Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Среда, 13 Март 2013 17:41

О признании права на ввод в эксплуатацию построенного жилого дома, признании права пользования земельным участком

Оцените материал
(1 Голосовать)

 Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Дружківської міської ради про визнання права на введення в експлуатацію збудованого житлового будинку з надвірними будівлями, визнання права користування земельною ділянкою, в якому зазначив, що рішенням виконкому селищної ради від 25 квітня 1967року дозволено ОСОБА_1 та його матері ОСОБА_2 будівництво житлового будинку на земельній ділянці розміром 0,1485га за адресою АДРЕСА_1 із сносом старого будинку.

Р І Ш Е Н Н Я ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2011 р. Дружківський міський суд Донецької області у складі:

головуючого суддіПанової Т.Л.

при секретарі Костіній І.В.

за участю позивача ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дружківки Донецької області цивільну справу за позовом

ОСОБА_1 до Дружківської міської ради про визнання права на введення в експлуатацію збудованого житлового будинку, визнання права користування земельною ділянкою, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Дружківської міської ради про визнання права на введення в експлуатацію збудованого житлового будинку з надвірними будівлями, визнання права користування земельною ділянкою, в якому зазначив, що рішенням виконкому селищної ради від 25 квітня 1967року дозволено ОСОБА_1 та його матері ОСОБА_2 будівництво житлового будинку на земельній ділянці розміром 0,1485га за адресою АДРЕСА_1 із сносом старого будинку.

Старий будинок належав йому 3/4 частки згідно договору дарування від 24.12.1966року та матері ОСОБА_2 1/4 частки згідно договору дарування від 13.04.1967р.

На зазначеній ділянці в 1971році відповідно до технічного паспорту на домоволодіння, побудований житловий будинок з надвірними будівлями. ІНФОРМАЦІЯ_1 його мати померла.

Дане домоволодіння при житті матері не було введено до експлуатації, й свідчення про право власності не отримано.

У зв'язку з тим, що домоволодіння не було введено в експлуатацію й не отримане свідоцтво про право власності на нього, воно не є спадкоємною масою і не може бути успадковане ним в розмірі 1/4 частки вказаного будинку, у встановленому Законом порядку..

КП Дружківське міське бюро технічної інвентаризації відмовило йому у видачі витягу з реєстру прав на нерухоме майно для оформлення спадщини, вказавши, що на померлих осіб цей документ не видається.

Позивач просить суд визнати за ним право на введення в експлуатацію збудованого житлового будинку з надвірними будівлями, який розташований по АДРЕСА_2 на земельній ділянці 0,1485га., визнати право користування земельною ділянкою,

В судовому засіданні позивач підтримав свої вимоги з підстав викладених в позові.

Представник відповідача Неміш Р.М. у судове засідання не прибув. Надав до суду заяву, в якій просить розглянути справу без його участі. Проти позову не заперечує.

Суд, вислухавши позивача, дослідивши докази по справі, вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно договору дарування від 24.12.1966р.за реєстровим № 4420КН ОСОБА_2 є власником 1/4 частки домобудівлі АДРЕСА_1 (а.с.8-9).

Згідно договору дарування від 13.04.1967р. за реєстровим № 4420кн.12 ОСОБА_1 є власником 3/4 частки домобудівлі АДРЕСА_1 (а.с.11-12).

Згідно рішення виконкому Райської селищної ради депутатів від 25 квітня 1967 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 дозволено будівництво житлового будинку на їх садибі по АДРЕСА_1 із зносом старого будинку (а.с.19).

Згідно довідки виконавчого комітету Райської селищної ради народних депутатів м.Дружківка від 09.05.1997року ОСОБА_1 має згідно генерального плану земельну ділянку 0,1485га (а.с.10).

Згідно рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради народних депутатів № 212 від 06.05.1981р "О переимновании улиц города Дружковки и поселков городского типа, подчиненніх городскому Совету", було перейменовано АДРЕСА_1 (а.с.25).

Згідно свідоцтва про смерть НОМЕР_1 від 10 грудня 1987 року ОСОБА_2 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 року.

