Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Среда, 13 Март 2013 20:40

Про дострокове розірвання з банком договору строкового банківського вкладу (депозиту)

Оцените материал
(3 голосов)

Согласно ч.2 ст. 1060 Гражданского кодекса Украины по договору банковского вклада независимо от его вида банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика, кроме случаев, сделанных юридическими лицами на других условиях возвращения, которые установлены договором. Условие договора об отказе от права на получение вклада по первому требованию ничтожно.


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2009 року.   Франківський районний суд м. Львова в складі:  

головуючого - судді      Мартинишин М. О.

при секретарі         Зорена П.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ВАТ АБ «Укргазбанк» Львівська філія, третя особа ВАТ АБ «Укргазбанк» Львівська філія відділення №1 про дострокове розірвання договору і стягнення грошових коштів, -

вс т а н о в и в:

позивач звернувся в суд з позовом про дострокове розірвання з відповідачем договору строкового банківського вкладу (депозиту) №31/09 від 11.09.2008 року укладеного між нею та ВАТ АБ «Укргазбанк» Львівською філією відділення №1 та стягненням на її користь грошових коштів в сумі 1450 євро, що були внесені нею відповідно до вказаного договору та належні до виплати її проценти.  

В обґрунтування своїх вимог покликається на те, що 11.09.2008 року між нею, з одного боку та ВАТ АБ «Укргазбанк» Львівською філією відділення №1 з іншого, було укладено договір строкового банківського вкладу (депозиту) №31/09 на суму 1450 Євро на депозитний рахунок №263810113688.978. на строк з 11.09.2008р. по 16.09.2009р. із сплатою банком процентів із розрахунку 8.00% річних за зазначений період.

У зв’язку з хворобою її потрібні кошти, щоб пройти повний курс лікування. Крім цього в неї чоловік ОСОБА_2 інвалід 3-ї групи, який теж потребує лікування. У зв’язку з чим вона 17.12.2008р. та 14.01.2009р. зверталась до керівництва банку з вимогою на поважні причини розірвання договору депозиту та повернення коштів.

Відповіді на письмові звернення не отримала та коштів не повернули. Просить позов задоволити.

Позивач у судовому засіданні позовні вимоги підтримала, дала пояснення аналогічні викладених у позові. Просить позов задоволити.

Представник відповідача в судовому засіданні в задоволені позовних вимог заперечив та пояснив, що 04.12.2008 року Національний банк України видав постанову № 413 «Про окремі питання діяльності банків», в якій зобов'язав банки уживати всіх необхідних заходів щодо забезпечення позитивної динаміки зростання обсягів депозитів з метою недопущення дострокового повернення коштів, розміщених вкладниками. При цьому, Національний банк України надіслав лист від 06.12.2008 року, в якому зазначено, що національний банк України звертає увагу банків на те, що постановою Правління Національного банку України №413 банкам заборонено робити дострокове повернення депозитів, так як вони вкладені у довгострокові кредити та інші активи. Оскільки Національний банк України України має право вимагати від банків та їх керівників виконання нормативно правових актів Національного банку України для уникнення або подолання небажаних наслідків, що можуть поставити під загрозу безпеку коштів, довірених таким банкам, або завдати шкоди належному веденню банківської діяльності, а тому позивачу було відмовлено в достроковому розірванні депозитних договорів у зв’язку з настанням (форс-мажорних) обставин у випадку настання їх з причин дій Національного банку України. Крім цього сума яку просить позивач є невірною, оскільки при достроковому розірванні договору та достроковому поверненні депозиту в період після 32 календарних днів з дати початку строку розміщення депозиту Банком, згідно п.п.3.9.договору здійснюється перерахунок раніше нарахованих процентів за заниженою процентною ставкою із розрахунку 1% річних. Таким чином з врахуванням перерахунку за заниженою ставкою сума відсотків становить 6,93євро( за період з 11.09.2008р. по 05.03.2009р.) та раніше сплачених відсотків позивачу суми вкладів становить 53,94євро( за період з 11.09.2008р. по 05.03.2009р.), позивач від банку може вимагати повернення станом на 05.03.2009р. 1403,00євро( 1450-53,94+6,93=1403). Просить в позові відмовити.  

