Юридические технологии http://ut.kiev.ua Tue, 28 Jun 2022 14:39:37 +0000 Joomla! - Open Source Content Management ru-ru Процессуальные диверсии как составная часть юридической технологии. Юристы Бостона как живой пример http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/2734-protsessualnye-diversii-kak-sostavnaya-chast-yuridicheskoj-tekhnologii.html http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/2734-protsessualnye-diversii-kak-sostavnaya-chast-yuridicheskoj-tekhnologii.html Всегда есть соблазн использовать для юриста - адвоката их в своей деятельности - своей практике. Застави повернуть дело в нужное себе русло и своему клиенту. И этого не надо стесняться. Думать, что это противоречит этике и тому подобное. И вот почему
Просто у нас не работают Законы так как нужно. Просто у нас - большая коррупция среди судеей и прокуроров. Просто у нас - много продажных адвокатов, которые работают в системе. Их более чем достаточно, чтобы считать адвокатуру не больше ни меньше пособницей режима властьимущих

И если ты чесный юрист, и что куда реже честный юрист, то используйте во всю процессуальные диверсии, стройте свои юридические технологии. Только делайте это мастерски. Всегда зная как подчистить за собой и не быть обвиненным в злоупотреблении процессуальными правами.

Для вашего внимания предоставляю азы этого дела, собраные мной правда еще в 2009 году в практическом пособии "Юридические технологии и нестандартное использование процессуальных институтов" .
С тех пор конечно изменилось Законодательство. Процессуальные кодексы стали наиболее защищены от возможности совершения процессуальных диверсий, но все же.. Если умно подходить к делу и глубоко анализировать ситуацию, а главное не запуская времени - реагировать на действия контрагента - то соверщать юридические технологии возможно по-прежнему. Это, так сказать, творческий подход к делу.

Нужно только помнить, что минирование суда и составление завещания на пользу судьи - не есть тонкая, креативная работа в создании и реализации юридических технологий.

Молодым правоведам всегда помогу и подскажу, а клиентам - составлю такую юридичскую технологию, по которой не скажешь - а вот этот иск подан явно с целью отвлечь внимание или для преград для основного дела.. 

Также для понимая сути работы простым человеческим языком - советую посмотреть сериал "Юристы Бостона". Это яркий пример, когда не глупые процессуальные диверсии совевршаешь, а используя гибкость ума, выставляешь уже существующие обстоятельства и факты по делу в нужном для себя порядке и ракурсе.

С уважением, магистр права, юрист Игорь Кизима 

Процесуальні диверсії як складова юридичної технології. Юристи Бостона як живий приклад
Процессуальные диверсии как составная часть юридической технологии. Юристы Бостона как живой пример

Завжди є спокуса використовувати для юристаадвоката їх у своїй діяльності – своїй практиці. Примусь повернути справу в потрібне собі русло та свого клієнта. І цього не треба соромитись. Думати, що це суперечить етиці тощо. І ось чому
Просто у нас не працюють Закони, оскільки потрібно. Просто у нас – велика корупція серед суддів та прокурорів. Просто у нас – багато продажних адвокатів, які працюють у системі. Їх більш ніж достатньо, щоб вважати адвокатуру не більше не менше помічницею режиму можновладців

І якщо ти чесний юрист, і що рідше чесний юрист, то використовуйте на всю процесуальні диверсії, будуйте свої юридичні технології. Тільки робіть це майстерно. Завжди знаючи, як підчистити за собою і не бути звинуваченим у зловживанні процесуальними правами.

Процесуальні диверсії як складова юридичної технології. Юристи Бостона як живий приклад
Процессуальные диверсии как составная часть юридической технологии. Юристы Бостона как живой пример

Для вашої уваги надаю ази цієї справи, зібрані мною правда ще 2009 року в практичному посібнику "Юридичні технології та нестандартне використання процесуальних інститутів".
З того часу, звичайно, змінилося Законодавство. Процесуальні кодекси стали найбільш захищені від можливості скоєння процесуальних диверсій, але все ж таки. Якщо розумно підходити до справи і глибоко аналізувати ситуацію, а головне не запускаючи часу - реагувати на дії контрагента - то здійснювати юридичні технології можна як і раніше. Це, як кажуть, творчий підхід до справи.

Процесуальні диверсії як складова юридичної технології. Юристи Бостона як живий приклад

Потрібно лише пам'ятати, що мінування суду та складання заповіту на користь судді – не є тонкою, креативною роботою у створенні та реалізації юридичних технологій.

Молодим правознавцям завжди допоможу і підкажу, а клієнтам - складу таку юридичну технологію, за якою не скажеш - а ось цей позов подано явно з метою відвернути увагу або для перешкод для основної справи.

Також для розуміння суті роботи простою людською мовою – раджу подивитись серіал "Юристи Бостона". Це яскравий приклад, коли не дурні процесуальні диверсії здійснюєш, а використовуючи гнучкість розуму, виставляєш вже існуючі обставини та факти у справі в потрібному для себе порядку та ракурсі.

З повагою, магістр права, юрист Ігор Кізіма

"Юрист онлайн" Срочная консультация - 100 грн.

 

Получить консультацию юриста, проанализировать свое сложное дело, возможно онлайн с помощью вайбер/телеграм.

Для этого необходимо:

1) Задать вопрос на Viber/телеграм 096-545-40-33
2) Оплатить консультацию (Приватбанк 4731 2196 1565 5853). Консультация письменная / устная без изучения документов - 100 грн. Консультация письменная (анализ дела) с изучением документов дела 100 грн. + 20 грн. / Страница, однако не более 2500 грн.

 

Киев и Украина, РФ, а также США и Европа
тел/вайбер 096-545-40-33
 

 

сайт http://ut.kiev.ua/


Юрист-аналитик

анализ и решение сложных и запущенных дел
Наиболее оптимальное решение проблем
Обход закона и юридические технологии
Досудебное решение конфликтов
Киев и Украина
тел/вайбер 096-545-40-33
 

 
"Сам собі юрист"

Це пропозиція для людей, які є ерудованими і доволі обізнаними, мають вищу-середню освіту і здатні за допомоги юриста (письмових консультацій і підготовки всих юридичних документів юристом) самі представляти себе в суді, відвідувати державні та інші органи).
Безперечний + - значна економія коштів, оскільки вам потрібно лише мінімально оплатити час юриста - все інше за його підказки робите ви.
Оскільки такий вид юридичної допомоги можна оплатити абонементом на рік (півроку) - ви купуєте час та роботу юриста по мінімальній ціні.

тел/вайбер 096-545-40-33
 


также ознакомьтесь с основными заповедями как юриста, так и не юриста во избежании элементарных ошибок тут 
юрист 
юрист 
юрист 
юрист 
юрист 
юрист 

адвокат
адвокат
адвокат
адвокат
адвокат
адвокат

ознакомиться с практическим пособием также тут 
]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Юридические технологии Fri, 26 Nov 2021 09:07:45 +0000
Як залишити без розгляду позов банка - банкрута http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/2616-yak-zalishiti-bez-rozglyadu-pozov-banka-bankruta.html http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/2616-yak-zalishiti-bez-rozglyadu-pozov-banka-bankruta.html
Колеги, споживачі та звичайні боржники. Хочу запропонувати невеличкий лайфак по справам, в яких ви є відповідачами за позовами банків, які перебувають в стані ліквідації.


Як ми з вами знаємо, в силу вимог п.4 ч.4 ст.4, п.4 ч.1 ст.39 ЗУ Про ВП, стягнення з банку-банкрута неможливе. А тому, навіть якщо банк-банкрут програє але ви понесете витрати на судові витрати, то стягнути їх потім з банку-банкрута буде неможливо. Ніхто їх не відшкодує. Але новий ЦПК дав певні можливості отримати гарантію такого відшкодування, а за разом – можливість взагалі «закрити» справу ( залишити позов без розгляду).

Як залишити без розгляду позов банка-банкрута?

Адже відповідно ч.1 ст.135 ЦПК України суд може зобов'язати сторони внести на депозитний рахунок суду попередньо визначену суму судових витрат, пов'язаних з розглядом справи або певною процесуальною дією.
До витрат, пов»язаних з розглядом справи в суді, належать витрати на професійну правничу допомогу ( п. 1 ч.3 ст.133 ЦПК України).
ідповідно до ч.4 ст.135 ЦПК України, як захід забезпечення судових витрат суд з урахуванням конкретних обставин справи має право, за клопотанням відповідача, зобов'язати позивача внести на депозитний рахунок суду грошову суму для забезпечення можливого відшкодування майбутніх витрат відповідача на професійну правничу допомогу та інших витрат, які має понести відповідач у зв'язку із розглядом справи (забезпечення витрат на професійну правничу допомогу).

Як залишити без розгляду позов банка-банкрута?

Таке забезпечення судових витрат застосуовується, якщо:
1) позов має ознаки завідомо безпідставного або інші ознаки зловживання правом на позов.
Таке забезпечення судових витрат також може бути застосоване, якщо суду надані докази того, що майновий стан позивача або його дії щодо відчуження майна чи інші дії можуть ускладнити або зробити неможливими виконання рішення суду про відшкодування судових витрат відповідача у випадку відмови в позові.

Як залишити без розгляду позов банка-банкрута?

Наявність Постанови НБУ про відкликання у банка ліцєнзії та розпорядження Фонду гарантування вкладів фізичних про початок процедури ліквідації банку-банкрута є доказом того, що майновий стан позивача або його дії щодо відчуження майна чи інші дії можуть ускладнити або зробити неможливими виконання рішення суду про відшкодування судових витрат відповідача у випадку відмови в позові.
В тому разі, якщо позивач-банк подає позов « в особі Упововаженої особи» та перебуває в стані ліквідації – це є підтвердженням неплатоспроможності позивача. Це прямо вказує на те, що майновий стан позивача може ускладнити або зробити неможливими виконання рішення суду про відшкодування судових витрат відповідача у випадку відмови в позові.

Як залишити без розгляду позов банка-банкрута?

В таких випадках позивач на даний час не здійснює господарську діяльність, а майно позивача відчужується з метою задоволення вимог кредиторів» до яких відповідач взагалі не належить та не може належати. А тим більше, коли сплили строки пред»явлення вимог кредиторів. Крім того, навіть в разі внесення вимог відповідача до вимог кредиторів, такі вимоги підлягають внесенню до 8-ї черги вимог, а тому фактично ніколи не будуть задоволені.

Як залишити без розгляду позов банка-банкрута?

А тепер головне:
Частина 6 ст.135 ЦПКУ - У разі невнесення у визначений судом строк коштів для забезпечення витрат на професійну правничу допомогу суд за клопотанням відповідача має право залишити позов без розгляду.

Успіхів вам)
Сергій Поліщук
]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Юридические технологии Sun, 27 Oct 2019 22:24:35 +0000
Клопотання про залучення до участі у справі третьої особи на стороні відповідача КАС УКраїни 2019 http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/2589-klopotannya-pro-zaluchennya-do-uchasti-u-spravi-tretoyi-osobi-na-storoni-vidpovidacha-kas-ukrayini-2019.html http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/2589-klopotannya-pro-zaluchennya-do-uchasti-u-spravi-tretoyi-osobi-na-storoni-vidpovidacha-kas-ukrayini-2019.html Клопотання про залучення до участі у справі третьої особи на стороні відповідача

                                                                                

 

Шостий апеляційний адміністративний суд

вул. Московська, 8, корпус 30, Київ, 01010

 

Справа № 826/11415/16 від 27.07.2016 року

Судді:

Епель О.В.,

Губська Л.В.,

Карпушова О.В.

 

 

третя особа, що подає клопотання про вступ у справу на стороні відповідача

Представник Кізіма І.В.

ідентифікаційний номер 211113611

02156, м. Київ, вул. ….

 тел.: 099-…

імеїл: …

 

позивач

ТОВ «Інвест-Сервіс»

ідентифікаційний код 32302638

03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 150, прим.17

Інші засоби зв’язку невідомі

 

відповідач

Національний банк України

01601, Київ, вул. Інститутська, 9

nbu@bank.gov.ua

ідентифікаційний код 00032106

Інші засоби зв’язку невідомі

 

 

треті особи

 

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Фінансова ініціатива»

ідентифікаційний код  33299878

03150, м. Київ, вул. Щорса, буд 7/9

тел.: 0 800-60-60-60

імеїл: Info@the-bank. com.ua

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17

ідентифікаційний код  21708016 

імеїл: fgvfo@fg.gov.ua

Інші засоби зв’язку невідомі

 

 

 

Клопотання

про залучення до участі у справі

 

Шостим ААС розглядається справа за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест-сервіс" до Національного банку України, треті особи: публічне акціонерне товариство  "Комерційний банк "Фінансова ініціатива", Фонд гарантування вкладів фізичних осіб щодо визнання протиправною та скасування постанови Правління Національного банку України від 23 червня 2015 року №408 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Фінансова Ініціатива» до категорії неплатоспроможних».

Клопотання про залучення до участі у справі третьої особи на стороні відповідача КАС УКраїни 2019

Я є вкладником Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Фінансова Ініціатива». Печерським районним судом м. Києва 01 січня 2015 року ухвалено рішення по справі №757/1111/15-ц про стягнення коштів з ПАТ «КБ Фінансова ініціатива» на мою користь. Рішення до цього часу не виконане, хоча й перебуває на виконанні у Печерському районному відділі державної виконавчої служби міста Київ (виконавче провадження № 51111111111169).

Отже, між мною та банком-боржником (ПАТ «КБ Фінансова ініціатива») виникли правовідносини, які носять зобов’язальний характер, який в силу рішення суду, зобов’язаний надати мені кошти за рішенням суду в сумі 5 157,49гр. та 1 131,81 доларів США. 

ТОВ «Інвест-сервіс» є власником істотної участі банку, 100% акціонером та контролером банку з будь-яких питань діяльності банку, найвищим органом управління. Згідно п.7 статуту «Зобов’язання» акціонер відповідальний за ризик можливих негативних наслідків. Згідно ст. 58 «Про банки і банківську діяльність» акціонер відповідальний за неплатоспроможність банку, а саме: незабезпечення своєчасних та  необхідних  заходів для фінансової стабільності банку.

Власник істотної участі банку  ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», ТОВ «Інвест-сервіс» зобов’язаний був здійснити  необхідні дії для фінансової стабільності банку  -  але не забезпечив.  На сайті НБУ (прес-реліз) щодо банку ПАТ КБ Фінансова ініціатива знаходиться повідомлення, що банк з лютого 2015р та впродовж 180 днів, тобто до 23 червня 2015р. був зобов’язаний привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України. Проте, власником істотної участі банку зупинити відплив коштів, стабілізувати ліквідність так і не вдалося. Рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних прийнято рішенням НБУ (постановою №408) відносно банку, в тому числі і на підставі ст.ст. 75, 76 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Клопотання про залучення до участі у справі третьої особи на стороні відповідача КАС УКраїни 2019

Однак, оскаржуючи постанову НБУ про визнання ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» неплатоспроможним, ТОВ «Інвест-серіс» також заперечує і свою вину як власника істотної участі.

