Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Среда, 13 Март 2013 20:49

О возвращении банковского вклада (депозита)

Оцените материал
(2 голосов)
Статья 1058 ч.1 ГК Украины предусмотрено, что по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) денежную сумму, обязательства * связывается выплачивать вкладчику такую сумму и проценты на условиях и в порядке, установленном договором.
Справа №2-4030/09

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2009 року                                                                         м.Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м.Запоріжжя в складі: головуючого судді Прокопчук Т.С., при секретарі Якімовій О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу за позовом ОСОБА_1 до ВАТ КБ «Надра»   про повернення банківського вкладу (депозиту)

УСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_1 звернулася до суду із позовом до  відповідача  ВАТ КБ «Надра» про   повернення банківського вкладу (депозиту).В позові зазначила , що 26.02. 2008 року уклала  з   ВАТ КБ «Надра» договір  строкового банківського вкладу №  322778 (депозиту) «Мій вибір»  оформленого в рамках Тарифного пакету ТП «Базовий»  №839045   в сумі 1088 Євро 56 євроцентів , та  договір строкового банківського вкладу №322773 (депозиту) «Мій вибір», оформленого в рамках Тарифного пакету ТП «Базовий»  №839047 від 26 лютого 2008 року в сумі 1656 доларів США   , згідно умов яких передала банку вклади терміном на 12 місяців відповідно в сумі 1088 Євро 56 євроцентів під 9,3  % річних, та в сумі 1656 доларів США під 10,8  % річних.

Відповідно до п.3.4.4 договорів позивач ОСОБА_1 26.02.2009 року звернулася до банку із заявою про повернення вкладів. Свої зобов’язання по поверненню строкового вкладу та відсотків  відповідач не виконав , а тому позивач  просить в примусовому порядку  стягнути з відповідача   суму вкладів,відсотки , судові витрати у вигляді витрат на допомогу адвоката в сумі 500гр., та витрати судового збору і    ІТЗ в сумі  273гр. 67коп.

В судовому засіданні   позивач підтримала позовні вимоги в повному обсязі, та просить задовольнити позов по обставинам, викладеним в позові.

Представник відповідача позов визнав частково в сумі  вкладів та судових витрат в сумі  273гр. 67коп., але через фінансові труднощі не має можливості повернути   зазначені суцми.  В частині стягнення відсотків просить відмовити, оскільки відсотки по зазначених вкладах нараховані банком позивачу добровільно.Оскільки адвокат не приймав участі при розгляді справи в суді, вважає, що підстави для стягнення суми 500гр. за надану допомогу адвоката відсутні.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає позов  підлягаючим частковому задоволенню    виходячи з наступного. У силу ст.526,530 ЦК України  зобов’язання повинні бути виконані належним чином і у встановлені терміни у відповідності до вимог договору.

Статтею  1058 ч.1  ЦК України передбачено, що за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) грошову суму, зобов*язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на умовах та в порядку, встановленому договором.

Згідно   ст.1060 ЦК України за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов*язаний видати вклад на першу вимогу вкладника.

Відповідно до представлених суду договору  строкового банківського вкладу №  322778 (депозиту) «Мій вибір»  оформленого в рамках Тарифного пакету ТП «Базовий»  №839045   в сумі 1088 Євро 56 євроцентів , та  договору  строкового банківського вкладу №322773 (депозиту) «Мій вибір», оформленого в рамках Тарифного пакету ТП «Базовий»  №839047 від 26 лютого 2008 року в сумі 1656 доларів США , філія Запорізького РУ ВАТ « КБ « Надра» одержала від позивача ОСОБА_1 вклади терміном на 12 місяців відповідно в сумі 1088 Євро 56 євроцентів під 9,3  % річних, та в сумі 1656 доларів США під 10,8  % річних.

26.02.2009 року відповідно до умов п.3.4.4 договорів позивач звернулася до банку із заявою про повернення вкладів, та нарахованих відсотків, але банк частково виконав умови договорів, перерахував відсотки по договорах, що підтверджено звітами банку по депозитам позивача, але  не повернув вклади в кінці терміну дії договорів шляхом перерахування коштів на рахунок позивача, а тому такі дії відповідача є неправомірними та такими, що порушують права позивача.