Представник третьої особи в судове засідання не з’явився, хоча про день, час і місце розгляду справи був повідомленний належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно ст.169 ЦПК України суд вважає, що справу слід слухати у його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Заслухавши пояснення позивача та представника відповідача, дослідивши зібрані по справі докази, з’ясувавши дійсні обставини, суд приходить до висновку, що позов підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, 11.09.2008 року між ним, з одного боку та ВАТ АБ «Укргазбанк» Львівською філією відділення №1 з іншого, було укладено договір строкового банківського вкладу (депозиту) №31/09 на депозитний рахунок №263810113688.978. на суму 1450 євро на строк з 11.09.2008р. по 16.09.2009р. із сплатою банком процентів із розрахунку 8.00% річних за зазначений період.

Згідно п.3.6 Депозитного договору за першою вимогою вкладника достроково повернути депозит або його частини протягом 2(двох)днів робочих днів з дня одержання банком письмової вимоги вкладника(не враховуючи дати одержання заяви Банком».

Відповідно до ст.526 ЦК України зобов'язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч.2 ст. 1060 Цивільного кодексу України за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім випадків, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором. Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.

Згідно  п.3.8 Договору при достроковому розірванні договору та достроковому поверненні депозиту протягом перших 32 календарних днів з дати початку строку розміщення депозиту здійснити перерахунок раніше нарахованих процентів за заниженою процентною ставкою із розрахунку 0,001% річних та нарахувати за цією ж процентною ставкою проценти за місяць, у якому відбувається повернення депозиту.

Якщо сума раніше сплачених вкладником процентів, перерахованих за заниженою ставкою, ця різниця при поверненні частини депозиту утримується банком із суми депозиту , яка повертається вкладнику.

  Згідно п.3.9 Договору при достроковому розірванні договору та достроковому поверненні депозиту в період після 32 календарних днів з дати початку строку розміщення депозиту здійснити перерахунок раніше нарахованих процентів за заниженою процентною ставкою із розрахунку 1% річних та нарахувати за цією ж процентною ставкою проценти за місяць, у якому відбувається дострокове повернення депозиту.

Як вбачається з виписки про рух коштів по рахунку №263810113688.978 розмір позивачу сплачених відсотків до договору за період з 11.09.2008р. по 05.03.2009р. становить 53,94євро.(а.с.24), а перерахунок відсотків із розрахунку 1% річних після 32 календарних днів з 11.09.2008р. розміщення депозиту (а.с.25) буде становити 6,94євро.

. Таким чином з врахуванням перерахунку за заниженою ставкою сума відсотків 6,93євро( за період з 11.09.2008р. по 05.03.2009р.) та раніше сплачених відсотків позивачу суми вкладів 53,94євро( за період з 11.09.2008р. по 05.03.2009р.) банк позивачу повинен повернути станом на 05.03.2009р. 1403,00євро( 1450-53,94+6,93=1403).

На підставі вищенаведеного, оскільки відповідач не виконав зобов’язань за д оговорами банківського вкладу , не  повернув вклад на вимогу вкладника , суд вважає, що позов слід задовольнити частково, а саме розірвати договір та стягнути 1403,00євро, що були внесені ним відповідно договору строкового банківського вкладу (депозиту) №31/09 від 11.09.2008 року депозитному рахунку №263810113688.978.

Крім цього, позивачем було сплачено 51грн. судового збору та 30грн. на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, які теж слід стягнути відповідача.   

  Керуючись ст.ст.10, 27, 31, 88, 169, 209, 212-215 ЦПК України, ст.ст. 386, 526, 629,1058-1061, 1167 ЦК України суд, –

в и р і ш и в:

позов задовольнити частково.

Достроково розірвати договір строкового банківського вкладу (депозиту) “№31/09 від 11.09.2008 року.

Стягнути з  ВАТ АБ «Укргазбанк» Львівська філія» на користь ОСОБА_1 неповернуті  грошові кошти в сумі  1403 (тисячу чотириста три)євро згідно договору строкового банківського вкладу (депозиту) №31/09 від 11.09.2008 року на депозитному рахунку №263810113688.978.

Стягнути з  ВАТ АБ «Укргазбанк» Львівська філія» на користь ОСОБА_1 51грн.  судового бору.  та 30 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

Заяву про апеляційне оскарження рішення суду може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення, а апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

     

Суддя: Мартинишин М. О.