З’ясувати питання хто винен у тому, що мені до цього часу не повернуті мої гроші я зможу лише взявши участь у справі. Окрім того, взявши участь у справі я зможу використовуючи права, надані мені КАС України вивчити матеріали справи і звертати увагу суду на ті обставини, які є важливими для справедливого розгляду справи по суті саме з позицій прав та інтересів вкладника банку, який має право заявляти свою вимогу до власника істотної участі.

Не виконане рішення на даний момент або по вині або ТОВ "Інвест-сервіс" - власника істотної участі або ж Національного банку України, який оскаржуваною постановою блокував нормальну роботу банку.

Клопотання про залучення до участі у справі третьої особи на стороні відповідача КАС УКраїни 2019

Пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка є частиною національного законодавства України, гарантує кожному право на звернення до суду з позовом стосовно будь-яких його цивільних прав та обов’язків. Таким чином, ця стаття проголошує «право на суд», одним з аспектів якого є право на доступ, тобто право подати позов з приводу цивільно-правових питань до суду. Проте, як зауважує Європейський Суд з прав людини, це право було б ілюзорним, якби правова система держави допускала, щоб остаточне судове рішення, яке має обов’язкову силу, не виконувалося на шкоду одній зі сторін.

Рішення у справі № 826/11415/16  може вплинути на мої права та інтереси, оскільки від питання правомірності постанови Правління Національного банку України від 23 червня 2015 року №408 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Фінансова Ініціатива» до категорії неплатоспроможних» залежить до кого мені звертатися за відшкодуванням коштів, які я надавав банку в якості вкладу. З ТОВ "Інвест-сервіс" як власника істотної участі ПАТ «КБ Фінансова ініціатива» чи держави України в особі Національного банку України, яка внаслідок неправомірної оскаржуваної постанови  призвела до неможливості повернення моїх коштів протягом тривалого часу.


Клопотання про залучення до участі у справі третьої особи на стороні відповідача КАС УКраїни 2019

Згідно ст. 49 КАС України  треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов’язки. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов’язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

За порушення нормативних актів НБУ і інших законів України, здійснення ризикових операцій що призводять до неплатоспроможності банку та порушення прав вкладника ( нанесення збитків)  -   власник істотної участі банку (акціонер)  несе відповідальність.

        Підстави для стягнення коштів з власника істотної участі банку (акціонера):

- власник істотної участі банку (акціонер), не здійснив необхідних заходів для фінансової стійкості банку та не усунув інші порушення передбаченні законом України «Про банки та банківску діяльність». Невиконання зобов’язань акціонера призвело до неплатоспроможності банку, порушення прав вкладника та нанесення збитків.

 - згідно із п.5.10 Статуту банку ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», встановлено – що банк немає права, без згоди НБУ зменшувати розмір регулятивного капіталу нижче мінімального встановленого. З лютого 2015р. (впродовж 180 днів) до 23 червня 2015р, банк був зобов’язаний привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів НБУ. Проте, власником істотної участі банку такі заходи не були здійсненні.

- рішенням Печерського суду м. Києва у Справі № 757/1111/15-ц  визнано невиконання банком зобов’язань перед вкладником (неможливість банку повернути кошти згідно постанови №210 НБУ про максимальний ліміт, та ін). Нанесено матеріальну шкоду (збитки від інфляції, витрати на перерахунок власних коштів в інший банк, страхування, та ін).

- банк не зміг виконати зобов’язання  в момент мого звернення по рахункам із-за відсутності належної кількості коштів. Банком здійснювались всі можливі заходи щоб не повертати кошти,  що підтверджується довгостроковим їх поверненням (протягом, більше одного року після закриття всіх рахунків)  Порушення вимог до статутного та/або регулятивного капіталу стали наслідком неможливості повернення коштів банком на вимогу вкладника. Невиконання зобов’язань банку перед вкладником підтверджується рішенням Печерського суду м. Києва Справа № 757/1111/15-ц

- п. 2 «Зобов’язання» в статуті банку-божника  -  визначено, що акціонер повинен виконувати свої зобов’язання перед банком, в тому числі пов’язані з майновою участю. Отже, для запобігання неплатоспроможності акціонер зобов’язаний був забезпечити фінансову стабільність банку і підтримувати необхідну кількість статутного та/або регулятивного капіталу – але необхідні кошти у банку були відсутні, банк був неспроможним виконати умови договорів, акціонер не виконав свої зобов’язання щодо фінансової стабільності банку.

- статутом ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» п.7 «Зобов’язання» передбачено - акціонер відповідальний за ризик можливих негативних наслідків. Отже, неплатоспроможність банку, ліквідація банку, порушення чинного законодавства і нормативних актів НБУ, нанесення  збитків  вкладнику, ліквідація банку без відшкодованих збитків вкладнику – є негативним наслідком.


Клопотання про залучення до участі у справі третьої особи на стороні відповідача КАС УКраїни 2019


- п. 5 «Зобов’язання» встановлено виконання інших обов’язків акціонером, зокрема передбачених статутом банку ПАТ КБ Фінансова ініціатива та законами України.

- ч.2 ст. 3 закону України про акціонерні товариства «Правовий статус» - зазначено, що акціонери не відповідають за зобов’язаннями товариства ( в даному випадку банку) і несуть ризик збитків пов’язаних з їх діяльністю. До акціонерів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їх права у разі вчинення протиправних дій товариством (в даному випадку банком) або іншими акціонерами.      
                                                                             

Однак, це не стосується  порушення зобов’язань самого акціонера  банку ТОВ «Інвест-сервіс» (власника істотної участі банку), який є вищим органом управління», згідно із статутом ПАТ КБ Фінансова ініціатива визначає напрямок діяльності банку та здійснює  його контроль.  Отже, акціонер відповідальний за фінансову стійкість і платоспроможність банку. Натомість сам банк, згідно статуту банку п.12 «Правління»  - є лише виконавчим органом.

А тому, згідно ст. 58 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» за доведення банку до неплатоспроможності, здійснення  ризикових операцій які загрожують інтересам вкладників або інших кредиторів  -  власник істотної участі (акціонер) ТОВ «Інвест-сервіс», несе адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність.

Однак, власник істотної участі - ТОВ "Інвест-сервіс" – оскаржуючи у справі № 826/11411/16 постанову Правління Національного банку України від 23 червня 2015 року №408 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Фінансова Ініціатива» до категорії неплатоспроможних» не погоджується з правомірністю зазначеної постанови, а відтак і зі своєю виною як власника істотної участі переді мною.

Також, змушений повідомити суд, що маю обґрунтовані підозри що дана справа тривалий час і неодноразово переглядається судами неправомірно. Зволікається час вірогідно неспроста. Це утруднює мені і іншим вкладникам у поверненні своїх коштів. Взявши участь у справі, використовуючи процесуальні права надані КАС України для третьої сторони я зможу сприяти якомога швидшому остаточному вирішенню справи по суті спору.

Отже, рішення суду у справі № 826/11411/16  вплине на моє право:

1) знати хто з них (ТОВ "Інвест-сервіс" чи НБУ) є винним у неповерненні мені вчасно мого вкладу та до кого з цих осіб (позивача чи відповідача по справі № 826/11415/16) мені належить пред’являти свої вимоги про повернення банківського вкладу. Хоча на даний момент я схильний більше, що винен позивач – власник істотної участі банку-боржника і який в такий спосіб хоче уникнути відповідальності перед вкладниками;

2) вивчивши матеріали справи, звертати увагу суду на ті обставини, які є важливими для справедливого розгляду справи по суті саме з погляду інтересів вкладника банку;

3) не допустити порушення моїх прав як вкладника при розгляді даної справи, через встановлення ухваленим рішенням по суті справи неправомірної преюдиції, що завадить мені у наступному пред’явивши відповідний позов, стягнути з винної сторони свої кошти;

4) сприяти якомога швидшому іі остаточному вирішенню справи по суті спору.

 

Враховуючи вказане та керуючись КАС України:

ПРОШУ:

- залучити мене в якості третьої особи до участі в адміністративній справі на стороні відповідача;

- до часу ухвалення рішення по справі судом апеляційної інстанції, надати мені можливість ознайомитися з матеріалами справи та подати до суду відповідні зауваження, оформлені згідно вимог КАС України.  

Додатки:

1. Витяг з ЄДРПОУ ПАТ «КБ Фінансова ініціатива» - 1 арк.;

2. Копія рішення суду – 5 арк.;

3. Копія виконавчого листа - 1 арк.;

      

   

                29.03.2019 р.                                               Представник Кізіма І.В.

]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Юридические технологии Mon, 01 Apr 2019 18:29:17 +0000
Юридическая технология (вывод-инструкция с анализом дела) от изобретателя юридических технологий http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/2359-yuridicheskaya-tehnologiya-vyivod-instruktsiya-s-analizom-dela-ot-izobretatelya-yuridicheskih-tehnologiy.html http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/2359-yuridicheskaya-tehnologiya-vyivod-instruktsiya-s-analizom-dela-ot-izobretatelya-yuridicheskih-tehnologiy.html Я, магистр права, юрист Игорь Кизима, изобретатель юридических технологий, в очередной раз подаю образец проведения анализа юридического дела со всесторонней разработкой возможных направлений и действий с юридической защиты. Главное, чем отличается ЮТ от обычной письменной консультации - это нахождение нестандартных решений и системных, комплексных подходов

оригинал на украинском языке тут http://ut.kiev.ua/yuridicheskie-tekhnologii/item/2358-yuridichna-tehnologiya-visnovok-instruaktsiya-z-analizom-spravi-vid-vinahidnika-yuridichnih-tehnologiy.html


1.

Согласно информации из Единого реестра судебных решений дело о взыскании средств с Коробенко Анны Васильевны (имя изменено) уже было рассмотрено в третейском суде.

Днепровский районный суд рассматривал вопрос о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. На основании решения Постоянно действующего Третейского суда при Ассоциации украинских банков в лице третейского судьи Мамченко Ю.В. от 23.02.2015 года по делу № 175/15 о взыскании с ОСОБА_1 в пользу Открытого акционерного общества «Укрсоцбанк» задолженность в размере 998 583,19 грн., расходов, связанных с разрешением спора третейским судом в сумме 10 385,84 грн.

Как показывает практика такие третейские суды всегда принимают решения в пользу банков и арбитражную оговорку (п. 6.1 Договора) мы в других делах всегда оспаривали. А как не арбитражную оговорку, то решение третейского суда.

Я на встрече с вами обманулся в том, что вот наконец люди, которые пришли вовремя, до того как запустят дело. И ошибался.

Ниже привожу содержание этих процессуальных документов, потому что понимаю что вам сама Коробченко Анна об этом не говорила. В судебное заседание должник не явилась. О времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил.

УХВАЛА

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 марта 2016 судья Фастовского горрайонного суда Киевской области Осаулова Н.А., рассмотрев представление старшего государственного исполнителя отдела государственной исполнительной службы Фастовского горрайонного управления юстиции ОСОБА_1 о временном ограничении в праве выезда должника-физического лица ОСОБА_2 -

В С Т А Н О В И Л:

Старший государственный исполнитель ОГИС Фастовского МРУЮ ОСОБА_1 обратился к Фастовского горрайонного суда Киевской области 15.03.2016 г.. С представлением о временном ограничении в праве выезда должника-физического лица ЛИЦО_2.

Свое представление государственный исполнитель обосновывает тем, что на принудительном исполнении в отделе государственной исполнительной службы находится сводное исполнительное производство ЕДРВП № 49965155 по в / л № 755/10050/15-ц от 09.07.2015 года выдан Днепровским районным судом. Киева о взыскании с ОСОБА_2 в пользу ПАО «Укрсоцбанк» задолженности в сумме 998583,19 грн. и третейский сбор в сумме 10385,84 грн. и в / л № 755/10050/15-ц от 09.07.2015 года выдан Днепровским районным судом. Киева о взыскании государственной пошлины в сумме 243,60 грн. на общую сумму долга 1009212,63 грн.

04.11.2015 года вынесено постановление об открытии исполнительного производства, которое направлено сторонам. В установленный для добровольного исполнения срок требования исполнительного документа должником выполнены не были. На сегодняшний день должником не осуществлена никаких действий для погашения задолженности. Должник уклоняется от добровольного исполнения своих обязательств. В связи с чем государственный исполнитель просит удовлетворить представление.

Согласно ч. 2 ст. 377-1 ГПК Украины суд немедленно рассматривает представление, указанное в части первой настоящей статьи, без вызова или сообщения сторон и других заинтересованных лиц при участии государственного исполнителя

Согласно ст. 377-1 ГПК Украины вопрос о временном ограничении должника-физического лица или руководителя должника-юридического лица в праве выезда за пределы Украины при исполнении судебных решений и решений других органов (должностных лиц) решается судом по местонахождению органа государственной исполнительной службы по представлению государственного исполнителя, согласованным с начальником отдела государственной исполнительной службы. Суд немедленно рассматривает представление без вызова или сообщения сторон и других заинтересованных лиц при участии государственного исполнителя.

Статьей 33 Конституции Украины установлено, что каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.

По смыслу п. 18 ч. 3 ст.11 Закона Украины «Об исполнительном производстве» государственный исполнитель при осуществлении исполнительного производства имеет право в случае уклонения должника от исполнения обязательств, возложенных на него решением, обращаться в суд за установлением временного ограничения в праве выезда должника-физического лица или руководителя юридического лица за пределы Украины до выполнения обязательств по решению.

Как видно из прилагаемых к заявлению документов, на основании решения выданного Днепровским районным судом. Киева от 09.07.2015 года был выдан исполнительный лист № 755/10050/15-ц о взыскании с ОСОБА_2 в пользу Открытого акционерного общества «Укрсоцбанк» задолженности в сумме 998583,19 грн. и третейский сбор в сумме 10385,84 грн. и в / л № 755/10050/15-ц от 09.07.2015 года о взыскании с ОСОБА_2 в пользу Открытого акционерного общества «Укрсоцбанк» судебного сбора в сумме 243,60 грн. на общую сумму долга 1009212,63 грн.Согласно исполнительных листов, 04.11.2015 г.. Вынесено постановление об открытии исполнительного производств.

Указанными постановлениями должнику было предоставлено срок в течение семи дней со дня вынесения (получения) постановления об открытии исполнительного производства для добровольного исполнения решения суда. Должником решения суда в срок, предоставленный государственным исполнителем для самостоятельного выполнения, не выполнено.

Между тем, в материалах дела отсутствуют доказательства установления государственным исполнителем места нахождения должника и вручение последнем постановления об открытии исполнительного производства. Отсутствуют какие-либо данные, свидетельствующие о том, что должник ОСОБА_2 вообще осведомлена о наличии открытого исполнительного производства и необходимости погашения долга.

По мнению суда, лицо, имеющее невыполненные обязательства, не может считаться виновным в уклонении, пока не будет доказано обратное.

С учетом требований ч. 2 ст. 10 ГПК Украины наличие умысла и обстоятельства, являющиеся предметом ссылки субъекта представления о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины как на основание его требований, подлежащих доказыванию. В частности, удовлетворения такого представления возможно лишь при условии "доказательства факта уклонения должника от исполнения обязательства".

Именно невыполнение должником самостоятельно обязательств в течение срока, о чем указывает государственный исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства, не может свидетельствовать об уклонении должника от исполнения возложенных на него соответствующим решением обязанностей. Также в материалах дела отсутствуют доказательства получения должником копии постановления об открытии исполнительного производства.

