Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%PM, %26 %949 %2013 %21:%Май

Заява про злочин та скарга слідчому судді

Оцените материал
(19 голосов)

Вказаний документ пропав у суді. Де він подівся я дізнатися самотужки не зміг. Працівник канцелярії запевнила мене, що судді вона моє клопотання з доданим оскаржуваним рішенням передала, проте з відповідей на мої скарги до голови суду не вбачається конкретної відповіді де подівся цей документ і чого його не було взято до уваги при розгляді справи, а ухвала про залишення позову без розгляду обґрунтовується саме тим, що я не подавав клопотання про розгляд справи без моєї участі. Хоча 26.03.2013 року таке клопотання було подане і зареєстрована в канцелярії суду за вх. № 17119.


Прокурору Дніпровського району м. Києва

______________________________

Кізіми Ігоря Віталійовича

02090, м. Київ, вул. Празька, 3

 

 

Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення

26.03.2013 року я подав клопотання через канцелярію Дніпровського районного суду м. Києва (вул. Сергієнка, 3) у справу № 755/4978/13-А, головуюча суддя Савлук Т.В.

До клопотання додавав копію оскаржуваного рішення з мокрою печаткою і просив розгляд позову провести без моєї участі.

Вказаний документ пропав у суді. Де він подівся я дізнатися самотужки не зміг. Працівник канцелярії запевнила мене, що судді вона моє клопотання з доданим оскаржуваним рішенням передала, проте з відповідей на мої скарги до голови суду не вбачається конкретної відповіді де подівся цей документ і чого його не було взято до уваги при розгляді справи, а ухвала про залишення позову без розгляду обґрунтовується саме тим, що я не подавав клопотання про розгляд справи без моєї участі. Хоча 26.03.2013 року таке клопотання було подане і зареєстрована в канцелярії суду за вх. № 17119.

У відповідях на мою скаргу від 14.05.2013 року та 17.05.2013 року зазначено, що: 1) я маю оскаржити ухвалу до апеляційної інстанції; 2) в ході проведення перевірки доводи викладені у моїй скарзі не знайшли свого підтвердження.

По першому питанню. Справа в тому, що мені сенсу оскаржувати в апеляції ухвалу суду немає сенсу, оскільки часу на таке оскарження мене не менш, ніж півроку (у Київському апеляційному адміністративному суді скарги буває чекають до дев’яти місяців на свій розгляд). Тривалий час оскарження унеможливлює будь-який практичний ефект, результативність захисту від пред’явлення позову.

По другому питанню. Дуже дивним видається мені таке формулювання у відповіді на мою скаргу в.о. головою суду ( «в ході проведення перевірки доводи викладені у Вашій скарзі не знайшли свого підтвердження» ), оскільки я додавав копію клопотання від 26.03.2013 року, що було втрачено, загубилося в суді.

Тобто, в мене є доказ тієї обставини, що клопотання мною подавалося до суду, і доказ того, що при розгляді справи і постановленні ухвали про його існування не було згадки.

Вказаним мені перешкоджено у праві на судовий захист, доступ до правосуддя, а зважаючи на те, що апарат суду та його керівництво не можуть навіть пояснити що сталося з моїм поданим через канцелярію документом, надають мені підстави вбачати склад кримінального правопорушення (ст.ст. 375, 376 КК України)  у діяннях невстановлених осіб, які в тій чи іншій мірі причетні до пропажі документу.

 З відповідальністю, встановленою ст. 383 КК України ознайомлений.

Враховуючи вказане та керуючись ст. 214 КПК України

ПРОШУ:

 провести повне, всебічне та ґрунтовне досудове розслідування за цим повідомленням згідно вимог КПК України;

виявити та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

 номер кримінального провадження повідомити поштою.

Додатки:

1. Копія клопотання від 26.03.2013 року.

2. Копія ухвали суду від 19.04.2013 року.

3. Копія скарги № 2 на протиправну бездіяльність працівників аппарату суду від 17.05.2013 року.

4. Копія відповіді Дніпровського суду від 15.05.2013 року та 19.05.2013 року.

 

24.05.2013 року                                                        Кізіма І.В.
Дніпровський районний суд м.Києва

 

 

Кізіми Ігоря Віталійовича

02090, м. Київ, вул. Празька, 3


 

СКАРГА

 

на прокурора Дніпровського району м.Києва, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань

 

24.05.2013 року я на прийомі громадян в Дніпровській районній прокуратурі м.Києва прийшов подати повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (пропажа документу у суді, що стало причиною постановлення неправосудної ухвали). Оскільки до особи, що здійснювала прийом у цей день була черга (чи така особа не мала змоги вести прийом), то мене на прийом ласкаво запросила працівниця, що відрекомендувалася як старший прокурор Дніпровської прокуратури м. Києва Панасенко О.В.

