Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Понедельник, 11 Февраль 2013 05:12

Начальнику СВ Броварського МВ УМВС України в Київській області

Оцените материал
(1 Голосовать)

Клопотання

про об’єднання кримінальних проваджень

 Я, що нижче підписався є, заявником повідомлення про злочин від 19.12.2012 року, яке подав разом з Єсипенко Василем Васильовичем.

Наразі досудове слідство проводить слідча ст. л-т міліції Сопільняк Катерина Петрівна (кримінальне провадження № 42012100130000068).

В повідомлення про злочин від 19.12.2012 року, зокрема, зазначається, що заснована громадянином Кізіма Ігорем Віталійовичем загальнодержавна газета «Зона Закону», яка призначена для правової освіти громадян та безкоштовного розповсюдження, організувала поход журналістів на прийом до Семиполківського сільського голови Василенка М.П., з метою отримання коментарів щодо побиття В.Брюхова депутатом сільської ради, директором КП «Надія». Також редакція газети письмово попросила голову прокоментувати в межах журналістського розслідування його махінації з земельними ділянками. У подані редакція газети в якості зворотних контактів зазначила адресу ТОВ «Леком», що дуже розсердило (незрозуміло чому) сільського голову.

У своїх поясненнях я розтлумачував голові, що це адреса для листування. Сільський голова Василенко М.П., прекрасно розумує, що журналістська діяльність газети в селі Семиполки зумовлена тим, що газета має як організаційну підтримку зі сторони підприємця Єсипенка В.В., так і можливість закріпитися, так би мовити, на відповідній території. Саме тому дії змовників потрібно вважати направленими як проти підприємця Єсипенка, так і проти діяльності друкованого засобу масової інформації.

06.02.2013 року протиправні дії сільського голови продовжилися щодо журналіста газети «Зона Закону» під час виконання нею своїх професійних обов’язків. Погрози лунали зі сторони сільського голови також на адресу Єсипенка В.В., який є позаштатним співробітником газети, до функцій якого відноситься організаційно-технічне забезпечення роботи журналістських груп газети «Зона Закону».

Оскільки кримінальне провадження № 42012100130000068 повністю пов’язане з поданими заявами про злочини (повідомленнями про кримінальні правопорушення) від 06.02.2013 року журналістом газети Струк Юлією Валеріївною та технічним співробітником газети Єсипенко Василем Васильовичем, то доречно було б об’єднати ці провадження в одне.

Також (і на доказ цього додаю докази – відеозапис та звукозапис, а також копії документів) протидія журналістській діяльності сільського голови почалася ще з 07.12.2012 року - часу прибуття до нього журналістської групи з чотирьох чоловік в рамках журналістського розслідування побиття Брюхова В.Я. Саме тоді він вигнав спочатку одного журналіста, а потім і головного редактора Кізіма І.В.,  заборонивши йому (на що не мав права) проводити відеозйомку. Це чітко видно з доданого на СД-диску відеозапису від 07.12.2012 року.

Наголошу на тому, що сам візит не був несподіванкою для сільського голови, оскільки перед цим редакція газети зверталася до нього з офіційними листами декілька разів. Так, листом від 05.12.2012 року редакція газети зверталася до сільського голови із проханням прокоментувати газеті проведене журналістське розслідування щодо порушень земельного законодавства. Розлютило голову не стільки те, що в якості контакту була подана адреса с.Семиполки вул.Миру, 17, скільки те, що голова розуміє, що журналісти задаватимуть йому незручні питання, що викриватиме перш за все його протиправну діяльність щодо порушення земельного законодавства (яка вже доведено постановою суду). Зокрема, у постанові Броварського міськрайонного суду Київської області від 30 січня 2013 року (справа № 1007/12283/2012) вказано, що визнаючи генеральний план с.Семиполки інформацією з обмеженим доступом сільський голова перевищив повноваження надані йому ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні».

Також, 05.12.2012 року було подано через канцелярію й подання про акредитацію газети. А 25.12.2012 року до сільського голови редакція газети подавала запит на інформацію щодо повідомлення часу і місця проведення сесій сільської ради.

Тобто, будь-яка аргументація сільського голови з приводу того, що йому редакція газети чи-то журналіст не представився належним чином, не має братися до уваги. До того ж, посвідчення журналіста він навіть не читав, а йому не сподобалося відразу те, що воно не ламіноване і тільки.

Вже подаючи повідомлення про злочини чергові міліції, що її приймали, почали виправдовуючи сільського голову (що вже є протиправним!!!) звертати увагу на відсутність по батькові журналіста у посвідченні. Проте, у посвідченні чітко вказано, що воно дійсне лише при пред’явленні паспорта.

В будь-якому разі, сільський голова Василенко М.П., протидіяв журналісту посилаючись на те, що посвідчення не ламіноване і на ньому немає «герба та прапора». Про відсутність по батькові не було навіть і мови.

Не слід забувати також що вказана протидія відбулася під час офіційного прийому головою громадян, оскільки принаймні прийняти журналіста як громадянина він був зобов’язаний.