Об уклонении должника от исполнения возложенных на него решением обязанностей в исполнительном производстве может свидетельствовать невыполнения им своих обязанностей, предусмотренных ч. 6 ст. 12 Закона Украины «Об исполнительном производстве», в частности, воздержание от совершения действий, которые делают невозможным или затрудняющих исполнение решения; предоставление в срок, установленный государственным исполнителем, достоверных сведений о своих доходах и имуществе, в том числе об имуществе, которым он владеет совместно с другими лицами, о счетах в банках или других финансовых учреждениях; своевременная явка по вызову государственного исполнителя; письменное уведомление государственному исполнителю об имуществе, которое находится в залоге или у других лиц, а также о средствах и имуществе, принадлежащие должнику от других лиц.

Вместе с тем, государственным исполнителем представлено подтверждающих документов об уклонении должника от исполнения своих обязательств, а также не предоставлено никаких доказательств получения последним уведомления об открытии исполнительного производства.

При таких обстоятельствах, суд считает, что представление государственного исполнителя о временном ограничении в праве выезда должника физического лица ОСОБА_2 за пределы Украины не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 377-1 ГПК Украины, ст.ст.. 11, 12 Закона Украины «Об исполнительном производстве», суд -

В Е Л:

В удовлетворении представления старшего государственного исполнителя отдела государственной исполнительной службы Фастовского горрайонного управления юстиции ОСОБА_1 от 04.03.2016 года о временном ограничении в праве выезда должника физического лица ОСОБА_2 за пределы Украины - отказать в полном объеме.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Апелляционный суд Киевской области, через суд первой инстанции, в течение пяти дней со дня провозглашения путем подачи апелляционной жалобы. В случае, если решение было принято без участия лица, которое его обжалует, апелляционная жалоба подается в течение пяти дней со дня получения копии постановления.

Решение суда вступает в законную силу по истечении указанных выше сроков, или после просмотра решения в апелляционном порядке, если оно не отменено.

Судья
Дело № 755/10050/15-ц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

  

    
"09" июля 2015 Днепровский районный суд. В составе:

судьи - Чех Н.А.

при секретаре - Кузьменко А.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании. гражданское дело по заявлению Открытого акционерного общества «Укрсоцбанк» к ЛИЦО_1 о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, -

установил:

В Днепровский районный суд г.. Киева поступило заявление от Открытого акционерного общества «Укрсоцбанк» о выдаче исполнительного листа на основании решения Постоянно действующего Третейского суда при Ассоциации украинских банков в лице третейского судьи Мамченко Ю.В. от 23.02.2015 года по делу № 175/15 о взыскании с ОСОБА_1 в пользу Открытого акционерного общества «Укрсоцбанк» задолженность в размере 998 583,19 грн., расходов, связанных с разрешением спора третейским судом в сумме 10 385,84 грн.

     
В судебное заседание стороны не явились. Представитель заявителя предоставил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. Должник о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил. В соответствии со ст. 389-9 ГПК Украины неявка сторон или одной из сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела, не препятствует судебному разбирательству заявления.

     
Изучив материалы дела, оценив имеющиеся в деле доказательства и материалы дела третейского суда, суд пришел к следующему.

       
23.02.2015 года Постоянно действующий Третейский суд при Ассоциации украинских банков в лице третейского судьи Мамченко Ю.В. принял решение о взыскании с ОСОБА_1 в пользу Открытого акционерного общества «Укрсоцбанк» задолженность в размере 998 583,19 грн., расходов, связанных с разрешением спора третейским судом в сумме 10 385,84 грн.

             
В соответствии со ст. 55 Закона Украины «О третейских судах» решение третейского суда исполняется обязанной стороной добровольно, в порядке и сроки, установленные в решении.

             
Согласно ч. 1 ст. 56 Закона Украины «О третейских судах» заявление о выдаче исполнительного документа может быть подано в компетентный суд в течение трех лет со дня принятия решения третейским судом.

             
В соответствии со ст. 2 Закона Украины «О третейских судах» компетентный суд - местный общий суд или местный суд по месту рассмотрения дела третейским судом.

            
Поскольку Постоянно действующий Третейский суд при Ассоциации украинских банков, который зарегистрирован и осуществляет рассмотрение дел по адресу: г.. Киев, ул. М. Расковой, 15, то компетентным судом по выполнению решения являются Днепровский районный суд. Киева.

            
В судебном заседании была исследована дело, по которому Третейским судом вынесено решение о взыскании задолженности.

           
Как установлено судом, дело по которому принято решение, подведомственно третейскому суду в соответствии с законом; срок для обращения за выдачей исполнительного документ не истек; решения третейским судом вопроса не выходит за пределы третейского соглашения; третейское соглашение в установленном судом порядке не признана недействительной компетентным судом.

На основании изложенного, учитывая исследованы в судебном заседании материалы дела, пришел к выводу о возможности выдачи исполнительного листа на основании решения Постоянно действующего Третейского суда при Ассоциации украинских банков от 23.02.2015 года по делу № 175/15.

           
Руководствуясь ст.ст. 2, 6, 55, 56, 57 Закона Украины «О третейских судах», ст. 389-11 ГПК Украины суд, -

постановил:

Заявление Публичного акционерного общества «Укрсоцбанк» к ЛИЦО_1 о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда - удовлетворить.

Выдать исполнительный лист на исполнение решения Постоянно действующего Третейского суда при Ассоциации украинских банков в лице третейского судьи Мамченко Ю.В. от 23.02.2015 года по делу № 175/15 о взыскании с ОСОБА_1 в пользу Открытого акционерного общества «Укрсоцбанк» задолженность в размере 998 583,19 грн., расходов, связанных с разрешением спора третейским судом в сумме 10 385,84 грн.

Взыскать с ОСОБА_1 в пользу ОАО «Укрсоцбанк» судебные расходы в размере 243,60 грн.

Постановление обжалованию не подлежит.

судья:

 

Потому что крайне необходимо сделать, это обжаловать решение третейского суда. Конечно это делать было сразу, однако если вы об этом решении узнали только сейчас, можно ссылаться на это обстоятельство.

Кроме того, поручитель является самостоятельным субъектом кредитных отношений. Условия договора поручительства связанные с условиями кредитного договора, но не является его частью. Эта позиция подтверждается Высшим специализированным судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел и изложена в письме председателям апелляционных судов областей, городов Киева и Севастополя, Автономной Республики Крым от 16.01.2012 года: «п.2 Исходя из положений части первой статьи 533, части первой статьи 544 ГК Украины, поручитель хотя и связан с должником обязательственным правоотношением, однако он является самостоятельным субъектом в отношениях с кредитором ».

То есть, шансы на обжалование решения третейского суда есть.

По этим же основаниям я бы попытался прекратить договор поручительства, однако судебная практика по этим делам неоднозначна, и для более конкретной определенности по этому вопросу мне необходимы все документы Коробенко Анны по выполнению кредитного договора, переписка с банками, расчет задолженности, судебные материалы третейского суда.

Статья 51 ЗУ «О третейских судах». Обжалование решения третейского суда

В случае, если решение третейского суда отменено полностью или частично вследствие признания компетентным судом недействительным третейского соглашения или потому, что решение принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением, или этим решением решены вопросы, выходящие за пределы третейского соглашения, или решение принято по делу, не подведомственной третейскому суду, соответствующий спор не подлежит дальнейшему рассмотрению в третейских судах.

{Часть шестая статьи 51 с изменениями, внесенными согласно Закону № 1076-VI от 05.03.2009}

2.

Должнику (Анне Коробенко) следует вести переговоры с банком о реструктуризации задолженности по договору, просить уменьшить или снять суммы начисленных как пеня, штрафы и т.п., ссылаясь на финансовый кризис и тяжелое положение. Также следует осуществлять платежи по мере возможности. В дальнейшем предлагаемые мной юридические действия (иски, жалобы) будут направлены в основном для того, чтобы склонить банк пойти на немалые уступки. А также затянуть дело. Дело стоит затягивать и понемногу рассчитываться с банком.

Поскольку чем долго судиться, лучше все же реструктуризировать задолженность. Поэтому, если банк не идет на уступки я делал всегда именно так. Начинал несколько судебных дел и в каждой предлагал мировое соглашение - реструктуризацию долга, списание пени и штрафов. Подробно заключение по этой ситуации возможно предоставить только после анализа документов по выполнению кредитного договора.

Еще раз замечу, что с решением о конкретных действиях в этих направлениях следует четко понять позицию банка, которую можно получить написав им официальное письмо как заемщику к кредитору.

То есть написать такое обращение надо от А.Коробенко.

От Вас в банк возможно обратиться с просьбой заменить предмет ипотеки другим имуществом.

3.

Возможно в Коробенко Анны другое имущество. Обратите внимание, что если у нее (должника) другое имущество (земельный участок (пай), наследство, то ни обратиться в банк с просьбой заменить предмет ипотеки (вашу квартиру) на ее скажем земельный участок не благоразумно. Почему?

А так как в случае обращения взыскания долга на вашу квартиру, вы все равно получаете право обратиться в суд чтобы должник при котором вы выполнили обязательства возместил вам ваши расходы, то есть гипотетически право требовать у А.Коробенко земельный участок получаете вы.

Есть ли какая-то недвижимость в ней стоит поинтересоваться, поскольку после 2007 года она могла получить наследство, дарение и т.п..

Еще может быть хитрость (я такую встречал из практики) что наследство она скажем получила, приняла наследство - земельный участок - а не оформила ее должным образом именно во избежание обращения взыскания на ее фактическую земельный участок. Спор мы решали через суд, признавал ее право собственности (гипотетически) и удовлетворял требования кредитора-банка за счет именно ее земельного участка.

Если грамотно это провернуть (чтобы самим себе не навредить) можно этот юридический ход сделать с его согласия. Потому что пока вы судите метисы с А.Коробенко (а в спор будет втянут и банк) пройдет достаточно длительное время, что выгодно как ей так и вам. Я о суде по замене предмета ипотеки (гипотетически) 1) ее имуществом 2) имуществом на которое она претендует в будущем
.
4.

Признание кредитного договора недействительным возможно, если банк допустил нарушений, например не имел соответствующей лицензии на осуществление тех или иных операций. Эти обстоятельства выяснить возможно когда у меня будет присутствовать кредитная история зав этим кредитом (переписки с банком, требования, о чем я уже говорил раньше)

Сейчас в конкретном договоре вижу ошибку в п. 7.3 Кредитного договора. Согласно требованиям закона в этом пункте должно быть указано конкретное срок действия договора. Срок кредитного договора (не путать со сроком обязательства, установленного пунктом 1.1.2 настоящего Договора, установленный следующим образом: «кредитный договор действует с момента подписания и до выполнения сторонами всех своих кредитных обязательств». Есть позиция Верховного Суда Украины о то, что срок должен соответствовать ст. 251-252 ГКУ.

Согласно части первой статьи 251 ГК Украины сроком является определенный период во времени, с истечением которого связано действие или событие, имеющее юридическое значение.

Срок определяется годами, месяцами, неделями, днями или часами (часть первая статьи 252 ГК Украины).

Вместе с тем с наступлением определенного события, имеющее юридическое значение, законодатель связывает срок, который определяется календарной датой или указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (статьи 251, 252 ГК Украины).

 

Указанный срок действия договора - это существенное условие договора при отсутствии которой договор является не заключен. То есть, если существенных условий при заключении договора не достичь такой договор не может считаться действующим (заключенным).

Поскольку основной (кредитный) договор не считается заключенным, то и договор ипотеки (имущественного поручительства) нельзя считать действующим. Вот только доказывать это нужно через суд. К тому же в хитрый способ, поскольку прямо подать иск «признать договор нукладеним» нельзя по законодательству. Как подал иск о признании договора недействительным в связи с тем, что существенного условия о сроках не соблюдены. Суд отказывал в иске, однако в решении указывалось, что данный договор является незаключенным в понимании ГПК Украины. Это решение использовал я по иску банка к клиенту. Поскольку такое решение является преюдиции (обязанностью для принятия его во внимание при рассмотрении дела следующими судами) суд отказал банку во взыскании долга, поскольку его требования основываются на несостоявшегося договоре и рекомендовал обратиться в суд в порядке ст .. 1212 ГК Украины, то есть с требованием вернуть должником деньги как полученные без достаточного правового основания. При этом должник должен вернуть только тело кредита - фактически полученные деньги. И исчезает договор ипотеки.

 
Однако для этого нужно обжаловать решение третейского суда.

Замечу, что конкретная последовательность совершения действий, предоставленных в этой юридической технологии должна определяться по ходу дела, принимая во внимание реакцию банка, его отношение к реструктуризации долга и другие текущие условия и ситуация. То есть, как и шахматную партию невозможно пошагово спрогнозировать заранее, так и здесь невозможно заранее выяснить, какую именно действие из предоставленных в этой консультации, следует поступить в каждый конкретный момент юридического спора с банком.

Также очень спорным в кредитном договоре есть то, что целевое использование - пополнение оборотных средств - для ФЛП или предприятий, а договор заключен с физическим лицом, гражданином, не предприниматели.

Отсюда вопрос - это потребительский кредит ли потребительский. И при признании незаключенным договора тоже можно на это ссылаться.

5.

Дискуссионным является вопрос об участии в договоре поручительства должника или согласия последнего в заключении договора поручительства. В вашем случае должник (А.) не участвует. Как вариант можно оспаривать договор поручительства по данному основанию, ссылаясь на то, что должник по возникшим проблемам в банке длительное время вас не сообщал, оплаты за поручительство договором не предусмотрено. Однако такой иск и иски такого порядка я подаю, когда надо дезорганизовать оппонента, ввести его в заблуждение относительно нашей правовой позиции или рассмешить его бессмысленностью некоторой моих требований. Чтобы чуть позже серьезный иск не воспринимался им слишком серьезным. Как правило, в таких случаях из мной не считаются и готовятся в другие суды тяп-ляп. Таким образом, мне легче находить лазейки в юридической позиции оппонента. Я так сказать усыпляю их внимание. Они становятся легкомысленными к судебному процессу со мной и это позволяет находить слабые их места и преломлять дела в свою сторону.

Исходя из формулировки ст. 553 ГК, договор поручительства - двусторонний сделка, для заключения которого достаточным волеизъявления кредитора и поручителя. Действующим законодательством Украины также не установлена обязанность поручителя предупреждать должника о заключении договора поручительства в целях обеспечения исполнения его обязательств перед кредитором.

Согласно ст. 626 ГК поручительство создает права для кредитора и обязанности для поручителя, непосредственно на права и обязанности должника этот вид обеспечения выполнения обязательств не влияет, поскольку обязательства должника в этом случае не устанавливаются, не прекращаются, не изменяются. Такой вывод сделан Верховным Судом Украины в постановлении от 20 февраля 2012 по делу №
№ 6-51цс11.

Однако в противовес указанной выше позиции как один из основных агрумент выдвигается установленное законом право поручителя получить от должника оплату за предоставленные ему услуги (ст. 558 ГК), для чего необходима договоренность между должником и поручителем.

И действительно, указанная норма наделяет должника дополнительным долгом, но с буквального ее толкования можно сделать вывод, что законом предоставлена возможность заключить между должником и поручителем отдельный договор по оплате услуг последнего.