В силу викладеного на користь позивача підлягає стягненню з відповідача за договором    строкового банківського вкладу №  322778 (депозиту) «Мій вибір»  оформленого в рамках Тарифного пакету ТП «Базовий»  №839045     сума 1088 Євро 56 євроцентів , та  за договором строкового банківського вкладу №322773 (депозиту) «Мій вибір», оформленого в рамках Тарифного пакету ТП «Базовий»  №839047 від 26 лютого 2008 року  сума 1656 доларів США .  

На підставі ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалене рішення, суд присуджує з іншої сторони всі судові витрати.

Оскільки судові витрати позивача при зверненні до суду підтверджені відповідними платіжними документами, а тому на користь позивача підлягають стягненню витрати по оплаті судового збору в сумі 234гр.67коп., витрати   з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи в суді в сумі 30гр., банківські послуги на оплату зазначених сум  9гр., та витрати на допомогу адвоката в сумі 500гр., на загальну суму

234гр.67коп. +30гр.+ 9гр.+ 500гр.=773гр.67коп.

Керуючись ст.88,213-215  ЦПК України,суд

ВИРІШИВ:

Позов   ОСОБА_2 – задовольнити частково.

Стягнути з ВАТ КБ «Надра» на користь   ОСОБА_1 за договором строкового банківського вкладу №  322778 (депозиту) «Мій вибір»  оформленого в рамках Тарифного пакету ТП «Базовий»  №839045 від 26 лютого 2008 року   суму 1088 Євро 56 євроцентів  ,

за   договором строкового банківського вкладу №322773 (депозиту) «Мій вибір», оформленого в рамках Тарифного пакету ТП «Базовий»  №839047 від 26 лютого 2008 року  суму 1656 доларів США, судові витрати  в сумі 773гр.67коп.

В іншій частині позову відмовити.

Заява про апеляційне оскарження   може бути подана  в Запорізький апеляційний суд протягом 10 днів з дня проголошення рішення, апеляційна скарга подається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Суддя Т.С.Прокопчук

Дело № 2-4030/09

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26 ноября 2009 Запорожье

Орджоникидзевский районный суд Запорожья в составе: председательствующего судьи Прокопчук Т.С., при секретаре Якимов А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда дело по иску ОСОБА_1 к ОАО КБ «Надра» о возвращении банковского вклада (депозита)

Установил:

Истец ОСОБА_1 обратился в суд с иском к ответчику ОАО КБ «Надра» о возвращении банковского вклада (депозита). В иске отметила, что 26.02. 2008 года заключило с ОАО КБ «Надра» договор срочного банковского вклада № 322778 (депозита) «Мой выбор» оформленного в рамках тарифного пакета ТП «Базовый» № 839045 в сумме 1088 Евро 56 евроцентов, и договор срочного банковского вклада № 322773 (депозита) «Мой выбор», оформленного в рамках тарифного пакета ТП «Базовый» № 839047 от 26 февраля 2008 года в сумме 1656 долларов США, согласно условиям которых передала банка вклады сроком на 12 месяцев соответственно в сумме 1088 Евро 56 евроцентов под 9,3% годовых , и в сумме 1656 долларов США под 10,8% годовых.

Согласно п.3.4.4 договоров истец ОСОБА_1 26.02.2009 года обратилась в банк с заявлением о возврате вкладов. Свои обязательства по возврату срочного вклада и процентов ответчик не выполнил, а поэтому истец просит в принудительном порядке взыскать с ответчика сумму вкладов, проценты, судебные издержки в виде расходов на помощь адвоката в сумме 500гр., И расходы судебного сбора и ИТО в сумме 273гр. 67коп.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном объеме, и просит удовлетворить иск по обстоятельствам, изложенным в иске.

