Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Воскресенье, 23 Декабрь 2012 13:52

О признании права собственности по 1/2 части на унаследованную ими в результате смерти матери ОСОБА_4, квартиру по адресу АДРЕСА_1

Оцените материал
(0 голосов)

Истцы ОСОБА_1 и ОСОБА_2 обратились в суд с иском, требования которого уточнили в процессе рассмотрения дела, к ответчику о признании за ними права собственности по 1/2 части на унаследованную ими в результате смерти матери ОСОБА_4, квартиру по адресу АДРЕСА_1.

РІШЕННЯ

іменем України

30.10.2012

Деснянський районний суд м. Києва в складі:

          головуючого - судді - Колегаєвої С.В.

          при секретарі                    - Буцко О.В., Місюль А.К.

          розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2 до ОСОБА_3, треті особи: Київська міська рада, Житлово-будівельний кооператив "Будівельник - 6", Міністерство юстиції України в особі П"ятнадцятої Київської державної нотаріальної контори, про визнання права власності, -

ВСТАНОВИВ:

         Позивачі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 звернулися до суду з позовом, вимоги якого уточнили в процесі розгляду справи, до відповідача про визнання за ними права власності по 1/2 частині на успадковану ними, внаслідок смерті матері ОСОБА_4, квартиру за адресою АДРЕСА_1.

          Ухвалою судді Деснянського районного суду від 17 жовтня 2012 року, у вищевказаній справі було замінено первісних відповідачів - Київську міську раду, ЖБК "Будівельник-6" на належного відповідача - ОСОБА_1, та переведено Київську міську раду в статус третіх осіб по справі.

          В судовому засіданні позивачі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 уточнені позовні вимоги підтримали в повному обсязі, просили про їх задоволення.

          Відповідач ОСОБА_1 в судовому засіданні позов визнав, проти його задоволення не заперечував.

          Представник третьої особи - Київської міської ради в судове засідання не з"явився, однак листом просив слухати справу у відсутність свого представника та винести рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

          Представник третьої особи - ЖБК "Будівельник 6" в судовому засіданні проти задоволення позову не заперечував.

          Представник третьої особи - П"ятнадцятої київської державної нотаріальної контори в судове засідання не з"явився, однак листом просив слухати праву за відсутністю її представника.

          В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 отримала квартиру АДРЕСА_1 на підставі рішення виконкому Київської міської ради народних депутатів № 1203 від 21.08.1978 року, що підтверджується ордером № 010922 від 05.09.1978 року.

          Як вбачається з довідки виданої ЖБК "Будівельник 6" - ОСОБА_4 сплатила суму пайового внеску та станом на квітень 1985 року пай за квартиру АДРЕСА_3 - сплачений в повному обсязі.

          ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 померла, що підтверджується свідоцтвом про смерть.

        

          Після її смерті відкрилась спадщина у вигляді квартири АДРЕСА_3.

          Спадкоємцями першої черги є діти - позивачі по справі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та чоловік - відповідач  ОСОБА_1

          Позивачі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в шестимісячний строк подали заяву до П"ятнадцятої Київської державної нотаріальної контори про прийняття спадщини, однак їм було відмовлено з тих підстав, що неможливо видати свідоцтво про право на спадщину, оскільки квартира АДРЕСА_3 не зареєстрована за спадкодавцем на праві приватної власності.

          У зв"язку з вищенаведеним позивачі просять визнати за ОСОБА_1 право власності в порядку спадкування за законом на 1/2 частину квартири АДРЕСА_3, та за ОСОБА_2 право власності в порядку спадкування за законом на 1/2 частину квартири АДРЕСА_3.

          Відповідно до ч. 3 ст. 384 ЦК України, у разі викупу квартири член житлово-будівельного (житлового) кооперативу стає її власником.

          Відповідно до п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року "Про судову практику у справах про спадкування", у разі смерті члена житлово-будівельного кооперативу, у випадку якщо спадкодавець повністю вніс пайовий внесок, то до складу спадщини включається відповідно квартира, дача, гараж, садовий будинок, інші будівлі та споруди.