Если договором поручительства, заключенным между кредитором и поручителем, предполагается оплата услуг поручителя должником по иску заемщика возможно признание недействительным договора поручительства в целом, а лишь отдельных его частей, в частности относительно права на оплату услуг, является логичным в данном случае и таким , что соответствует действующему законодательству (ст. 217 ГК).

6.

В соответствии с предписаниями ст. 53 ГК Украины, ст. 128 ГК Украины физическое лицо - предприниматель может быть признана банкротом, если она не может удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности. Процедура банкротства может быть применена только к гражданам, которые получили статус предпринимателя.

Физическое лицо, не являющееся предпринимателем, не может быть признана банкротом. Проект закона о процедуре признания физического лица банкротом уже неоднократно подавался на рассмотрение, но всегда возвращался на доработку. Мы обязательно осветим такую процедуру, если соответствующий закон будет принят.

Однако я точно не знаю есть ли Коробенко А. физическим лицом-предпринимателем.

Основанием для признания физического лица - предпринимателя банкротом является его неспособность погасить задолженность или платить обязательные платежи по кредиту.

Дело о банкротстве возбуждается хозяйственным судом, если задолженность составляет не менее 300 минимальных заработных плат

Прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов по всем обязательствам физического лица - предпринимателя, кроме обязательств, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Физическое лицо - предприниматель, признано банкротом освобождается от выполнения требований всех кредиторов (кроме алиментов и вреда жизни и здоровью).

В случае признания физического лица - предпринимателя банкротом продажи подлежит все его имущество, за исключением того, на которое согласно приложению к ЗУ «Об исполнительном производстве» не может быть обращено взыскание, и имущество, находящееся в залоге по основаниям, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.

В течение трех лет после признания физического лица - предпринимателя банкротом он не может быть зарегистрирован как физическое лицо - предприниматель, приобретать имущество или денежные средства в кредит, заключать договор поручительства, передавать имущество в залог.

7.

Расторжение кредитного договора, изменение условий договора в судебном порядке. расторжении договора прекращает его действие на будущее и не отменяет сам факт заключения и действия договора вплоть до момента его расторжения, а также оставляет в действии отдельные его условия по обязательствам сторон, специально предусмотренные для применения в случае нарушения обязательств и после расторжения договора , исходя из характера этого договора, по которому кредитор полностью выполнил условия договора до его расторжения.

Согласно ч. 3 ст. 653 ГК в случае изменения договора обязательства изменяется с момента достижения договоренности об изменении договора, если иное не установлено договором или не обусловлено характером его изменения.

Изменение или расторжение условий договора, через существенное изменение обстоятельств. Нестабильная экономическая ситуация в стране, особенно в современных реалиях, может заставить пересмотреть условия договора. Но, если одна из сторон, не заинтересована в их изменениях, а вторая получает убытки, то законодательство дает возможность повлиять на такую ситуацию.

Это возможно благодаря ст. 652 ГК Украины. Ведь после заключения договора, условия рынка существенно изменились, и стороны не могли предвидеть такие изменения на момент заключения договора.

Иски об изменении условий договора в моей практике преимущественно были вспомогательными (чтобы оттянуть продажу за долги ипотечного имущества, выторговать лучшие условия на переговорах с банка), так как удовлетворяются такие иски очень редко, несмотря на то, что финансовый кризис 2008 года ни у кого сомнений не вызывает.

Статья 652 ГК Украины. Изменение или расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств

На крайний случай, можно прибегнуть к обжалованию процедуры приватизации (в случае если можно найти юридические зацепки), прописку несовершеннолетних детей, сделать перепланировку квартиры, изменить адрес, однако это серые и черные методы. К ним я бы советовал прибегать в крайнем случае, поскольку противоправность большинства из них предусмотрено самим договором ипотеки

..............................................................................................................................

По знакомы с этим выводом можете задать письменные уточняющие вопросы, но при этом дать ответ на мои вопросы.

Мои вопросы:

Есть ли А. физическим лицом-предпринимателем?
    
Когда вы узнали о проблемах в нее с кредитом?
    
Когда впервые после подписания договора ипотеки банк связывался с вами и сообщал о проблемах с невыплатой кредита?
    
Знали ли вы что был третейский суд в 2015 году? Или вы на него приглашении?
    
Есть ли у Анны Васильевны другое имущество, получала она наследство и т.д.?
    
Ведет / вела должник переписку с банком о реструктуризации задолженности?

В случае если вы захотите дальнейшее сотрудничество со мной очень бы обязательно мне организовывать защиту путем общения с самим должником и другими ипотекодателями (возможно вы что-то упстилы, а они вспомнят которые важны для защиты обстоятельства дела).

Не медлите с дальнейшими действиями. Вы и так много уже пропустили.

С уважением, юрист, магист права Игорь Кизима

]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Юридические технологии Tue, 16 Jan 2018 23:06:14 +0000
Юридична технологія (висновок-інструкція з аналізом справи) від винахідника юридичних технологій http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/2358-yuridichna-tehnologiya-visnovok-instruaktsiya-z-analizom-spravi-vid-vinahidnika-yuridichnih-tehnologiy.html http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/2358-yuridichna-tehnologiya-visnovok-instruaktsiya-z-analizom-spravi-vid-vinahidnika-yuridichnih-tehnologiy.html

Я, магістр права, юрист Ігор Кізіма, винахідник юридичних технологій, вчергове подаю зразок проведення аналізу юридичної справи зі всебічною розробкою можливих напрямів та дій з юридичного захисту


1.

Згідно інформації з Єдиного реєстру судових рішень справа про стягнення коштів з Коробенко Анни Василівни (прізвище змінено) вже була у третейському суді.

Дніпровський районний суд розглдав питання про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. На підставі рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків в особі третейського судді Мамченко Ю.В. від 23.02.2015 року по справі № 175/15 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» заборгованість в розмірі 998 583,19 грн., витрат пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом у сумі 10 385,84 грн.

Як свідчить практика такі третейські суди завжди приймають рішення на користь банків і арбітражне застереження (п. 6.1 Договору) ми в інших справах завжди оскаржували. А як не арбітражне застереження, то рішення третейського суду.

Я на зустрічі з вами обманувся в тому, що ось нарешті трапилися люди, які прийшли вчасно, до того як запустять справу. І помилявся.

Нижче подаю зміст цих процесуальних документів, бо розумію що вам сама Коробченко Анна про це не говорила. В судове засідання боржник не явилась. Про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

16 березня 2016 року суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Осаулова Н.А., розглянувши подання Старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Фастівського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_1 про тимчасове обмеження у праві виїзду боржника-фізичної особи ОСОБА_2,-

В С Т А Н О В И В:

Старший державний виконавець ВДВС Фастівського МРУЮ ОСОБА_1, звернувся до Фастівського міськрайонного суду Київської області 15.03.2016 р. із поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду боржника-фізичної особи ОСОБА_2.

Своє подання державний виконавець обґрунтовує тим, що на примусовому виконанні у відділі державної виконавчої служби перебуває зведене виконавче провадження ЄДРВП № 49965155 за в/л № 755/10050/15-ц від 09.07.2015 року виданий Дніпровським районним судом м. Києва про стягнення з ОСОБА_2 на користь ПАТ «Укрсоцбанк» заборгованості у сумі 998583,19 грн. та третейський збір у сумі 10385,84 грн. та в/л № 755/10050/15-ц від 09.07.2015 року виданий Дніпровським районним судом м. Києва про стягнення судового збору в сумі 243,60 грн. на загальну суму боргу 1009212,63 грн.

04.11.2015 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, яку направлено сторонам. У встановлений для добровільного виконання строк вимоги виконавчого документа боржником виконані не були. На сьогоднішній день боржником не здійснено жодних дій для погашення заборгованості. Боржник ухиляється від добровільного виконання своїх зобовязань. В звязку з чим державний виконавець просить задовольнити подання.

Відповідно до ч. 2 ст. 377-1 ЦПК України суд негайно розглядає подання, зазначене в частині першій цієї статті, без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця

Згідно до ст. 377-1 ЦПК України питання про тимчасове обмеження боржника-фізичної особи або керівника боржника-юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби. Суд негайно розглядає подання без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця.

Статтею 33 Конституції України встановлено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

За змістом п. 18 ч. 3 ст.11 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобовязань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника-фізичної особи або керівника юридичної особи за межі України до виконання зобовязань за рішенням.

Як вбачається з доданих до подання документів, на підставі рішення виданого Дніпровським районним судом м. Києва від 09.07.2015 року було видано виконавчий лист № 755/10050/15-ц про стягнення з ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» заборгованості у сумі 998583,19 грн. та третейський збір у сумі 10385,84 грн. та в/л № 755/10050/15-ц від 09.07.2015 року про стягнення з ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» судового збору в сумі 243,60 грн. на загальну суму боргу 1009212,63 грн.

Відповідно до виконавчих листів, 04.11.2015 р. винесено постанову про відкриття виконавчого проваджень.

Зазначеними постановами боржнику було надано строк протягом семи днів з дня винесення (отримання) постанови про відкриття виконавчого провадження для добровільного виконання рішення суду. Боржником рішення суду в строк, наданий державним виконавцем для самостійного виконання, не виконано.

Між тим, в матеріалах справи відсутні докази встановлення державним виконавцем місця знаходження боржника та вручення останньому постанови про відкриття виконавчого провадження. Відсутні будь-які дані, які б свідчили про те, що боржник ОСОБА_2 взагалі обізнана про наявність відкритого виконавчого провадження і необхідність погашення боргу.

На думку суду, особа, яка має невиконані зобовязання, не може вважатися винною в ухиленні, поки не буде доведено протилежне.

З урахуванням вимог ч. 2 ст. 10 ЦПК України наявність умислу та обставини, які є предметом посилання суб'єкта подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України як на підставу його вимог, підлягають доведенню. Зокрема, задоволення такого подання можливе лише за умови "доведення факту ухилення боржника від виконання зобов'язання".

Саме невиконання боржником самостійно зобовязань протягом строку, про що вказує державний виконавець в постанові про відкриття виконавчого провадження, не може свідчити про ухилення боржника від виконання покладених на нього відповідним рішенням обовязків. Також в матеріалах справи відсутні докази щодо отримання боржником копії постанови про відкриття виконавчого провадження.

Про ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням обовязків у виконавчому провадженні може свідчити невиконання ним своїх обовязків, передбачених ч. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», зокрема, утримання від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; надання у строк, встановлений державним виконавцем, достовірних відомостей про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах; своєчасна явка за викликом державного виконавця; письмове повідомлення державному виконавцю про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні боржникові від інших осіб.

Разом з тим, державним виконавцем не надано підтверджуючих документів про ухилення боржником від виконання своїх зобовязань, а також не надано жодних доказів про отримання останнім повідомлення про відкриття виконавчого провадження.

За таких обставин, суд вважає, що подання державного виконавця про тимчасове обмеження у праві виїзду боржника фізичної особи ОСОБА_2 за межі України не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 377-1 ЦПК України, ст..ст. 11, 12 Закону України «Про виконавче провадження», суд, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні подання Старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Фастівського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_1 від 04.03.2016 року про тимчасове обмеження у праві виїзду боржника фізичної особи ОСОБА_2 за межі України - відмовити в повному обсязі.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Київської області, через суд першої інстанції, протягом п'яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги. У разі, якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення зазначених вище строків, або після перегляду ухвали в апеляційному порядку, якщо її не скасовано.

СУДДЯ

Справа № 755/10050/15-ц

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

  

    "09" липня 2015 р.   Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Чех Н.А.

з участю секретаря - Кузьменко А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу за заявою Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до ОСОБА_1 про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, -

встановив:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшла заява від Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про видачу виконавчого листа на підставі рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків в особі третейського судді Мамченко Ю.В. від 23.02.2015 року по справі № 175/15 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» заборгованість в розмірі 998 583,19 грн., витрат пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом у сумі 10 385,84 грн.

     В судове засідання сторони не з'явилися. Представник заявника надав заяву про розгляд справи за його відсутності. Боржник про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Відповідно до ст. 389-9 ЦПК України неявка сторін чи однієї із сторін, належним чином повідомлених про день та місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду заяви.

     Вивчивши матеріали справи, оцінивши наявні у справі докази та матеріали справи третейського суду, суд дійшов до наступного.

       23.02.2015 року Постійно діючий Третейський суд при Асоціації українських банків в особі третейського судді Мамченко Ю.В. прийняв рішення про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» заборгованість в розмірі 998 583,19 грн., витрат пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом у сумі 10 385,84 грн.

             Відповідно до ст. 55 Закону України «Про третейські суди» рішення третейського суду виконується зобов'язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні.

             Згідно ч. 1 ст. 56 Закону України «Про третейські суди» заява про видачу виконавчого документа може бути подана до компетентного суду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом.

             Відповідно до ст. 2 Закону України «Про третейські суди» компетентний суд - місцевий загальний суд чи місцевий господарський суд за місцем розгляду справи третейським судом.

            Оскільки Постійно діючий Третейський суд при Асоціації українських банків, який зареєстрований та здійснює розгляд справ за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15, то компетентним судом щодо виконання рішення є Дніпровський районний суд м. Києва.

            В судовому засіданні була досліджена справа, по якій Третейським судом винесено рішення про стягнення заборгованості.

           Як встановлено судом, справа по якій прийнято рішення, підвідомча третейському суду відповідно до закону; строк для звернення за видачею виконавчого документа не сплинув; вирішення третейським судом питання не виходить за межі третейської угоди; третейська угода у встановленому судом порядку не визнана недійсною компетентним судом.

          На підставі викладеного, враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали справи, суд прийшов до висновку щодо можливості видачі виконавчого листа на підставі рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 23.02.2015 року у справі № 175/15.

           Керуючись ст.ст. 2, 6, 55, 56, 57 Закону України «Про третейські суди», ст. 389-11 ЦПК України суд, -

ухвалив:

Заяву Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до ОСОБА_1 про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду - задовольнити.

Видати виконавчий лист на виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків в особі третейського судді Мамченко Ю.В. від 23.02.2015 року по справі № 175/15 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» заборгованість в розмірі 998 583,19 грн., витрат пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом у сумі 10 385,84 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» судові витрати в розмірі 243,60 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:

 

Тому, що конче потрібно зробити, це оскаржити рішення третейського суду. Звісно це робити було відразу, проте якщо ви про це рішення взнали лише зараз, можна посилатися на цю обставину.

Крім того, поручитель є самостійним суб'єктом кредитних відносин. Умови договору поруки пов'язані з умовами кредитного договору, але не є його частиною. Ця позиція підтверджується Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ та викладена в листі головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим від 16.01.2012 року: «п.2 Виходячи з положень частини першої статті 533, частини першої статті 544 ЦК України, поручитель хоча і пов'язаний із боржником зобов'язальними правовідносинами, проте він є самостійним суб'єктом у відносинах із кредитором».

Тобто, шанси на оскарження рішення третейського суду є.

З цих самих підстав я б спробував припинити договір поруки, однак судова практика в цих справах неоднозначна, і для більш конкретної визначеності  з цього питання мені необхідні всі документи Коробенко Анни щодо  виконання кредитного договору, переписка з банками, розрахунок заборгованості, судові матеріали третейського суду.

