Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Среда, 13 Март 2013 20:44

Про повернення депозиту

Оцените материал
(3 голосов)

Требованиями ст.ст. 1058, 1060 ГК Украины определено, что по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или для нее денежную сумму (вклад),, обязуется возвратить сумму вклада и проценты на нее или доход в другой форме на условиях и в порядке, установленных договором. По договору банковского вклада банк обязан выдать вклад по первому требованию вкладчика, либо на условиях возврата вклада по истечении установленного договором срока.

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2010 року Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого: судді Степаненка О.М.

при секретарі: Антоновій К.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_1 до ВАТ КБ «Надра» про повернення депозиту, суд, -

в т а н о в и в:

  Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ВАТ КБ «Надра» про повернення депозиту. Свої вимоги мотивує тим, що 11.08.2008 року між Позивачем та Відповідачем було укладено Договір банківського вкладу № 566429. За умовами Депозитного договору Позивач передав, а Відповідач прийняв грошові кошти в розмірі 20000грн. Розмір процентів, що підлягають сплаті на суму вкладу, становить 17 % річних за умовами п. 2.3 Депозитного договору. Депозитний договір був укладений строком на 12 місяців (п. 2.2 Депозитного договору). Для здійснення обслуговування Депозиту Відповідач відкрив Позивачеві вкладний рахунок №566429.

     11.08.2008 року відповідно до підпункту 3.2.1 Депозитного договору Позивачем було
внесено на вкладний рахунок №566429 грошові кошти у сумі 20000 грн. 11.08.2008 року, що підтверджується Квитанцією № 3684 від 11.08.2008 року.
     12.08.2009 року Позивач звернувся до Відповідача із письмовою Заявою про
повернення Депозиту у зв'язку із закінченням його строку, в той же день
Заява була прийнята Банком, про що свідчить надання Заяві вхідного номеру 232 та
підпис працівника Банку.
17.08.2009 року Відповідач надав Позивачеві письмову відмову у повернені Депозиту - Лист від 17.08.2009 року вих. № 374.
Відмова Відповідача у повернені Депозиту Позивачеві є незаконною і такою, що порушує права Позивача. Так, відповідно до ч. 2 ст. 1060 ЦК України за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника. Право на повернення Депозиту на першу вимогу Позивача також передбачено п. п. 3.1.5, 3.4.5 Депозитного договору.
У зв'язку із вищенаведеним, прошу стягнути з Відповідача на користь Позивача грошові кошти у розмірі 20000 грн., що становить суму Депозиту.

В Крім того, 11.08.2009 року Відповідач відповідно до п. 2.3 Депозитного договору сплатив Позивачеві 3400,00 грн., що становить 17 % річних. Таким чином, Відповідач виконав зобов'язання зі сплати процентної ставки в останній день строку дії Депозиту відповідно до п. 3.4.4 Депозитного договору.

В той же час, Відповідачем не було здійснене повернення Депозиту Позивачеві. Таким чином, Відповідач продовжував і на день подачі цієї Позовної заяви продовжує користуватися грошовими коштами в розмірі 20000,00 грн., що були внесені Позивачем як Депозит. Оскільки Відповідач, всупереч волі Позивача, продовжує користування Депозитом, то до такого користування мають застосовуватися положення Депозитного договору, зокрема у визначенні річної відсоткової ставки на суму Депозиту. Відповідно до п. 2.3 Депозитного договору процентна ставка становить 17 % річних. Виходячи із вищенаведеного сума грошових коштів, що підлягають сплаті в якості відсотків за користування Депозитом, починаючи із 12.08.2009 року і до дня подачі цього Позову (17.09.2009 року) становить – 344,65 грн.  