2 апреля 2009. Франковский районный суд Львова в составе:

председательствующего - судьи Мартинишин М. А.

при секретаре Зорена П.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Львове гражданское дело по иску ОСОБА_1 к ОАО АБ «Укргазбанк» Львовский филиал, третье лицо ОАО АБ «Укргазбанк» Львовский филиал отделение № 1 о досрочном расторжении договора и взыскании денежных средств, -

вс т а н о в и л:

истец обратился в суд с иском о досрочном расторжении с ответчиком договора срочного банковского вклада (депозита) № 31/09 от 11.09.2008 года заключенного между ней и ОАО АБ «Укргазбанк» Львовским филиалом отделения № 1 и взысканием в пользу денежных средств в сумме 1450 евро, которые были внесены им в соответствии с указанного договора и подлежащие к выплате ее проценты.

В обоснование своих требований ссылается на то, что 11.09.2008 года между ней, с одной стороны и ОАО АБ «Укргазбанк» Львовским филиалом отделения № 1 с другой, был заключен договор срочного банковского вклада (депозита) № 31/09 на сумму 1450 Евро на депозитный счет № 263810113688.978. на срок с 11.09.2008р. по 16.09.2009р. с уплатой банком процентов из расчета 8.00% годовых за указанный период.

В связи с болезнью ее нужны средства, чтобы пройти полный курс лечения. Кроме этого у нее муж ОСОБА_2 инвалид 3-й группы, который тоже нуждается в лечении. В связи с чем она 17.12.2008р. и 14.01.2009р. обращалась к руководству банка с требованием на уважительные причины расторжения договора депозита и возврата средств.

Ответы на письменные обращения не получила и средств не вернули. Просит иск удовлетворить.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержала, дала пояснения аналогичные изложенным в иске. Просит иск удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании в удовлетворении исковых требований возразил и объяснил, что 04.12.2008 года Национальный банк Украины издал постановление № 413 «Об отдельных вопросах деятельности банков», в котором обязал банки принимать все необходимые меры по обеспечению позитивной динамики роста объемов депозитов с целью недопущения досрочного возврата средств, размещенных вкладчиками. При этом, Национальный банк Украины направил письмо от 06.12.2008 года, в котором указано, что национальный банк Украины обращает внимание банков на то, что постановлением Правления Национального банка Украины № 413 банкам запрещено делать досрочное возвращение депозитов, так как они вложены в долгосрочные кредиты и другие активы. Поскольку Национальный банк Украины Украина имеет право требовать от банков и их руководителей выполнения нормативно правовых актов Национального банка Украины для предотвращения или преодоления нежелательных последствий, которые могут поставить под угрозу безопасность средств, доверенных таким банкам, или причинить вред надлежащему ведению банковской деятельности, а потому истцу было отказано в досрочном расторжении депозитных договоров в связи с наступлением (форс-мажорных) обстоятельств в случае наступления их из причин действий Национального банка Украины. Кроме этого сумма которой просит истец является неверным, поскольку при досрочном расторжении договора и досрочном возврате депозита в период после 32 календарных дней с даты начала срока размещения депозита Банком, согласно п.п.3.9.договору осуществляется перерасчет ранее начисленных процентов по заниженной процентной ставке с расчета 1% годовых. Таким образом, с учетом пересчета по заниженной ставке сумма процентов составляет 6,93 евро (за период с 11.09.2008р. По 05.03.2009р.) И ранее уплаченных процентов истцу суммы вкладов составляет 53,94 евро (за период с 11.09.2008р. По 05.03. 2009г.), истец от банка может потребовать возврата состоянию на 05.03.2009р. 1403,00 евро (1450-53,94 +6,93 = 1403). Просит в иске отказать.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, хотя о дне, времени и месте рассмотрения дела был уведомлений о причинах неявки суд не сообщил.

Согласно ст.169 ГПК Украины суд считает, что дело следует слушать в его отсутствие на основании имеющихся в деле доказательств.

Заслушав объяснения истца и представителя ответчика, исследовав собранные по делу доказательства, выяснив действительные обстоятельства, суд приходит к выводу, что иск подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, 11.09.2008 года между ним, с одной стороны и ОАО АБ «Укргазбанк» Львовским филиалом отделения № 1 с другой, был заключен договор срочного банковского вклада (депозита) № 31/09 на депозитный счет № 263810113688.978. на сумму 1450 евро на срок с 11.09.2008р. по 16.09.2009р. с уплатой банком процентов из расчета 8.00% годовых за указанный период.