Стаття 51 ЗУ «Про третейські суди». Оскарження рішення третейського суду


У разі, якщо рішення третейського суду скасовано повністю або частково внаслідок визнання компетентним судом недійсною третейської угоди або через те, що рішення прийнято у спорі, який не передбачений третейською угодою, чи цим рішенням вирішені питання, що виходять за межі третейської угоди, або рішення прийнято у справі, не підвідомчій третейському суду, відповідний спір не підлягає подальшому розгляду в третейських судах.

{Частина шоста статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1076-VI від 05.03.2009}

2.

Боржнику (Анні Коробенко) варто вести переговори с банком щодо реструктуризації заборгованості за договором, просити зменшити або зняти суми нараховані як пеня, штрафи і т.п., посилаючись на фінансову кризу і скрутне становище. Також варто здійснювати платежі по мірі можливості. Надалі пропоновані мною юридичні дії (позови, скарги) будуть спрямовані в основному для того, щоби схилити банк піти на чималі поступки. А також затягнути справу. Справу варто затягувати і потрошки розраховуватися з банком.

Оскільки чим довго судитися, краще все таки реструктуризувати заборгованість. Тому, якщо банк не йде на поступки я робив завжди саме так. Починав декілька судових справ і в кожній пропонував мирову угоду – реструктуризацію боргу, списання пені та штрафів. Детально висновок по цій ситуації можливо надати лише після аналізу документів щодо виконання кредитного договору.

Ще раз зауважу, що з вирішенням щодо конкретних дій у цих напрямках варто чітко зрозуміти позицію банку, яку можливо отримати написавши їм офіційного листа як позичальнику до кредитора.

Тобто написати таке звернення треба від А.Коробенко.

Від Вас до банку можливо звернутися з проханням замінити предмет іпотеки іншим майном.

3.

Можливо у Коробенко Анни є інше майно. Візьміть до уваги, що якщо у неї (боржника) є інше майно (земельна ділянка (пай), спадщина, то не звернутися до банку з проханням замінити предмет іпотеки (вашу квартиру) на її скажімо земельну ділянку не розсудливо. Чому?

А тому що в разі звернення стягнення боргу на вашу квартиру, ви все одно отримуєте право звернутися до суду щоби боржник за якого ви виконали зобов’язання відшкодував вам ваші витрати, тобто гіпотетично право вимагати у А.Коробенко земельну ділянку отримуєте ви.

Чи є якась нерухомість у неї варто поцікавитися, оскільки після 2007 року вона могла отримати спадщину, дарування тощо.

Ще може бути хитрість (я таку зустрічав з практики) що спадщину вона скажімо отримала, прийняла спадщину – земельну ділянку – а не оформила її належним чином саме з метою уникнення звернення стягнення на її фактичну земельну ділянку. Такий спір ми вирішували через суд, який визнавав її право власності (гіпотетично її) і задовольняв вимоги кредитора-банку за рахунок саме її земельної ділянки.

Якщо грамотно це провернути (щоби самим собі не нашкодити) можна цей юридичний хід зробити за її згоди. Бо поки ви судите метися з А.Коробенко (а в спір буде втягнутий і банк) пройде досить тривалий час, що вигідно як їй так і вам. Я про суд щодо заміни предмету іпотеки (гіпотетично) 1) її майном 2) майном на яке вона претендує у майбутньому

4.

Визнання кредитного договору недійсним можливе якщо банк припустився порушень, наприклад не мав відповідної ліцензії на здійснення тих чи інших операцій. Ці обставини з’ясувати можливо коли в мене буде наявна кредитна історія зав цим кредитом (переписки з банком, вимоги, про що я вже зазначав раніше)

Наразі у конкретному договорі бачу помилку у п. 7.3 Кредитного договору. Згідно вимог закону в цьому пункті має бути зазначено конкретний строк дії договору. Строк кредитного договору (не плутати зі строк зобов’язання, який встановлений пунктом 1.1.2 цього договор,  встановлений наступним чином: «кредитний договір діє з моменту підписання та до виконання сторонами всіх своїх кредитних зобов’язань». Є позиція Верховного Суду України про те, що строк повинен відповідати ст. 251-252 ЦКУ.

Відповідно до частини першої статті 251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (частина перша статті 252 ЦК України).

Разом з тим із настанням певної події, яка має юридичне значення, законодавець пов'язує термін, який визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати (статті 251, 252 ЦК України).

 

Вказаний строк дії договору – це істотна умова договору за відсутності якої договір є не укладений. Тобто, якщо істотних умов при укладенні договору не досягнути такий договір не може вважатися чинним (укладеним).

Оскільки основний (кредитний) договір не є укладеним, то і договір іпотеки (майнової поруки) не можна вважати чинним. От тільки доводити це потрібно через суд. До того ж у хитрий спосіб, оскільки прямо подати позов «визнати договір нукладеним» не можна за законодавством. Як подав позов про  визнання договору недійсним у зв’язку з тим, що істотної умови щодо строків не дотримано. Суд відмовляв у позові, однак у рішенні вказувалося, що даний договір є неукладеним в розумінні ЦПК України. Це рішення використовував я у справі за позовом банку до клієнту. Оскільки таке рішення є преюдицією (обов’язком для прийняття його до уваги при розгляді справи наступними судами) суд відмовив банку у стягненні боргу, оскільки його вимоги ґрунтуються на неукладеному договорі і рекомендував звернутися до суду у порядку ст.. 1212 ЦК України, тобто з вимогою повернути боржником гроші як отримані без достатньої правової підстави. При цьому боржник має повернути лише тіло кредиту – фактично отримані гроші. І зникає договір іпотеки.

 Однак для цього потрібно оскаржити рішення третейського суду.

Зауважу, що конкретна послідовність вчинення дій, наданих у цій юридичній технології має визначатися по ходу справи, беручи до увагу реакцію банку, його ставлення до реструктуризації боргу та інші поточні умови і ситуація. Тобто, як і шахматну партію неможливо покроково спрогнозувати наперед, так і тут не можливо наперед з’ясувати, яку саме дію з наданих у цій консультації, слід вчинити у кожний конкретний момент юридичного спору з банком.

Також дуже спірним в кредитному договорі є те, що цільове використання – поповнення оборотних коштів – для ФОП чи підприємств, а договір укладено з фізичною особою, громадянином, не підприємцем.

Звідси питання – це споживчий кредит чи не споживчий. І при визнанні неукладеним договору теж можна на це посилатися.

5.

Дискусійним є питання щодо участі у договорі поруки боржника або згоди останнього в укладенні договору поруки. У вашому випадку боржник (А.) участі не бере. Як варіант можна оскаржувати договір поруки з цієї підстави, посилаючись на те, що боржник по виниклим проблемам у банку тривалий час вас не повідомляв, оплати за поручительство договором не передбачено. Однак такий позов і позови такого порядку я подаю, коли треба дезорганізувати опонента, ввести його в оману щодо нашої правової позиції або розсмішити його безглуздістю деякою моїх вимог. Щоби трохи згодом серйозний позов не сприймався ним занадто серйозним. Як правило в таких випадках зі мной не рахуються і готуються до інших судів тяп-ляп. Таким чином, мені легше знаходити шпарини в юридичній позиції опонента. Я так би мовити присипляю їх увагу. Вони стають легковажними до судового процесу зі мною і це дозволяє знаходити слабкі їх місця і переломлювати справи на свою сторону.

Виходячи із формулювання ст. 553 ЦК, договір поруки – двосторонній правочин, для укладення якого достатнім є волевиявлення кредитора і поручителя. Чинним законодавством України також не встановлений обов’язок поручителя попереджати боржника про укладення договору поруки з метою забезпечення виконання його зобов’язань перед кредитором.

Згідно зі ст. 626 ЦК порука створює права для кредитора та обов’язки для поручителя, безпосередньо на права та обов’язки боржника цей вид забезпечення виконання зобов’язань не впливає, оскільки зобов’язання боржника в цьому випадку не встановлюються, не припиняються, не змінюються. Такий висновок зроблений Верховним Судом України у постанові від 20 лютого 2012 р. у справі № 6-51цс11.

Однак на противагу зазначеній вище позиції як один із основних агрументів висувається встановлене законом право поручителя отримати від боржника оплату за надані йому послуги (ст. 558 ЦК), для чого необхідною є домовленість між боржником і поручителем.

І справді, зазначена норма наділяє боржника додатковим обов’язком, але із буквального її тлумачення можна зробити висновок, що законом надана можливість укласти між боржником і поручителем окремий договір щодо оплати послуг останнього.

Якщо договором поруки, укладеним між кредитором і поручителем, передбачається оплата послуг поручителя боржником, за позовом позичальника можливим є визнання недійсним не договору поруки в цілому, а лише окремих його частин, зокрема стосовно права на оплату послуг, що є логічним у даному випадку і таким, що відповідає чинному законодавству (ст. 217 ЦК).

6.

Відповідно до приписів ст. 53 ЦК України, ст. 128 ГК України фізична особа - підприємець може бути визнана банкрутом, якщо вона неспроможна задовольнити вимоги кредиторів, пов'язані із здійсненням нею підприємницької діяльності. Процедура банкрутства може бути застосована лише до громадян, які набули статусу підприємця.

Фізична особа, яка не є підприємцем, не може бути визнана банкрутом. Проект закону про процедуру визнання фізичної особи банкрутом вже неодноразово подавався на розгляд, але завжди повертався на доопрацювання. Ми обов'язково освітимо таку процедуру, якщо відповідний закон буде прийнятий.

Однак я достеменно не знаю чи є Коробенко А. фізичною особою-підприємцем.

Підставою для визнання фізичної особи - підприємця банкрутом є його нездатність погасити заборгованість або сплачувати обов'язкові платежі за кредитом.

Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо заборгованість становить не менше 300 мінімальних заробітних плат

Припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), відсотків за всіма зобов'язаннями фізичної особи - підприємця, крім зобов'язань, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Фізична особа - підприємець, визнане банкрутом звільняється від виконання вимог усіх кредиторів (крім аліментів та шкоди життю та здоров'ю).

У разі визнання фізичної особи - підприємця банкрутом продажу підлягає все його майно, за винятком того, на яке згідно додатку до ЗУ «Про виконавче провадження» не може бути звернено стягнення, та майно, що перебуває в заставі з підстав, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Протягом трьох років після визнання фізичної особи - підприємця банкрутом вона не може бути зареєстрована як фізична особа - підприємець, набувати майно або грошові кошти в кредит, укладати договір поруки, передавати майно в заставу.

7.

Розірвання кредитного договору, зміну умов договору у судовому порядку. розірвання договору припиняє його дію на майбутнє і не скасовує сам факт укладення та дії договору включно до моменту його розірвання, а також залишає в дії окремі його умови щодо зобов’язань сторін, спеціально передбачені для застосування на випадок порушення зобов’язань і після розірвання договору, виходячи з характеру цього договору, за яким кредитор повністю виконав умови договору до його розірвання.

Згідно з ч. 3 ст. 653 ЦК у разі зміни договору зобов’язання змінюється з моменту досягнення домовленості про зміну договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни.

Зміна або розірвання умов договору, через істотну зміну обставин. Нестабільна економічна ситуація в країні, особливо в сучасних реаліях, може змусити переглянути умови договору. Але, якщо одна зі сторін, не зацікавлена в їх змінах, а друга отримує збитки, то законодаство дає можилвість вплинути на таку ситуацію.

Це можливо завдяки ст. 652 ЦК України. Адже після укладення договору, умови ринку суттєво змінилися, і сторони не могли передбачити такі зміни на момент укладення договору.

Позови про зміну умов договору в моїй практиці переважно були допоміжними (щоби відтягнути продаж за борги іпотечного майна, виторгувати кращі умови на переговорах з банку), так як задовольняються такі позови дуже рідко, не зважаючи на те, що фінансова криза 2008 року ні у кого сумнівів не викликає.

Стаття 652 ЦК України. Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин


На крайній випадок, можна вдатися до оскарження процедури приватизації (у випадку якщо можна знайти юридичні зачіпки), прописку неповнолітніх дітей, зробити перепланування квартири, змінити адресу, однак це сірі і чорні методи. До них я б радив вдаватися в крайньому разі, оскільки протиправність більшості з них передбачено самим договором іпотеки

………………………………………………………………………………………………………………

По ознайомлені з цим висновком можете задати письмові уточнюючі питання, але при цьому дати відповідь на мої питання.

Мої питання:

  1. Чи є А. фізичною особою-підприємцем?
  2. Коли ви дізналися про проблеми у неї з кредитом?
  3. Коли уперше після підписання договору іпотеки банк зв’язувався з вами і повідомляв про проблеми з невиплатою кредиту?
  4. Чи знали ви що був третейський суд у 2015 році? Чи були ви на нього запрошенні?
  5. Чи є у Анни Василівни інше майно, чи отримувала вона спадок тощо?
  6. Чи веде/вела боржник переписку з банком щодо реструктуризації заборгованості?

В разі якщо ви забажаєте подальшу співпрацю зі мною дуже було б обов’язково мені організовувати захист шляхом спілкування з самим боржником та іншими іпотекодавцями (можливо ви щось упстили, а вони пригадають які важливі для захисту обставини справи).

Не зволікайте з подальшими діями. Ви й так багато вже пропустили.

]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Юридические технологии Mon, 15 Jan 2018 22:04:32 +0000
Теперь в суд иск можно подать через Интернет. Адвокат. Юрист. Киев http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/1965-teper-v-sud-isk-mozhno-podat-cherez-internet-advokat-yurist-kiev.html http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/1965-teper-v-sud-isk-mozhno-podat-cherez-internet-advokat-yurist-kiev.html Отныне иск в суд можно прислать по электрон почте. Сделано это для того, чтобы судьи и аппарат суда ничего не делал (или делал меньше функций).
Что в этом плохо скажите вы, уважаемые посетители моего сайта.


И все хорошо, если бы технологии и их развитие срабатывало на облегчение жизни людей. Например, на уменьшение судебного сбора.


А так получается движение в один конец. Технологии есть. Они работают. Только с граждан как лупили три шкуры за судебный сбор так и дерут.


А где же логика, согласно которой высокие технологии облегчают людям жизнь ???


Чтобы подать иск в суд в электронном виде по Интернету вы должны сделать следующее:


Найти и зайти на сайт mail.gov.ua;


Зарегистрироваться на «Регистрация нового пользователя»;


Прочитать (Ознакомиться) правилам такой регистрации пользователя;


Заполнить «Личное информацию». Логином будет ваш налоговый номер;


Сохранить почтовый ящик. Запомнить "закладку пароль к ней.С уважением,
Ваш Игорь Кизима, магистр права, юрист
]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Юридические технологии Fri, 07 Apr 2017 16:49:03 +0000
Как побудить судью не пропустить в решении суда указания важного обстоятельства дела http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/1963-kak-pobudit-sudyu-ne-propustit-v-reshenii-suda-ukazaniya-vazhnogo-obstoyatelstva-dela.html http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/1963-kak-pobudit-sudyu-ne-propustit-v-reshenii-suda-ukazaniya-vazhnogo-obstoyatelstva-dela.html То, что это дело проигрышное, мне стало ясно с самого начала, однако настоящий юрист всегда сможет сделать так, чтобы полученное оппонентом решение практически невозможно было исполнить.
В этом деле горькую пилюлю добавил на редкость быковатый, неадекватный судья, своей дерзкой и пренебрежительной к гражданам манерой поведения опорочил и дискредитировал всю судебную ветвь власти.