Представитель ответчика иск признал частично в сумме вкладов и судебных расходов в сумме 273гр. 67коп., Но из-за финансовых трудностей не имеет возможности возвратить указанные суцмы. В части взыскания процентов просит отказать, поскольку проценты по указанным вкладам начисленные банком истцу добровильно.Оскилькы адвокат не участвовал при рассмотрении дела в суде, считает, что основания для взыскания суммы 500гр. за оказанную помощь адвоката отсутствуют.

Исследовав материалы дела, суд считает иск подлежащим удовлетворению исходя из следующего. В силу ст.526, 530 ГК Украины обязательства должны быть выполнены надлежащим образом и в установленные сроки в соответствии с требованиями договора.

Статья 1058 ч.1 ГК Украины предусмотрено, что по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) денежную сумму, обязательства * связывается выплачивать вкладчику такую сумму и проценты на условиях и в порядке, установленном договором.

Согласно ст.1060 ГК Украины по договору банковского вклада независимо от его вида банк обязательства * связан выдать вклад по первому требованию вкладчика.

Согласно представленных суду договора срочного банковского вклада № 322778 (депозита) «Мой выбор» оформленного в рамках тарифного пакета ТП «Базовый» № 839045 в сумме 1088 Евро 56 евроцентов, и договора срочного банковского вклада № 322773 (депозита) «Мой выбор», оформленного в рамках тарифного пакета ТП «Базовый» № 839047 от 26 февраля 2008 года в сумме 1656 долларов США, филиал Запорожского РУ ОАО «КБ« Надра »получила от истца ОСОБА_1 вклады сроком на 12 месяцев соответственно в сумме 1088 Евро 56 евроцентов под 9, 3% годовых, и в сумме 1656 долларов США под 10,8% годовых.

26.02.2009 года в соответствии с условиями п.3.4.4 договоров истец обратилась в банк с заявлением о возврате вкладов, и начисленных процентов, но банк частично выполнил условия договоров, перечислил проценты по договорам, что подтверждается отчетами банка по депозитам истца, но не вернул вклады в конце срока действия договоров путем перечисления средств на счет истца, а поэтому такие действия ответчика являются неправомерными и нарушающими права истца.

В силу изложенного в пользу истца подлежит взысканию с ответчика по договору срочного банковского вклада № 322778 (депозита) «Мой выбор» оформленного в рамках тарифного пакета ТП «Базовый» № 839045 сумма 1088 Евро 56 евроцентов, и по договору срочного банковского вклада № 322773 ( депозита) «Мой выбор», оформленного в рамках тарифного пакета ТП «Базовый» № 839047 от 26 февраля 2008 года сумма 1656 долларов США.

На основании ст. 88 ГПК Украины стороне, в пользу которой принято решение, суд присуждает с другой стороны все судебные издержки.

Поскольку судебные издержки истца при обращении в суд подтверждены соответствующими платежными документами, а потому в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате судебного сбора в сумме 234гр.67коп., Расходы на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела в суде в сумме 30гр., Банковские услуги на оплату указанных сумм 9гр., и расходы на помощь адвоката в сумме 500гр., на общую сумму

234гр.67коп. +30 Гр. + 9гр. + 500гр. = 773гр.67коп.

Руководствуясь ст.88 ,213-215 ГПК Украины, суд

РЕШИЛ:

Иск ОСОБА_2 - удовлетворить частично.

Взыскать с ОАО КБ «Надра» в пользу ОСОБА_1 по договору срочного банковского вклада № 322778 (депозита) «Мой выбор» оформленного в рамках тарифного пакета ТП «Базовый» № 839045 от 26 февраля 2008 года сумму 1088 Евро 56 евроцентов,

по договору срочного банковского вклада № 322773 (депозита) «Мой выбор», оформленного в рамках тарифного пакета ТП «Базовый» № 839047 от 26 февраля 2008 года сумму 1656 долларов США, судебные расходы в сумме 773гр.67коп.

В остальной части иска отказать.

Заявление об апелляционном обжаловании может быть подано в Запорожский апелляционный суд в течение 10 дней со дня провозглашения решения, апелляционная жалоба подается в течение 20 дней после подачи заявления об апелляционном обжаловании.

Судья Т.С.Прокопчук

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×