Просить стягнути із Відповідача на користь Позивача депозит за договором у сумі 20000 грн., проценти у розмірі 344,65 грн., що становить 17% річних за користування Депозитом починаючи із 12.08.2009 року і по 17.09.2009 року, а також судові витрати

В судовому засіданні позивач ОСОБА_1 свій позов підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Представник відповідача відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра» за довіреністю ОСОБА_2 в судовому засіданні позов не визнав та пояснив, що Предметом договору є передання вкладником (позивачем) банку суми вкладу, а банк зобов'язався виплатити вкладнику суму вкладу та проценти на умовах та в порядку, визначеному Договором.

Пунктом 3.4.4., 3.4.5. Договору передбачено, що банк зобов'язаний сплатити вкладнику проценти та повернути вклад шляхом перерахування коштів на Рахунок №78046801 (п. 2.4. Договору) в останній день строку вкладу.

Як вбачається з звіту про операції по депозиту №566429, наданому відповідачем, від 20.01.2010 р. ВАТ КБ «Надра» 31.12.2009 року переказало суму депозиту (20000 грн.) на поточний (картковий) рахунок позивача. Тобто, ВАТ КБ «Надра» виконали умови, згідно договору банківського рахунку №566429, а тому вважають, що позовна заява не підлягає до задоволення.

Однією з позовних вимог є стягнення відсотків по вказаному депозиту. Строк дії вкладу визначений п. 2.2. договору та становить 12 місяців та закінчився 11.08.2009 року. Відсотки за весь час дії вкладу нараховані та сплачені позивачу. Оскільки позивачем не надано обґрунтування подальшого нарахування та стягнення відсотків, вважають дану позовну вимогу необґрунтованою. Відповідно до звіту по депозиту №566429, відсотки, нараховані по депозиту позивачу перераховані на поточний рахунок в повному обсязі. На даний час залишок коштів на рахунку №78046801 становить 19985,30 грн.

Представник відповідача просить відмовити ОСОБА_1 в задоволенні позовних вимог до ВАТ КБ «Надра» про стягнення суми депозитного вкладу.

Заслухавши пояснення позивача, представника відповідача по дорученню ОСОБА_2, вивчивши та дослідивши письмові матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 11.08.2008 року між Позивачем та Відповідачем було укладено Договір банківського вкладу № 566429. За умовами Депозитного договору Позивач передав, а Відповідач прийняв грошові кошти в розмірі 20000грн. Розмір процентів, що підлягають сплаті на суму вкладу, становить 17 % річних за умовами п. 2.3 Депозитного договору. Депозитний договір був укладений строком на 12 місяців (п. 2.2 Депозитного договору). Для здійснення обслуговування Депозиту Відповідач відкрив Позивачеві вкладний рахунок №566429.

  11.08.2008 року відповідно до підпункту 3.2.1 Депозитного договору Позивачем було
внесено на вкладний рахунок №566429 грошові кошти у сумі 20000 грн. 11.08.2008 року, що підтверджується Квитанцією № 3684 від 11.08.2008 року.
  12.08.2009 року Позивач звернувся до Відповідача із письмовою Заявою про
повернення Депозиту у зв'язку із закінченням його строку, в той же день
Заява була прийнята Банком, про що свідчить надання Заяві вхідного номеру 232 та
підпис працівника Банку, але Банком були сплачені лише відсотки за весь час дії вкладу, сума депозиу в розмірі 20000 грн. позивачу не повернуті.
Вимогами ст.ст. 1058, 1060 ЦК України визначено, що за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором. За договором банківського вкладу банк зобов'язаний видати вклад на першу вимогу вкладника, або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку.  
Хоча представник банку ОСОБА_2 й стверджував що, нібито, ВАТ КБ «Надра» 31.12.2009 року переказало суму депозиту 20000 грн. на поточний (картковий) рахунок позивача, тобто, ВАТ КБ «Надра» виконало умови, згідно договору банківського рахунку №566429, але кошти позивач отримати так і не були, причини неможливості отримання суми депозиту із рахунку, представник банку не зміг пояснити. Суд вважає, що вказане порушує положення ст. 1074 ЦК України, згідно яких, банку заборонено обмежувати права клієнта щодо розпорядження його грошовими коштами.
За таких обставин, суд вважає за можливе задовольнити вимоги позивача щодо стягнення суми депозиту в розмірі 20000 грн.