Поскольку, должен констатировать, последнее время судьи все же ведут себя прилично и случаи, когда они откровенно себя выставляют небожителями, теми, кто бога за бороду схватил, мне не встречались очень давно. Пока не случился быковатый судья Днепровского районного суда Киева Гончарук В.П.

Однако, к сути дела, мои уважаемые посетители сайта "Юридические технологи Киева"

Здесь загвоздка в том, что получая преюдиционное решения суда, на основании которого истец стремится взыскать сумму денег, были подделаны доказательства (первичные документы). Подделан именно тот довод, через который вообще стало возможным принятие решения в пользу оппонента.


Подробнее вы узнаете из содержания приведенного ниже документа (текст в оригинале украинский), я скажу, что хоть дибильный, невоздержный судья и примет решение в пользу преступника истца, однако его выполнению (взысканию денег) будет препятствовать уголовное производство.

Ведь я буду советовать своему клиенту "наседать на криминал" - требовать расследования факта подделки документов с помощью которых выиграно дело. А после этого будет производство по вновь открывшимся обстоятельствам - подделка документов, установленной в приговоре суда.

Если вы попали в сложную ситуацию - обращайтесь к юристу Игорю Кизима, который всегда найдет нестандартный выход из безвыходной ситуации
Тел .: (063) 539-42-13, (096) 545-40-33, (095) 573-20-30
.................................................. .................................................. ...........

Днепровский районный суд г. Киева

Судья Гончарук В.П.

Дело № 755/17 468/16-ц

ответчика Моховая А.С.
представитель Кизима И.В.

02090, г.. Киев, ул. Пражская, 3

 

Возражения

на исковое заявление


 

Исковое заявление истца Маркова основывается на сфальсифицированных обстоятельствах гражданского дела 755/19895/15-ц, которое в настоящее время рассматривается кассационным судом как по кассационной жалобе Маркова, так и по моей кассационной жалобе.

 
Фальсификация обстоятельств дела было выявлено после того, как я ознакомился с решением Апелляционного суда Киева о расторжении спорного договора между мной и истцом.

А именно было сделано поддельная подпись (в приложениях копия поддельных документов) некой гражданки «Довганивськои», которая никогда не находилась в каких отношениях со мной. Больше всего такое лицо вообще является выдумкой.

Именно эта подделка и послужила тому, что апелляционный суд пришел к ошибочному выводу, что Марков вовремя сообщил мне о том, что он отказывается от договора, а значит, что я имел возможность не изготовлять заказанную им конструкцию и вернуть деньги.

На самом деле, сторона Маркова начала отказываться от договора значительно позже изготовления их заказа.

Этакая «Довганивська» как представитель стороны Моховая (подпись которого поддельную и лицо которой придумано) вообще никогда не находилась в Мохова на работе.

Поэтому я, Мохов А.С., и Кизима И.В. (Мой представитель) обратились в полицию.

С оснований указанной выше фальсификации, подделки документа и вмешательства в правосудие в настоящее время осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве 420 1610 1040 000 169, что проводит старший следователь Днепровского УП ГУ ЧП в Киеве (ул. Красноткацкая, 2) М.В. Подгорный, процессуальный прокурор Шита Н.М. тел. 559-50-75.

учитывая указанное

ПРОШУ:

- при принятии решения по существу дела обязательно оценить указанное выше обстоятельство.

приложения:

 

- копия с мокрой печатью суда и подписью «С оригиналом» постановления следственного судьи Днепровского районного суда г.. Киева Бирса А.А. (Дело № 755/2553/17) в уголовном производстве 420 1610 1040 000 169 об отмене постановления следователя;

- копия отмененного постановления следователя от 08.11.2016 года (заверенной мокрой печатью постановления от 09.02.2017) о закрытии уголовного производства, из которой следует, что заявление о преступлении подано именно по поводу «подделки заявлений Маркова В.А., о расторжении ранее заключенного договора";

- копия жалобы на постановление от 08.11.2016 года, представленной следственному судье от 13.02.2017 года с мокрым штампом о получении;

- копия фальсифицированного заявления Маркова В.А. от 16.07.2015 года и от 06.07.2015 года на основании которых было введено в заблуждение Апелляционный суд. Киева по гражданскому делу 755/19895/15-с.

 

      
30.03.2017                                                 представитель Кизима И.В.
]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Юридические технологии Sun, 02 Apr 2017 08:24:09 +0000
В случае признания ответчиком иска - как форсировать процесс http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/1956-v-sluchae-priznaniya-otvetchikom-iska-kak-forsirovat-protsess.html http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/1956-v-sluchae-priznaniya-otvetchikom-iska-kak-forsirovat-protsess.html Это дело - пример того, что иски, если их признает ответчик- удовлетворяются судом, если не нарушаются права и интересы третьих лиц, в одно-два заседание.
А уже от мастерства юриста зависит как быстро будет убежденно оппонента в целесообразности признания им иска.

В случае возникновения у вас юридических проблем - юрист, магистр права Игорь Кизима вам поможет
тел .: (0635394213, (0965454033, (0955732030
skype: k0965454033
.................................................. ........................................

Деснянский районный суд. Киева

02225, г.. Киев, пр-т. Маяковского, 5-в

Судьи Грегуль А.В.

Дело 754/13314/16-ц

ответчика

Жилищно-строительный кооператив

«Обувщик-4»

идентификационный код 22865048

02222, г. Киев, ул. Закревского, д. 49-А

оригинал статьи http://ut.kiev.ua/yuridicheskaya-praktika/item/1936-zayava-pro-viznannya-pozovu.html

Заявление

о признании искаОтветчик ЖСК «Обувщик-4» идентификационный код 22865048, представляет это заявление с намерением сообщить суду, что у нас нет никаких претензий к истцу и никаких возражений по существу иска, так как кооператив уже довольно длительное время считает квартиру No 19 по ул. Закревского, в г.. Киеве такой, что не принадлежит ЖСК «Обувщик-4». Пай выплачен вовремя матерью истицы и сейчас речь может идти только о наследовании этой квартиры наследниками.

Согласно ч. 4 ст. 174 ГПК Украины, Истец может отказаться от иска, в случае признания ответчиком иска суд при наличии для того законных оснований принимает решение об удовлетворении иска. Если признание ответчиком иска противоречит закону или нарушает права, свободы или интересы других лиц, суд выносит определение об отказе в принятии признания ответчиком иска и продолжает судебное разбирательство.

Учитывая указанное и руководствуясь ст. 174 ГПК Украины заявляю о признании иска в полном объеме и

ПРОШУ суд решить дело руководствуясь ч. 4 ст. 174 ГПК Украины, так как иск ответчик признает.


30.11.2016 года Начальник ЖС
]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Юридические технологии Fri, 17 Mar 2017 20:24:45 +0000
Как бесплатно приватизировать два гектара земли http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/871-privatizirovat-dva-gektara-zemli.html http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/871-privatizirovat-dva-gektara-zemli.html

Конституция и Земельный кодекс гарантируют каждому гражданину нашей страны право на приватизацию земельного участка. Причем взять землю можно в любом регионе государства вне зависимости от места проживания. По разным причинам далеко не все украинцы воспользовались предоставленным им правом. Распорядители на местах — райгосадминистрации — выдают простым смертным участки крайне неохотно. Как все-таки реализовать свои законные земельные права?

Бывшему председателю Елизаветовского сельсовета (Петриковский р-н Днепропетровской обл.) Максиму Голосному удалось взять землю не только для себя, но и помочь сделать это нескольким семьям. Он охотно делится своим опытом приватизации 2 га для ведения личного крестьянского хозяйства (в эту категорию попадает и сенокос, и выпас скота — то есть вы не обязаны во что бы то ни стало обрабатывать участок). И призывает всех граждан страны воспользоваться своим правом. «Земля — исчерпаемый ресурс, — говорит Максим Игоревич. — Людей на планете с каждым годом становится все больше, а территории остаются прежними. Приобретая землю, вы инвестируете в вечность».

В ст. 121 Земельного кодекса (ЗКУ) определены целевое назначение и размеры участков, которые могут быть бесплатно переданы гражданам. А именно — 4,2 га земли для ведения фермерского хозяйства, 2 га для личного крестьянского хозяйства, 25 соток для строительства дома в селе, 15 соток для дома в поселке городского типа, 12 соток для садоводства, 10 соток для дома в городе, 10 соток для дачи и 1 сотка для гаража.

Интересно, что согласно ч. 4 ст. 116 передача наделов в пределах норм, определенных ЗКУ, проводится один раз по каждому виду использования. То есть теоретически возможно получить в собственность все шесть участков различного назначения.

В ст. 118 ЗКУ расписаны органы власти, к которым следует обращаться с соответствующим заявлением. Это — районные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации или сельские, поселковые, городские советы по местонахождению надела.

Кодекс дает право приватизации земли каждому гражданину. Поэтому наличие уже приватизированной земли у одного из членов семьи не отменяет право другого на земельный участок.

Согласно п. 7 ст. 118 ЗКУ власти рассматривают заявление и дают разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка или мотивированный отказ в его предоставлении. Отказать могут только в случае несоответствия места расположения участка требованиям законов, генеральных планов населенных пунктов и другой градостроительной документации, схем землеустройства и технико-экономических обоснований использования и охраны земель административно-территориальных образований, проектов землеустройства по упорядочению территорий населенных пунктов, утвержденных в установленном законом порядке.

Наконец, согласно ч.11 ст. 118 ЗКУ в случае немотивированного отказа органа исполнительной власти или органа местного самоуправления в передаче земельного участка в собственность (как и в случае оставления заявления без рассмотрения) вопрос решается в судебном порядке.

Маршрутный лист

Мы будем рассматривать нюансы процедуры получения 2 га для ведения личного крестьянского хозяйства. Землями в пределах населенных пунктов распоряжаются сельские и городские советы. Остальные наделы — зона ответственности районных государственных администраций. При этом председатель РГА решение о выделении участка принимает единолично.

Следовательно, первое, что необходимо сделать, — прийти на прием к главе администрации понравившегося вам района. Как правило, в холле здания РГА на стенде доступа к публичной информации присутствуют образцы документов. Чиновники идут на хитрость, предлагая гражданам составлять ходатайство («клопотання»). Помните, согласно законодательству срок рассмотрения ходатайства составляет один месяц, тогда как на заявление необходимо отреагировать не позднее десяти дней. Поэтому вам нужно написать именно заявление.

Пример выкопировки земельного участка

Далее. Председатель РГА обязательно ответит, что не понимает, о каком участке идет речь — и отправит вас в соответствующий филиал Государственного агентства земельных ресурсов. Если местность хорошо знакома, вы сможете без труда объяснить, где находится понравившийся участок. Чиновники госзема прямо в вашем присутствии, глядя на монитор компьютера, ответят, занята эта земля или нет. Здесь же можно заказать выкопировку (копию, снятую с части топографической карты) участка — вас попросят прийти за документом через месяц.

«По своему опыту знаю, что после вашего появления в районном госземе понравившийся вам участок обязательно задним числом отдадут кому-то из приближенных к местной власти, — предостерегает Максим Голосной. — А вам объяснят, мол, извините, та делянка уже занята, ищите другую. И вы будете ходить по этому кругу, пока вам не надоест».

Поэтому выкопировку лучше заказать у специализированной независимой фирмы. Стоить эти услуги будут не более 100 грн. В конце концов, законодательство не запрещает предоставить и документ, самостоятельно распечатанный с сайта Google (www.maps. google.com.ua). Ведь утвержденного законом образца этого документа не существует.

«Это уже 50% вашей победы, — поясняет Максим Голосной. — Райгосадминистрация ваше заявление рассмотреть обязана. В результате, следуя букве закона, у председателя РГА остается два пути: либо выдать вам земельный участок, либо пойти под суд».

Помните, что документы нужно оформить в двух экземплярах. И обязательно зарегистрировать в канцелярии РГА. В противном случае чиновники могут сказать, что никаких документов вы не сдавали. «Люди старшего поколения привыкли доверять властям, — продолжает г-н Голосной, — а перестраховываться необходимо. Особенно когда идете в госорганы за бесплатной землей и не несете при этом взятку».

В идеале через 10 дней вы должны получить право на земельный участок. Случаи, в которых вам могут отказать в наделе, четко предусмотрены в Земельном кодексе. Во-первых, если эти земли уже выделены заповеднику. Во-вторых, участок уже кому-то принадлежит. В-третьих, по данной территории проходит нефте- или газопровод. В-четвертых, на искомом месте расположена свалка или другие опасные техногенные объекты. В любом случае вам обязаны выдать копии действующих (непросроченных) документов, мотивирующих отказ.

Все остальные причины не принимаются. «Когда я брал землю, — вспоминает Максим Голосной, — мне говорили: ты знаешь, какие люди хотели этот участок? Хотеть может кто угодно, не надо бояться — от вас не убудет. И никому ничего в данном вопросе платить не надо. Законодательство четко определяет, что делянка будет предоставлена тому, кто первым напишет заявление на ее приватизацию».

Далее председатель РГА выдает вам согласование (или разрешение) на разработку проекта отвода участка. С этого момента он уже практически принадлежит вам. Хотя никаких операций с землей (продать, заложить и т. д.) производить еще нельзя, вы уже застолбили надел за собой.

Следующий шаг — собрать около десятка подписей от различных инстанций, указанных в обходном листе (санэпидемстанция, архитектурная, историко-культурная инспекции и т. д.), который вместе с разрешением вам выдает глава района. По идее все согласования можно оформить в «едином окне». На деле — побегать по кабинетам все же придется.

В 2012 г. распоряжения председателя РГА были бессрочными, чуть ранее — действовали один год. Как будет в 2013 г., еще неясно, но в любом случае, если в отведенное законом время вы не успели собрать необходимые подписи, райадминистрация должна была продлить действие документа.

Маленькие хитрости

Выше описан почти идеальный сценарий развития событий. «Это цивилизованный путь, — подчеркивает Максим Голосной. — То есть если чиновник пришел работать для людей и не будет особо вставлять палки в колеса. Но таких госслужащих я еще не встречал».

Поэтому наш эксперт рекомендует начинать процесс приватизации с информационного запроса (в соответствии с законом «О доступе к публичной информации») о наличии всех свободных земельных участков в две инстанции — председателю РГА и районному госзему. Причем не жалейте денег и отправьте письмо как заказное с уведомлением и по описи. Нередки случаи, когда вам, честно глядя в глаза, скажут, что корреспонденцию они получили, но это был пустой конверт.

Реакция властей может быть самой неожиданной. Могут перезвонить вам и поинтересоваться, где работаете и что хотите. «В этом случае необходимо стальным голосом ответить, мол, сначала предоставьте информацию, а потом уже и узнаете, кто я такой, — советует Максим Голосной. — Работает железобетонно».

Бывает, что РГА пишет: «Райгосадминистрация не владеет и не должна владеть такой информацией». Тогда возникает вопрос, который можно переадресовать правоохранительным органам: «А на основании чего администрация выделяет землю?» В таком случае все признаки коррупции налицо. Если и районный госзем пришлет аналогичный ответ, то можно смело писать заявление в прокуратуру (районную или генеральную) о возбуждении уголовного дела по признакам злоупотребления служебным положением и препятствованию свободному использованию приватизационного права граждан.