Під час розмови, вона пояснила, що не може прийняти в мене моє повідомлення під протокол в порядку ст. 214 КПК України, а воно буде розглянуте у порядку законодавства про звернення громадян.

Оскільки я намагався, щоби на моє повідомлення відреагували за ст. 214 КПК України, вона пояснила, що прокурор Дніпровської прокуратури м. Києва забороняє прийом таких повідомлень, які не містять детальної кваліфікації протиправних дій за ст. 214 КПК України.  

Проте, я вважаю протиправним вимагати, щоби у повідомленнях про злочини заявники надавали юридичну кваліфікацію діям чи бездіяльності оскаржуваних осіб.

Вказане є протиправним, оскільки відповідно до ст. 214 КПК України, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Відомості про кримінальне правопорушення (згідно Розділу 2 п.1.1.2 положення про ЄРДР), викладені у заяві, повідомленні чи виявлені з іншого джерела повинні відповідати вимогам пункту 4 частини 5 статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, мати короткий виклад обставин, що можуть свідчити про  вчинення кримінального правопорушення.

Мати короткий виклад обставин, що можуть свідчити про  вчинення кримінального правопорушення, а не детальну правову кваліфікацію та ще й щодо певної статті.

Я, у своєму повідомленні виклав всі відомі мені обставини (повний виклад обставин), що викликають у мене підозри щодо вчинення злочину, а тому внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокурор зобов’язаний.

Ще за дії старого КПК судова практика вказувала на неприпустимість розглядати заяви про злочини в порядку законодавства про звернення громадян. Так, ВСС з розгляду цивільних та кримінальних справ у інформаційному листі від 16.06.2011 року «Щодо практики розгляду справ з оскарження бездіяльності органів дізнання, слідчого, прокурора» вказував на необґрунтованість   посилання   органів   дізнання, досудового слідства  та  прокуратури  про можливість розгляду заяв і повідомлень про злочини у порядку, передбаченому Законом України "Про звернення   громадян",  оскільки  відповідно до ст.  12 цього Закону його  дія  не  поширюється на порядок   розгляду   заяв   і   скарг громадян,  установлений кримінально-процесуальним,    цивільно-процесуальним,     трудовим законодавством    і    законодавством   про   захист економічної конкуренції.

Крім того,  порядок розгляду заяв та повідомлень про злочини, встановлений   ст.  214  КПК  України,  що  виключає можливість застосування Закону України  "Про  звернення  громадян".

 

Враховуючи вказане та керуючись ст.ст. 214, 303 КПК України 

 

ПРОШУ:

 

-       зобов’язати Прокурора Дніпровського району м. Києва внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 24.05.2013 року.

-       розгляд скарги провести без участі скаржника та не виявляти до її розгляду упередженості, пов’язаної з предметом повідомлення про злочин.

 

Додаток:

 

копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення – 1 арк.

 

 

27.05.2013 року                                                                      Кізіма І.В.


Прокурору Днепровского района г. Киева

______________________________

Кизима Игоря Витальевича

02090, г. Киев, ул. Пражская, 3

 

Сообщение о совершении уголовного преступления

26.03.2013 года я подал ходатайство через канцелярию Днепровский районный суд г. Киева (ул. Сергиенко, 3) у дело № 755/4978/13-А, председательствующая судья Савлук Т.В.

К ходатайству добавлял копию обжалуемого решения с мокрой печатью и просил рассмотрение иска провести без моего участия.

Указанный документ пропал во суде. Где он делся я узнать самостоятельно не смог. Работник канцелярии заверила меня, что судьи она мое ходатайство с приложенным оспариваемым решением передал, однако из ответов на мои жалобы к председателю суда не усматривается конкретного ответа куда делся этот документ и чего его не было принято во внимание при рассмотрении дела, а постановление об оставлении иска без рассмотрения указывается именно тем, что я не подавал ходатайство о рассмотрении дела без моего участия. Хотя 26.03.2013 года такое ходатайство было подано и зарегистрировано в канцелярии суда по вх. № 17119.

В ответах на мою жалобу от 14.05.2013 года и 17.05.2013 года указано, что: 1) я обжаловать решение в апелляционной инстанции, 2) в ходе проверки доводы изложенные в моей жалобе не нашли своего подтверждения.

По первому вопросу. Дело в том, что мне смысла оспаривать в апелляции решение суда нет смысла, поскольку времени на такое обжалование меня не менее полугода (в Киевском апелляционном административном суде жалобы бывает ждут до девяти месяцев по своему усмотрению). Долгое время обжалования исключает любой практический эффект, результативность защиты от предъявления иска.

По второму вопросу. Очень странным кажется мне такая формулировка в ответе на мою жалобу и.о. председателем суда («в ходе проверки доводы изложенные в Вашей жалобе не нашли своего подтверждения»), поскольку я добавлял копию ходатайства от 26.03.2013 года, было потеряно, затерялось в суде.