В частині стягнення процентів у розмірі 344,65 грн., що становить 17% річних за користування Депозитом починаючи із 12.08.2009 року і по 17.09.2009 року, суд вважає, що вказані вимоги до задоволення не підлягають, оскільки позивачем не надано суду належних та допустимих доказів на підтвердження факту такого нарахування та стягнення відсотків поза межами депозитного договору.

Суд вважає необхідним також в порядку ст. 88 ЦПК України стягнути з ВАТ КБ «Надра» в особі Черкаської філії на користь ОСОБА_1 судові витрати, зокрема, витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в сумі 120 грн., сплачені ним при подачі позовної заяви. Підтвердження сплати судового збору, на які вказує ОСОБА_1 в своєму позові, останнім не надано, а тому у стягненні на користь позивача судового збору в розмірі 203,45 грн. необхідно відмовити.  

Керуючись ст.ст. 22, 23, 525, 526, 625, 629, 1058, 1060, 1074 ЦК України, ст.ст.208, 209, 214, 215, 218, 223 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Позов ОСОБА_1 до ВАТ КБ «Надра» про повернення депозиту— задовольнити частково.

Стягнути з ВАТ КБ «Надра» на користь ОСОБА_1 суму вкладу 20000 грн. за депозитним договором № 566429 від 11.08.2008 року.

Стягнути з ВАТ КБ «Надра» на користь ОСОБА_1 судові витрати по сплаті витрат інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи в сумі 120 грн.

В решті позовних вимог відмовити.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області через Придніпровський районний суд м. Черкаси шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження і подання після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч.4 ст.295 ЦПК України.

Головуючий         (підпис)

«КОПІЯ ВІРНА»

Суддя                                 О.М.Степаненко


9 февраля 2010 Приднепровский районный суд г. Черкассы в составе:

председательствующего: судьи Степаненко А.Н.

при секретаре: Антоновой К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ОСОБА_1 к ОАО КБ «Надра» о возврате депозита, суд, -

в т а н о в и л:

  
Истец ОСОБА_1 обратился в суд с иском к ОАО КБ «Надра» о возврате депозита. Свои требования мотивирует тем, что 11.08.2008 года между Истцом и Ответчиком был заключен Договор банковского вклада № 566429. По условиям депозитного договора Истец передал, а Ответчик принял денежные средства в размере 20000грн. Размер процентов, подлежащих уплате на сумму вклада, составляет 17% годовых по условиям п. 2.3 Депозитного договора. Депозитный договор был заключен сроком на 12 месяцев (п. 2.2 Депозитного договора). Для осуществления обслуживания депозита Ответчик открыл Истцу вкладной счет № 566429.

     
11.08.2008 года в соответствии с подпунктом 3.2.1 Депозитного договора Истцом было
внесен на депозитный счет № 566429 денежные средства в сумме 20000 грн. 11.08.2008 года, что подтверждается квитанцией № 3684 от 11.08.2008 года.
     
12.08.2009 года истец обратился к ответчику с письменным заявлением о
возврат депозита в связи с истечением его срока, в тот же день
Заявление было принято Банком, о чем свидетельствует предоставление заявлении входящего номера 232 и
подпись работника Банка.
17.08.2009 года Ответчик предоставил Истцу письменный отказ в возвращены депозита - Письмо от 17.08.2009 года исх. № 374.
Отказ ответчика в возвращены депозита Истцу является незаконным и нарушающим права истца. Так, согласно ч. 2 ст. 1060 ГК Украины по договору банковского вклада независимо от его вида банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика. Право на возврат депозита по первому требованию истца также предусмотрено п. п. 3.1.5, 3.4.5 Депозитного договора.
В связи с вышеизложенным, прошу взыскать с Ответчика в пользу Истца денежные средства в размере 20000 грн., Что составляет сумму депозита.