Тут хотілося б сказати декілька слів про обов’язок журналіста при виконанні ним своєї роботи пред’являти посвідчення. Ч. 4 ст. 25 ЗУ «Про інформацію» прямо визначає, що лише після пред’явлення документу, що засвідчує його професійну належність, працівник ЗМІ має право збирати інформацію в районах стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, масових безпорядків, воєнних дій, крім випадків передбачених законом.

Отже, лише визначені ч. 4 ст. 25 ЗУ «Про інформацію» вимагають від журналіста повідомляти третім особам щодо своєї професійної належності та інші випадки, встановлені законом. Зокрема, виборчим законодавством, де журналіст зобов’язаний пред’явити посвідчення виборчим комісіям.

Хоча це я вважаю взагалі не має досліджуватися, надаю копії журналістських посвідчень колег журналістів з інших ЗМІ, які теж не мають зазначення по батькові, що зумовлено звичаєм в середовищі журналістів зазначати лише ім’я та прізвище. Звичай, згідно ст. 7 ЦК України є правилом поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин, і ці цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм.

Враховуючи, що  протиправними діями сільського голови та невстановленими особами (його спільниками) мені завдано шкоди (матеріальної та моральної) прошу вважати мій процесуальний статус як потерпілого, оскільки матеріальна шкода зумовлена транспортними витратами, що пов’язані з доставками журналістів для виконання роботи до с. Семиполок з Києва та доставку кореспонденції від редакції газети – близько 700 грн. (за декілька раз) та моральної шкоди та шкоди ділової репутації як газеті, так і особисто мені – її засновнику та головному редактору – 10000 грн.

Враховуючи вказане та керуючись КПК України

 

ПРОШУ:

 

- вважати засновника, головного редактора газети «Зона Закону» та редакцію газети, яка є структурним підрозділом ТОВ «Юридичні технологи Києва» потерпілими;

- кримінальне провадження № 42012100130000068 обєднати в одне провадження з провадженням відкритим за поданими заявами про злочини (повідомленнями про кримінальні правопорушення) від 06.02.2013 року журналістом газети Струк Юлією Валеріївною та технічним співробітником газети Єсипенко Василем Васильовичем

- приєднати це клопотання та додані документи до матеріалів провадження.

 

Додатки:

 

1. Копія  свідоцтва газети «Зона Закону»;

2. Копія  договору про стажування;

3. Копії посвідчень журналістів – 2 арк;

4. Копія  запиту на інформацію;

5. Копія  заяви від 05.12.2012 та подання;

6. Копія  звернення до Голови Броварської РДА про сприяння отримання інтерв’ю;

7. СД-диск – 1 шт.

 

З повагою,

 

11.02.2013 року                                                                                                     Кізіма І.В.

 

                                                        засновник, головний редактор газети «Зона Закону»

                                                                      директор ТОВ «Юридичні технологи Києва»

Ходатайство

об объединении уголовных производств

 
Я, нижеподписавшийся является, заявителем сообщения о преступлении от 19.12.2012 года, которое подал вместе с Есипенко Василием Васильевичем.

Сейчас следствие проводит следственная ст. л-т милиции Сопильняк Екатерина Петровна (уголовное производство № 42012100130000068).

В сообщение о преступлении от 19.12.2012 года, в частности, отмечается, основанная гражданином Кизима Игорем Витальевичем общегосударственная газета «Зона Закона», которая предназначена для правового образования граждан и бесплатного распространения, организовала поход журналистов на прием к Семиполковского сельского головы Василенко М.П. ., с целью получения комментариев относительно избиения В.Брюхова депутатом сельского совета, директором КП «Надежда». Также редакция газеты письменно попросила голову прокомментировать в пределах журналистского расследования его махинации с земельными участками. В представленные редакция газеты в качестве обратных контактов отметила адрес ООО «Леком», что очень разозлило (непонятно почему) сельского голову.

В своих объяснениях я объяснял голове, это адрес для переписки. Сельский председатель Василенко М.П., прекрасно умничает, что журналистская деятельность газеты в селе Семиполки обусловлена тем, что газета имеет как организационную поддержку со стороны предпринимателя Есипенко В.В., так и возможность закрепиться, так сказать, на соответствующей территории. Именно поэтому действия заговорщиков нужно считать направленными как против предпринимателя Есипенко, так и против деятельности печатного средства массовой информации.

06.02.2013 года противоправные действия сельского головы продолжились отношении журналиста газеты «Зона Закона» во время выполнения им своих профессиональных обязанностей. Угрозы звучали со стороны сельского головы также в адрес Есипенко В.В., который является внештатным сотрудником газеты, к функциям которого относится организационно-техническое обеспечение работы журналистских групп газеты «Зона Закона».

Поскольку уголовное производство № 42012100130000068 полностью связано с поданным заявлениям о преступлениях (сообщениями об уголовных правонарушениях) от 06.02.2013 года журналистом газеты Струк Юлией Валерьевной и техническим сотрудником газеты Есипенко Василием Васильевичем, то уместно было бы объединить эти производства в одно.