          Відповідно до ст. 328 ЦК України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

          Відповідно до вимог ст. 1217 ЦК України, спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

          Згідно із ст. 1261 ЦК України, у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

          Відповідно до вимог ч.1, 2 ст. 1268 ЦК України, спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Не допускається прийняття спдащини з умовою чи із застереженням.

          Згідно із ч. 1 ст. 1270 ЦК України, для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

          Частинами 1, 3 статті 1296 ЦК України передбачено, що спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину. Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину.

          Відповідно до ч. 2 ст. 1223 у разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261-1265 цього Кодексу.

          Виходячи з вищевикладеного, визнання позову відповідачем та на підставі наведених правових норм, суд вважає, що є всі підставі для задоволення позовних вимог ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в повному обсязі, оскільки вони є законними та обгрунтованими.

          На підставі викладеного, керуючись ст. 10, 15, 60, 88, 212-215, 256-259 ЦПК України, ст. 328, 384, 1217, 1223, 1261, 1267, 1268, 1270, 1296 ЦК України, п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року "Про судову практику у справах про спадкування", -

ВИРІШИВ:

          Позовні вимоги ОСОБА_1 та ОСОБА_2 задовольнити.

          Визнати за ОСОБА_1 право власності на 1/2 частину  квартири АДРЕСА_3 в порядку спадкування за законом після смерті його матері ОСОБА_4, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1.

           Визнати за ОСОБА_2 право власності на 1/2 частину  квартири АДРЕСА_3 в порядку спадкування за законом після смерті його матері ОСОБА_4, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1.

          Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня проголошення.

         

          Суддя:

РЕШЕНИЕ
именем Украины
30.10.2012
Деснянский районный суд г. Киева в составе:
          председательствующего - судьи - Колегаева С.В.
          при секретаре - Буцко О.В., Мисюль А.К.
          рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Киеве гражданское дело по иску ОСОБА_1, ОСОБА_2 к ОСОБА_3, третьи лица: Киевский городской совет, Жилищно-строительный кооператив "Строитель - 6", Министерство юстиции Украины в лице П "пятнадцатой Киевской государственной нотариальной конторы, о признание права собственности -
УСТАНОВИЛ:
         Истцы ОСОБА_1 и ОСОБА_2 обратились в суд с иском, требования которого уточнили в процессе рассмотрения дела, к ответчику о признании за ними права собственности по 1/2 части на унаследованную ими в результате смерти матери ОСОБА_4, квартиру по адресу АДРЕСА_1.
          Постановлением судьи Деснянского районного суда от 17 октября 2012 года, в вышеуказанной делу было заменено первобытных ответчиков - Киевский городской совет, ЖСК "Строитель-6" на надлежащего ответчика - ОСОБА_1, и переведены Киевский городской совет в статус третьих лиц по делу.
          В судебном заседании истцы ОСОБА_1 и ОСОБА_2 уточненные исковые требования поддержали в полном объеме, просили об их удовлетворении.
          Ответчик ОСОБА_1 в судебном заседании иск признал, против его удовлетворения не возражал.
          Представитель третьего лица - Киевского городского совета в судебное заседание не "появился, однако письмом просил слушать дело в отсутствие своего представителя и вынести решение в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
          Представитель третьего лица - ЖСК "Строитель 6" в судебном заседании против удовлетворения иска не возражал.
          Представитель третьего лица - П "пятнадцатой киевской государственной нотариальной конторы в судебное заседание не" появился, однако письмом просил слушать праву за отсутствием ее представителя.
          В судебном заседании установлено, что ОСОБА_4 получила квартиру АДРЕСА_1 на основании решения исполкома Киевского городского совета народных депутатов № 1203 от 21.08.1978 года, что подтверждается ордером № 010922 от 05.09.1978 года.
          Как видно из справки выданной ЖСК "Строитель 6" - ОСОБА_4 уплатила сумму паевого взноса и по состоянию на апрель 1985 пай за квартиру АДРЕСА_3 - оплачен в полном объеме.
          ИНФОРМАЦИЯ_1 ОСОБА_4 умерла, что подтверждается свидетельством о смерти.
         