В Кроме того, 11.08.2009 года Ответчик соответствии с п. 2.3 Депозитного договора оплатил Истцу 3400,00 грн., Что составляет 17% годовых. Таким образом, Ответчик выполнил обязательства по уплате процентной ставки в последний день срока действия депозита в соответствии с п. 3.4.4 Депозитного договора.

В то же время, Ответчиком не было осуществлено возвращение депозита Истцу. Таким образом, Ответчик продолжал и на день подачи этого исковой заявления продолжает пользоваться денежными средствами в размере 20000,00 грн., Которые были внесены Истцом как Депозит. Поскольку Ответчик, вопреки воле истца, продолжает пользования депозитом, то к такому пользования должны применяться положения Депозитного договора, в частности в определении годовой процентной ставки на сумму депозита. Согласно п. 2.3 Депозитного договора процентная ставка составляет 17% годовых. Исходя из вышеприведенного сумма денежных средств, подлежащих уплате в качестве процентов за пользование депозитом, начиная с 12.08.2009 года и до дня подачи этого Иска (17.09.2009 года) составляет - 344,65 грн.

Просит взыскать с ответчика в пользу истца депозит по договору в сумме 20000 грн., Проценты в размере 344,65 грн., Что составляет 17% годовых за пользование депозитом начиная с 12.08.2009 года и по 17.09.2009 года, а также судебные издержки

В судебном заседании истец ОСОБА_1 свой иск поддержал и просил его удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика открытого акционерного общества коммерческий банк «Надра» по доверенности ОСОБА_2 в судебном заседании иск не признал и пояснил, что Предметом договора является передача вкладчиком (истцом) банка суммы вклада, а банк обязуется выплатить вкладчику сумму вклада и проценты на условиях и в порядке, определенном Договором.

Пунктом 3.4.4., 3.4.5. Договора предусмотрено, что банк обязан уплатить вкладчику проценты и вернуть вклад путем перечисления средств на Счет № 78046801 (п. 2.4. Договора) в последний день срока вклада.

Как видно из отчета об операциях по депозиту № 566429, предоставленном ответчиком, от 20.01.2010 г. ОАО КБ «Надра» 31.12.2009 года перечислило сумму депозита (20000 грн.) На текущий (карточный) счет истца. То есть, ОАО КБ «Надра» выполнили условия, согласно договора банковского счета № 566429, а потому считают, что исковое заявление не подлежит удовлетворению.

Одной из исковых требований является взыскание процентов по указанному депозиту. Срок действия вклада определен п. 2.2. договора и составляет 12 месяцев и закончился 11.08.2009 года. Проценты за все время действия вклада начисленные и уплаченные истцу. Поскольку истцом не предоставлено обоснование дальнейшего начисления и взыскания процентов, считают данную исковое требование необоснованным. Согласно отчету по депозиту № 566429, проценты, начисленные по депозиту истцу перечислены на текущий счет в полном объеме. В настоящее время остаток средств на счете № 78046801 составляет 19985,30 грн.

Представитель ответчика просит отказать ОСОБА_1 в удовлетворении исковых требований к ОАО КБ «Надра» о взыскании суммы депозитного вклада.

Заслушав пояснения истца, представителя ответчика по доверенности ОСОБА_2, изучив и исследовав письменные материалы дела, суд считает, что иск подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено, что 11.08.2008 года между Истцом и Ответчиком был заключен Договор банковского вклада № 566429. По условиям депозитного договора Истец передал, а Ответчик принял денежные средства в размере 20000грн. Размер процентов, подлежащих уплате на сумму вклада, составляет 17% годовых по условиям п. 2.3 Депозитного договора. Депозитный договор был заключен сроком на 12 месяцев (п. 2.2 Депозитного договора). Для осуществления обслуживания депозита Ответчик открыл Истцу вкладной счет № 566429.