Также (и в доказательство этого добавляю доказательства - видеозапись и звукозапись, а также копии документов) противодействие журналистской деятельности сельского головы началась еще с 07.12.2012 года - времени прибытия к нему журналистской группы из четырех человек в рамках журналистского расследования избиения Брюхова В.Я. Именно тогда он выгнал сначала одного журналиста, а затем и главного редактора Кизима И.В., запретив ему (на что не имел права) проводить видеосъемку. Это четко видно из прилагаемого на CD-диске видеозаписи от 07.12.2012 года.Отмечу том, что сам визит не был неожиданностью для сельского головы, поскольку перед этим редакция газеты обращалась к нему с официальными письмами несколько раз. Так, письмом от 05.12.2012 года редакция газеты обращалась к сельскому голове с просьбой прокомментировать газете проведенное журналистское расследование относительно нарушений земельного законодательства. Разозлило голову не столько то, что в качестве контакта была подана адрес с.Семиполки ул.Мира, 17, сколько то, что председатель понимает, что журналисты будут задавать ему неудобные вопросы, разоблачать прежде всего его противоправную деятельность относительно нарушения земельного законодательства (которая уже доказано постановлением суда). В частности, в постановлении Броварского горрайонного суда Киевской области от 30 января 2013 года (дело № 1007/12283/2012) указано, что признавая генеральный план с.Семиполки информацией с ограниченным доступом сельский голова превысил полномочия предоставленные ему ЗУ «О местном самоуправлении в Украине» .

Также, 05.12.2012 года было подано через канцелярию и представления об аккредитации газеты. А 25.12.2012 года до сельского головы редакция газеты подавала запрос на информацию относительно сообщения времени и места проведения сессий сельского совета.

То есть, любая аргументация сельского головы по поводу того, что ему редакция газеты то ли журналист не представился должным образом, не должно приниматься во внимание. К тому же, удостоверение журналиста он даже не читал, а ему не понравилось сразу то, что оно не ламинированное и только.

Уже подавая сообщения о преступлениях очередные милиции, ее принимали, начали оправдывая сельского председателя (уже является противоправным!) Обращать внимание на отсутствие отчество журналиста в удостоверении. Однако, в удостоверении четко указано, что оно действительно только при предъявлении паспорта.

В любом случае, сельский председатель Василенко М.П., противодействовал журналисту ссылаясь на то, что удостоверение не ламинированное и на нем нет «герба и флага». Об отсутствии отчество не было даже и речи.

Не следует забывать также указана противодействие состоялась во время официального приема председателем граждан, поскольку по крайней мере принять журналиста как гражданина он был обязан.

Здесь хотелось бы сказать несколько слов об обязанности журналиста при исполнении им своей работы предъявлять удостоверение. Ч. 4 ст. 25 ЗУ «Об информации» прямо определяет, что после предъявления документа, удостоверяющего его профессиональную принадлежность, работник СМИ имеет право собирать информацию в районах стихийного бедствия, катастроф, в местах аварий, массовых беспорядков, военных действий, кроме случаев, предусмотренных законом .

Итак, лишь определенные ч. 4 ст. 25 ЗУ «Об информации» требуют от журналиста сообщать третьим лицам о своей профессиональной принадлежности и другие случаи, установленные ЗАКОНОМ. В частности, избирательным законодательством, где журналист обязан предъявить удостоверение избирательным комиссиям.

Хотя я считаю вообще не должна исследоваться, предоставляю копии журналистских удостоверений коллег журналистов из других СМИ, которые тоже не имеют указания отчества, что обусловлено обычаем в среде журналистов указывать только имя и фамилию. Обычай, согласно ст. 7 ГК Украины является правилом поведения, которое не установлено актами гражданского законодательства, но является устойчивым в определенной сфере гражданских отношений, и эти гражданские отношения могут регулироваться обычаем.

Учитывая, что противоправными действиями сельского головы и неустановленными лицами (его сообщниками) мне нанесен вреда (материального и морального) прошу считать мой процессуальный статус как потерпевшего, так материальный ущерб обусловлена транспортными расходами, связанными с поставками журналистов для выполнения работы в с. Семиполок из Киева и доставку корреспонденции от редакции газеты - около 700 грн. (По несколько раз) и морального вреда и ущерба деловой репутации как газете, так и лично мне - ее основателю и главному редактору - 10000 грн.

Учитывая указанное и руководствуясь УПК Украины

 

ПРОШУ:

 

- Считать основателя, главного редактора газеты «Зона Закона» и редакцию газеты, которая является структурным подразделением ООО «Юридические технологи Киева» потерпевшей

- Уголовное производство № 42012100130000068 объединить в одно производство с производством открытым по поданным заявлениям о преступлениях (сообщениями об уголовных правонарушениях) от 06.02.2013 года журналистом газеты Струк Юлией Валерьевной и техническим сотрудником газеты Есипенко Василием Васильевичем

- Присоединить это ходатайство и приложенные документы к материалам производства.

 
читайте також Моя хата з краю. Історія дивних перевірок


11.02.2013 года                                   Кизима И.В.

 

                                                        
основатель, главный редактор газеты «Зона Закона»
                                                      
директор ООО «Юридические технологи Киева»

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×