Позивач є сином ОСОБА_2, що підтверджується свідоцтвом про народження № НОМЕР_2 від 25.10.1936р. (а.с.26).

Згідно ст. 331 ЦК України право власності на нову річ, яка створена особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом. Право власності на новостворене нерухоме майно виникає з моменту завершення будівництва (створення майна).

Згідно ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обовязки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Згідно ст. 1261 ЦК України позивач ОСОБА_3 є спадкоємцем першої черги і суд вважає,що до нього переходять всі права спадкодавця, в тому числі і право на введення в експлуатацію будинку, який був побудований.

Як видно з документів наданих до суду, а саме плану земельної ділянки, який був виготовлений у 2009 році, на земельній ділянці по АДРЕСА_2 збудований житловий будинок та господарські будівлі (а.с.14-18).

Суд вважає можливим визнати за позивачем, як спадкоємцем, право на введення в експлуатацію збудованого житлового будинку з господарськими спорудами, розташованого на земельній ділянці площею 0,1485га за адресою АДРЕСА_2.

Крім цього, згідно ст. 174 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову, суд за наявності на те законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Представник відповідача Неміш Р.М. визнав позов в повному обсязі, що надає суду право в задоволенні позову.

Позовні вимоги позивача про визнання за ним право користування земельною ділянкою, розташованою на АДРЕСА_2, суд вважає задоволенню не підлягають. Ці вимоги по даному позову до компетенції суду не входять.

На підставі викладеного, керуючись ст. 331, 1218, 1221, 1225, 1258, 1261, 1268 ЦК України, ст.ст. 10, 11, 58, 59, 60, 174, 212-215, 218 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Визнати за ОСОБА_1 право на введення в експлуатацію збудованого житлового будинку з господарськими спорудами, розташованого на земельній ділянці площею 0,1485га за адресою АДРЕСА_2.

В задоволенні іншої частини позову відмовити.

Рішення суду набирає законної сили: через 10 днів з дня його проголошення, якщо не була подана апеляційна скарга; у разі подання апеляційної скарги, після розгляду її апеляційним судом.

На рішення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області через Дружківський міський суд протягом 10 днів після проголошення рішення.

Вступна та резолютивна частини рішення прийняті у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 02 серпня 2011 року.

 

Суддя: Т. Л. Панова

 

