Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Суббота, 22 Декабрь 2012 19:33

О признании права собственности на 1/4 часть жилого помещения, на квартиру АДРЕСА_1, в порядке наследования по закону

Оцените материал
(1 Голосовать)

В суд поступило исковое заявление ЛИЦО_1 к ОСОБА_3, о признании права собственности на 1/4 часть жилого помещения, на квартиру АДРЕСА_1, в порядке наследования по закону после смерти отца ОСОБА_4, умершего ИНФОРМАЦИЯ_2, ссылаясь на то, что указанная квартира была предоставлена ОСОБА_4 как члену ЖСК «Судостроитель-12», и паевой взнос за нее был выплачен. ОСОБА_3 находилась в браке с ОСОБА_4, и ей, как жене умершего, принадлежит 1/2 часть указанной квартиры, поскольку стоимость квартиры была выплачена в период брака. Наследниками первой очереди после смерти ОСОБА_4 является ОСОБА_1, которой, как наследницы по закону принадлежит 1/4 часть квартиры АДРЕСА_1, на которую она и просит признать право собственности.

РІШЕННЯ

іменем України

31.10.2012

Деснянський районний суд м.Києва в складі:

          головуючого  судді -                Колегаєвої С.В.

          при секретарі -                          Буцко О.В., Місюль А.К.,

          розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про визнання права власності на 1/4 частину житлового приміщення в порядку спадкування, -

В С Т А Н О В И В:

         

          До суду  надійшла позовна заява ОСОБА_1 до ОСОБА_3, про визнання права власності на 1/4 частину житлового приміщення, на квартиру АДРЕСА_1, в порядку спадкування за законом після смерті батька ОСОБА_4, померлого ІНФОРМАЦІЯ_2, посилаючись на те, що зазначена квартира була надана ОСОБА_4 як члену ЖБК «Суднобудівник-12», та пайовий внесок за неї був виплачений.  ОСОБА_3 перебувала у шлюбі з ОСОБА_4, та їй, як дружині померлого, належить 1/2 частина зазначеної квартири, оскільки вартість квартири була виплачена в період шлюбу. Спадкоємцями першої черги після смерті ОСОБА_4 є ОСОБА_1, якій, як спадкоємиці за законом належить 1/4 частина квартири АДРЕСА_1, на яку вона і просить визнати право власності.

          Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав, просив про його задоволення.

          Відповідач в судовому засіданні проти задоволення позову заперечувала, посилаючись на його безпідставність та необгрунтованість.

          Судом в судовому засіданні встановлено, що 27 липня 1978 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 було укладено шлюб, що підтверджується витягом з державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб № 00000280557 від 21 березня 2009 року.

          Від шлюбу подружжя має дочку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1.

          За час шлюбу подружжя сплатило пайовий внесок квартири АДРЕСА_1., що підтверджується копією рішення ЖБК "Суднобудівник-12" від 15.04.1985 року, та копією квитанції про сплату пайового внеску.

          Відповідно ст. 384 ЦК України, у разі викупу квартири, член житлово-будівельного кооперативу стає її власником.

          Відповідно ч. 3 ст. 368 ЦК України та ст. 60 СК України, майно набуте подружжям за час шлюбу, є їх спільною сумісною власністю.

          Відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України від 18 вересня 1987 року №9 із змінами, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 року №13 "Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи", пай, внесений подружжям в ЖБК в період сумісного проживання за рахунок спільних коштів, а також за рахунок коштів, подарованих подружжю або одержаних ними у позичку, а після повної сплати пайового внеску - є спільним майном і підлягає поділу на загальних підставах.

          ІНФОРМАЦІЯ_2 помер ОСОБА_4, що підтверджується Свідоцтвом про смерть від 04 грудня 2007 року, актовий запис №143.

          Відповідно п.8 постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 30 травня 2008 року "Про судову практику у справах про спадкування", у разі смерті члена ЖБК, якщо спадкодавець повністю вніс пайовий внесок то до складу спадщини включається, відповідно квартира, дача, гараж, садовий будинок, інші будівлі та споруди.

