Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Четверг, 11 Апрель 2013 20:29

Про визнання права на введення в експлуатацію збудованого житлового будинку з надвірними будівлями, визнання права користування земельною ділянкою, видати свідоцтво про право власності на будинок

Оцените материал
(4 голосов)

Позивач просить суд визнати за ним право на введення в експлуатацію збудованого житлового будинку з надвірними будівлями, визнати права користування земельною ділянкою, видати свідоцтво про право власності на будинок, розташований на земельній ділянці площею 600кв.м за адресою АДРЕСА_1,так як він після смерті батька є спадкоємцем і бажає розпорядитися цим майном.

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2011 р. Дружківський міський суд Донецької області у складі:

головуючого суддіРогової Т.Д. при секретарі Ракітіній Н.Г.

за участю позивача ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дружківки Донецької області цивільну справу за позовом

ОСОБА_1 до Дружківської міської ради про визнання права на введення в експлуатацію збудованого житлового будинку з надвірними будівлями, визнання права користування земельною ділянкою, видати свідоцтво про право власності на будинок, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Дружківської міської ради про визнання права на введення в експлуатацію збудованого житлового будинку з надвірними будівлями, визнання права користування земельною ділянкою, видачу свідоцтво про право власності на будинок, в якому зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер його батько ОСОБА_2 і після його смерті залишився житловий будинок з надвірними будівлями, розташований на АДРЕСА_1. Цей будинок батьком не був зданий в експлуатацію і не зареєстрований належним чином.

Підставою для будівництва був договір про надання в безстрокове користування земельною ділянкою для забудови житлового будинку, укладений батьком з Дружківською міською радою 30.08.1968 року.

У зв'язку з тим, що домоволодіння не було введено в експлуатацію й не отримане свідоцтво про право власності на нього, воно не є спадкоємною масою і не може бути успадковане ним у встановленому Законом порядку..

КП Дружківське міське бюро технічної інвентаризації відмовило йому у реєстрації будинку за батьком, так як він помер.

Позивач просить суд визнати за ним право на введення в експлуатацію збудованого житлового будинку з надвірними будівлями, визнати права користування земельною ділянкою, видати свідоцтво про право власності на будинок, розташований на земельній ділянці площею 600кв.м за адресою АДРЕСА_1,так як він після смерті батька є спадкоємцем і бажає розпорядитися цим майном.

Представник відповідача ОСОБА_3 у судове засідання не прибув. Надав до суду заяву, в які просить розглянути справу без його участі. Проти позову не заперечує.Суд, вислухавши позивача, дослідивши докази по справі, вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно договору про надання в безстрокове користування земельною ділянкою для забудови житлового будинку, укладеного батьком позивача з Дружківською міською радою 30.08.1968 року, була виділена земельна ділянка ОСОБА_2 площею 600кв.м., розташована у АДРЕСА_1 для будівництва житлового будинку.

Згідно свідоцтва про смерть НОМЕР_1 від 04 грудня 2009 року ОСОБА_2 помер ІНФОРМАЦІЯ_1.

Позивач є сином ОСОБА_2, що підтверджується актовим записом про реєстрацію народження за №87 від 16.02.1968р.

Мати позивача ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_2, що підтверджується свідоцтвом про смерть НОМЕР_2 від 12.10.2009 року.

Згідно ст. 331 ЦК України право власності на нову річ, яка створена особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом. Право власності на новостворене нерухоме майно виникає з моменту завершення будівництва (створення майна).

Згідно ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обовязки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Згідно ст. 1261 ЦК України позивач ОСОБА_1 є спадкоємцем першої черги і суд вважає,що до нього переходять всі права спадкодавця, в тому числі і право на введення в експлуатацію будинку, який був побудований.

Як видно з документів наданих до суду, а саме плану земельної ділянки, який був виготовлений у 2010 році, на земельній ділянці по вул. Депутатська, 210 збудований житловий будинок та господарські будівлі.

Суд вважає можливим визнати за позивачем, як спадкоємцем, право на введення в експлуатацію збудованого житлового будинку з господарськими спорудами, розташованого на земельній ділянці площею 600квм за адресою АДРЕСА_1 з послідуючим оформленням правовстановлюючих документів на житловий будинок, господарські будівлі та земельну ділянку.

Крім цього, згідно ст. 174 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову, суд за наявності на те законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Представник відповідача ОСОБА_3 визнав позов в повному обсязі, що надає суду право в задоволенні позову.

Позовні вимоги позивача про визнання за ним право користування земельною ділянкою, розташованою на АДРЕСА_1, та видачі йому свідоцтва про право власності на будинок розташований на цій ділянці, суд вважає задоволенню не підлягають. Ці вимоги по даному позову до компетенції суду не входять.

На підставі викладеного, керуючись ст. 331, 1218, 1221, 1225, 1258, 1261, 1268 ЦК України, ст.ст. 10, 11, 58, 59, 60, 174, 212-215, 218 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Визнати за ОСОБА_1 право на введення в експлуатацію збудованого житлового будинку з господарськими спорудами, розташованого на земельній ділянці площею 600кв.м. за адресою АДРЕСА_1, з послідуючим оформленням правовстановлюючих документів на житловий будинок, господарські споруди та земельну ділянку.

В задоволенні іншої частини позову відмовити.

Рішення суду набирає законної сили: через 10 днів з дня його проголошення, якщо не була подана апеляційна скарга; у разі подання апеляційної скарги, після розгляду її апеляційним судом.

На рішення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області через Дружківський міський суд протягом 10 днів після проголошення рішення.