Есть еще один вариант давления на власть в случае упорного нежелания председателя РГА идти навстречу вашим законным требованиям. «Я имел дело с главами районов, которые прямым текстом говорили, что они работают напрямую с губернатором, поэтому все обращения для них не более чем пустой звук, — рассказывает Максим Игоревич. — Но на них тоже можно найти управу — просто нужно действовать немного по-другому».

Можно составить информационный запрос с требованием предоставить сведения о том, каким образом проводится утилизация и вывоз мусора в процессе жизнедеятельности РГА. Попросить копии договоров администрации с соответствующими фирмами и акты выполненных работ.

«Я точно знаю, что, например, в нашем Петриковском районе государственные учреждения в селах весь мусор сжигают или закапывают на месте, а это — незаконно, — продолжает Максим Голосной. — Когда подобный запрос получает председатель сельсовета, у него начинается паника. Так, из шести председателей, к которым попали такие письма, двое сразу же перезвонили и предложили решить ранее игнорируемые вопросы по приватизации земли. Например, один парень без связей и взяток получил 2 га в с. Елизаветовка возле так называемых Голубых озер (днепропетровская «Конча-Заспа». — Авт.) только потому, что задал неудобные вопросы по поводу утилизации мусора».

Некоторые чиновники дают ответ: «Нет свободных земельных участков на территории района». С таким председателем РГА необходимо вести позиционную борьбу. А именно — взять под контроль деятельность администрации и каждый месяц направлять запрос с требованием предоставлять информацию обо всех распоряжениях главы района за отчетный период. Это парализует работу чиновника — он не сможет решать земельные вопросы так, как ему вздумается. Ведь если нет доступных земельных участков, значит, в соответствии с законом именно вы как последний заявитель на приватизацию делянки становитесь первым в очереди, если земля все-таки освободится.

«Готовьтесь к тому, что в любой РГА практически гарантировано ответят отказом, — убежден г-н Голосной, — но ни в коем случае нельзя опускать руки. Если район вам хорошо знаком, то вы без труда найдете свободный участок. В противном случае занимайтесь активным поиском — выходите на местных землемеров, бывших работников райадминистрации и госземов».

Часто чиновники отговаривают людей от приватизации земли на том основании, что оформление участка обойдется в 40 тыс. грн., а то и больше. Это неправда. Наш эксперт подсчитал, что за проектную документацию, землеустроительное дело, государственный акт на землю, кадастровый номер участка и другие документы, а также услуги частного землемера необходимо заплатить не более 10 тыс. грн. на протяжении года. Если же хотите завершить оформление за 2—3 месяца, придется доплатить за срочность. Естественно, нужно на все работы заключать письменные договоры со специализированными компаниями, а также хранить чеки и квитанции об оплате. Наконец, проведите небольшое исследование земельных фирм и выберите наиболее дешевую из них.

Еще местные власти любят пугать будущими высокими налогами на землю. На такие заверения тоже не реагируйте. Сегодня за 2 га земли в течение года нужно уплатить в бюджет максимум 75 грн.

«В администрацию идите с мыслью, что вы никому ничего не должны, — консультирует Максим Игоревич. — Не принимайте в устной форме ни одного ответа районного начальника. Ведь с момента, когда чиновник выдал какую-либо информацию в письменном виде, он несет за нее персональную ответственность».

И последний совет Максима Голосного: «Когда вы заходите в кабинет к любому чиновнику за подписью, даже к председателю РГА, ведите себя так, будто ваш близкий родственник как минимум генерал СБУ. Общайтесь спокойно и никогда не кричите. Пускай они поймут, что вы знаете, о чем говорите».

Игорь КОСТИН
]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Юридические технологии Mon, 22 Jul 2013 04:34:01 +0000
Топ-10 способів затягнути судовий процес http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/623-top-10-sposobiv-zatyagnuti-sudoviy-protses.html http://ut.kiev.ua/index.php/yuridicheskie-tekhnologii/item/623-top-10-sposobiv-zatyagnuti-sudoviy-protses.html У багатьох випадках однієї зі сторін судового спору буває вигідно затягнути процес розгляду. Причин може бути безліч: від наміру «позбутися» від спірних активів до банального бажання відстрочити сплату боргу. Але чи можна це зробити, не переступивши закон? І як бути, якщо справа затягує друга сторона спору? Пропонуємо ознайомитися з найпопулярнішими способами «відстрочити» винесення судового рішення.
Всім відома фраза «в бою всі засоби хороші». Те ж саме можна сказати про суперечку, яка з ряду причин вже неможливо вирішити без суду. У цьому випадку одна з найпоширеніших прийомів - затягнути розгляд справи або постійно штучно відсувати поновлення процесу. Іноді це відбувається від безвиході, а іноді - щоб виграти час і, наприклад, добути потрібні докази. Подивимося, які способи затягнути процес існують і наскільки можливість їх використання залежить від дії сторін та розсуду суду.
«Розумний» розрахунок

 Юридичні консультації в необмеженій кількості http://ut.kiev.ua/forum/index.html
Заходь, реєструйся, запитуй і отримуй відповіді
БЕЗКОШТОВНО


Більше півтора років тому в АПК РФ була введена ст. 6.1. У ній йдеться про те, що терміни розгляду справи в суді повинні бути розумними. Зрозуміло, що така «розумність» безпосередньо залежить не тільки від суду, але і від сторін спору, а також від інших учасників процесу. Використання різних способів затягнути розгляд спору властиво обом сторонам, адже за той час, поки суд розглядатиме справу, можна вивести з балансу активи, укласти удавані угоди, провести ліквідацію, а також багато іншого.
Зловживання: є і немає

Як показує практика, у багатьох випадках має місце так зване зловживання процесуальними можливостями, які надані сторонам законом (АПК РФ, ЦПК РФ, КПК РФ) і у використанні яких ніхто не вправі обмежити сперечаються. Ось вони і зловживають, кому як необхідно.

Пункт 36 постанови Пленуму ЗС РФ № 30 і Пленуму ВАС РФ № 64 від 23.12.2010 «Про деякі питання, що виникли при розгляді справ про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акту в розумний строк» дає наступне роз'яснення. При оцінці поведінки заявника (позивача) на нього не можна покладати відповідальність за тривалий розгляд справи по причині використання ним процесуальних засобів, які надані йому законом для свого захисту. Зокрема, це зміна позовних вимог, вивчення матеріалів справи, заява клопотань, оскарження винесених судових актів.

А ось невиконання процесуальних обов'язків (наприклад, неподання доказів у цивільній справі, неодноразова неявка в судове засідання з неповажних причин) з позиції закону і вищих суддів однозначно розцінюється як затягування судового процесу.

Однак серед юристів поширена дещо інша установка. Її суть у тому, що правових підстав для звинувачення у зловживанні процесуальними правами немає. Мовляв, кожна сторона вправі використовувати будь встановлені законом способи захисту своїх прав та інтересів, в тому числі право оскаржувати акти суду. Але це не зовсім вірно. Так, в АПК РФ є ст. 111, яка встановлює свого роду відповідальність за зловживання процесуальними правами.
Фрагмент документа
Згорнути
Ч. 2 ст. 111 АПК РФ

Арбітражний суд вправі віднести всі судові витрати по справі на особа, що зловживають своїми процесуальними правами або не виконує своїх процесуальних обов'язків, якщо це призвело до зриву судового засідання, затягування судового процесу, перешкоджання розгляду справи та прийняття законного і обгрунтованого судового акту.

Саме цю норму суд застосовує у разі, коли одна із сторін навмисно намагається затягнути різними способами судовий процес.
Судова практика
Згорнути

Рішенням податкової інспекції компанія залучена до податкової відповідальності. Сума санкцій була сплачена в добровільному порядку за реквізитами, зазначеними в рішенні податкового органу. Пізніше інспекція повідомила, що штрафні санкції слід було перерахувати по іншим реквізитам. Організація повторно перерахувала штраф на рахунок, вказаний інспекцією. Але і він виявився неправильним. Платнику податків довелося перераховувати гроші в третій раз. У зв'язку з тим, що перші два платежу були помилковими, компанія двічі звернулася до податкової інспекції із заявами про повернення зайво перерахованих сум. Однак податківці відмовили в поверненні надміру сплачених грошей і порекомендували звернутися в суд.

Арбітри задовольнили вимоги компанії, оскільки жодних правових підстав для утримання в бюджеті надміру сплачених сум не знайшлося. Однак інспекції таке рішення, мабуть, здалося несправедливим, і вона звернулася зі скаргами спочатку в апеляційну, а потім в касаційну інстанції.

Суди порахували, що в даному випадку податкова інспекція зловжила своїм процесуальним правом на подання апеляційної та касаційної скарг, що призвело до затягування судового процесу. Арбітри вказали, що поняття сумлінного користування правами включає чіткість процесуального поведінки сторін і лояльність їх по відношенню до решти особам, які беруть участь у справі. Зловживання податковою інспекцією правом на судовий захист проявилося в надуманих аргументах апеляційної та касаційної скарг проти добре обгрунтованого позову. Доводи, наведені в апеляційній і касаційній скаргах, не мають ні фактичної, ні законодавчої бази. А крім того, платник податків був змушений тричі сплачувати до бюджету штрафи з вини податкової інспекції.

На підставі викладеного ФАС Північнозахідного округу (постанова від 29.08.2005 № А56-45211/04) порахував правомірним стягнення апеляційною інстанцією у дохід федерального бюджету з податкового органу 1000 руб. державного мита і стягнув з неї ще 1000 руб. за розгляд справи в касації.
Процесуальна «машина часу»

Процесуальне законодавство з притаманним йому строгим формалізмом висуває жорсткі вимоги до форми, змісту та комплектності судових документів. Найменше невідповідність - і суд може застосувати законодавчу «паличку-виручалочка»:

    призупинити процесуальний строк (ст. 116 АПК РФ і ст. 110 ЦПК РФ);
    відновити процесуальний строк (ст. 117 АПК РФ і ст. 112 ЦПК РФ);
    продовжити процесуальний строк (ст. 118 АПК РФ і ст. 111 ЦПК РФ);
    оголосити перерву в судовому засіданні (в середньому - п'ять днів) (ст. 163 АПК РФ);
    відкласти судовий розгляд (ст. 158 АПК РФ і ст. 169 ЦПК РФ).

Майте на увазі: арбітражний суд відновлює або продовжує процесуальний строк, якщо не минули гранично допустимі терміни і при цьому суд вважає причину пропуску поважною.

Поважна причина - поняття невизначене. Сперечатися з судом, чому він визнав ту чи іншу причину поважною, не прийнято. Хоча мотиви визнання причини поважною суд теж не приводить. Принцип, в общем-то, один: чим більше і якісніше виправдувальні документи, тим краще.
Спосіб 1. Не всі документи

Це, мабуть, один з найпоширеніших на практиці способів затягнути процес. Причому в більшості випадків може застосовуватися неодноразово. Особливо ухитрятися не потрібно: достатньо «забути» прикласти якусь потрібну довідку.

Класичний приклад: сторона подає апеляційну скаргу на ухвалу, до неї (як би випадково) виявляються додані не всі необхідні документи. Відповідно, суд скаргу не приймає і вимагає повний комплект документів. При цьому строк на оскарження починає текти заново. Наступного разу все повторюється. Суд знову повертає документи і знову відновлює або продовжує строк оскарження. І так до безкінечності. І на все це час основна суперечка «повисає» в повітрі.

Тим часом є визначення, які не можна (неможливо) оскаржити. Вони, як правило, вирішують поточні процесуальні питання. Ключової ролі для результату тяжби вони в більшості випадків не грають. Але щоб затягнути процес, саме їх найчастіше й оскаржать в апеляційну інстанцію. Так, частина часу йде на переправлення документів до іншого суду (не виключено, що в іншу місцевість), частина - на винесення відмови і повернення скарги і пакета документів.
Спосіб 2. Клопотання за клопотанням

Змагальність судового процесу проявляється крім іншого у тому, що кожний учасник має право заявляти різні клопотання (приводів не злічити). Причому робити це можна не тільки безпосередньо, але і, наприклад, рекомендованим листом, телефонограмою, направляти клопотання на факс суду та ін

Наприклад, згідно з рішенням ФАС Центрального округу від 01.08.2011 у справі № А35-3734/05 представник Мінфіну Росії прямо заявив, що затягування терміну розгляду спору викликано в тому числі діями самих позивачок. Вони неодноразово клопотали про витребування доказів та відкладення судових засідань для ознайомлення з матеріалами справи (хоча в даному випадку суд у підсумку не погодився з думкою чиновників і, додатково, стягнув з Мінфіну по 150 000 рублів на користь кожної позивачки).

По праву одне з найбільш «популярних» клопотань - про відкладення судового засідання. Це найбільш простий варіант затягнути процес. Мотивація може бути така:

    неможливо представити суду доказ з причини знаходження його у відсутнього особи;
    необхідно витребувати доказ у особи, яка не є учасником процесу (при цьому заявник клопотання на момент його подачі вже повинен направити такій особі запит про надання потрібного докази).

Арбітражний суд може відкласти судовий розгляд за клопотанням обох сторін у разі їх звернення до суду чи посереднику за сприянням у добровільному врегулюванні спору (частина 2 ст. 158 АПК РФ). Тут мова йде насамперед про намір укласти мирову угоду. Звичайно, насправді цього наміру може і не бути. Тому такий хід подій важливо грамотно представити і обіграти. Тим більше практика показує: навіть якщо інша сторона активно чинить опір, суд все ж дасть час на примирення. Просто інших варіантів у нього немає. Такі жорсткі для суду рамки встановлені ст. 138 АПК РФ, ст. 150 і 172 ЦПК РФ.

Ще один дуже поширений спосіб затягти процес - попросити суд про виклик нового свідка. При цьому потрібно назвати П.І.Б. свідка і місце його проживання (перебування). Далі все залежить від таланту переконувати, що цей свідок важливий і потрібний. При позитивному результаті суд прийде до висновку, що без участі цієї особи розглядати справу далі недоцільно (ч. 5 ст. 158 АПК РФ). Те ж саме стосується і третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог. Мотив простий: рішення суду може торкнутися їх інтереси по угоді (правоотношению).

Важливо, що суд оцінює не тільки зміст клопотання, але і момент, коли воно подано. Це дуже важливо, тому що дозволяє оцінити можливість своєчасно розглянути справу.
Судова практика
Згорнути

Одна із сторін спору заявила клопотання про участь у судовому засіданні шляхом використання систем відеоконференцзв'язку. Відмовляючи в його задоволенні, суд врахував, що учасники арбітражного процесу можуть брати участь в судовому засіданні шляхом використання відеоконференцзв'язку за умови заяви ними клопотання про це і при наявності у суду технічної можливості провести таку конференцію (ч. 1 ст. 153.1 АПК РФ). Клопотання подається до призначення справи до судового розгляду і розглядається суддею протягом п'яти днів (ч. 4 ст. 159 АПК РФ).

Суд може відмовити в задоволенні клопотання у випадку, якщо воно не було подано вчасно внаслідок зловживання процесуальним правом і явно спрямоване на зрив судового засідання, затягування судового процесу, перешкоджання розгляду справи та прийняття законного і обгрунтованого судового акту (ч. 5 ст. 159 АПК РФ ).