          Відповідно до ст. 1218 ЦК України, до складу спадщини входять усі права та обов"язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинялися внаслідок його смерті.

          Крім того, в судовому засіданні встановлено, що батько позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_4, помер ІНФОРМАЦІЯ_2, що підтверджується копією Свідоцтва про смерть від 04 грудня 2007 року.

         

          Відповідно до ст. 257 ЦК України, загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

          Згідно із ч.3,4 ст. 267 ЦК України, позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

          В судовому засіданні відповідач ОСОБА_2 - заявила письмове клопотання про сплив строку позовної давності для звернення ОСОБА_1 з даною позовною вимогою до суду.

          ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_2. З заявою до нотаріальної контори про прийняття  спадщини в вигляді 1/4 частини житлового приміщення в порядку спадкування, а саме: квартири АДРЕСА_2, позивач ОСОБА_1 не зверталася, що підтверджується копією спадкової справи №963/07 до майна ОСОБА_4 померлого ІНФОРМАЦІЯ_2.

          Проте, до суду за захистом порушених прав щодо визнання права власності на 1/4 частину житлового приміщення в порядку спадкування ОСОБА_1 звернулася лише 12 червня  2012 року.

          Позивач та її представник не навели належних доказів щодо поважності причин пропуску ними позовної давності і вимог про поновлення строку позовної давності позивачем не заявлялося, як і не було зазначено причин, що би були визнані судом поважними для його продовження.

Натомість, суд звертає увагу на те, що позивач не була позбавлена можливості заявити позов в разі виявлення порушеного права, однак на протязі п"яти років до суду з позовом не зверталася.

          За таких обставин у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 про визнання права власності на 1/4 частину житлового приміщення в порядку спадкування повинно бути відмовлено з причин пропуску строку позовної давності.

          На підставі ст.ст. 257,267,368,384,1218 ЦК України, керуючись ст.ст.10,20,60,79,88,213-215 ЦПК України, суд -

ВИРІШИВ:

          В задоволенні позову ОСОБА_1 - відмовити.

          Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги.

         

Суддя:

РЕШЕНИЕ
именем Украины
31.10.2012
Деснянский районный суд Киева в составе:
          председательствующего судьи - Колегаева С.В.
          при секретаре - Буцко О.В., Мисюль А.К.,
          рассмотрел в открытом судебном заседании в зале суда в г. Киеве гражданское дело по иску ОСОБА_1 к ОСОБА_2 о признании права собственности на 1/4 часть жилого помещения в порядке наследования, -
В С Т А Н О В И В:
          