  
11.08.2008 года в соответствии с подпунктом 3.2.1 Депозитного договора Истцом было
внесен на депозитный счет № 566429 денежные средства в сумме 20000 грн. 11.08.2008 года, что подтверждается квитанцией № 3684 от 11.08.2008 года.
  
12.08.2009 года истец обратился к ответчику с письменным заявлением о
возврат депозита в связи с истечением его срока, в тот же день
Заявление было принято Банком, о чем свидетельствует предоставление заявлении входящего номера 232 и
подпись работника Банка, но Банком были уплачены только проценты за все время действия вклада, сумма депозиу в размере 20000 грн. истцу не возвращены.
Требованиями ст.ст. 1058, 1060 ГК Украины определено, что по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или для нее денежную сумму (вклад),, обязуется возвратить сумму вклада и проценты на нее или доход в другой форме на условиях и в порядке, установленных договором. По договору банковского вклада банк обязан выдать вклад по первому требованию вкладчика, либо на условиях возврата вклада по истечении установленного договором срока.
Хотя представитель банка ОСОБА_2 и утверждал, что, якобы, ОАО КБ «Надра» 31.12.2009 года перечислило сумму депозита 20000 грн. на текущий (карточный) счет истца, то есть, ОАО КБ «Надра» выполнило условия, согласно договора банковского счета № 566429, но средства истец получить так и не были, причины невозможности получения суммы депозита со счета, представитель банка не смог объяснить. Суд считает, что указанное нарушение положений ст. 1074 ГК Украины, согласно которым, банку запрещено ограничивать права клиента относительно распоряжения его денежными средствами.
При таких обстоятельствах, суд считает возможным удовлетворить требования истца о взыскании суммы депозита в размере 20000 грн.

В части взыскания процентов в размере 344,65 грн., Что составляет 17% годовых за пользование депозитом начиная с 12.08.2009 года и по 17.09.2009 года, суд считает, что указанные требования к удовлетворению не подлежат, поскольку истцом не предоставлены суду надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение факта такого начисления и взыскания процентов за пределами депозитного договора.

Суд считает необходимым также в порядке ст. 88 ГПК Украины взыскать с ОАО КБ «Надра» в лице Черкасского филиала в пользу ОСОБА_1 судебные расходы, в частности, расходы на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела в сумме 120 грн., Уплаченные им при подаче искового заявления. Подтверждение уплаты судебного сбора, на которые указывает ОСОБА_1 в своем иске, последним не предоставлено, а потому во взыскании в пользу истца судебного сбора в размере 203,45 грн. необходимо отказать.

Руководствуясь ст.ст. 22, 23, 525, 526, 625, 629, 1058, 1060, 1074 ГК Украины, ст.ст.208, 209, 214, 215, 218, 223 ГПК Украины, суд, -

в р е ш и л:

Иск ОСОБА_1 к ОАО КБ «Надра» о возврате депозита-удовлетворить частично.

Взыскать с ОАО КБ «Надра» в пользу ОСОБА_1 сумму вклада 20000 грн. по депозитному договору № 566429 от 11.08.2008 года.

Взыскать с ОАО КБ «Надра» в пользу ОСОБА_1 судебные издержки по оплате расходов информационно-техническое обеспечение рассмотрения гражданского дела в сумме 120 грн.

В остальных исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в апелляционный суд Черкасской области из-за Приднепровский районный суд г. Черкассы путем подачи в 10-дневный срок со дня провозглашения решения заявления об апелляционном обжаловании и представления после этого в течение 20 дней апелляционной жалобы, с подачей ее копии в апелляционной инстанции или в порядке ч.4 ст.295 ГПК Украины.

Председательствующий (подпись)

«Копия верна»

Судья О.М.Степаненко

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×