Мониторинг законодательства Печать
Автор: Angelina   
18.06.2012 09:07
Мониторинг законодательства (11.06 - 15.06.2012)
ЗАКОНИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ (додано 9)
N 4766-VI, 17.05.2012Закон, Верховна Рада України
Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка
Законом доповнено перелік майна що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка, зокрема, житло, набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації та земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації.
 
N 4709-VI, 17.05.2012Закон, Верховна Рада України
Про морські порти України
Закон визначає правові, економічні та організаційні основи діяльності в морських портах України.
 
N 4765-VI, 17.05.2012Закон, Верховна Рада України
Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану
Закон визначає механізм передачі, примусового відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
 
N 4712-VI, 17.05.2012Закон, Верховна Рада України
Про внесення змін до Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності"
Не можуть бути об’єктами передачі з державної у комунальну власність цілісні майнові комплекси казенних підприємств, майно підприємств, списане в установленому законодавством порядку об’єкти, право власності на які не зареєстровано в установленому законом порядку (крім об’єктів житлового фонду та гуртожитків, нерухомого військового майна, яке вивільняється у процесі реформування Збройних Сил України).
 
N 4719-VI, 17.05.2012Закон, Верховна Рада України
Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України "Про соціальний діалог в Україні"
Повноваження професійних спілок щодо забезпечення захисту громадян від безробіття та його наслідків визначаються генеральною, галузевими (міжгалузевими), територіальними угодами та колективними договорами, що укладаються відповідно до закону.
 
N 4722-VI, 17.05.2012Закон, Верховна Рада України
Про правила етичної поведінки
Закон визначає керівні норми поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання ними службових повноважень та порядок притягнення їх до відповідальності за порушення таких норм.
 
N 4779-VI, 17.05.2012Закон, Верховна Рада України
Про внесення зміни до Закону України "Про доступ до судових рішень" щодо усунення прогалин, які перешкоджають доступу до інформації стосовно судових рішень
До відомостей що не можуть бути розголошені в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу, не відносяться імена сторін у справі, що розглядалася міжнародною судовою чи іншою міжнародною установою, на рішення якої міститься посилання в тексті судового рішення.
 
N 4795-VI, 22.05.2012Закон, Верховна Рада України
Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про психіатричну допомогу"
Грошову допомогу особі, яка проживає разом з інвалідом I чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - на догляд за ним, розмір допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж мінімальна заробітна плата.
 
N 4841-VI, 24.05.2012Закон, Верховна Рада України
Про внесення змін до деяких законів України щодо убезпечення пенсійних активів
Пенсійні активи не включаються до ліквідаційної маси зберігача Накопичувального пенсійного фонду, недержавного пенсійного фонду та інших банків.
 
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (додано 3)
N 503, 23.05.2012Постанова,Порядок,Перелік, Кабінет Міністрів України
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів війни
Бюджетні кошти спрямовуються на придбання квартир на вторинному ринку, у житлових будинках, введених в експлуатацію, в об’єктах незавершеного житлового будівництва із строком введення в експлуатацію не пізніше I кварталу року, що настає за звітним, на умовах пайової участі за умови, що в квартирах, які придбаваються, будуть виконані внутрішні опоряджувальні роботи, а також на погашення бюджетної кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1 січня 2012 р..
 
N 512, 31.05.2012Постанова,Порядок, Кабінет Міністрів України
Про затвердження Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг
Загальнодержавна база даних складається з таких реєстрів, як реєстр результатів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів і реєстр укладених договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному контролю.
 
N 513, 23.05.2012Постанова,Порядок,"Форма типового документа", Кабінет Міністрів України
Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель
До розмежування земель державної та комунальної власності формування земельних ділянок із земель запасу, не переданих у власність та користування, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до певної категорії може здійснюватися за результатами інвентаризації земель, проведеної за рішенням сільських, селищних, міських рад - у межах населених пунктів, райдержадміністрацій - за їх межами.