          В суд поступило исковое заявление ЛИЦО_1 к ОСОБА_3, о признании права собственности на 1/4 часть жилого помещения, на квартиру АДРЕСА_1, в порядке наследования по закону после смерти отца ОСОБА_4, умершего ИНФОРМАЦИЯ_2, ссылаясь на то, что указанная квартира была предоставлена ОСОБА_4 как члену ЖСК «Судостроитель-12», и паевой взнос за нее был выплачен. ОСОБА_3 находилась в браке с ОСОБА_4, и ей, как жене умершего, принадлежит 1/2 часть указанной квартиры, поскольку стоимость квартиры была выплачена в период брака. Наследниками первой очереди после смерти ОСОБА_4 является ОСОБА_1, которой, как наследницы по закону принадлежит 1/4 часть квартиры АДРЕСА_1, на которую она и просит признать право собственности.
          Представитель истца в судебном заседании иск поддержал, просил о его удовлетворения.
          Ответчик в судебном заседании против удовлетворения иска возражала, ссылаясь на его безосновательность и необоснованность.
          Судом в судебном заседании установлено, что 27 июля 1978 между ОСОБА_4 и ОСОБА_2 был заключен брак, что подтверждается выпиской из государственного реестра актов гражданского состояния граждан о браке № 00000280557 от 21 марта 2009 года.
          От брака супруги дочь ОСОБА_6, ИНФОРМАЦИЯ_1.
          За время брака супруги уплатило паевой взнос квартиры АДРЕСА_1., Что подтверждается копией решения ЖСК "Судостроитель-12" от 15.04.1985 года, и копией квитанции об уплате паевого взноса.
          Согласно ст. 384 ГК Украины, в случае выкупа квартиры, член жилищно-строительного кооператива становится ее владельцем.
          Согласно ч. 3 ст. 368 ГК Украины и ст. 60 СК Украины, имущество приобретенное супругами за время брака, является их общей совместной собственностью.
          Согласно постановлению Пленума Верховного суда Украины от 18 сентября 1987 года № 9 с изменениями, внесенными постановлением Пленума Верховного Суда Украины от 25 декабря 1992 года № 13 "О практике применения судами законодательства о жилищно-строительных кооперативах", пай, внесенный супругами в ЖСК в период совместного проживания за счет общих средств, а также за счет средств, подаренных супругам или полученных ими взаймы, а после полной уплаты паевого взноса - является совместным имуществом и подлежит разделу на общих основаниях.
          ИНФОРМАЦИЯ_2 умер ОСОБА_4, что подтверждается Свидетельством о смерти от 04 декабря 2007 года, актовая запись № 143.
          Согласно п.8 постановления Пленума Верховного Суда Украины № 7 от 30 мая 2008 года "О судебной практике по делам о наследовании", в случае смерти члена ЖСК, если наследодатель полностью внес паевой взнос то в состав наследства включается, соответственно квартира, дача, гараж , садовый дом, другие здания и сооружения.
          Согласно ст. 1218 ГК Украины, в состав наследства входят все права и обязанности "язки, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекращались вследствие его смерти.
          Кроме того, в судебном заседании установлено, что отец истца ОСОБА_1 - ОСОБА_4, умер ИНФОРМАЦИЯ_2, что подтверждается копией Свидетельства о смерти от 04 декабря 2007 года.
          
          Согласно ст. 257 ГК Украины, общая исковая давность устанавливается продолжительностью в три года.
          Согласно ч.3, 4 ст. 267 ГК Украины, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения им решения. Истечение исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием для отказа в иске.
          В судебном заседании ответчик ОСОБА_2 - заявила письменное ходатайство об истечении срока исковой давности для обращения ОСОБА_1 с данной исковым требованием в суд.
          ОСОБА_4 умер ИНФОРМАЦИЯ_2. С заявлением в нотариальную контору о принятии наследства в виде 1/4 части жилого помещения в порядке наследования, а именно: квартиры АДРЕСА_2, истец ОСОБА_1 не обращалась, что подтверждается копией наследственного дела № 963/07 к имуществу ОСОБА_4 умершего ИНФОРМАЦИЯ_2.
          Однако, в суд за защитой нарушенных прав о признании права собственности на 1/4 часть жилого помещения в порядке наследования ОСОБА_1 обратилась лишь 12 июня 2012 года.
          Истец и его представитель не привели надлежащих доказательств уважительности причин пропуска ними исковой давности и требований о восстановлении срока исковой давности истцом не заявлялось, как и не было указано причин, что бы были признаны судом уважительными для его продолжения.
Зато, суд обращает внимание на то, что истец не был лишен возможности заявить иск в случае выявления нарушенного права, однако на протяжении п "яти лет в суд с иском не обращалась.
          При таких обстоятельствах в удовлетворении исковых требований ОСОБА_1 о признании права собственности на 1/4 часть жилого помещения в порядке наследования должно быть отказано причин пропуска срока исковой давности.
          На основании ст.ст. 257,267,368,384,1218 ГК Украины, руководствуясь ст.ст.10 ,20,60,79,88,213-215 ГПК Украины, суд -
РЕШИЛ:
          В удовлетворении иска ОСОБА_1 - отказать.
          Решение может быть обжаловано в Апелляционный суд г. Киева через Печерский районный суд Киева в течение десяти дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы.
          
Судья:

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×