2 августа 2011 Дружковский городской суд Донецкой области в составе:
председателя суддиПановои Т.Л.
при секретаре Костин И.В.
с участием истца ОСОБА_1
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Дружковки Донецкой области гражданское дело по иску
ЛИЦО_1 к Дружковского городского совета о признании права на ввод в эксплуатацию построенного жилого дома, признании права пользования земельным участком, -
В С Т А Н О В И В:
Истец ОСОБА_1 обратился в суд с иском к Дружковского городского совета о признании права на ввод в эксплуатацию построенного жилого дома с надворными постройками, признании права пользования земельным участком, в котором отметил, что решением исполкома поселкового совета от 25 апреля 1967 года разрешено ОСОБА_1 и его матери ОСОБА_2 строительство жилого дома на земельном участке размером 0,1485 га по адресу АДРЕСА_1 с сноса старого дома.
Старый дом принадлежал ему 3/4 доли по договору дарения от 24.12.1966року и матери ОСОБА_2 1/4 доли по договору дарения от 13.04.1967р.
На данном участке в 1971 году согласно технического паспорта на домовладение, построен жилой дом с надворными постройками. ИНФОРМАЦИЯ_1 его мать умерла.
Данное домовладения при жизни матери не было введено в эксплуатацию, и свидетельства о праве собственности не получено.
В связи с тем, что домовладение не было введено в эксплуатацию и не получено свидетельство о праве собственности на него, оно не является наследственной массой и не может быть унаследовано им в размере 1/4 части указанного дома, в установленном Законом порядке ..
КП Дружковское городское бюро технической инвентаризации отказало ему в выдаче выписки из реестра прав на недвижимое имущество для оформления наследства, указав, что на умерших этот документ не выдается.
Истец просит суд признать за ним право на ввод в эксплуатацию построенного жилого дома с надворными постройками, расположенный по АДРЕСА_2 на земельном участке 0,1485 га., Признать право пользования земельным участком,
В судебном заседании истец поддержал свои требования по основаниям изложенных в иске.
Представитель ответчика Немиш Р.М. в судебное заседание не прибыл. Предоставил в суд заявление, в котором просит рассмотреть дело без его участия. Против иска не возражает.
Суд, выслушав истца, исследовав доказательства по делу, считает, что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно договору дарения от 24.12.1966р.за реестровым № 4420КН ОСОБА_2 является владельцем 1/4 части домобудивли АДРЕСА_1 (а.с.8-9).
Согласно договору дарения от 13.04.1967р. за регистрационным № 4420кн.12 ОСОБА_1 является владельцем 3/4 доли домобудивли АДРЕСА_1 (а.с.11-12).
Согласно решению исполкома Райской поселкового совета депутатов от 25 апреля 1967 ОСОБА_1 и ОСОБА_2 разрешено строительство жилого дома на их усадьбе по АДРЕСА_1 с износом старого дома (а.с.19).
Согласно справки исполнительного комитета Райской поселкового совета народных депутатов Дружковка от 09.05.1997року ОСОБА_1 имеет по генеральному плану земельный участок 0,1485 га (а.с.10).
Согласно решению исполнительного комитета Дружковского городского совета народных депутатов № 212 от 06.05.1981р "О переимнованиы улиц города Дружковки и поселков городских типа, подчиненный городскому Советам", был переименован АДРЕСА_1 (а.с.25).
Согласно свидетельства о смерти НОМЕР_1 от 10 декабря 1987 ОСОБА_2 умерла ИНФОРМАЦИЯ_1 года.
Истец является сыном ОСОБА_2, что подтверждается свидетельством о рождении № НОМЕР_2 от 25.10.1936р. (А.с.26).
Согласно ст. 331 ГК Украины право собственности на новую вещь, созданная лицом, приобретается им, если иное не установлено договором или законом. Право собственности на вновь созданное недвижимое имущество возникает с момента завершения строительства (создания имущества).
Согласно ст. 1218 ГК Украины в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти.
Согласно ст. 1261 ГК Украины истец ОСОБА_3 является наследником первой очереди и суд считает, что к нему переходят все права наследодателя, в том числе и право на ввод в эксплуатацию дома, который был построен.
Как видно из документов предоставленных в суд, а именно плана земельного участка, который был изготовлен в 2009 году, на земельном участке по АДРЕСА_2 построен жилой дом и хозяйственные постройки (а.с.14-18).
Суд считает возможным признать за истцом, как наследником, право на ввод в эксплуатацию построенного жилого дома с хозяйственными сооружениями, расположенного на земельном участке площадью 0,1485 га по адресу АДРЕСА_2.
Кроме этого, согласно ст. 174 ГПК Украины в случае признания ответчиком иска, суд при наличии на то законных оснований принимает решение об удовлетворении иска. Представитель ответчика Немиш Р.М. признал иск в полном объеме, предоставляет суду право в удовлетворении иска.
Исковые требования истца о признании за ним право пользования земельным участком, расположенным на АДРЕСА_2, суд считает удовлетворению не подлежат. Эти требования по данному иску к компетенции суда не входят.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 331, 1218, 1221, 1225, 1258, 1261, 1268 ГК Украины, ст.ст. 10, 11, 58, 59, 60, 174, 212-215, 218 ГПК Украины, суд
В Р Е Ш И В:
Признать ОСОБА_1 право на ввод в эксплуатацию построенного жилого дома с хозяйственными сооружениями, расположенного на земельном участке площадью 0,1485 га по адресу АДРЕСА_2.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Решение суда вступает в законную силу: через 10 дней со дня его провозглашения, если не была подана апелляционная жалоба, в случае подачи апелляционной жалобы, после рассмотрения ее апелляционным судом.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционный суд Донецкой области через Дружковский городской суд в течение 10 дней после оглашения решения.
Вступительная и резолютивная части решения приняты в совещательной комнате и провозглашенные в судебном заседании 2 августа 2011.

Судья: Т. Л. Панова

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×