          После ее смерти открылось наследство в виде квартиры АДРЕСА_3.
          Наследниками первой очереди являются дети - истцы по делу ОСОБА_1 и ОСОБА_2 и мужчина - ответчик ОСОБА_1
          Истцы ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в шестимесячный срок подали заявление в П "пятнадцатой Киевской государственной нотариальной конторы о принятии наследства, однако им было отказано по тем основаниям, что невозможно выдать свидетельство о праве на наследство, поскольку квартира АДРЕСА_3 не зарегистрировано за наследодателем на праве частной собственности.
          В этой "связи с вышеизложенным истцы просят признать ОСОБА_1 право собственности в порядке наследования по закону на 1/2 часть квартиры АДРЕСА_3, и за ОСОБА_2 право собственности в порядке наследования по закону на 1/2 часть квартиры АДРЕСА_3.
          Согласно ч. 3 ст. 384 ГК Украины, в случае выкупа квартиры член жилищно-строительного (жилищного) кооператива становится ее владельцем.
          Согласно п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 30 мая 2008 года "О судебной практике по делам о наследовании", в случае смерти члена жилищно-строительного кооператива, в случае если наследодатель полностью внес паевой взнос, то в состав наследства включается соответственно квартира , дача, гараж, садовый дом, другие здания и сооружения.
          Согласно ст. 328 ГК Украины, право собственности приобретается на основаниях, не запрещенных законом, в частности из сделок. Право собственности считается приобретенным правомерно, если иное прямо не вытекает из закона или незаконность приобретения права собственности не установлена судом.
          Соответствии с требованиями ст. 1217 ГК Украины, наследование осуществляется по завещанию или по закону.
          Согласно ст. 1261 ГК Украины, в первую очередь право на наследование по закону имеют дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители.
          Согласно требованиям ч.1, 2 ст. 1268 ГК Украины, наследник по завещанию или по закону имеет право принять наследство или не принять его. Не допускается принятие спдащины с условием или с оговоркой.
          Согласно ч. 1 ст. 1270 ГК Украины, для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который начинается со времени открытия наследства.
          Частями 1, 3 статьи 1296 ГК Украины предусмотрено, что наследник, принявший наследство, может получить свидетельство о праве на наследство. Отсутствие свидетельства о праве на наследство не лишает наследника права на наследство.
          Согласно ч. 2 ст. 1223 в случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае неохвата завещанием всего наследства право на наследование по закону получают лица, определенные в статьях 1261-1265 настоящего Кодекса.
          Исходя из вышеизложенного, признание иска ответчиком и на основании приведенных правовых норм, суд считает, что есть все основания для удовлетворения исковых требований ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в полном объеме, поскольку они являются законными и обоснованными.
          На основании изложенного, руководствуясь ст. 10, 15, 60, 88, 212-215, 256-259 ГПК Украины, ст. 328, 384, 1217, 1223, 1261, 1267, 1268, 1270, 1296 ГК Украины, п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 30 мая 2008 года "О судебной практике по делам о наследовании", -
РЕШИЛ:
          Исковые требования ОСОБА_1 и ОСОБА_2 удовлетворить.
          Признать ОСОБА_1 право собственности на 1/2 часть квартиры АДРЕСА_3 в порядке наследования по закону после смерти его матери ОСОБА_4, которая умерла ИНФОРМАЦИЯ_1.
           Признать ОСОБА_2 право собственности на 1/2 часть квартиры АДРЕСА_3 в порядке наследования по закону после смерти его матери ОСОБА_4, которая умерла ИНФОРМАЦИЯ_1.
          Решение может быть обжаловано в Апелляционный суд г. Киева через Печерский районный суд Киева в течение десяти дней со дня провозглашения.
          
          Судья:

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×