Таким чином, арбітри порахували, що клопотання подано стороною з порушенням встановлених порядку та строків і не містить обгрунтування об'єктивних причин, що перешкоджають його подачі раніше. Фактично клопотання подано за два дні до початку судового засідання, що виключає можливість своєчасного розгляду справи судом. Такі дії сторони спрямовані, на думку суду, на затягування судового процесу (визначення ФАС Волго-Вятського округу від 15.09.2011 у справі № А31-9103/2010).
Спосіб 3. Довга експертиза

Якщо при розгляді спору виникло питання, яке вимагає спеціальних знань, швидше за все, буде призначена експертиза. Вона може тривати від тижня до декількох років. Звичайно, настільки довгий термін говорить про затягування розгляду справи. І не факт, що її результати суд потім врахує при винесенні підсумкового рішення.
Судова практика
Згорнути

21.08.2008. Ухвалою Арбітражного суду Курської області по справі призначено комплексну судово-бухгалтерська експертиза. Проведення доручено двом експертам. Встановлений двомісячний термін на проведення експертизи.

21.08.2008 - 30.03.2010. Арбітражний суд Курської області більше 11 (!) Разів припиняв і поновлював розгляд справи через невиробництво експертизи у відведений термін.

05.05.2010. Призначена додаткова експертиза по визначенню відновлювальної вартості основних засобів. Провадження у справі припинено.

27.09.2010. Призначена повторна судово-бухгалтерська експертиза. Сторонам запропоновано представити кандидатури експертів.

14.10.2010. Виробництво комплексної експертизи припинено.

01.12.2010. У задоволенні позову відмовлено. Результати експертиз як докази у справі, які суд спочатку визнав необхідними для правильного вирішення спору, в підсумку не прийняті до уваги і не лягли в основу судового рішення (рішення ФАС Центрального округу від 01.08.2011 у справі № А35-3734/05).

Підсумки судової експертизи:

    призначено за клопотанням відповідача, припинена на його ж прохання;
    результати не враховані при вирішенні спору по суті;
    термін проведення експертизи - близько двох років;
    «Упущена вигода»: суперечка могла бути дозволений майже на два роки раніше.

У багатьох випадках предметом спору виступає угода. Якщо сторона зацікавлена затягнути спір, вона може делікатно підвести до того, що треба б провести експертизу підпису і відбитка печатки. А на це може піти і півроку.
Спосіб 4. Лікарняний

Суд вправі відкласти розгляд спору, якщо один з учасників спору знаходиться в лікувальному закладі (ч. 1 ст. 144 АПК РФ). У суперечках неекономічного характеру дана норма поширюється тільки на сторони (ст. 216 ЦПК РФ). При цьому критерії установ, які слід вважати лікувальними, в законі відсутні.

Підтверджуючим документом у даному випадку виступає довідка з медичної установи (листок непрацездатності, висновок і пр.). З неї повинно випливати, що громадянин перебував у лікарні саме на стаціонарному лікуванні і саме на дату судового засідання. Лікування амбулаторне (на дому) суд не візьме до уваги.

Майте на увазі: документи типу «Результат клінічної консультації» не доводять фактичне перебування на стаціонарному лікуванні, так як носять рекомендаційний характер.

Важливо уточнити ще один момент: знаходження в лікувальній установі суди трактують саме як знаходження на стаціонарному лікуванні (плюс встановлений термін реабілітації в стаціонарному режимі). Тому медична довідка, яка підтверджує на потрібну дату лише звернення за медичною допомогою в поліклініку, не дає суду підставу призупинити розгляд справи (постанова ФАС Волго-Вятського округу від 31.10.2007 у справі № А43-31946/2006-17-577).

Авторитетність і рівень медичної установи значення не має, це може бути звичайна районна лікарня або лікарня «з ім'ям». Так, постановою ФАС Волго-Вятського округу від 07.05.2007 у справі № А43-11270/2006-19-49 було відмовлено в зупинення провадження у справі, так як висновок Чебоксарської філії ФГУ «МНТК« МГ »ім. академіка С.Н. Федорова »Росздрава свідчить про перебування громадянина лише на медичної консультації.

Цікаво, що деякі суди припиняють провадження у справі на підставі путівки на санаторно-курортне лікування (постанова ФАС Центрального округу від 28.06.2007 у справі № А36-4271/2005, А36-251/2006).

Судова практика по відкладенню засідання у зв'язку з хворобою представника неоднозначна. Суд може і не відкласти розгляд спору, навіть якщо до початку засідання представити обгрунтовує документ (листок непрацездатності). З іншого боку, можлива відміна рішення суду першої інстанції, якщо з'ясується, що вона винесена без участі представника однієї із сторін, який був відсутній через хворобу.

Таким чином, «медична відстрочка» розгляду справи укладає два критерії:

    наявність симптомів хвороби (діагноз);
    фактичне перебування в лікувальному (лікувально-профілактичному) стаціонарі на лікуванні, а також доліковуванні, реабілітації. Зрозуміло, відповідні документи повинні бути правильно оформлені.

Спосіб 5. Відрядження
За цією підставою суд має право зупинити розгляд спору на підставі ч. 4 ст. 144 АПК РФ. Примітно, що в цій нормі йдеться саме про «тривалому службовому відрядженні» учасника спору.

Поняття службового відрядження дано в ч. 1 ст. 166 ТК РФ. Це поїздка працівника за розпорядженням роботодавця на певний термін для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи. Службові поїздки працівників, постійна робота яких відбувається в дорозі або має роз'їзний характер, службовими відрядженнями не визнаються.

На жаль, законодавство не містить роз'яснень, які відрядження вважати тривалими. Принагідно нагадаємо, що відрядження може тривати і один робочий день. Тому у зв'язку з прогалинами в законодавстві суди рідко «беруть» відрядження як факт, а намагаються вникнути в їх тривалість. Наприклад, у постанові ФАС східносибірську округу від 04.03.2010 у справі № А69-1679/2009 арбітри визнали дев'ятиденну відрядження нетривалого і додатково врахували, що заявник скарги є державним службовцем. У зупинення провадження у справі відмовлено.

В іншому випадку арбітри відмовилися визнати тривалої відрядження з 01 по 9 липня одного року (постанова ФАС Уральського округу від 19.10.2005 № Ф09-3401/05-С4 по справі № А76-9746/05).

Важливий висновок зроблений у постанові ФАС Волго-Вятського округу від 26.12.2007 у справі № А82-2561/2006-4. Арбітри уклали, що «пільга», надана ч. 4 ст. 144 АПК РФ, не поширюється на адвокатів (представників). Тобто знаходження адвоката у службовому відрядженні - не підстава для зупинення провадження. Адже завжди є можливість запросити іншого представника для захисту інтересів у суді. До того ж, з юридичної точки зору, представник не є особою, які беруть участь у справі.

При вирішенні питання про зупинення провадження у справі суд враховує, хто саме виступає учасником спору - юридична особа (роботодавець) або його співробітники, керівництво. Так, в одному з суперечок суд відхилив клопотання про зупинення провадження у справі як необгрунтоване, оскільки особою, бере участі у справі, виявилося юридична особа в цілому, а не його генеральний директор. Простіше кажучи, відрядження останнього не перешкоджає розгляду справи за його відсутності (постанова ФАС Північнозахідного округу від 06.11.2009 у справі № А42-6406/2008).

Позиція судів така, що в разі тривалої відсутності директора функції з представлення інтересів компанії може здійснювати особа, яка виконує його обов'язки, або уповноважена ним особа. Тому хвороба представника фірми теж не є підставою для зупинення провадження по арбітражному справі (постанова ФАС північнокавказьких округу від 08.10.2009 у справі № А32-7380/2009).
До відома
Згорнути

Знаходження сторони спору в стаціонарі або в тривалому відрядженні - це ще не привід для суду призупинити розгляд справи. Адже в разі неможливості особистої участі сторона повинна забезпечити явку свого представника. Якщо вдасться довести суду, що явка представника теж неможлива, розгляд спору буде призупинено.

У ситуації, коли має місце лікування в стаціонарі або тривале відрядження, суду потрібно подати клопотання саме з таким формулюванням - «про зупинення провадження у справі». Інакше (наприклад, якщо буде заявлена прохання «відкласти судове засідання») відповідь, швидше за все, буде негативною.
Спосіб 6. Просто неявка

Це теж дуже популярний спосіб затягування судового процесу. Але його використання, як кажуть, «на грані фолу». Судді хоч і неупереджені, але постійна неявка може їх дратувати і в підсумку вплинути на кінцевий результат.

Ось типовий приклад: заявник неодноразово, будучи належним чином повідомлених про час і місце судового засідання, не був в суд. Причини неявки не вказав. Документи (докази), що підтверджують поважність неявки, теж не представив. Його позиція така: вважав судові засідання «нелегітимними» (рішення ФАС Уральського округу від 20.08.2010 № Ф09-3652/07-7/10 по справі № А60-12204/2006-С7).
Спосіб 7. «Тактичний позов»

Такий позов подається, щоб вирішити питання, яке не виступає предметом основного спору. Більш того, цей позов не завжди впливає і на результат справи. Але в багатьох випадках він дозволяє відтягнути (виграти) час.

Часто пред'явлення «тактичного позову» пов'язане з:

    
винесенням судом ухвали про прийняття забезпечувальних заходів (як наслідок - заборона іншій стороні вчиняти певні дії стосовно предмета основного позову);
    
винесенням судом ухвали про призупинення дії ненормативного акта (рішення) державного органу та ін

Приклад 1
Згорнути

Державний орган прийняв рішення про будівництво нового інфраструктурного об'єкта, що проходить через земельну ділянку, на якій розташована належить компанії будівлю. Прийнято рішення про його знесення. Компанія оскаржила це рішення про знесення і про компенсації в арбітражний суд. У чому вигода? По-перше, компанія відстрочить фактичне виконання рішення про знесення. По-друге, посилить свою позицію на переговорах з питання розміру компенсації.

Додамо, що деякі юристи пропонують зовсім вже нахабну, але ефективну модель затягування спору. Вона полягає в оскарженні всіх судових актів в рамках всіх процесів. Це явне зловживання процесуальними правами.
Спосіб 8. «Новий погляд» на позов

Його можна назвати одним із найбільш оперативних і вимагають хороших юридичних знань. Оперативним його можна назвати в тому сенсі, що важливо зловити момент, коли є можливість (ймовірність):

    
змінити підставу позову;
    
змінити предмет позову;
    
змінити (переглянути, уточнити) правові підстави позовних вимог;
    
підвести іншу сторону до необхідності переглянути свої вимоги.

У цих випадках сторона вправі просити суд відкласти судовий розгляд, щоб скорегувати свою позицію.

При зміні підстави або предмета позову міняються і обставини, які потрібно доводити. У таких випадках у суду є право встановити строк на подання додаткових доказів (ч. 3 ст. 66 АПК РФ) і вироблення нової лінії захисту (оборони).

Необхідність переглянути позов може виникнути як спонтанно (тут вся надія на прихильність суду), так і об'єктивно (наприклад, в суперечці з'явилися нові докази або процесуальні документи).
До відома
Згорнути

У разі зміни позивачем предмета або підстави позову суд зобов'язаний перенести розгляд суперечки на нову дату. Це пов'язано з тим, що у відповідача є право представити відгук на змінені позовні вимоги.

Таким чином, це один із найрезультативніших способів затягнути розгляд справи, оскільки суд не вправі, а саме зобов'язаний перенести розгляд суперечки на нову дату. Він зручний обом сторонам: одна переглядає свої вимоги (за своєю ініціативою або з подачі ззовні), а інша сторона підстьобує заявника до перегляду його ж вимог (представляє нові докази, залучає у справу нових учасників і пр.). Головне - обгрунтувати суду, які докази будуть представлені, і пояснити, чому це не вдалося зробити раніше, а також показати реальну можливість представити їх до наступного засідання.
Спосіб 9. Блокуючий позов (контрпозовів)

Теж дуже дієвий спосіб. Знову ж таки, він не залежить від розсуду суду, так як в деяких випадках суд зобов'язаний зупинити провадження у справі. Один з них - неможливість розглядати справу до вирішення іншої справи, що розглядається Конституційним Судом РФ (або суб'єкта РФ), судом загальної юрисдикції, арбітражним судом (п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ і ст. 215 ЦПК РФ).

Так, арбітражний суд зобов'язаний зупинити провадження у справі, якщо відповідач пред'явить до арбітражного суду свій самостійний позов з умовою, що до винесення рішення по ньому неможливо вирішити по суті первісний позов.

Однак треба враховувати, що ступінь «неможливості» розглядати спір до вирішення іншої справи - поняття оціночне і залежить від:

    
конкретних обставин справи;
    
ставлення суду до можливості виникнення конкуруючих судових актів.

Приклад 2
Згорнути

Між ТОВ «Актив» (орендар) та ІП Сидоровим (орендодавець) укладено договір оренди транспортного засобу. Товариство подало до арбітражного суду позов про визнання правочину недійсним як укладеного під впливом обману і стягнення з Сидорова орендної плати і відсотків. У відповідь Сидоров подав до іншого суду контрпозовів про визнання угоди нікчемною (тобто просить повернути сторони в первісний стан). Нібито ТОВ «Актив» орендувало транспорт тільки з метою імітації ведення реальної господарської діяльності.

Арбітражний суд призупинив розгляд позову ТОВ «Актив» до ІП Сидорову до вирішення питання про нікчемність правочину.

У більшості випадків розгляд справи про стягнення заборгованості може бути припинено, коли на предмет недійсності оскаржується зобов'язання, покладене в основу позову. А потім - блокуючу дію: оскарження самої угоди (договору) на предмет укладання.
Спосіб 10. Зустрічний позов

Імовірність того, що суд відкладе розгляд справи у разі пред'явлення відповідачем зустрічного позову, досить висока, але не стовідсоткова.

В арбітражному процесі прийняття від відповідача зустрічного позову означає автоматичне розгляд справи з самого початку (ч. 6 ст. 132 АПК РФ). У суді загальної юрисдикції пред'явлення зустрічного позову дає суду підставу відкласти розгляд справи (ч. 1 ст. 169 ЦПК РФ).

Якщо суд все ж відмовить у прийнятті зустрічного позову, є можливість створити ситуацію, коли він не зможе далі розглядати справу. Причина проста: в арбітражний суд іншої інстанції (апеляція або касація) надійшла на розгляд скарга на відмову в прийнятті зустрічного позову.
Збіг обставин

Безумовно, бувають і об'єктивні причини, через які розгляд справи затягується. Наприклад, смерть однієї із сторін (її представника). Відповідно, в цьому випадку потрібно час, щоб справити процесуальну заміну. І від цього не застрахована жодна сторона спору.

Ще раз підкреслимо, що саме по собі затягування розгляду судового спору - це не порушення, а в більшості випадків зловживання правами участі в процесі. Тому багато юридичні (адвокатські) компанії прямо заявляють, що з потрібним результатом вміють ефективно використовувати весь арсенал способів затягування судових спорів. Більш того, цей посил нерідко стає одним з основних при рекламуванні відповідних послуг.


Матулевич Олександр, переклад ЮТК

]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Юридические технологии Fri, 22 Mar 2013 13:27:12 +0000