То есть, у меня есть доказательство того обстоятельства, что ходатайство мной подавалось в суд, и доказательство того, что при рассмотрении дела и постановлении решения о его существовании не было упоминания.

Указанным мне воспрепятсвовано в праве на судебную защиту, доступ к правосудию, а учитывая то, что аппарат суда и его руководство не могут даже объяснить что случилось с моим поданным через канцелярию документом, предоставляют мне основания усматривать состав уголовного преступления (ст.ст. 375 , 376 УК Украины) в действиях неустановленных лиц, которые в той или иной степени причастны к пропаже документа.

 
С ответственностью, установленной ст. 383 УК Украины ознакомлен.

Учитывая указанное и руководствуясь ст. 214 УПК Украины

ПРОШУ:

 
провести полное, всестороннее и обстоятельное предварительное расследование по этим сообщениям согласно требованиям УПК Украины;

выявить и привлечь виновных к уголовной ответственности.

 
номер уголовного производства уведомить почте.

Приложения:

1. Копия ходатайства от 26.03.2013 года.

2. Копия определения суда от 19.04.2013 года.

3. Копия жалобы № 2 на противоправное бездействие работников аппарата суда от 17.05.2013 года.

4. Копия ответа Днепровского суда от 15.05.2013 года и 19.05.2013 года.

 

24.05.2013 года Кизима И.В.
Днепровский районный суд Киева

 
Кизима Игоря Витальевича

02090, г. Киев, ул. Пражская, 3

 

ЖАЛОБА

 

на прокурора Днепровского района Киева, которая заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований

 

24.05.2013 года я на приеме граждан в Днепровской районной прокуратуре Киева пришел подать сообщение о совершении уголовного преступления (пропажа документа в суде, что стало причиной вынесения неправосудного решения). Поскольку к лицу, осуществляла прием в этот день очередь (или такое лицо не имело возможности вести прием), то мне на прием ласково пригласила работница, представившийся как старший прокурор Днепровской прокуратуры Киева Панасенко А.В.

Во время разговора, она объяснила, что не может принять у меня мое сообщение под протокол в порядке ст. 214 УПК Украины, а он будет рассмотрен в порядке законодательства об обращении граждан.

Поскольку я пытался, чтобы на мое сообщение отреагировали по ст. 214 УПК Украины, она объяснила, что прокурор Днепровской прокуратуру г. Киева запрещает прием сообщений не содержат детальной квалификации противоправным действиям по ст. 214 УПК Украины.

Однако, я считаю противоправным требовать, чтобы в сообщениях о преступлениях заявители предоставляли юридическую квалификацию действиям или бездеятельности обжалуемых человек.

Указанное является противоправным, так как согласно ст. 214 УПК Украины, прокурор безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении или после самостоятельного выявления им с любого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.

Сведения об уголовном правонарушении (согласно раздела 2 1.1.2 положения о Едрей), изложенные в заявлении, сообщении или обнаружены с другого источника должны соответствовать требованиям пункта 4 части 5 статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в частности, иметь краткое изложение обстоятельств, могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления.

Мать краткое изложение обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления, а не подробную правовую квалификацию и еще по определенной статье.

Я, в своем сообщении изложил все известные мне обстоятельства (полное изложение обстоятельств), которые вызывают у меня подозрения совершения преступления, а потому внести сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований прокурор обязан.

Еще за действия старого УПК судебная практика указывала на недопустимость рассматривать заявления о преступлениях в порядке законодательства об обращении граждан. Так, ВСС по рассмотрению гражданских и уголовных дел в информационном письме от 16.06.2011 года «О практике рассмотрения дел по обжалованию бездеятельности органов дознания, следователя, прокурора» указывал на необоснованность ссылки органов дознания, досудебного следствия и прокуратуры о возможности рассмотрения заявлений и сообщений о преступления в порядке, предусмотренном Законом Украины "Об обращении граждан", поскольку в соответствии со ст. 12 этого Закона его действие не распространяется на порядок рассмотрения заявлений и жалоб граждан, установленный уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным, трудовым законодательством и законодательством о защите экономической конкуренции.

Кроме того, порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, установленный ст. 214 УПК Украины, что исключает возможность применения Закона Украины "Об обращении граждан".

 

Учитывая указанное и руководствуясь ст.ст. 214, 303 УПК Украины

 

ПРОШУ:

 

- Обязать прокурора Днепровского района г. Киева внести сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований по сообщению о совершении уголовного преступления от 24.05.2013 года.

- Рассмотрение жалобы провести без участия истца и не проявлять к ее рассмотрению предвзятости, связанной с предметом сообщения о преступлении.

 

Приложение:

 

копия сообщения о совершении уголовного преступления - 1 л.

 

 

27.05.2013 года Кизима И.В.

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×