК Украины с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате судебного сбора в сумме 519 грн. 37 коп. и по уплате информационно-технических услуг в сумме 120 грн.
           На основании изложенного, руководствуясь ст. 10, 15, 60, 88, 212-215 ГПК Украины, ст. 509, 525, 526, 530, 536, 599, 1048, 1049, 1050, 1054, 1057 ГК Украины, -
РЕШИЛ:
           Исковые требования удовлетворить.
           Взыскать с ОСОБА_1, ИНФОРМАЦИЯ_1, в пользу Открытого акционерного общества "Универсал Банк" задолженность по Кредитному договору в сумме 51 936 грн. 89 коп., Расходы по уплате судебного сбора в сумме 519 грн. 37 коп. и по уплате информационно-технических услуг в сумме 120 грн.
Решение может быть обжаловано в апелляционный суд г. Киева через Печерский районный суд Киева в течение 10 дней со дня провозглашения.

           Председательствующий:

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×