Согласно п.3.6 Депозитного договора по первому требованию вкладчика досрочно вернуть депозит или его части в течение 2 (двух) дней рабочих дней со дня получения банком письменного требования вкладчика (без учета даты получения заявления Банком ».

Согласно ст.526 ГК Украины обязательства должны выполняться надлежащим образом согласно условиям договора и требованиям этого Кодекса, других актов гражданского законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или других требований, которые обычно относятся.

Согласно ч.2 ст. 1060 Гражданского кодекса Украины по договору банковского вклада независимо от его вида банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика, кроме случаев, сделанных юридическими лицами на других условиях возвращения, которые установлены договором. Условие договора об отказе от права на получение вклада по первому требованию ничтожно.

Согласно п.3.8 Договора при досрочном расторжении договора и досрочном возврате депозита в течение первых 32 календарных дней с даты начала срока размещения депозита осуществить перерасчет ранее начисленных процентов по заниженной процентной ставке из расчета 0,001% годовых и начислить по этой же процентной ставке проценты за месяц, в котором происходит возврат депозита.

Если сумма ранее уплаченных вкладчиком процентов, перечисленных по заниженной ставке, эта разница при возврате части депозита удерживается банком из суммы депозита, который возвращается вкладчику.

  
Согласно п.3.9 Договора при досрочном расторжении договора и досрочном возврате депозита в период после 32 календарных дней с даты начала срока размещения депозита осуществить перерасчет ранее начисленных процентов по заниженной процентной ставке из расчета 1% годовых и начислить по этой же процентной ставке проценты за месяц, в котором происходит досрочный возврат депозита.

Как видно из выписки о движении средств по счету № 263810113688.978 размер истцу уплаченных процентов договору за период с 11.09.2008р. по 05.03.2009р. составляет 53,94 евро. (а.с.24), а пересчет процентов из расчета 1% годовых после 32 календарных дней с 11.09.2008р. размещения депозита (а.с.25) будет составлять 6,94 евро.

. Таким образом, с учетом пересчета по заниженной ставке сумма процентов 6,93 евро (за период с 11.09.2008р. По 05.03.2009р.) И ранее уплаченных процентов истцу суммы вкладов 53,94 евро (за период с 11.09.2008р. По 05.03.2009р. ) банк истцу должен вернуть состоянию на 05.03.2009р. 1403,00 евро (1450-53,94 +6,93 = 1403).

На основании вышеприведенного, поскольку ответчик не выполнил обязательств по д Договором банковского вклада, не вернул вклад по требованию вкладчика, суд считает, что иск следует удовлетворить частично, а именно расторгнуть договор и взыскать 1403,00 евро, которые были внесены им в соответствии с договором срочного банковского вклада (депозита) № 31/09 от 11.09.2008 года депозитном счете № 263810113688.978.

Кроме этого, истцом было уплачено 51грн. судебного сбора и 30грн. на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела, которые тоже следует взыскать ответчика.

  
Руководствуясь ст.ст.10, 27, 31, 88, 169, 209, 212-215 ГПК Украины, ст.ст. 386, 526, 629,1058-1061, 1167 ГК Украины суд, -

в р е ш и л:

иск удовлетворить частично.

Досрочно расторгнуть договор срочного банковского вклада (депозита) "№ 31/09 от 11.09.2008 года.

Взыскать с ОАО АБ «Укргазбанк» Львовский филиал »в пользу ОСОБА_1 невозвратные денежные средства в сумме 1403 (одна тысяча четыреста три) евро по договору срочного банковского вклада (депозита) № 31/09 от 11.09.2008 года на депозитном счете № 263810113688.978.

Взыскать с ОАО АБ «Укргазбанк» Львовский филиал »в пользу ОСОБА_1 51грн. судебного бора. и 30 грн. расходов на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела.

Заявление об апелляционном обжаловании решения суда может быть подана в течение десяти дней со дня провозглашения решения, а апелляционная жалоба на решение суда подается в течение двадцати дней после представления заявления об апелляционном обжаловании.

     

Судья: Мартинишин М. А.

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×