Вступна та резолютивна частини рішення прийняті у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 08 червня 2011 року. Рішення у повному обсязі складено у нарадчій кімнаті 09 червня 2011 року.

 

Суддя: Т. Д. Рогова

 

Р Е Ш Е Н
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
8 июня 2011 Дружковский городской суд Донецкой области в составе:
председателя суддиРоговои Т.Д. при секретаре Ракитин Н.Г.
с участием истца ОСОБА_1 рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Дружковки Донецкой области гражданское дело по иску
ЛИЦО_1 к Дружковского городского совета о признании права на ввод в эксплуатацию построенного жилого дома с надворными постройками, признании права пользования земельным участком, выдать свидетельство о праве собственности на дом, -
В С Т А Н О В И В:
Истец ОСОБА_1 обратился в суд с иском к Дружковского городского совета о признании права на ввод в эксплуатацию построенного жилого дома с надворными постройками, признании права пользования земельным участком, выдачу свидетельства о праве собственности на дом, в котором отметил, что ИНФОРМАЦИЯ_1 умер его отец ОСОБА_2 и после его смерти остался жилой дом с надворными постройками, расположенный на АДРЕСА_1. Этот дом отцом не был сдан в эксплуатацию и не надлежащим образом.
Основанием для строительства был договор о предоставлении в бессрочное пользование земельным участком для застройки жилого дома, заключенный отцом из Дружковский городским советом 30.08.1968 года.
В связи с тем, что домовладение не было введено в эксплуатацию и не получено свидетельство о праве собственности на него, оно не является наследственной массой и не может быть унаследовано им в установленном Законом порядке ..
КП Дружковское городское бюро технической инвентаризации отказало ему в регистрации дома за отцом, так как он умер.
Истец просит суд признать за ним право на ввод в эксплуатацию построенного жилого дома с надворными постройками, признать права пользования земельным участком, выдать свидетельство о праве собственности на дом, расположенный на земельном участке площадью 600кв.м по адресу АДРЕСА_1, так как он после смерти отца является наследником и желает распорядиться этим имуществом.
Представитель ответчика ОСОБА_3 в судебное заседание не прибыл. Предоставил в суд заявление, в которые просит рассмотреть дело без его участия. Против иска не заперечуе.Суд, выслушав истца, исследовав доказательства по делу, считает, что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно договору о предоставлении в бессрочное пользование земельным участком для застройки жилого дома, заключенного отцом истца с Дружковский городским советом 30.08.1968 года, был выделен земельный участок ОСОБА_2 площадью 600кв.м., Расположена в АДРЕСА_1 для строительства жилого дома.
Согласно свидетельства о смерти НОМЕР_1 от 4 декабря 2009 ОСОБА_2 умер ИНФОРМАЦИЯ_1.
Истец является сыном ОСОБА_2, что подтверждается актовым записью о рождении за № 87 от 16.02.1968р.
Мать истца ОСОБА_4 умерла ИНФОРМАЦИЯ_2, что подтверждается свидетельством о смерти НОМЕР_2 от 12.10.2009 года.
Согласно ст. 331 ГК Украины право собственности на новую вещь, созданная лицом, приобретается им, если иное не установлено договором или законом. Право собственности на вновь созданное недвижимое имущество возникает с момента завершения строительства (создания имущества).
Согласно ст. 1218 ГК Украины в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти.
Согласно ст. 1261 ГК Украины истец ОСОБА_1 является наследником первой очереди и суд считает, что к нему переходят все права наследодателя, в том числе и право на ввод в эксплуатацию дома, который был построен.
Как видно из документов предоставленных в суд, а именно плана земельного участка, который был изготовлен в 2010 году, на земельном участке по ул. Депутатская, 210 построен жилой дом и хозяйственные постройки.
Суд считает возможным признать за истцом, как наследником, право на ввод в эксплуатацию построенного жилого дома с хозяйственными сооружениями, расположенного на земельном участке площадью 600квм по адресу АДРЕСА_1 с последующим оформлением правоустанавливающих документов на жилой дом, хозяйственные постройки и земельный участок.
Кроме этого, согласно ст. 174 ГПК Украины в случае признания ответчиком иска, суд при наличии на то законных оснований принимает решение об удовлетворении иска. Представитель ответчика ОСОБА_3 признал иск в полном объеме, предоставляет суду право в удовлетворении иска.
Исковые требования истца о признании за ним право пользования земельным участком, расположенным на АДРЕСА_1, и выдаче ему свидетельства о праве собственности на дом расположен на этом участке, суд считает удовлетворению не подлежат. Эти требования по данному иску к компетенции суда не входят.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 331, 1218, 1221, 1225, 1258, 1261, 1268 ГК Украины, ст.ст. 10, 11, 58, 59, 60, 174, 212-215, 218 ГПК Украины, суд
В Р Е Ш И В:
Признать ОСОБА_1 право на ввод в эксплуатацию построенного жилого дома с хозяйственными сооружениями, расположенного на земельном участке площадью 600кв.м. по адресу АДРЕСА_1, с последующим оформлением правоустанавливающих документов на жилой дом, хозяйственные постройки и земельный участок.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Решение суда вступает в законную силу: через 10 дней со дня его провозглашения, если не была подана апелляционная жалоба, в случае подачи апелляционной жалобы, после рассмотрения ее апелляционным судом.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционный суд Донецкой области через Дружковский городской суд в течение 10 дней после оглашения решения.
Вступительная и резолютивная части решения приняты в совещательной комнате и провозглашенные в судебном заседании 8 июня 2011. Решение в полном объеме составлен в совещательной комнате 9 июня 2011.

Судья: Т. Д. Рогова

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×